НПАОП 0.00-5.28-03Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

3. Під час підготування і виконання робіт ужити таких заходів безпеки:__________________________________________________________________

(перелічуються основні заходи і засоби щодо створення безпечних умов праці)

.Особливі умови:________________________________________________________

5. Початок робіт : ______год. _____ хв. "___"_______ 200__ р.

Закінчення робіт : ____год. _____ хв. "___"_______ 200__ р.

Режим роботи ________________________________________

( одно-, дво-, тризмінний)

6. Виконавцем призначено ___________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

7. Наряд-допуск видав:_______________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

8. Наряд-допуск прийняв:_____________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

Керівник робіт____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

9. Заходи безпеки праці та порядок виконання робіт узгоджені:

відповідальна особа підприємства (цеху, дільниці), на якому виконуються роботи____

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

Продовження додатка 5

ДОПУСК

1. Інструктаж щодо заходів безпеки на робочому місці згідно з інструкцією________________________________________________________________

( назва інструкції або короткий зміст інструктажу)

провели:

Керівник робіт_____________________________________"____"___________200__ р.

(прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

(прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

2. Інструктаж пройшли члени бригади:

Прізвище, ім`я, по батькові

Професія,

розряд

Дата

Підпис особи, що пройшла

інструктаж

3. Робоче місце та умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені у наряду-допуску, забезпечені, дозволяю стати до роботи_________________________________

__________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові відповідальної особи підприємства, на якому виконуються роботи, дата, підпис)

Керівник робіт_____________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

Виконавець робіт___________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

4. Роботу розпочато _____ год._____ хв. "____"________ 200__ р.

Керівник робіт______________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

5. Роботи закінчені, робочі місця перевірені ( матеріали, інструменти, приладдя тощо прибрані), люди виведені із зони виконання робіт.

Наряд закрито ______ год. ______ хв. "___"_________ 200__ р.

Виконавець робіт ___________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий

Додаток 6. до п. 2.1.2

Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

ЗРАЗОК

огляду елементів спеціальних страхувальних засобів

Підприємство ______________________________________________________________

Виробнича дільниця_________________________________________________________

№ п/п

Назва елементів

Дата і час огляду

Результат огляду

(придатний, не

придатний)

Прізвище особи, яка здійснювала огляд

Підпис

Примітка.Огляд елементів спеціальних страхувальних засобів проводиться керівником і виконавцем робіт щоденно перед початком робіт.

Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий

(Держнаглядохоронпраці України)

09.10.2003

м. Київ

№ 190Про затвердження Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобівВідповідно до Закону України “Про охорону праці”, Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 № 29/2003, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів, що додається.

2.Наказ ввести в дію з 1 січня 2004 року.

3.Скасувати наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 20.06.2003 № 107.

4. Начальнику управління організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Дерновому Л.К., директору Головного навчально-методичного центру Баженову О.К., начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України:

вжити заходів щодо вивчення вимог Інструкції державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції.

5. Заступнику начальника управління політики охорони праці Нефедченку Л.А:

- включити Інструкцію до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та банку даних автомати­зованого інформаційного фонду нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В.А.

9


Завантажити