НПАОП 0.00-4.24-03(Попередня редакція) Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

Дата чергової перевірки знань "___" ____________ 20__ р.

Підстава: протокол від "___" ____________ 20__ р. N _____

М. П. 

 

 

Голова комісії

 

_____________________________________________________________________
(підпис) (прізвище)
Пам'ятка.

1. Без печатки, відміток про результати перевірки знань, підпису голови комісії, а також після закінчення строку чергової перевірки знань з питань охорони праці посвідчення вважається недійсним.

2. У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про висновки психофізіологічної експертизи працівника, обов'язкові медичні огляди, право виконання ним спеціальних робіт, попереджальні талони та інше.

3. Питання щодо необхідності мати при собі посвідчення при виконанні працівником трудових обов'язків вирішується роботодавцем.

Заступник начальника управління
 політики охорони праці  

Л. А. Нефедченко  10


Завантажити