НПАОП 0.00-3.13-01Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України

від 28 грудня 2000 року N 362

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 березня 2001 р. за N 277/5468

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 N 1035, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства (далі - Норми), що додаються.

2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчаку С. О.):

вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;

забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм;

включити Норми до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

3. З введенням в дію цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта и шоссейных дорог", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80 N 43/П-2, доповнені та змінені постановами цих органів від 21.08.85 N 289/П-8 та від 06.11.86 N 476/П-12.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кравчука І. І.

Міністр  

І. Сахань 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства праці та

соціальної політики України

від 28 грудня 2000 р. N 362 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 березня 2001 р. за N 277/5468 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".

1.2. Ці Норми встановлені для всіх підприємств та організацій дорожнього господарства, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію автомобільних доріг та мостів, незалежно від підпорядкування та форми власності.

1.3. Ці Норми визначають види і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками дорожнього господарства.

1.4. Згідно з Нормами безплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам підприємств та організацій дорожнього господарства, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію автомобільних доріг та мостів, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.5. Норми містять в собі згідно з Класифікатором професій, затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.95 N 257, перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій дорожнього господарства, перелік робіт, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), терміни їх використання, а також класифікацію за захисними властивостями та позначення відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. Крім цих Норм, у відповідності до робіт, що виконуються на підприємствах та організаціях дорожнього господарства, працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. N 47/П-2, доповненими та зміненими постановами від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. N 476/П-12.

1.7. Власник або вповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів та на які є сертифікати відповідності, згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки, служби охорони праці підприємств.

1.9. Громадський контроль за правильним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними вповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.

2. Норми

N

з/п

Код згідно з Класифікатором професій

(ДК 003-95) 

Професійна

назва

роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Строк носіння (місяців) 

I. Будівництво автомобільних доріг та мостів 

8332.2 

Асфальто

бетонник 

При виконанні робіт з укладання холодного асфальтобетону:  

Напівкомбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Черевики шкіряні 

Нт 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

При виконанні робіт з укладання гарячого асфальтобетону: 

Напівкомбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Черевики шкіряні 

Тп 

12 

Рукавиці брезентові 

Нм 

При укладанні гарячого асфальтобетону вручну додатково: 

Наколінники брезентові 

Ми 

До зносу 

Асфальтобетоннику, постійно зайнятому на ремонті доріг, додатково видається: 

Жилет сигнальний 

Со 

12 

7129.2 

Бруківник 

Костюм бавовняний 

МиЗ 

12 

Черевики шкіряні з зовнішніми металевими носками 

Мун50 

12 

Наколінники брезентові (на ваті)  

Ми 

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

8332.2 

Машиніст автогрейдера 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані двопалі  

Ми 

При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, на зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

8332.2 

Машиніст грейдера причіпного 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані двопалі  

Ми 

При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, на зовнішніх роботах узимку додатково: 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

8331.2 

Тракторист 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані двопалі  

Ми 

При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, на зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці  

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

8332.2 

Машиніст автогудронатора 

Комбінезон бавовняний 

НмМи

12

Черевики шкіряні

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

При роботі з дьогтями додатково: 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

8332.2 

Машиніст автобітумовоза 

Комбінезон бавовняний 

НмМи 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

При роботі з дьогтями додатково:  

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

8332.2 

Машиніст бетоноукладача 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Черевики шкіряні 

З

24 

Рукавиці комбіновані 

З

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці  

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці  

Тн 

36 

8332.2 

Машиніст машини для улаштування швів під час виконання шляхових робіт  

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні

З

12

Респіратор 

Пилозахисний 

До зносу 

10 

8332.2 

Машиніст самохідного нарізувача швів 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

З

12 

Респіратор 

Пилозахисний 

До зносу 

11 

8332.2 

Машиніст котка самохідного та напівпричіпного на пневматичних шинах 

Комбінезон бавовняний 

НмМи 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

24 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

Захисні 

До зносу 

При улаштуванні земляного полотна і основи дорожнього одягу взимку додатково: 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

12 

8332.2 

Машиніст котка самохідного вібраційного 

Комбінезон бавовняний 

НмМи 

12 

Напівчоботи шкіряні 

Нм 

24 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

13 

8332.2 

Машиніст розпушувальних машин 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Чоботи кирзові 

З

12 

Рукавиці комбіновані  

З

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

Чергові 

14 

8332.2 

Машиніст укладача асфальтобетону 

Комбінезон бавовняний 

НмМи 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

24 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

Захисні 

До зносу 

15 

8212.1 

Оператор установки для приготування бітумної емульсії 

Костюм брезентовий 

НмМи 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Рукавиці брезентові 

Нм 

Примітка.Працівникам за професіями розділу I, які залучаються на виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг, додатково видається жилет сигнальний із світловідбивними смугами (черговий). 

II. Експлуатація та ремонт автомобільних доріг та мостів 

16 

 

8332.2 

 

Машиніст дорожнього авторемонтера 

 

При роботі в кабінах, що опалюються:

 

 

Комбінезон бавовняний 

НмМи 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Жилет сигнальний  

Со 

12 

При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, та на зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

17 

8332.2 

Машиніст заливальника тріщин 

При роботі в кабінах, що опалюються:

  

  

Комбінезон бавовняний 

НмМи 

12  

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Жилет сигнальний  

Со 

12 

При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, та на зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

18 

8332.2 

Машиніст механізму для очищення швів цементно-бетонного покриття на базі трактора 

При роботі в кабінах, що опалюються:

 

 

Комбінезон бавовняний*

НмМи 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Жилет сигнальний*  

Со 

12 

При роботі без кабін і в кабінах, що не опалюються, та на зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

19 

8332.2 

Машиніст снігоочисника плужного 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Жилет сигнальний* 

Со 

12 

20 

8332.2 

Машиніст снігоочисника шнекороторного 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Жилет сигнальний* 

Со 

12 

21 

8332.2 

Машиніст снігоочисника фрезерно-роторного 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Жилет сигнальний* 

Со 

12 

22 

8332.2 

Машиніст щебенорозподілювача навісного 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані 

З 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Жилет сигнальний 

Со 

12 

23 

8332.2 

Машиніст щебенорозподілювача причіпного 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані 

З 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Жилет сигнальний 

Со 

12 

24 

2149.2 

Інженер з технічного нагляду (ремонт та утримання автомобільних доріг) 

Костюм бавовняний 

МиЗ 

12 

Плащ непромокальний 

Вн 

36 

Рукавиці комбіновані 

З 

12 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Жилет сигнальний

Со 

12 

Взимку додатково: 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

25 

8332.2 

Машиніст комбінованої (універсальної) дорожньої машини 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані 

З 

Кирзові чоботи 

З 

Чергові 

Жилет сигнальний  

Со 

12 

При обслуговуванні автомобільних доріг у зимовий період додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки  

Тн20 

Чергові 

26 

8332.2 

Машиніст косарки 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Жилет сигнальний 

Со 

12 

27 

8332.1 

Машиніст термічної установки для розігріву асфальтобетонного покриття 

Костюм бавовняний* 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ти 

Окуляри захисні закриті 

Закриті 

До зносу 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Жилет сигнальний* 

Со 

12 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

28 

8332.2 

Машиніст комбінованої машини для миття облаштування дороги 

Комбінезон бавовняний* 

МиЗ 

12 

Чоботи гумові або 

В 

Чергові 

Чоботи кирзові 

З 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Жилет сигнальний* 

Со 

12 

29 

8332.2 

Машиніст дорожньо-транспортних машин 

Комбінезон бавовняний 

МиЗ 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні  

З 

12 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Жилет сигнальний* 

Со 

12 

30 

8332.2 

Шляховий робітник 

Костюм бавовняний* 

МиЗ 

12 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Рукавиці комбіновані 

З 

Плащ непромокальний 

Вн 

36 

Жилет сигнальний* 

Со 

12 

На зовнішніх роботах узимку додатково:  

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці  

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

31

1226.2

Майстер шляховий 

Костюм бавовняний* 

МиЗ 

12 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Рукавиці комбіновані 

З 

Плащ непромокальний 

Вн 

36 

Жилет сигнальний* 

Со 

12 

На зовнішніх роботах узимку додатково:  

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці  

Тн 

36 

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці  

Тн 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

* Спецодяг сигнального кольору (жовтий, оранжевий) із світловідбивними смугами.

Примітка.Робітникам, які зайняті приготуванням та розподілом хлоридних протипилових і протиожеледних матеріалів, видається додатково: 

Респіратор  

Пилозахисн. 

Чергові  

Окуляри захисні закриті 

Чергові 

III. Промислові підприємства, що забезпечують будівництво, експлуатацію та ремонт автомобільних доріг і мостів 

32 

8212.2 

Апаратник окислення бітуму 

Костюм бавовняний для захисту від бітуму з накладками з плівкових матеріалів 

НмМи 

12 

Черевики шкіряні 

Сж 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

33 

9322 

Заготівник бітуму 

Костюм брезентовий 

НмМи 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Черевики шкіряні 

Сж 

12 

34 

8151.2 

Машиніст змішувача асфальтобетону

Комбінезон бавовняний 

НмМи 

12 

Черевики шкіряні або 

Сж 

12 

чоботи кирзові 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

На зовнішніх роботах додатково:  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

35 

8162.3 

Форсунник 

Костюм бавовняний 

ТоНм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

До зносу 

Черевики шкіряні 

З 

12 

Завантажити