НПАОП 0.03-4.02-94Положення про медичний огляд працівників певних категорій

– своєчасність оформлення результатів медичних оглядів.

4.3.3. Несе відповідальність за:

– якість медоглядів і достовірність медичних висновків;

– об'єктивність оцінки стану здоров'я;

– невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника;

– повноту обліку осіб, які підлягають диспансерному нагляду;

– за несвоєчасне виявлення професійних захворювань і отруєнь.

4.4. Санітарно–епідеміологічний заклад:

4.4.1. Має право:

а) вимагати від власників і лікувально–профілактичних закладів проведення медичних оглядів осіб, а також позачергового медичного огляду у зв'язку із змінами умов праці та на прохання працівника, власника;

б) зупиняти проведення медогляду та вживати заходів адміністративного впливу щодо посадових осіб в разі відсутності належного складу медичної комісії, відповідної матеріально–технічної бази, медичної документації, невиконання клінічних та інших досліджень, необхідних для медоглядів;

в) вживати заходів адміністративного впливу до власника і керівництва лікувально–профілактичного закладу, якщо:

– не виконуються передбачені вимоги до організації та проведення медоглядів;

– до роботи допущені особи, які не пройшли медогляду та які мають медичні протипоказання до роботи у визначеній професії.

4.4.2. Зобов'язаний:

а) забезпечити інформацію про умови праці, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які мають місце на підприємствах;

б) надавати консультативну допомогу лікувально–профілактичним закладам:

– у визначенні та формуванні контингенту працівників, які підлягають медогляду;

– у вирішенні питань про можливий зв'язок захворювання з професійною діяльністю робітника та умовами праці;

– у розробці заходів щодо запобігання профзахворюванням і оздоровлення диспансерної групи хворих;

в) брати участь в експертизі організації та якості медоглядів працівників і розробці оздоровчо–профілактичних заходів;

г) складати санітарно–гігієнічні характеристики умов праці працівників, в тому числі групових;

д) визначати додатково контингент та затверджувати поіменні списки працівників, які підлягають медогляду, а також у випадках зміни технологічного процесу, введення нових професій, виробництв, робочих місць, змін умов праці та ін.;

є) брати участь у навчанні та перевірці знань з питань гігієни праці та впливу шкідливих і небезпечних факторів на стан здоров'я.

4.4.3. Несе відповідальність за:

– своєчасність і повноту визначення контингенту і погодження поіменного списку осіб, які підлягають медичним оглядам;

– своєчасність складання санітарно–гігієнічних характеристик умов праці;

– виконання наданих функцій з організації і своєчасності медичних оглядів;

– епідобстеження осередка інфекційного чи паразитарного захворювання (за участю інфекціоніста і епідеміолога);

– розслідування випадків професійних захворювань і отруєнь;

– ведення обліково–звітної документації.

Додаток

до Пропозицій Головного державного

санітарного лікаря

УЗГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

(прізвище,ім'я та по(прізвище,ім'я та по

батькові фахівця)батькові власника)

__________________________ ___________________________

назва санепідстанціїназва підприємства

ДатаДата

СПИСОК

осіб, які підлягають періодичному медичному огляду

_______________________________________________у 19_____році

(назва установи)

Продовження таблиці

Табельний №

ПІБ

Стать (чол. жін.)

Дата і рік народження

Цех, дільниця

Професія, посада

Шкідливість

№додат.і пункту наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р.№ 555

Стаж роботи у даних умовах

Дата останього огляду

Підлягає огляду

фахівцями (вказати якими)

клінічними методами дослідження (вказати, якими)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

———————————————— Підпис представника власника

(прізвище, ім'я, по батькові)

——————————————————

Примітка. Графи 10, 11 і 12 заповнюються лікувально–профілактичним закладом після одержання списків від власника підприємства (установи, організації).

Додаток 1

до Положення про медичний огляд

працівників певних категорій

Перелік професій, працівники якихпідлягають медичному огляду

1. Працівники усіх професій віком до 21 року.

2. Працівники усіх професій, які працюють під впливом шкідливих речовин і несприятливих виробничих факторів, наведених у додатку 1 до наказу МОЗ СРСР № 555 від 29.09.89 р. "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів".

3. Працівники усіх професій, які виконують підземні роботи.

4. Працівники усіх професій, які працюють на гідрометеорологічних станціях, спорудах зв'язку, що розташовані у полярних, високогірних, пустельних, тайгових та інших віддалених і недостатньо обжитих районах, у важких клімато–географічних умовах.

5. Працівники усіх професій, які виконують роботи у віддалених, малонаселених, важкодоступних, заболочених і гірських районах країни.

6. Працівники, які виконують роботи на висоті.

6.1. Машиніст крану автомобільного.

6.2. Машиніст крану (кранівник).

6.3. Машиніст–кранівник.

6.4. Монтажник.

6.5. Монтажник на ремонті печей.

6.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів.

6.7. Монтажник по монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій.

6.8. Монтажник устаткування зв'язку.

6.9. Монтажник зв'язку–антенщик.

6.10. Монтажник технологічних трубопроводів.

6.11. Монтажник технологічного обладнання і зв'язаних з ним конструкцій.

6.12. Монтажник–установник зовнішньої арматури.

7. Працівники, які обслуговують діючі електроустановки напругою вище 1000В.

7.1. Апаратник на плазмених установках.

7.2. Випробувач проводів і кабелів.

7.3. Випробувач електричних машин, апаратів і приладів.

7.4. Випробувач електрокерамічних виробів.

7.5. Випробувач електровугільних виробів.

7.6. Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань.

7.7. Наладчик контрольно–вимірювальних приладів і автоматики.

7.8. Наладчик–монтажник випробувального обладнання.

7.9. Наладчик приладів, апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання та управління (наладчик КВП і автоматики).

7.10. Оператор реакторного відділення.

7.11. Оператор прискорювальної установки.

7.12. Оператор електростатичної обробки.

7.13. Радіомеханік по обслуговуванню і ремонту радіотелевізійної апаратури.

7.14. Регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів.

7.15. Рентгеномеханік.

7.16. Слюсар–монтажник приладного устаткування.

7.17. Слюсар по контрольно–вимірювальним приладам і автоматиці.

7.18. Слюсар–електрик по обслуговуванню і ремонту металоконструкцій метрополітену.

7.19. Слюсар–електрик по обслуговуванню і ремонту устаткування метрополітену.

7.20. Слюсар–електрик по обслуговуванню і ремонту станційного і тонельного устаткування метрополітену.

7.21. Слюсар–електрик по обслуговуванню і ремонту ескалаторів.

7.22. Слюсар–електрик по ремонту електроустаткування.

7.23. Слюсар–електромонтажник.

7.24. Електрогазозварювальник.

7.25. Електромеханік по випробуванню і ремонту електроустаткування.

7.26. Електромеханік по ліфтам.

7.27. Електромонтажник по розподільним пристроям.

7.28. Електромонтер головного щита управління електростанції.

7.29. Електромонтер контактної мережі.

7.30. Електромонтер–лінійник по монтажу повітряних ліній високої напруги і контактної мережі.

7.31. Електромонтер оперативно–виїзної бригади.

7.32. Електромонтер по випробуванням і вимірюванням.

7.33. Електромонтер по нагляду за трасами кабельних мереж.

7.34. Електромонтер по обслуговуванню підстанцій.

7.35. Електромонтер по обслуговуванню гідроагрегатів машинного залу.

7.36. Електромонтер по обслуговуванню перетворюючих пристроїв.

7.37. Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання електростанцій.

7.38. Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання.

7.39. Електромонтер по оперативним переключенням у розподільних мережах.

7.40. Електромонтер по ремонту апаратури, релейного захисту і автоматики.

7.41. Електромонтер по ремонту повітряних ліній електропередач.

7.42. Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електрообладнання.

7.43. Електромонтер по експлуатації розподільних мереж.

7.44. Електромонтер станційного радіообладнання.

7.45. Електромонтер станційного телевізійного обладнання.

7.46. Електромонтер тягової підстанції.

7.47. Електрослюсар по ремонту устаткування розподіляючих пристроїв.

7.48. Електрослюсар (слюсар) черговий і по ремонту обладнання.

7.49. Електромонтер по ремонту електрообладнання електростанцій.

8. Робота у державній лісовій охороні, по валці лісу, сплаву, транспортуванні і первинній обробці лісу.

8.1. Бонівник.

8.2. Вальник лісу.

8.3. Заготівельник.

8.4. Здимник.

8.5. Лісник.

8.6. Лісоруб.

8.7. Навалювальник – звалювальник лісоматеріалів.

8.8. Обрубник сучків.

8.9. Підсобний робітник на лісозаготівлях.

8.10. Підсобний робітник на лісосплаві.

8.11. Підсобний робітник на підсочці лісу.

8.12. Сортувальник декоративних порід дерев.

8.13. Сортувальник деревини на воді.

8.14. Сплавник.

8.15. Такелажник.

8.16. Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини.

8.17. Чокерувальник.

8.18. Штабелювальник деревини.

8.19. Формувальник плотів.

9. Апаратчики, які обслуговують посудини, що працюють під тиском.

9.1. Актоклавник.

9.2. Автоклавник лиття під тиском.

9.3. Автоклавник – сушильник акумуляторних пластин у виробництві свинцевих акумуляторів.

9.4. Апаратчик.

9.5. Газогенераторник.

9.6. Випробувач балонів.

9.7. Випробувач на герметичність.

9.8. Слюсар–випробувач.

9.9. Слюсар по виготовленню і ремонту трубопроводів.

9.10. Слюсар по обслуговуванню теплових мереж.

10. Машиністи (кочегари), оператори котельної, робітники служби газнагляду.

10.1. Котельник.

10.2. Машиніст котельної установки.

10.3. Машиніст котлів.

10.4. Машиніст паровозу.

10.5. Оператор котельної.

10.6. Газівник.

10.7. Газівник коксових печей.

10.8. Газівник шахтної печі.

10.9. Газорятівник.

11. Роботи, які пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо– і пожежнонебезпечних виробництвах народного господарства.

11.1. Підривник.

11.2. Випробувач.

11.3. Випробувач двигунів.

11.4. Майстер–підривник.

11.5. Наладчик обладнання лакофарбових покриттів.

11.6. Наладчик обладнання металопокриття і фарбування.

11.7. Оператор фарбувально–сушильної лінії і агрегату.

11.8. Піротехнік.

11.9. Приготовлювач мас.

11.10. Приготовлювач розчинів і мас.

11.11. Приготовлювач розчинів і сумішей.

11.12. Приготовлювач сірникових мас.

11.13. Складальник.

12. Роботи на механічному обладнанні.

12.1. Вальцювальник.

12.2. Каландроник.

12.3. Коваль на молотах і пресах.

12.4. Коваль–штампувальник.

12.5. Пильник.

12.6. Пресувальник.

12.7. Свердляр.

12.8. Верстатник деревообробних верстатів.

12.9. Верстатник широкого профілю.

12.10. Верстатник спеціальних металообробних верстатів.

12.11. Верстатник – розпилювач.

12.12. Верстатник шпалорізного верстату.

12.13. Верстатник усовочного верстату.

12.14. Ткаля.

12.15. Токар.

12.16. Токар – напівавтоматник.

12.17. Токар–розточувальник.

12.18. Токар–револьверник.

12.19. Точильник.

12.20. Фрезерувальник.

12.21. Шліфувальник.

12.22. Штампівальник.

13. Роботи, що пов'язані з рухом транспорту.

13.1. Водій автомобіля 3,2,1 класів.

13.2. Водій аеросаней.

13.3. Водій дрезини.

13.4. Водій–випробувач.

13.5. Водій мототранспортних засобів.

13.6. Водій навантажувача.

13.7. Водій самохідних механізмів.

13.8. Водій трамвая 3,2,1 класу.

13.9. Водій транспортного всюдиходу.

13.10. Водій транспортно–прибиральної машини.

13.11. Водій тролейбуса 3,2,1 класу.

13.12. Водій електро– і автовізка.

13.13. Тракторист.

13.14. Тракторист–машиніст сільськогосподарського виробництва.

_____________________________-

Примітка. Враховуючи, що робітники однієї професії в залежності від особливостей умов і характеру праці потрапляють або не потрапляють під вплив різних небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, вказаний Перелік професій уточнюється по кожному підприємству місцевими органами Держнаглядохоронпраці та санітарно–епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Додаток 2

до Положення про медичний огляд

працівників певних категорій

КАРТКА

особи, яка підлягає медичному огляду (*)

1. П. І. Б.___________________________________________________________________

2. Стать ч/ж_________________________________________________________________

3. Рік народження____________________________________________________________

4. Адреса___________________________________________________________________

5. Місце роботи_____________________________________________________________

6. Цех, дільниця_____________________________________________________________

7. Професія (посада)_________________________________________________________

8. Підстава для попереднього і періодичного медогляду (* *)

___________________________________________________________________________

9. Підлягає огляду___________________________раз____________на_______________

10. Дата огляду________________________

11. Спеціалістами___________________________________________________________

12. Клінічні обстеження______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пункти І–ІІ заповнюються медичною сестрою або фельдшером здоровпункту згідно із списком осіб, які підлягають медичному огляду.

ВИСНОВОК ПОПЕРЕДНЬОГО (ПЕРІОДИЧНОГО) МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ (*)

1. Дані огляду спеціалістами (вказати дату і висновок).

1.1. Терапевт_______________________________________________________________

1.2. Хірург_________________________________________________________________

1.3. Невропатолог___________________________________________________________

1.4. Окуліст________________________________________________________________

1.5. Отоляринголог__________________________________________________________

1.6. Гінеколог_______________________________________________________________

1.7. Дерматолог_____________________________________________________________

1.8. Інші спеціалісти_________________________________________________________

2. Дані рентгенологічного (флюорографічного) обстеження________________________

___________________________________________________________________________

3. Дані клінічних досліджень__________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Діагноз основний__________________________________________________________

4.1. Супутні діагнози_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Лікарський висновок про професійну придатність______________________________

___________________________________________________________________________

5.1. Придатний до праці ______________________________________________________

5.2. Непридатний до праці____________________________________________________

6. Направляється для поглибленого обстеження, лікування, медичної реабілітації (потрібне підкреслити)

в__________________________________________________________________________

(найменування лікувально–профілактичного закладу)

Підпис лікаря Ініціали, прізвище

Дата

Додаток 3

до Положення про медичний огляд

працівників певних категорій

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ

за результатами періодичного медичного огляду працівників____________________________________________________

(назва підприємства)

від "____"___________19____р.

I. Комісія в складі:

1. Заступника головного лікаря МСЧ (ЛПЗ, поліклініки)___________________________

___________________________________________________________________________

2. Спеціалістів лікувально–профілактичного закладу______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Представників власника підприємства________________________________________

(П. І.Б.)

4. Профкому________________________________________________________________

(П. І. Б.)

За участю лікаря по гігієні праці _______________________________________________

(назва санепідстанції)

___________________________________________________________________________

(П. І. П. лікаря)

II. Встановила:

Перелік контингентів, шкідливих і небезпечних факторів

Підлягало огляду за планом

Оглянуто

Процент виконання

1

2

3

4

1. Всього працівників, з них:

а) осіб віком до 21 року

б) жінок

в) осіб пенсійного віку

1.1. (*) В т. ч. підлягають дії

шкідливих і небезпечних

виробничих факторів.

1.1.1. Пил – всього

з них жінок

1.1.2. Шум – всього

з них жінок

1.1.3. Вібрація – всього

з них жінок

1.1.4. Хімічні речовини (при необхідності

розшифрувати) – всього

з них жінок

1.1.5. Іонізуючі випромінювання – всього

з них жінок

1.1.6. Неіонізуючі випромінювання

(розшифрувати) – всього

з них жінок

2. При огляді виявлено:

2.1. Кількість осіб з підозрою на профзахворювання (профінтоксикацію) вперше*– всього_________________________ з них жінок_________________________________.

2.2. Кількість осіб, які вперше одержали інвалідність по профзахворюванню_________.

2.3. Кількість осіб, які потребують переведення на іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________.

2.4. Кількість осіб, які підлягають дообстеженню – всього _______, з них жінок_______.

2.5. Кількість осіб, у яких вперше виявлені загальні захворювання всього __________ з них жінок_________.

2.6. Кількість осіб, які потребують тимчасового переведення на іншу роботу за станом здоров'я всього__________ з них жінок _________.

2.7. Кількість осіб, які потребують переведення на іншу роботу за станом здоров'я всього __________ з них жінок_________.

2.8. Кількість осіб, яких необхідно направити на МСЕК всього_________.

2.9. Кількість осіб, яким встановлено діагноз профзахворювання (отруєння) у минулі роки всього _________ з них жінок_________.

2.10. Кількість осіб, які підлягають направленню:

2.10.1. На амбулаторне лікування__________.

2.10.2. На стаціонарне лікування___________.

2.10.3. На санаторно–курортне лікування__________.

2.10.4. В профпатологічний центр, клініку профзахворювань________

2.11. Кількість осіб, які потребують дієтхарчування і лікувально–профілактичного харчування_________.

2.12. Кількість осіб, які перебувають на диспансерному нагляді на кінець звітного року – всього_________

3. За результатами перевірки виконання

акта попереднього року

(по пп. 2.3; 2.4; 2.6–2.8; 2.10)__________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

4. За результатами медичного огляду комісія рекомендує комплекс оздоровчих заходів:

4.1. Власнику_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4.2. Голові профкому________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4.3. Головному лікарю лікувально–профілактичного закладу______________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Керівник лікувального закладу

__________________

М. П. Підпис

Із заключним актом ознайомлені та одержали

Власник підприємства________________________________________________________

П. І. Б. підпис

Представник профкому_______________________________________________________

П. І. Б. підпис

Лікар по гігієні праці_________________________________________________________

(назва санепідстанції)

___________________________________________________________________________

П. І. Б. підпис

Додаток 4

до Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (в редакції наказу № 139 від 07.06.99 "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій"

Акт

визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам

від "___" _______________ 19__ року

Мною, ____________________________________________________________,

(прізвище, ініціали лікаря з гігієни праці; назва територ. санепідстанції)

у присутності _______________________________________________________________

(прізвище, ініціали представника власника об'єкта) ________ ____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали представника профкому)

проведено визначення контингенту осіб ________________________________________,

(назва об'єкта, відомча належність)

які підлягають періодичному медичному огляду в 19__ р.

Назва цеху (дільниці)

Професія (посада)

Підстава для проведення періодичного медичного огляду

Кількість осіб, які підлягають огляду

всього

в т. ч. жінок

1

2

3

4

5

Усього по об'єкту (вказати тільки загальну кількість осіб, які підлягають огляду).

Підписи ___________________________

(лікар санепідстанції)

___________________________

(представник власника)

___________________________

(представник профкому)

Акт прийнятий ______________________________________________________________

(дата, прізвище, ініціали, посада)

Примітки: 1. Акт заповнюється й підписується лікарем з гігієни праці територіальної санепідстанції, що проводив визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, представниками власника та профкому підприємства і (окремо) уповноваженою власником особою, що прийняла акт до виконання.

2. Усі пункти акта заповнюються розбірливо. Підставою для визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, є постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.97 № 1238, накази МОЗ України від 31.03.94 № 45 та від 28.11.97 № 339. (Додаток № 4 в редакції Наказу МОЗ № 139 від 07.06.99 )

Додаток 5

до Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (в редакції наказу № 139 від 07.06.99 "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій"

Завантажити