НПАОП 15.0-3.01-98Про затвердження типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ НОРМ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО

ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ СІЛЬСЬКОГО ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Наказ від 10 червня 1998 року N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 липня 1998 р. за N 449/2889

Відповідно до Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України" і враховуючи рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 12.03.98 N 32, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Типових норм безплатної видачі

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства та про доцільність їх затвердження, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства (надалі - Типові норми), що додаються.

2. Типові норми набувають чинності з 1 січня 1999 року.

3. Із вступом у дію Типових норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйства, затверджені постановою Державного комітету СРСР із праці й соціальних питань і Президії ВЦРПС від 18 серпня 1980 р. N 241/П-9, доповнені й змінені постановою цих органів від 24 липня 1985 р. N 237/П-7, від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 і від 6 листопада 1986 р. N 476/П-12.

4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом України та Державним комітетом України по водному господарству вжити таких заходів:

4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств, установ, організацій у зазначених Типових нормах, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Типових норм потрібним тиражем, установити контроль за їх розповсюдженням.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових норм власниками підприємств (уповноваженими ними органами), посадовими особами й працівниками.

5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В.І.) подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І.Д.

С.П. Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету по нагляду

за охороною праці України

від 10 червня 1998 р. N 117

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

14 липня 1998 р. за N 449/2889

ТИПОВІ НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,

СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ПРАЦІВНИКАМ СІЛЬСЬКОГО ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства і організації сільськогосподарського виробництва незалежно від форм власності і видів їх діяльності, працівники яких повинні обов'язково застосовувати під час трудового процесу спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Типові норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов'язковий до виконання мінімум безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства. Засоби захисту видаються працівникам згідно з установленими нормами й строками носіння.

Об'єктом нормативного регулювання є ті види виробництва, цехи, дільниці й види основної діяльності та робочі місця працівників сільського й водного господарств, професії й посади, що пов'язані зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також несприятливими температурними умовами або із забрудненням.

Типовими нормами охоплюються основні види діяльності підприємств сільськогосподарського виробництва: рослинництво, тваринництво, птахівництво, ветеринарія, креолінове виробництво, водне господарство, комишитові заводи.

Працівникам, що суміщають професії або постійно виконують сумісницькі роботи, та зайнятим другорядними і допоміжними видами діяльності потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.

Працівникам можуть видаватися засоби індивідуального захисту понад передбачені норми з врахуванням вимог технологічних процесів і нормативних актів про охорону праці, за погодженням із представниками профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства.

Вимоги цього нормативного акта є обов'язковими для визначення потреби і забезпечення працівників належними засобами індивідуального захисту.

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Код згідно ¦ ¦ ¦ Позначення ¦ ¦ ¦

¦ N ¦з класифі- ¦ ¦ Найменування спецодягу, ¦ захисних ¦ Строк ¦ ¦

¦п/п ¦ катором ¦ Професійна назва роботи ¦ спецвзуття та інших засобів ¦властивостей ¦ носіння ¦Примітки¦

¦ ¦ професій ¦ ¦ індивідуального захисту ¦(тип, марка) ¦(місяців)¦ ¦

¦ ¦(ДК 003-95)¦ ¦ ¦ ЗІЗ* ¦ ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ * Наведено згідно з ГОСТ 12.4.011-89 п. 1.2 ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Рослинництво ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 1. ¦ 3416 ¦Заготівельник продуктів і ¦При збиранні отруйних лікарських ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сировини ¦рослин: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований ¦ Ву, З ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ковпак бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 2 ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 2. ¦ 1222.2 ¦Майстер ¦При роботі на паровій морилці ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦коконів: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ву, Ми ¦ 6 ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 3. ¦ 9212 ¦Об'їжджувач ¦Плащ бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 4. ¦ 8163.3 ¦Оператор полів зрошування ¦Комбінезон бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦та фільтрації ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ву, Ми ¦ 4 ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 5. ¦ 9132 ¦Прибиральник виробничих ¦Костюм бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦приміщень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 6. ¦ 9211 ¦Робітник на ¦При роботі в дошнику при квашенні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦низькокваліфікованих ручних ¦капусти: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦роботах у сільському ¦Комбінезон бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦господарстві ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі на гренажному заводі: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газопилоз. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі на соломокопнувачі і ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦молотьбі: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 4 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті з ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непрямою ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вентиляцією ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Пилозах. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Навушники ¦ Протишум. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі на механізованому ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦зерноочисному пункті: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Пилозах. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладкою* ¦ Тн, З ¦ 36 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦--------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* Зимою, додатково. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні з утеплювальною ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладкою* ¦ Тн, З ¦ 36 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦--------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* Зимою, додатково. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При приготуванні розчинів ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пестицидів, заправці розчинами ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пестицидів ємностей і машин, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦застосуванні пестицидів, випробуванні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пестицидів у польових умовах: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦кислотозахисним просоченням ¦ Яж, Ву, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований з нагрудником ¦ Яж, Ву, З ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Шолом бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ Яж, З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Яж ¦ 4 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Нарукавники ¦ З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газозах. ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Герметичні ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пилонепроникної тканини* ¦ Пм, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦--------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* При сухому протравленні насіння ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ замість комбінезона бавовняного з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ кислотозахисним просоченням. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При вогневому сушінні тютюну в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сушарках: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Мп, Ми ¦ 3 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При дробленні, змішуванні і висіванні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦мінеральних добрив: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Ят, Ми ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газопилоз. ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Герметичні ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При пасинкуванні і вершкуванні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тютюну, ламанні, низанні тютюнового ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦листка, рубанні і в'язанні в снопики ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦махорки: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газопилоз. ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті з ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непрямою ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вентиляцією ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При посіві й прополюванні рису: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При ручному збиранні й сортуванні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦овочів: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Мп, Ми ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При ручному косінні в заболочених ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦місцях: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі у парниковому ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦господарстві на біопаливі: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний ¦ З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики з термостійкою підошвою ¦ Тп, З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Мп, Ми ¦ 9 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі на паровій морилці коконів: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При виготовленні торфоперегнійних ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦горщечків: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух клейончастий з нагрудником ¦ Вн, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Мп, Ми ¦ 3 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При виявленні сарани в плавнях річок ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦та озер: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Шолом бавовняний з накомарником із ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦марлі ¦ Бн, З ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При в'язанні, підвішуванні і зніманні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тютюнових гаванок та гірлянд махорки, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦при зволожуванні, укладанні, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦сортуванні тютюну і махорки: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газопилоз. ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті з ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непрямою ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вентиляцією ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При збиранні чаю: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Напівкомбінезон бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Нарукавники хлорвінілові ¦ З ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При обмолоті отруйних ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦лікарсько-технічних культур: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Мп, Ми ¦ 2 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті з ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непрямою ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вентиляцією ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Шолом брезентовий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(для барабанщика) ¦ Пн, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газопилоз. ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При обробці плодових культур ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦садівництва і при обрізанні дерев, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦чагарників і виноградних лоз: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Напівкомбінезон бавовняний ¦ Ми, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний ¦ Ми, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Мп, Ми ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм із щільної тканини замість ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦фартуха бавовняного* ¦ Мп, Ми, З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* При обробці чагарників обліпихи. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка лавсано-віскозна ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦з утеплювальною прокладкою* ¦ Тн, З ¦ 36 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦-------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* Зимою, додатково. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При очищенні льонотрести й сушінні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦хмелю: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Мп, Ми ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Пилозах. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При очищенні буряків: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При упаковці, калібровці, митті й ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦дробленні плодів: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦з нагрудником ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Мп, Ми ¦ 3 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При обмолоті луб'яних культур і на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ворохоочиснику бавовни-сировини: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор* ¦ Пилозах. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦-------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* При роботі на ворохоочиснику, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ додатково. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі у теплиці: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 4 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Головний убір ¦ З ¦ 6 ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 7. ¦ 9152 ¦Сторож ¦Плащ бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 8. ¦ 3119 ¦Технік ¦При виявленні сарани ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦в плавнях річок і озер: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Шолом бавовняний ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦з накомарником із марлі ¦ Бн, З ¦ 6 ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 9. ¦ 8331.2 ¦Тракторист-машиніст ¦Костюм бавовняний ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сільськогосподарського ¦з пилонепроникної тканини ¦ Пн, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦виробництва ¦Навушники ¦ Протишум. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Блуза і головний убір ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(2 комплекти)* ¦ З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦-------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* Для жінок. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті ¦До зносу ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦При роботі на електротракторі, додатково:¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Калоші діелектричні ¦ Эн ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички діелектричні ¦ Эн ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі на комбайнах, додатково: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Шолом брезентовий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(для барабанщика) ¦ Пм, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі на соломокопнувачі і ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦молотьбі: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 4 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Пилозах. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Навушники ¦ Протишум. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При зовнішніх роботах на тракторі зимою, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ Тн, З ¦ 36 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні з утеплювальною ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладкою або костюм утеплений для ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦механізаторів сільського господарства ¦ Тн, З ¦ 36 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки* ¦ Тн30, З ¦ 48 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦--------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* При роботі на тракторі зимою на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ транспортних роботах і в полі. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі на дощувальних поливних ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦машинах, механізмах і насосних станціях ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦на стічних водах, додатково: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Плащ непромокальний* ¦ Вн, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦--------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* Замість плаща непромокального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ чергового може видаватись костюм для ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ трактористів-машиністів при роботі ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ на поливних машинах на 12 місяців. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газопилоз. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Шолом непромокальний ¦ Вн, З ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При поливі сільськогосподарських ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦культур: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водовідштовхувальним просоченням ¦ Ву, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ву, Ми ¦ 4 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 12 ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦10. ¦ 8331.2 ¦Тракторист-машиніст ¦Костюм бавовняний з пилонепроникної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Сільськогосподарського ¦тканини ¦ Пм, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦виробництва, зайнятий ¦Блуза і головний убір ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦вапнуванням і внесенням ¦(2 комплекти)* ¦ З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦добрив у грунт ¦---------- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦* Для жінок. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Шолом бавовняний з пилонепроникної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини ¦ Пм, З ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 24 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований ¦ Ву, З ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Вн ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газопилоз. ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті з ¦До зносу ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непрямою ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вентиляцією ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Постійно зайнятим на цих роботах зимою, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна з утеплювальною ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладкою ¦ Тн, З ¦ 36 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні з утеплювальною ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладкою або костюм утеплений для ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦механізаторів сільського господарства ¦ Тн, З ¦ 36 ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦11. ¦ 3119 ¦Хронометражист ¦При випробуванні сільськогоспо- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦дарської техніки в польових умовах: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Комбінезон бавовняний з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пилонепроникної тканини ¦ Пм, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ В, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті ¦До зносу ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦ 2. Тваринництво, птахівництво і ветеринарія ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦12. ¦ 8154.2 ¦Автоклавник ¦При приготуванні і варінні середовища, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(гідролізне виробництво та ¦розчинів: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перероблення сульфідних ¦Халат бавовняний ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦лугів) ¦Фартух бавовняний ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦з водовідштовхувальним просоченням ¦ Щ20, Ву, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чуні гумові ¦ Щ20, В, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавиці комбіновані ¦ Ми ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті ¦До зносу ¦ ¦

+----+-----------+------------------------------+-----------------------------------------+-------------+---------+--------+

¦13. ¦ 2211.2 ¦Біолог, який працює з ¦При роботі в лабораторних кімнатах ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦живими культурами збудників ¦(мікроскопія, серологічні гістологічні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сибірки, бруцельозу, сапу, ¦дослідження) в умовах звичайного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦туберкульозу, лептоспірозу, ¦режиму: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦сальмонеллозу, пастерельозу, ¦Халат бавовняний (2 шт.) ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦рожі, ящура, чуми, лейкозу, ¦Ковпак або косинка бавовняні (2 шт.) ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦анаеробних та інших ¦Рушник ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦бактеріальних, вірусних ¦При роботі в лабораторіях, на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦інфекцій або з матеріалами, ¦експериментальних базах в умовах ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦зараженими збудниками цих ¦закритого режиму (із санітарним ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦інфекцій, а також з ¦пропускником): ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦патогенними грибами, ¦Халат протичумного зразка (2 шт.) ¦ Бм, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦токсинами і ектопаразитами ¦Білизна натільна (2 пари) ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Панчохи (шкарпетки) бавовняні ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(3 пари) ¦ З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Косинка протичумного зразка (2 шт.) ¦ Бм, З ¦ 12 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Тапочки шкіряні ¦ З ¦ 6 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рушник ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі в стерильному боксі: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Косинка або ковпак бавовняні ¦ З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований або поліетиленовий ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Тапочки шкіряні ¦ З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рушник ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При зараженні піддослідних тварин і ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦контролі біологічних препаратів у ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦віваріях: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Косинка або ковпак бавовняні ¦ З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований з нагрудником ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Нарукавники прогумовані ¦ Бм, Ву, З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Калоші гумові ¦ В, З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рушник ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Безрукавка тепла або куртка бавовняна з ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальною прокладкою ¦ Тн ¦ Чергова ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При розтині трупів заражених ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦піддослідних тварин і взятті пат- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦матеріалу для досліджень у ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦розтинальних (секційних) приміщеннях: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Халат бавовняний ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Ковпак або косинка бавовняні ¦ З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Калоші гумові ¦ В, З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований ¦ Ву, З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Нарукавники прогумовані або ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поліетиленові ¦ Бм, Ву, З ¦ Чергові ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рушник ¦ З ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі з культурами збудників сапу і ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦респіраторних інфекцій: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Респіратор ¦ Газопилоз. ¦Черговий ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Окуляри захисні ¦ Закриті ¦ Чергові ¦ ¦

Завантажити