НПАОП 45.2-4.03-98Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 32/288 від 27.11.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 липня 1998 р.

за N 426/2866

Затверджено

наказом Державного комітету

будівництва, архітектури та

житлової політики України і

Держнаглядохоронпраці

України 27.11.97

N 32/288

Положення

про головну організацію з координації дій, підготовки

нормативних документів і з питань обстежень та

паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення

їх надійності й безпечної експлуатації

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду

N 184/140 від 28.07.99)

1.1. Це Положення визначає права та обов'язки головної організації з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд (далі - ГКНО), яка створюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та з наказом Держкоммістобудування, Держнаглядохоронпраці та Держжитлокомунгоспу України від 8 липня 1997 р. N 108/177/49 "Про заходи з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж".

1.2. Орендне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (ОП НДІБВ) затверджено ГКНО вищезгаданим наказом від 8 липня 1997 р. N 108/177/49.

1.3. ГКНО здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, державних ліцензій на виконання спеціальних видів робіт з проектування та будівництва (УК N 00422 та УК N 00423), керівних документів Держбуду України, нормативно-методичних документів з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд Держбуду та інших міністерств і інших органів виконавчої влади.

1.4. Звільнення від обов'язків ГКНО здійснюється за рішенням Держбуду та Держнаглядохоронпраці України в установленому порядку.

1.5. Діяльність ГКНО проводиться за рахунок:

коштів бюджету України, які виділяються на координацію дій, розробку нормативних документів, на проведення робіт з обстеження та паспортизації будівель і споруд, на проектування підсилення, відбудови, заміни окремих конструкцій чи реконструкції будівель та споруд в цілому (далі - проектування) у складі соціально-економічних і науково-технічних програм і проектів, на ведення реєстру аварійно небезпечних промислових будівель та споруд;

коштів, що отримані за прямими договорами з замовниками на виконання робіт з обстеження і паспортизації будівель та споруд і проектування;

коштів позабюджетних фондів міністерств (відомств) на роботи, які включені до плану проведення обстежень і паспортизації будівель та споруд і проектування;

пайових коштів зацікавлених підприємств для проведення робіт з обстеження і паспортизації будівель та споруд і проектування.

1.6. Кошти, які отримані ГКНО за виконані роботи, використовуються на утримання підрозділів, спеціалістів та на розвиток діяльності ГКНО.

2. Права ГКНО

2.1. Розробляти інструктивні та нормативно-методичні документи з питань обстежень і паспортизації будівель та споруд і проектування.

2.2. Розробляти технічні завдання на створення нормативних документів та посібників до них.

2.3. Проводити експертизу існуючої нормативної документації та подавати до державних органів пропозиції щодо розробки нових нормативних документів з питань обстежень і паспортизації будівель та споруд і проектування.

2.4. Проводити науково-дослідні та проектні (у відповідності з ліцензією) роботи з обстеження, підсилення, відбудови, заміни окремих конструкцій та реконструкції будівель та споруд у цілому.

2.5. Планувати та розробляти методичні документи з питань підвищення кваліфікації кадрів та проводити навчання спеціалістів підприємств з нагляду за технічним станом будівель та споруд і спеціалістів проектних, науково-дослідних та будівельних організацій - з обстеження та паспортизації будівель та споруд і проектування. (Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду N 184/140 від 28.07.99)

2.6. Погоджувати утворення спеціалізованих організацій з проведення обстежень і паспортизації існуючих будівель та споруд (далі - СО).

2.7. Створити та вести комп'ютерний реєстр СО і надавати довідки щодо їх переліку та профілю.

2.8. Здійснювати контроль за діяльністю СО з питань обстеження і паспортизації будівель та споруд і проектування.

2.9. Звертатися до відповідних органів з пропозицією про вилучення СО із затвердженого переліку організацій, які мають право на проведення обстежень і паспортизації будівель та споруд, якщо СО не виконує обов'язки відповідно до "Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації", затвердженої наказом Держбуду і Держохпронпраці України від 27.11.97 N 32/288.

2.10. Проводити консультаційне обслуговування СО.

2.11. Проводити наукову обробку (в тому числі - на міжвідомчій основі) інформації, що надходять до ГКНО: аналізувати та узагальнювати досвід обстеження та паспортизації будівель та споруд; збирати, накопичувати та обробляти статистичні дані щодо їх експлуатації; розробляти та доповнювати відповідні рекомендації з обстеження та паспортизації; враховувати експлуатаційні вимоги різних видів виробництва при проектуванні реконструкції будівель та споруд.

2.12. Розглядати скарги та приймати рішення зі спірних питань обстеження та паспортизації будівель та споруд.

2.13. Проводити обстеження та паспортизацію будівель та споруд.

2.14. Видавати експертні висновки на право експлуатації будівель та споруд.

2.15. Контролювати виконання приписів щодо підсилення, відбудови, заміни будівельних конструкцій, реконструкції чи припинення експлуатації будівель та споруд, наведених в експертному висновку.

2.16. У разі невиконання приписів щодо закриття не придатних до нормальної експлуатації або аварійних будівель та споруд, які були надані ГКНО, звертатися у відповідні інстанції з пропозиціями про скасування ліцензій на виробничу діяльність та застосування санкцій відповідно до чинного законодавства України.

2.17. Для здійснення контролю за аварійно небезпечними будівлями та спорудами звертатися з пропозиціями до державних наглядових органів.

2.18. Взаємодіяти з державними органами щодо виявлення будівель та споруд, які підлягають обов'язковому обстеженню з точки зору надійності конструкцій та можливості подальшої безпечної експлуатації.

2.19. Відвідувати об'єкти, які внесені до Реєстру аварійно небезпечних будівель та споруд з метою контролю проведених відновлювальних робіт або консервації. (Пункт 2.19 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 від 28.07.99)

2.20. Залучати за субпідрядом до виконання робіт, пов'язаних з обстеженням та паспортизацією будівель та споруд, інші організації, які мають ліцензії на виконання цих робіт, а також акредитовані спеціалізовані лабораторії та висококваліфікованих спеціалістів.

2.21. Представляти Держбуд України, за його дорученням, в інших організаціях з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд.

2.22. Звертатися до відповідних організацій з питань надання інформації з проблем обстеження та паспортизації будівель та споруд і ведення реєстру.

2.23. Брати в установленому порядку участь у роботах з міжнародного співробітництва з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд і проектування.

3. Обов'язки ГКНО

3.1. Координувати, визначати та погоджувати основні напрямки та програми науково-дослідних робіт, технічні завдання на нормативні документи з підсилення і відбудови конструкцій та основ, обстеження та оцінки технічного стану, реконструкції будівель та основ, їх паспортизації та ведення реєстру в сфері управління Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України.

3.2. Контролювати виконання положень інструктивних та нормативних документів з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд.

3.3. Вести реєстр аварійно небезпечних виробничих будівель та споруд, який повинен містити дані з паспортів їх технічного стану і реалізуватися у вигляді комп'ютерної бази даних.

3.4. Надавати відповідним органам актуальну інформацію щодо складу та змісту реєстру, яка відібрана і згрупована у відповідності з поточними потребами.

3.5. Сповіщати відповідні державні органи про будівлі та споруди, не придатні до нормальної експлуатації чи аварійні.

3.6. Разом з власником будівлі (споруди) за результатами обстежень оформляти, доповнювати та вносити зміни до Паспорта технічного стану будівлі (споруди), на якій ГКНО були проведені обстеження.

3.7. Вести облік будівель та споруд, на яких були проведені обстеження та паспортизація.

3.8. Надавати до Держнаглядохоронпраці інформацію про будівлі і споруди, які перебувають в аварійно небезпечному стані. (Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Наказом Держбуду N 184/140 ( z0591-99 ) від 28.07.99)

4. Відповідальність ГКНО.

4.1. При невиконанні своїх обов'язків, зазначених у пунктах 3.1 - 3.8 цього Положення, ГКНО може бути позбавлена свого статусу спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці.

4.2. Усі спірні питання щодо правового статусу ГКНО вирішуються у судовому порядку.

(Положення доповнено розділом 4 згідно з Наказом Держбуду N 184/140 від 28.07.99)

Завантажити