НПАОП 27.2-1.01-09Правила охорони праці у трубному виробництві

Випробування на щільність повинні бути проведені в точній відповідності до вимог, зазначених у проекті.

 1. Виведення устаткування, яке споживає азот чи аргон, і трубопроводів цих газів у ремонт і приймання їх з ремонту повинно оформлюватися актом, затвердженим уповноваженою особою.

 2. Ремонтні роботи в газонебезпечних місцях, де облаштовані об'єкти споживання азоту й аргону, повинні провадитися по наряду-допуску, оформленому відповідно до вимог НПАОП 27.0-4.02-90, після проведення аналізу повітря в цих місцях на вміст кисню.

Приступати до роботи дозволяється тільки при вмісті кисню в аналізованому повітрі в межах 19-23%.

 1. Ділянка трубопроводу або агрегат, що ремонтуються, повинні бути відключені від системи, тиск знижено до атмосферного, на трубопроводі після арматури встановлені заглушки. На арматурі необхідно вивісити плакати: "Не вмикати! Працюють люди!".

 2. При установленні та зніманні заглушок контроль за вмістом кисню повинен здійснюватися безперервно переносним автоматичним газоаналізатором зі звуковою сигналізацією при зміні вмісту кисню вище 23% і нижче 19%.

 1. Вимоги безпеки під час експлуатації ультразвукових
  установок

 1. Проектування, будівництво й експлуатація ультразвукових установок повинні здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 12.2.051-80 "ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности", ГОСТ 12.1.001-89, ДСН 3.3.6.037-99 (va037282-99 ) та відповідних санітарних норм і правил.

 2. Припустимі рівні ультразвуку в робочій зоні оператора не повинні перевищувати 110 дБ.

 3. Рівні звукового тиску повинні контролюватися після монтажу установки, ремонту, а також періодично, у процесі експлуатації, не рідше одного разу на рік.

При визначенні ультразвукової характеристики вимір необхідно проводити не менше ніж у 4 контрольних точках на висоті 1,5 м від підлоги, на відстані 0,5 м від контуру установок і не менше ніж 2 м від навколишніх поверхонь. Відстань між точками виміру не повинна перевищувати 1 м.

Виміри рівнів звукового тиску, що розповсюджується в повітряному середовищі, повинні проводитися згідно з ГОСТ 12.4.077-79.

 1. Зони з рівнями ультразвукових коливань, що перевищують граничнодопустимі, повинні бути означені попереджувальними знаками відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76.

 2. Ультразвукові установки, що генерують шум, у якому рівні звукових тисків у частотних смугах спектру перевищують допустимі значення, повинні бути обладнані кожухами або екранами (сталеві листи товщиною 1,5-2 мм, покриті гумою товщиною до 1 мм, поролоном, пористою гумою).

 3. Ультразвукові установки повинні мати блокування, що відключає перетворювачі при відкриванні кожухів.

 4. У тих випадках, коли за допомогою кожухів і екранів неможливо знизити шум до допустимих рівнів, технологічна частина ультразвукових установок повинна бути розміщена у звукоізольованих кабінах, доступ у які дозволяється тільки працівникам, безпосередньо зайнятим обслуговуванням установки та забезпеченим засобами індивідуального захисту від шуму згідно з ГОСТ 12.4.051-87 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний".

 5. Під час роботи ультразвукового устаткування повинен бути повністю виключений контакт рук працівників з рідиною, ультразвуковим інструментом і деталями, що обробляються, шляхом:

механізації та автоматизації процесів паяння, очищення і знежирювання деталей тощо

;застосування автоматичного відключення установок при виконанні допоміжних операцій (завантаження і вивантаження продукції тощо);

використання пристроїв для фіксації положень джерела ультразвуку або оброблюваних металів і виробів;

застосування подвійних бавовняних і гумових рукавиць, що відбивають ультразвук шаром повітря.

 1. Як засоби індивідуального захисту працівників від шкідливого впливу ультразвуку повинні застосовуватися протишуми згідно з ГОСТ 12.4.051-87.

 1. Вимоги безпеки під час роботи з насосно-акумуляторними
  станціями

 1. Трубопроводи високого й низького тиску (масла, азоту й повітря) у приміщеннях насосно-акумуляторних станцій повинні прокладатися в тунелях і каналах.

 2. Обслуговування насосно-акумуляторних станцій повинно здійснюватися не менше ніж двома працівниками.

 3. При виявленні течі трубопроводів працівник насосно-акумуляторної станції повинен зняти тиск із аварійної ділянки й вжити заходів з усунення протікання.

В

П.І.Пошкурлат

.о. начальника управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонаглядуЗМІСТ

Стор.

 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2

 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2

 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ .... 6

 4. ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 11

 1. Вимоги до території підприємства, виробничих

будівель та споруд 11

 1. Вимоги безпеки під час експлуатації машин,

обладнання, інструмента, пристосувань та огороджень 13

 1. Вимоги до внутрішньозаводського й цехового

транспорту та безпеки його експлуатації 14

 1. Вимоги безпеки під час профілактичних

оглядів, технічного обслуговування та ремонту засобів виробництва 16

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 17

 1. Склади заготовок для виробництва труб і

готової продукції17

 1. Нагрівальні печі трубних цехів 19

 2. Загальні вимоги до трубних станів 21

 3. Трубопрокатне виробництво 23

 4. Трубозварювальне виробництво 25

 5. Виробництво труб спайкою 27

 6. Стани холодного волочіння 28

 7. Стани холодної прокатки 29

 8. Виробництво балонів 29

 9. Травлення металу 30

 10. Електрополірувальне відділення 32

 11. Виробництво футерованих труб 32

 12. Труболиварне виробництво 32

 13. Обробка труб 36

 1. Вимоги безпеки під час використання в

 1. технологічному процесі азоту й аргону40

 2. Вимоги безпеки під час експлуатації

ультразвукових установок 43

 1. Вимоги безпеки під час роботи з насосно-

акумуляторними станціями 44

34


Завантажити