НПАОП 85.20-1.03-99Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

НПАОП 85.20-1.03-99

(ДНАОП 2.1.20-1.03-99)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

НАКАЗ N 67
від 20 квітня 1999 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

11 жовтня 1999 р. за N 695/3988

Про затвердження Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року N 182/98, та на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 24 листопада 1998 року N 229,НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, що додаються.

 2. Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини ввести в дію з 1 січня 2000 року.

 3. З уведенням у дію зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила роботи і охорони праці у ветеринарних лабораторіях, затверджені Міністерством сільського господарства СРСР 14 січня 1975 р. (НАОП 2.1.20­1.20.03-75).

 4. Управлінню по нагляду в АПК разом з Мінагропромом України:

  1. До 1 жовтня 1999 р. визначити потребу підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах, установити контроль за їх розповсюдженням.

  2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату Мінагропрому України.

 5. Управлінню по нагляду в АПК, начальникам територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил.

 6. Управлінню по нагляду в АПК (Пономаренко В. І.) подати протягом тижня Головному управлінню охорони праці відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

 7. Головному управлінню охорони праці (Лесенко Г. Г.) передати редакції журналу "Охорона праці" відповідні матеріали щодо тиражування Правил.

 8. Редакції журналу "Охорона праці" (Яковенко М. Г.) опублікувати цей наказ у найближчому номері журналу.

 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І. Д.

З

С. П. Ткачук

аступник Міністра,
голова Комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держнаглядохоронпраці

від 20 квітня 1999 р. N 67

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

11 жовтня 1999 р. за N 695/3988

Правила
охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

 1. Галузь застосування

Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (далі - Правила) поширюються на лабораторії ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування і форми власності, науково-дослідні інститути ветеринарної медицини, науково-дослідні лабораторії ветеринарної медицини та на лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (далі - лабораторії).

Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та виконання робіт у лабораторіях під час догляду за піддослідними тваринами, проведення досліджень, підготовки та виконання аналізів, розтину трупів тварин, роботи з патологічним матеріалом, патогенними культурами бактерій та вірусів, проведення дезінфекції, роботи з отруйними речовинами, сильнодіючими препаратами, кислотами, лугами, органічними розчинниками та при виконанні інших робіт у лабораторіях.

Вимоги Правил є обов'язковими для керівників, спеціалістів і технічного персоналу лабораторій, стажерів, аспірантів, осіб, відряджених для проходження курсів підвищення кваліфікації, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів під час проходження виробничої практики (далі - працівники).

 1. Нормативні посилання

N з/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін'юсті

1

2

3

4

1

Закон України "Про охорону праці"

2

Закон України "Про ветеринарну медицину"

3

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

4

Водний кодекс України

5

Кодекс законів про працю України

6

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 N 104

Зміни

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 N 183

7

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254

8

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4.

Зареєстровано в Мін'юсті 10.02.98 за N 93/2533

9

ДНАОП

0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 22.04.97 N 103

10

ДНАОП

0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98 N 117. Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.98 за N 449/2889

11

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27. Зареєстровано в Мін'юсті 21.04.99 за N 248/3541

12

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170. Зареєстровано в Мін'юсті 18.11.96 за N 667/1692

13

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 N 94. Зареєстровано в Мін'юсті 20.10.94 за N 154

14

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 N 123. Зареєстровано в Мін'юсті 23.12.93 за N 196

15

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.92 N 132. Зареєстровано в Мін'юсті 07.02.94 за N 20/229

16

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А 01.001-95)

Затверджено МВС України 14.06.95.

Зареєстровано в Мін'юсті

14.07.95 за N 219/755

17

ДНАОП

0.03-1.43-88

Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її сполуками та приладами зі ртутним заповненням N 4607-88

Затверджено МОЗ СРСР у 1988 р.

18

ДНАОП

0.03-1.72-87

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими

Затверджено МОЗ СРСР 26.08.87

джерелами іонізуючих випромінювань.

ОСП-72/87 N 4422-87

19

ДНАОП

0.03-1.79-86

Санітарні правила для підприємств з виробництва лікарських препаратів N 4079-86

Затверджено МОЗ СРСР 14.03.86

20

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць N 3044-84

Затверджено МОЗ СРСР 15.06.84

21

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях N 3223-85

Затверджено МОЗ СРСР 12.03.85

22

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень N 4088-86

Затверджено МОЗ СРСР у 1986 р.

23

ДНАОП

0.03-3.24-97

Норми радіаційної безпеки України.

НРБУ-97

Затверджено наказом МОЗ

України від 14.07.97 N 208

24

ДНАОП 0.03­3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом МОЗ

України від 10.12.93 N 241

25

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 45. Зареєстровано в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345

26

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 46. Зареєстровано в Мін'юсті 28.07.94 за N 176/385

27

НАОП

2.1.20-1.06-67

Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей

Затверджено Головним управлінням ветеринарії Мінсільгоспу СРСР 04.08.67

28

НАОП

9.1.50-1.09-81

Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

Затверджено МОЗ СРСР

20.10.81

29

ГОСТ

12.0.003-74

ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація (СТ РЕВ 790-77)

Зміни

1978 р.

30

ГОСТ 12.1.005-88

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

31

ГОСТ

12.1.008-76

ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги

32

ГОСТ

12.3-002-75

ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки. (СТ РЕВ 1728-89)

Зміни

1980, 1991 рр.

33

ГОСТ 12.4.011-89

ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація

34

ГОСТ

2874-82

Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль якості

35

ГОСТ

17925-72

Знак радіаційної безпеки

36

ДБН 360-92

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

Зміни і доповнення

Наказ від 22.01.93 N 8, наказ від 17.12.93 N 231

37

СНиП II-4-79

Природне і штучне освітлення

Зміни

БСТ N 8, 10. 1986 р.

38

СНиП

2.04.01-85

Внутрішній водопровід і каналізація будівель

Зміна

Затверджено постановою від 28.11.91 N 20

Зміни і доповнення

Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94 N 106

39

СНиП

2.04.05-91

Опалення, вентиляція і кондиціювання

Доповнення

Затверджено наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94 N 106

40

СНиП

2.09.04-87

Адміністративні і побутові будівлі

41

ПТЕ

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено

Головдерженергонаглядом

Міненерго СРСР 21.12.84

42

ПУЕ

Правила улаштування електроустановок

Міненерго СРСР. Видання шосте, перероблене і доповнене

43

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

Затверджено наказом МОЗ України від 19.06.96 N 173. Зареєстровано в Мін'юсті 24.07.96 за N 379/1404

44

Інструкція про порядок зберігання, обігу, відпуску, а також вивозу і ввозу із зарубіжних країн культур мікроорганізмів, токсинів і отрути тваринного і рослинного походження

Затверджено Головним управлінням ветеринарії Мінсільгоспу СРСР 10.01.74

45

Інструкція про збір, знезараження, зберігання і здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас

Затверджено МОЗ України

22.10.93 N 223

46

Інструкція про протиепідемічний режим роботи з матеріалом, зараженим або підозрілим на зараження збудниками інфекційних захворювань I - II груп

Затверджено МОЗ СРСР 29.06.78

47

Методичні вказівки щодо контролю парових і повітряних стерилізаторів

Затверджено МОЗ СРСР 28.02.91 (N 15/6-5)

48

Наказ "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів"

Видано МОЗ СРСР 29.09.89 за N 555

49

Наказ "Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами"

Видано МОЗ України 04.12.92 за N 183

50

Настанови до лабораторної діагностики лептоспірозу

Затверджено Головним управлінням ветеринарної медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду України 11.01.97 N 15-14/2

51

Норми санітарно-гігієнічного одягу, взуття та запобіжних пристосувань, які підлягають безплатній видачі працівникам ветеринарних науково- дослідних інститутів і станцій системи міністерства сільського господарства СРСР

Затверджено наказом Мінсільгоспу СРСР від 13.08.71 за N 274Примітка. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545­XII до прийняття відповідних актів законодавства України на території України застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

 1. Загальні положення

  1. Правила застосовуються під час виконання робіт у лабораторіях.

  2. Безпека проведення робіт у лабораторіях повинна забезпечуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75, цих Правил та інших чинних нормативних актів.

  3. Організація роботи з охорони праці, права і обов'язки посадових осіб і працівників повинні бути викладені в нормативних актах, розроблених та затверджених власником відповідно до ДНАОП 0.00-8.03-93.

  4. Електроприводи, обладнання та електричні прилади повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) і ДНАОП 0.00-1.21-98.

  5. Обладнання, яке працює під тиском, необхідно експлуатувати відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94, а газове господарство лабораторії відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.20-98.

  6. На робочих місцях для кожного виду обладнання, що використовується у лабораторіях, повинна бути інструкція заводу-виготовлювача з експлуатації цього обладнання.

  7. У лабораторії повинні бути розроблені та затверджені інструкції з охорони праці. Інструкції повинні бути вивішені на кожному робочому місці.

  8. Біологічна безпека повинна бути забезпечена відповідно до вимог ГОСТ 12.1.008-76.

  9. Препарати для проведення лікувальних, профілактичних, діагностичних і санітарних заходів повинні відповідати технічним умовам на їх виготовлення та відповідним стандартам і використовуватися лише в строки, зазначені на упаковці.

  10. Якість питної води повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82.

  11. При відсутності в населеному пункті водопроводу та каналізації влаштовують місцевий водопровід і каналізацію.

  12. Стічні води з виробничих приміщень (секційних, бактеріологічного відділу тощо) повинні збиратися самостійною каналізаційною мережею в очисні споруди і перед випуском їх у загальну мережу (лабораторії, населеного пункту тощо) піддаватися знезараженню, способи якого встановлюються за погодженням із місцевими органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

  13. Вибір і погодження умов відведення й очищення стічних вод повинні виконуватися відповідно до вимог Водного кодексу України та інших чинних нормативних актів.

  14. При використанні в лабораторії праці жінок потрібно дотримуватися вимог ДНАОП 0.03-3.28-93 та ДНАОП 0.03-8.08-93.

  15. У процесі виконання робіт у лабораторіях на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори (ГОСТ 12.0.003-74).

   1. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • машини й механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого устаткування;

 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

 • підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів;

 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

 • підвищений рівень шуму на робочому місці;

 • підвищений рівень вібрації;

 • підвищений рівень інфразвукових коливань;

 • підвищений рівень ультразвуку;

 • підвищена або знижена вологість повітря;

 • підвищена або знижена рухомість повітря;

 • підвищена або знижена іонізація повітря;

 • підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

 • підвищений рівень статичної електрики;

 • підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

 • підвищена напруженість електричного поля;

 • підвищена напруженість магнітного поля;

 • відсутність або нестача природного світла;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • підвищена яскравість світла;

 • підвищена контрастність;

 • прямий і відбитий блискіт;

 • підвищена пульсація світлового потоку;

 • підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

 • підвищений рівень інфрачервоної радіації;

 • підвищений рівень іонізуючого випромінювання в робочій зоні;

 • гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструменту і устаткування.

   1. Хімічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

за характером впливу на організм людини:

 • токсичні;

-подразливі;

 • сенсибілізувальні;

 • канцерогенні;

 • такі, що впливають на репродуктивну функцію;

за шляхом проникнення в організм людини через:

 • органи дихання;

 • шлунково-кишковий тракт;

 • шкірні покриви і слизові оболонки.

   1. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші) і продукти їхньої життєдіяльності;

 • макроорганізми (рослини й тварини).

   1. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

 • фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

 • нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруга, перенапруга

аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

  1. Рівні та концентрації небезпечних і шкідливих виробничих факторів повинні відповідати чинним санітарним нормам.

  2. Робота з матеріалом, зараженим або підозрілим у зараженні збудниками інфекційних захворювань I - IV груп патогенності, можлива при наявності відповідного дозволу, який видається всім лабораторіям і науково-дослідним інститутам на обслуговуваній території, незалежно від відомчої належності та форми власності, обласними, Київською та Севастопольською міськими режимними комісіями установ охорони здоров'я.

  3. Дозвіл на проведення експериментальних робіт із збудниками II - IV груп небезпеки, а також на випуск бактерійних та вірусних препаратів видає Центральна режимна комісія Міністерства охорони здоров'я України.

  4. Дозвіл видається на підставі офіційного листа за підписом керівника лабораторії, акта перевірки лабораторії режимною комісією установ охорони здоров'я, з доданням схеми руху інфікованого матеріалу, клопотання лабораторії вищого рівня, висновків місцевих органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

  5. Під час роботи з культурами мікроорганізмів, та в усіх інших випадках, пов'язаних з їх зберіганням і обігом у межах лабораторії, працівники лабораторії повинні керуватися Інструкцією про порядок зберігання, обігу, відпуску, а також вивозу і ввезення із зарубіжних країн культур мікроорганізмів, токсинів і отрути тваринного та рослинного походження.

  6. У всіх відділах та інших підрозділах лабораторії, де проводяться роботи з культурами патогенних мікроорганізмів або зараженими лабораторними тваринами чи матеріалом, вживають необхідних заходів, що виключають зараження працівників і поширення збудників інфекції за межі підрозділів (приміщень).

  7. До початку та після закінчення роботи виробничі приміщення лабораторії потрібно прибирати вологим способом. У приміщеннях, де працюють з інфікованим матеріалом, прибирання проводять з використанням дезінфекційних розчинів.

  8. У санітарно-побутових приміщеннях (туалетах, душових, умивальнях) потрібно систематично проводити дезінфекцію.

  9. Перед тим, як увійти до відділу або до іншого виробничого приміщення лабораторії, працівник повинен одягнути спеціальний одяг (халат, медичну шапочку або білу хустинку), а при вході в бактеріологічний чи вірусологічний відділи, крім цього, - спеціальне взуття.

  10. Працівники лабораторії не повинні:

Завантажити