НПАОП 02.0-3.04-18Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобівіндивідуального захисту для працівників лісового господарства

НПАОП 02.0-3.04-18


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2018 № 293

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 березня 2018 р.

за № 330/31782

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства

Відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці”, пунктів 8, 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства, що додаються.

 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 25 квітня 2005 року № 65 „Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 року за № 539/10819 (зі змінами).

 3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

М

А. Рева

іністр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

26.02.2018 № 293

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 березня 2018 р.

за № 330/31782

НОРМИ

безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників лісового господарства

І. Загальні положення

 1. Ці Норми розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137, для забезпечення працівників лісового господарства, задіяних на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

 2. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють науково- дослідну діяльність, виконують лісовпорядкувальні та вишукувальні роботи, створюють лісові насадження та доглядають за ними, здійснюють захист лісів від шкідників, хвороб та пожеж, ведуть будівництво і експлуатацію лісових доріг, виконують лісозаготівельні роботи, трелювання, транспортування, здійснюють заготівлю живиці, пневого осмолу та очерету, проводять роботи в малій лісохімії та інші роботи, для яких є обов’язковим застосування під час виробничого процесу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

 3. У цих Нормах професійні назви робіт (професій, посад) працівників зазначено відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі - ДК 003:2010).

 4. Класифікація захисних властивостей засобів індивідуального захисту залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників відповідає вимогам ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація», затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 02 лютого 2011 року № 37.

Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до ГОСТ 12.4.103­83 «Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація».

 1. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 2. Крім цих Норм, працівники підприємств лісового господарства, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, які не зазначені в цих Нормах, мають забезпечуватися ЗІЗ відповідно до чинного законодавства.

 3. Зважаючи на особливості виробництва, з метою посилення захисту працівників роботодавець за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) може додатково видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, виготовлені з інших видів тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види ЗІЗ на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їх захисних властивостей та умов праці працівників.

 4. Працівникам, які працюють за сумісництвом та зайняті допоміжними видами діяльності, крім ЗІЗ, що видаються їм за основною професією, залежно від виконуваних робіт повинні бути додатково видані ЗІЗ, передбачені нормативно-правовими актами, для виконання робіт за професією за сумісництвом або при суміщенні з урахуванням строків їх придатності.

 5. Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників ЗІЗ, що відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

Громадський контроль за повним і своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених осіб та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, у разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа

.

ІІ. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту для працівників, зайнятих на лісовпорядних роботах

з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1

1222.2

1229.7

1229.7

2213.2

3212

Начальник експедиції

Начальник партії

Головний інженер

експедиції

Інженер-таксатор

Т ехнік-таксатор

При виконанні польових робіт:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При виконанні робіт на територіях природних осередків енцефаліту додатково:

Костюм протиенцефалітний

Бн

36

При роботах у районах масового льоту гнусу і комарів додатково:

Накомарник

Бн

До зносуПримітка. При виконанні польових робіт у лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км-2 і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше двох комплектів на рік.ІІІ. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту для працівників, зайнятих на лісогосподарських
роботах

з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1

6141

Робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах

При лісопатологічних обстеженнях, відводах лісосік, лісовпорядних та інших польових роботах, виготовленні та розвішуванні шпаківень, дуплянок, обгороджуванні мурашників, розколюванні дров, улаштуванні протипожежних мінералізованих смуг ручним способом:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

Рукавички із полімерних матеріалів

МиМп

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При гасінні лісових пожеж:

Костюм з вогнестійких матеріалів

То

18

Взуття на термостійкій підошві

То

До зносу

Рукавички термостійкі

МиТо

1

Окуляри захисні

До зносу

Засіб індивідуального

До зносу

захисту органів дихання протиаерозольний

Протигаз

Черговий

При механізованих роботах з садіння лісових культур і захисних насаджень:

Фартух із полімерних матеріалів

Ву

Черговий

Нарукавники із полімерних матеріалів

Ву

Чергові

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Мп

12

При роботах з догляду за лісовими культурами вручну та гідролісомеліоративних роботах:

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

Ву

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При укладанні дерну:

Наколінники

МпМи

6

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

При роботах у теплиці:

Халат бавовняний

З

12

Фартух бавовняний

З

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Шолом бавовняний

З

24

При роботах, пов'язаних з навантаженням, перевезенням, розвантаженням, підготовкою робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів, протруюванням насіння, при ручних роботах з хімічної обробки посівів,

культур пестицидами і агрохімікатами під час авіаційної обробки лісових насаджень:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

Яж

12

Фартух із полімерних матеріалів

ЯжВу

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

ЯжВ

12

Рукавички гумові

ЯжВу

4

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Шолом бавовняний

Яж

12

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

Г

Чергові

При роботах на заготівлі лісового насіння, плодів, ягід, шишок, горіхів:

Фартух бавовняний

З

12

Нарукавники бавовняні

ЗМи

6

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При роботах в шишкосушарці додатково:

Окуляри захисні

ЗП

Чергові

При роботах з переробки плодів, ягід:

Фартух із полімерних матеріалів

Ву

12

Рукавички гумові

Вн

2

При заготівлі кори, кілків, лози, гілкового корму, деревної зелені та в'язанні мітел:

Фартух бавовняний

ЗМи

12

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

При заготівлі березового соку:

Фартух із полімерних матеріалів

Ву

12

Нарукавники бавовняні

З

12

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При виконанні робіт на територіях природних осередків енцефаліту додатково:

Костюм протиенцефалітний

Бн

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

При роботах у районах масового льоту гнусу і комарів додатково:

Накомарник

Бн

До зносу

2

8331

Тракторист- машиніст лісогосподарського виробництва

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗПн

18

Навушники

Протишумні

До зносу

Рукавички із полімерним покриттям

Ми

1

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При зовнішніх роботах додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

При роботах з догляду за лісовими культурами та гідролісомеліоративних роботах:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При роботах, пов'язаних з навантаженням, перевезенням, розвантаженням посадкового матеріалу, добрив, пестицидів і агрохімікатів:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

Яж

12

Фартух із полімерних матеріалів

ЯжВу

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

ЯжВ

12

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

Г

Чергові

3

6123

Бджоляр

Халат бавовняний

З

24

Запобіжна сітка

Бн

До зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

4

2213.1

Науковий співробітник

При розробленні і випробуванні нових засобів і способів вирощування лісових культур, боротьби зі шкідниками і хворобами у лісовому господарстві:

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн

Чергові

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

ЗП

Чергові

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

5

1222.2

5161

Командир

відділення

Пожежний-

рятувальник

Участь у гасінні пожеж та ліквідації наслідків пожеж у складі бойової обслуги пожежної техніки:

Костюм пожежника захисний ТЗОЗТ 2

ТиТоМи

36

Білизна натільна

ЗМи

6

Чоботи

МиТп Мун100

12

Шкарпетки

3

Рукавички термостійкі з крагами

ЗМиТо

1

Шолом пожежника захисний

ТиТо

60

Підшоломник

ТиТо

24

Пояс пожежника з карабіном

МиТи

36

Апарат повітряний ізолювальний для пожежників

Згідно з ТУ

На кожний пожежний автомобіль має передбачатися 2 комплекти:

Костюм тепловідбивний

ТоТв

12

Чоботи

К20В

24

Рукавиці

К20Щ20Вн

12

6

6151

Природоохоронник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

ЗМи

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

Ми

12

Рукавички із полімерних матеріалів

МиМп

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

При

гідролісомеліоративних роботах:

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

ЗМиВн

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

Рукавички із полімерних матеріалів

ЗМи

1

Плащ для захисту від води та нетоксичних

Вн

24

розчинів

При обприскуванні рослин хімічними та біологічними засобами захисту:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

ЯжБм

12

Фартух із полімерних матеріалів

ЯжВу

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

ЯжВ

12

Рукавички гумові

ЯжВу

4

Рукавички із полімерних матеріалів

ЗМи

1

Шолом бавовняний

ЯжБм

12

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

Черговий

Окуляри захисні

Г

Чергові

При виконанні робіт на територіях природних осередків енцефаліту додатково:

Костюм протиенцефалітний

Бн

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

12

При роботах у районах масового льоту гнусу і комарів додатково:

Накомарник

Бн

До зносу

7

6129

Робітник з догляду за тваринами

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

Вн

24

Чоботи ПХВ із захисними підносками

В

24

Рукавички із полімерних матеріалів

Ми

1

При зовнішніх роботах додатково:

Костюм для захисту від низьких температур

ЗМиТн

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

МиТн

6

Чоботи або черевики для захисту від низьких температур із захисними підносками

МпТн30

24

Підшоломник утеплений

Тн

12

Завантажити