НПАОП 5.1.11-1.51-00 Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 567 від 16.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

23 листопада 2000 р.

за N 857/5078

Про затвердження Правил безпеки та порядку

ліквідації наслідків аварійних ситуацій з

небезпечними вантажами при перевезенні їх

залізничним транспортом

З метою підвищення безпеки руху, встановлення порядку

ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами

на залізничному транспорті, відповідно до Статуту залізниць

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6

квітня 1998 р. N 457, та постанови КМУ від 22 квітня

1997 р. N 367 Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків

аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх

залізничним транспортом (далі - Правила), що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України

(Кірпа Г.М.):

2.1. Забезпечити подання зазначених Правил на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Після державної реєстрації взяти вказані Правила до

керівництва і організувати їх вивчення з причетними працівниками

залізничного транспорту.

2.3. Довести ці Правила до Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи, інших центральних органів виконавчої

влади, підприємств та організацій, діяльність яких пов'язана з

ліквідацією наслідків аварійних ситуацій, та інших зацікавлених

органів.

2.4. До кінця 2001 року внести зміни і доповнення до

Класифікатора порушень безпеки руху у поїзній і маневровій роботі

на залізницях України, затвердженого наказом Мінтрансу від

12.07.99 р. N 363, стосовно категорій аварійних ситуацій з

небезпечними вантажами.

3. З уведенням в дію даних Правил вважати такими що не

застосовуються на території України, "Правила безопасности и

порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при

перевозке их по железным дорогам", затверджені Міністерством

шляхів сполучення СРСР 10 грудня 1983 р.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Цибенка В.Г.

Міністр Л.М.Костюченко

Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

16.10.2000 N 567

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 листопада 2000 р.

за N 857/5078

Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків

аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при

перевезенні їх залізничним транспортом

Ці Правила розроблені відповідно до Статуту залізниць

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6

квітня 1998 р. N 457 та постанови КМУ від 22 квітня

1997 р. N 367 "Про Програму підвищення безпеки руху

на залізницях у 1997-2001 роках".

1. Галузь застосування

1.1. Правила визначають заходи безпеки та порядок ліквідації

наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при

перевезенні їх залізничним транспортом і є обов'язковими для

працівників залізничного транспорту, відправників та одержувачів

небезпечних вантажів, а також для підприємств та організацій, які

здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування та ліквідацію

наслідків аварійної ситуації.

2. Нормативні посилання

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів".

Закон України "Про захист населення і територій від

надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру".

Закон Української РСР "Про охорону навколишнього природного

середовища".

Закон України "Про охорону праці".

Закон України "Про Цивільну оборону України".

Закон України "Про забезпечення санітарного та

епідеміологічного благополуччя населення".

Закон України "Про аварійно-рятувальні служби".

Постанова КМ України від 22 квітня 1997 р. N 367

"Про програму підвищення безпеки руху на залізницях у 1997-2001

роках".

Постанова КМ України від 3 серпня 1998 р. N 1198

"Про єдину державну систему запобігання і реагування

на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру".

Постанова КМ України від 15 лютого 1999 р. N 192

"Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у

надзвичайних ситуаціях".

Регламент взаємодії центральних та місцевих органів

виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи

з питань надзвичайних ситуацій, затверджений директивою

Прем'єр-міністра України від 20.10.99 N 28-дск.

Інструкція про порядок здійснення державного пожежного

нагляду на об'єктах залізничного транспорту і взаємодії Державної

пожежної охорони і пожежних підрозділів відомчої воєнізованої

охорони залізничного транспорту під час гасіння пожеж та

ліквідації наслідків аварій, затверджена Міністерством внутрішніх

справ та Міністерством транспорту України від 17.06.96 N 421/199.

Положення про функціональну підсистему "Сили і засоби

реагування на надзвичайні ситуації на залізничному транспорті"

Міністерства транспорту України щодо запобігання і реагування на

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,

затверджене наказом Міністерства транспорту України від 5 травня

1999 р. N 132-Ц.

Положення про порядок заземлення пристроїв контактної мережі

і повітряних ліній електропередач електрифікованих ділянок

залізниць при гасінні пожеж, затверджене наказом Укрзалізниці від

14 липня 1999 р. N 211-Ц.

"Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам",

затверджені на п'ятнадцятому засіданні Ради із

залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності 5 квітня

1996 р.

Протокол двадцять другого засідання Ради із залізничного

транспорту держав-учасниць Співдружності 3-4 листопада 1998 р. (м.

Ташкент).

3. Визначення термінів

Наведені нижче терміни, визначення і скорочення вживаються у

такому значенні:

Аварійна картка (АК) - документ установленої форми, що

регламентує первинні оперативні дії працівників залізничного

транспорту та спецформувань, причетних до ліквідації наслідків

аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх

магістральним залізничним транспортом.

Аварійна ситуація - умови, які відмінні від умов нормального

перевезення вантажів, пов'язані із загорянням, витіканням,

розсипанням небезпечного вантажу, пошкодженням тари або рухомого

складу з небезпечним вантажем і які можуть призвести чи призвели

до вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, захворювань, опіків,

обморожень, загибелі людей і тварин, небезпечних для природного

середовища наслідків, а також випадки, коли в зоні аварії на

залізниці виявилися вагони, контейнери або вантажні місця з

небезпечними вантажами.

Аварійно-відбудовні роботи - комплекс заходів, які

здійснюються спеціальними підрозділами залізничного транспорту і

які спрямовані на остаточну ліквідацію наслідків аварійної

ситуації.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що

спричиняє до загибелі людей, або створює на об'єкті чи окремій

території загрозу життю та здоров'ю людей, призводить до

руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів,

порушення виробничого або транспортного процесу або завдає шкоди

довкіллю.

Безпечне місце - на перегоні - місце за межами населених

пунктів, тунелів, мостів, віадуків та інших споруд; на станції -

місце на окремій колії, яке найбільш віддалене від головної колії,

будинків, споруд, вагонів, зайнятих людьми і небезпечними

вантажами.

Вогнище - місце початкового виникнення пожежі.

Гігієнічні нормативи - обов'язкові для виконання нормативні

документи, що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості

для людини факторів навколишнього середовища.

Горіння - екзотермічна реакція окислення речовин, яка

супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і

(або) свіченням.

Горючість - здатність речовини або матеріалу до горіння.

Долікарська допомога - сукупність заходів, спрямованих на

первинний захист людей від дії уражальних чинників, які

здійснюються до втручання лікаря.

Загоряння - виникнення горіння під впливом джерела

запалювання.

Займання - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем

без завдання шкоди.

Заходи першої допомоги - те саме, що і долікарська допомога.

Захисний дихальний апарат - апарат, призначений для

індивідуального захисту органів дихання людини від небезпечних і

шкідливих факторів, що діють інгаляційно.

Захисний костюм - спеціальний одяг, що має захисні

властивості, складова частина засобів індивідуального захисту.

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - технічні засоби

індивідуального користування для захисту людини від небезпечних

для її життя і здоров'я впливів.

Зона транспортної аварії - територія, на якій перебувають

пошкоджений рухомий склад, розсипи, розливи вантажу і яка

обробити 20% розчином гідроксиду натрію та 10% розчином сульфату

заліза (II).

У розділі "Заходи першої допомоги" наводяться дії щодо

захисту людей від впливу наслідків аварійної ситуації: звільнити

потерпілих з-під уламків, відвести (винести) з осередку ураження в

безпечне місце з навітряного боку; очистити потерпілого й засоби

індивідуального захисту від забруднень; свіже повітря, спокій,

тепло, чистий одяг; дати зволожений кисень; шкіру й очі промити

водою; 2% розчином борної кислоти; дезінфекційними розчинами; у

разі відсутності дихання здійснити штучне дихання; дати пити воду,

викликати блювання; дати пити воду, молоко; шкіру змазати

нейтральним жиром; в очі закапати 30% розчин альбуциду; у разі

попадання всередину - давати пити ковтками олію; у разі

утрудненого дихання дати кисень; очі і слизові оболонки промивати

водою, 2% розчином соди не менше ніж 15 хвилин; адреналін

категорично протипоказаний, дати сольове проносне; викликати

швидку допомогу.

Індивідуальні та групові аварійні картки наведені в додатку

2.

Перелік технічних засобів та матеріалів для ліквідації

наслідків аварійних ситуацій, зокрема засобів індивідуального

захисту, засобів пожежогасіння, наведений в додатку 3.

Відомості про наявність пожежонебезпечних, токсичних

(отруйних), корозійних властивостей небезпечних вантажів наведені

5.50. У разі гасіння пожеж з отруйними, їдкими (корозійними)

речовинами та застосування води як засобу пожежогасіння, уживають

заходів проти попадання цих речовин на слизові оболонки і шкіру

людей. Вибір засобів індивідуального захисту здійснюється

відповідно до додатка 3.

Локалізація забруднень, нейтралізація і дегазація

небезпечних вантажів

5.51. Роботи з локалізації забруднень (заражень) проводяться

відповідно до рекомендацій, які містяться в розділах аварійної

картки щодо дотримання заходів пожежної і особистої безпеки і

включають:

перекачування залишків небезпечного вантажу з пошкодженої

ємкості в придатну;

відкачування рідини, що розлилася, з низинних ділянок

місцевості;

відкачування зараженої небезпечними речовинами води з місць

її накопичення;

засипання сипучим матеріалом залишків рідини, що розлилася,

для усмоктування ним небезпечної речовини;

збирання розсипів і виймання верхнього шару зараженого

грунту, засипання місць виїмки незараженим грунтом;

обвалування ділянок розливу; спорудження загат, прокладання

ям, котлованів, пасток, ставків-відстійників з метою збирання

(накопичення) небезпечної речовини;

спорудження відвідних канав, загороджувальних поперечних

канав на схилі, будівництво тимчасових самопливних лотків,

прокладання жолобів, труб для каналізації стоку небезпечної

речовини;

влаштування дренажу зараженої ділянки території;

будівництво гідротехнічних споруд уздовж водостоку з метою

захисту його від небезпечної речовини в період сильних дощів або

швидкого сніготанення;

створення водяної завіси при інтенсивному випаровуванні газу

(парів) із метою ізоляції частини території;

переорювання зараженої території;

створення споруд, що утримують наноси в річищі ріки, водоймищ

для затримки зараженого мулу.

5.52. Зливання і вивантаження небезпечних вантажів з

пошкоджених цистерн або вагонів на грунт, у водоймища і т.ін.

забороняється.

5.53. Заходи нейтралізації (дегазації) небезпечних речовин на

залізничній колії і території небезпечної зони включають:

промивання водою, мийними композиціями;

промивання розчинами нейтралізаторів;

засипання порошками нейтралізуючих речовин окремих осередків

зараження;

спалення небезпечних речовин в окремих осередках у разі

загрози попадання їх у підземні або поверхневі води;

переорювання забрудненої території або обробка грунту фрезою

після нанесення на нього композицій хімічних речовин, що сприяють

швидкому розкладанню в природних умовах нафтопродуктів і масел;

зрізання зараженого грунту.

5.54. Для нейтралізації небезпечних речовин на залізничній

колії і території застосовують нейтралізатори, зазначені в

аварійній картці на даний вантаж і в додатку 3 до цих Правил.

Орієнтовні норми витрати нейтралізаторів: сухих речовин - 0,5-1

кг/кв. м; водних розчинів - 1-2 л/кв.м.

Тривалість впливу (експозиція) розчину нейтралізатора

становить орієнтовно 0,5-2 години.

Видалення шару грунту й ущільненого снігу шляхом зрізання

машинами провадиться на глибину 7-8 см; пухкого снігу - 20 см;

товщина шару свіжого грунту при засипанні обробленої поверхні

повинна становити приблизно 10 см.

5.55. Рухомий склад, який забруднений небезпечними вантажами,

може бути використаний для навантаження або подальшого пересування

тільки після нейтралізації (дегазації). Дегазацію рухомого складу

здійснюють на місці аварії. Для нанесення розчинів рекомендується

використовувати насосне устаткування відбудовного або пожежного

поїздів. Нейтралізація (дегазація) небезпечних вантажів, що

розміщені на поверхні вагонів, провадиться без розвантаження

вантажів. Винятки з цього правила визначає керівник робіт.

Контроль повноти нейтралізації (дегазації) проводиться періодично

в залежності від обробки вагонів.

5.56. Заходи нейтралізації (дегазації) небезпечних речовин,

що потрапили на рухомий склад, включають:

обтирання вологим дрантям або клоччям, що періодично

міняється;

обмітання або очищення шкребками всіх частин і деталей

рухомого складу, з якими контактують люди;

обдування забруднених поверхонь струменем гострої пари;

видалення отруйного пилу за допомогою пилососів або насадками

вакуумних установок;

обмивання холодною або гарячою водою, парою під тиском;

обмивання мийними композиціями з одночасним протиранням

щітками за допомогою насосного устаткування.

Обмивання здійснюють під тиском струменя не менше ніж 0,2

МПа.

Витрата води - 3-5 л/кв. м.

Витрата мийних, нейтралізуючих розчинів - 1,5-2 л/кв. м.

Після нанесення розчину роблять 15-хвилинну експозицію.

Важкодоступні місця можуть вимагати додаткової або ручної

обробки.

5.57. За заявкою керівника робіт з ліквідації наслідків

аварійної ситуації забезпечення нейтралізуючими речовинами

підрозділів, які беруть участь у ліквідації наслідків аварійної

ситуації, здійснює підприємство-відправник (одержувач) або близько

розташовані підприємства, зважаючи на наведені мінімальні норми

витрат.

5.58. Під час збереження, підготовки до роботи (наприклад,

приготування розчинів) і роботи з нейтралізаторами слід

ураховувати, що більшість з них самі по собі є небезпечними

речовинами. У зв'язку з цим керівництво ДН залізниці разом із СЕС

зобов'язане завчасно розробити інструкцію щодо роботи з

нейтралізаторами, визначити разом із місцевими органами влади

місця вивезення і поховання небезпечних вантажів і зараженого

грунту, а також контролювати виконання вимог цієї інструкції

персоналом.

5.59. Заходи щодо нейтралізації проводяться в режимі змінної

роботи з безперервним перебуванням в осередку в засобах

індивідуального захисту не більше 40 хвилин при загальній

тривалості зміни не більше 4 годин.

5.60. Для розрахунків шкоди, завданої довкіллю внаслідок

аварійної ситуації з небезпечними вантажами, користуються

методиками, затвердженими компетентними органами.

Проведення медико-профілактичних заходів

5.61. У разі виникнення аварійних ситуацій із небезпечними

вантажами комплекс заходів щодо надання допомоги потерпілим

здійснюють відповідно до аварійних карток (додаток 2) працівники

залізниць, які опинилися у зоні аварії, та медичні працівники.

5.62. У разі отримання повідомлення про аварійну ситуацію з

небезпечними вантажами головний державний санітарний лікар

лінійної дільниці інформує про це головного державного санітарного

лікаря залізниці. Диспетчерський, черговий персонал завчасно

навчається передачі з найбільшою повнотою відомостей для прийняття

негайних рішень.

5.63. Головний державний санітарний лікар лінійної дільниці

(головний державний санітарний лікар залізниці) для прийняття

рішення збирає, аналізує й узагальнює інформацію щодо:

часу, місця, характеру аварії (вибух, схід, перекидання

рухомого складу, розлив хімічних речовин);

найменування, складу вантажу, кількості розлитої (розсипаної)

речовини;

властивостей хімічних речовин, їх токсичності і небезпеки для

людини;

впливу хімічних речовин на селітебну і виробничу зони;

засобів індивідуального і колективного захисту людей, що

працюють у зоні аварії, та потерпілих;

природоохоронних заходів, локалізації і ліквідації осередку

зараження.

5.64. Після прибуття на місце аварії головний державний

санітарний лікар лінійної дільниці (головний державний санітарний

лікар залізниці) або призначена ним відповідальна особа з огляду

на ситуацію, що склалася, розробляє рекомендації щодо:

евакуації населення, що перебуває в районі аварії, і

обмеження доступу сторонніх осіб у зону аварії;

режиму, порядку, умов роботи аварійних бригад із

застосуванням засобів індивідуального захисту в зоні аварії;

умов відпочинку і харчування;

захисту джерел водопостачання;

запобігання негативним екологічним наслідкам аварійної

ситуації;

методів утилізації і нейтралізації небезпечної речовини.

Ці відомості передаються керівнику робіт.

5.65. До обов'язків головного санітарного державного лікаря

лінійної дільниці (головного державного санітарного лікаря

залізниці) в аварійній ситуації належать:

забезпечення динамічного контролю за станом повітряного

середовища, грунту, води в зоні зараження;

визначення оцінки можливого зараження локомотивів, вагонів,

поїздів, що рухаються сусідньою колією;

визначення безпечних маршрутів пересування, входу і виходу із

зони зараження особового складу формувань, що беруть участь у

ліквідації наслідків аварійної ситуації;

контроль за станом резервних джерел питного водопостачання;

визначення оцінки становища в зоні аварії, виявлення найбільш

безпечних місць для зосередження потерпілих (тимчасовий пункт

збору) і шляху евакуації потерпілих і населення.

Працівники СЕС, які прибули до місця аварії, організовують

контроль за виконанням розпоряджень з безпечного ведення робіт, а

також контроль знезаражування території, транспортних засобів і

механізмів.

5.66. Головний лікар лікарні, поліклініки, амбулаторії за

місцем приписки відбудовного поїзда формує лікарсько-аварійну

бригаду з числа підготовлених спеціалістів, проводить інструктаж

щодо робіт в осередку зараження і надання першої медичної допомоги

відповідно до "Инструкции по организации медицинской помощи

пострадавшим при крушениях и авариях на железных дорогах",

затвердженої МШС СРСР 18.02.83 N ЦУВС-4116, та направляє цю

бригаду на місце аварії для проведення медико-профілактичних

заходів.

5.67. Взаємодію і координацію роботи залучених медичних

підрозділів у зоні аварії здійснює спеціально уповноважений

працівник лікарської служби залізниці.

5.68. На період проведення аварійно-відбудовних робіт

організовується цілодобове чергування медперсоналу і за потреби

розгортається стаціонарний евакопункт.

5.69. Працівники СЕС після проведення робіт щодо

знезаражування (дегазації) організовують лабораторний контроль

стану довкілля та технічних засобів. У разі аварійної ситуації з

небезпечними вантажами, яка склалася в зимовий час, лабораторний

контроль знезаражувальних робіт повторюється в теплий час року; за

потреби роботи щодо знезаражування повторюються.

5.70. Можливість відновлення руху поїздів і маневрової роботи

через територію, що зазнала забруднення внаслідок аварії,

визначається керівником робіт після одержання відповідного

висновку органів санепідемслужби.

5.71. Роботи з ліквідації наслідків аварійної ситуації з

небезпечними вантажами вважаються закінченими після завершення

ліквідації зараження, яке підтверджується санітарно-хімічним

або/та санітарно-бактеріологічним, санітарно-гігієнічним,

санітарно-токсикологічним висновком, та забезпечення безпеки руху

поїздів зі складанням комісійного акта довільної форми про

ліквідацію наслідків аварійної ситуації. Акт підписується

керівниками підрозділів, які брали участь у ліквідації аварії, і

затверджується керівником робіт.

5.73. Засоби індивідуального захисту, що застосовувалися при

ліквідації наслідків аварійних ситуацій, повинні бути перевірені з

Завантажити