НПАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІТА СОЦІАЛЬНОЇПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(Держнаглядохоронпраці)

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 1.1.30-1.07-02

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СТРІЧОК КОНВЕЄРНИХ ШАХТНИХ

ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

Київ - 2002

Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Мінпраці

31.05.2002 № 250

ДНАОП 1.1.30-1.07-02

Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних

та методи випробувань

Київ - 2002

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО Державним Макіївським науково-дослідним інститутом з безпеки робіт в

гірничій промисловості (МакНДІ) Мінпаливенерго України

ВНЕСЕНО Управлінням науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Розрахункова міцність на розрив, Н/мм ширини сердечника стрічки, не менше

Встановлюється в ТУ 38605166-91,

ТУ У 00191307.011-20005.1.11. В і дхилення борта конве є рно ї стр і чки в і д прямо ї л і н ії на в і др і зку 20 м не повинно перевищувати ± 2% її ширини.

5.1.12. Здатність стрічки до лоткоутворення.

Відношення величини провисання (f) до ширини конвеєрної стрічки (В), повинно бути не менше 0,14.

5.2. Вимоги електростатичної іскробезпеки.

  1. 5.3. Вимоги пожежної безпеки.

  2. 5.3.1. Конвеєрні стрічки повинні виготовлятись із негорючих, важкогорючих та важкозаймистих матеріалів.

  3. 5.3.2. Кількість і значення показників, необхідних і достатніх для характеристик

  4. пожежонебезпеки конвеєрних стрічок, визначається згідно з ГСТУ 12.11.402-97.

5.3.3. Конвеєрні стрічки не повинні займатись при пробуксовці привідного барабану.

5.3.4. Кисневий індекс матеріалу конвеєрних стрічок повинен бути не менше 27%.

5.3.5. Конвеєрні стрічки підлягають випробуванням у полум'ї спиртового пальника.

5.3.6. Конвеєрні стрічки підлягають випробуванням на поширення полум'я по поверхні

стрічки.

5.3.7. Пожежонебезпечні властивості конвеєрних стрічок повинні забезпечуватись на строк їх експлуатації в шахті.

5.4. Гігієнічні вимоги.

Вміст шкідливих речовин у продуктах термодеструкції і горіння конвеєрних стрічок в гірничих виробках не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК) згідно з ГСТУ 12.11.402-97. Перевищення ГДК допускається у межах, при яких забезпечується захисна дія засобів індивідуального захисту органів дихання, які застосовуються у шахтах.

5.5. Вимоги до маркування.

Конвеєрні стрічки маркуються через кожні 10-20 м довжини номером сертифіката з найменуванням або умовним позначенням випробувальної організації та іншими даними за ГОСТ 20-85 (ГСТУ 12.00185790.001-99, ТУ 38605166-91, ТУУ 00191307.011-2000).

  1. Методи випробувань.

6.1. Загальні положення з регламентації та періодичності випробувань.

Конвеєрні стрічки, що створюються вперше, повинні пройти випробування на відповідність вимогам безпеки за розділом 5.

Необхідні види випробувань в процесі серійного виробництва конвеєрних стрічок та їх періодичність встановлюються технічними умовами на стрічки або технічним регламентом виробника.Конвеєрні стрічки, які імпортуються, повинні мати відповідний сертифікат і дозвіл Держнаглядохоронпраці на застосування.

6.2. Випробування на міцність стрічок і стикових з'єднань.

6.2.1. Випробування на міцність стрічки.

Виготовлення зразків та випробування на міцність тканинних або полівінілхлорідних стрічок здійснюються за методикою ГОСТ 20-85 або ГСТУ 12.00185790.001-99, а тросових стрічок — за технічними умовами.

6.2.2. Випробування на міцність стикового з'єднання.

6.2.2.1. Випробуванням піддають 3 стики повної ширини стрічки, але не менше 600 мм, на розривній машині з гідрозахватами. Довжина затиснення кінця зразка стрічки зі стиком повинна бути не менше 1 м. Відстань між захватом і межами стику повинна складати не менше 100 мм.

Для випробування використовується гідравлічна розривна машина з достатнім осьовим розтягуючим зусиллям. Похибка машини повинна бути не більше 5% від руйнуючого навантаження, яке вимірюється.

6.2.2.2. Допускаються випробування міцності стикового з'єднання згідно з методами, які передбачені нормативною документацією виробника стрічки за умови погодження з Держнаглядохоронпраці.

6.3. Визначення відносного подовження стрічок.

Відносне подовження конвеєрних стрічок з тканинним або полівінілхлорідним каркасом визначають при статичному навантаженні величиною 10% мінімальної розривної міцності стрічки.

Виготовлення зразків, проведення випробувань і оцінка результатів здійснюються за методикою ГОСТ 20-85 або ГСТУ 12.00185790.001-99.

6.4. Опір вириву троса з гуми.

Опір вириву троса з ґуми визначається випробуваннями на розривній машині шести

зразків довжиною 250-500 мм та шириною, яка забезпечує наявність 3-х тросів, і товщиною відповідно товщині стрічки за методикою, що встановлюється технічними умовами на стрічку (ТУ 38605166-91, ТУУ 00191307.011-200) .

За результати випробувань приймається середнє значення випробувань 6-ти зразків.

6.5. Випробування конвеєрної стрічки на здатність до лоткоутворення.

Зразок стрічки шириною 150 мм і довжиною, рівною ширині стрічки, підвішується на прикріплених до кромок зразка чотирьох нитках, довжина яких, дорівнює ширині стрічки. Через 5 хвилин після підвішування заміряють провисання f. Відношення провисання до ширини стрічки характеризує здатність стрічки до лоткоутворення.

6.6. Випробування на електростатичну іскробезпеку.

Випробування проводяться згідно з ГОСТ 20-85.

6.7. Випробування на пожежну небезпеку.

6.7.1. Випробуванням на пожежну небезпеку підлягають конвеєрні стрічки кожного типу (за складом і конструкцією стрічки) з різними розривними зусиллями, товщиною обкладок і шириною. Дозволяється за рішенням уповноваженої випробувальної організації (органу з сертифікації) використання для випробувань представницьких зразків конвеєрних стрічок.

6.7.2. Випробування з визначення групи горючості проводять за методами, встановленими ГОСТ 12.1.044-89.

6.7.3. Конвеєрні стрічки повинні витримувати випробування на горючість зразків в полум'ї спиртового пальника, займистість при терті на барабані, кисневий індекс, а також на поширення полум'я по поверхні стрічки.

6.7.3.1. Випробування на горючість конвеєрних стрічок в полум'ї спиртового пальника проводять за методикою КД 12.11.401-96 .

6.7.3.2. Випробування на займистість стрічок при терті на барабані проводять методами, встановленими ГОСТ 20-85. Якщо на протязі 60 хвилин випробувань зразок стрічки не зруйнувався, а температура поверхні барабану не перевищила 300˚ С, випробування припиняються.

6.7.3.3. Випробування на кисневий індекс проводять згідно з ГОСТ 12.1.044-89.

6.7.3.4. Випробування конвеєрних стрічок на поширення полум'я по поверхні стрічки проводять в пожежній штольні за ГСТУ 12.11.402-97. Конвеєрні стрічки, виготовлені з негорючих або важкогорючих матеріалів, випробуванням в пожежній штольні не підлягають.

6.7.4. Випробування конвеєрних стрічок на стабільність пожежонебезпечних властивостей за термін експлуатації проводяться за методикою, погодженою з Держнаглядохоронпраці.

6.8. Випробування на відповідність гігієнічним вимогам.

Вміст шкідливих речовин в продуктах термодеструкції і горіння конвеєрних стрічок для шахт визначають за методикою, наведеною в ГСТУ 12.11.402-97.

Начальник управління науково-технічного

забезпечення державного нагляду

Держнаглядохоронпраці В.А.Плетньов

Зміст

1. Галузь застосування 1

2. Нормативні посилання 1

3. Терм іни та визначення 2

4. Загальні положення 3

5. Вимоги безпеки 3

5.1. Вимоги до міцності конвеєрних стрічок і стикових з'єднань 3

5.2. Вимоги електростатичної іскробезпеки 5

5.3. Вимоги пожежної безпеки 5

5.4. Гігієнічні вимоги 6

5.5. Вимоги до маркування 6

6. Методи випробувань 6

6.1. Загальні положення регламентації та періодичності випробувань 6

6.2. Випробування на міцність стрічок і стикових з'єднань 7

6.3. Визначення відносного подовження стрічок 7

6.4. Опір вириву троса з гуми 7

6.5. Випробування конвеєрної стрічки на здатність до лоткоутворення 8

6.6. Випробування на електростатичну іскробезпеку 8

6.7. Випробування на пожежну небезпеку 8

6.8. Випробування на відповідність гігієнічним вимогам 9

Завантажити