НПАОП 1.1.30-5.20-96 Інструкція із застосування холодильних установок

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р, № 7

Kиїв

ДНАОП 1.1.30-5.20-96

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

До § 195 Правил безпеки у вугільних шахтах

1. Шахтні холодильні установки повинні споруджуватися за проектами, виконаними в установленому порядку. Не допускається застосування й експлуатація холодильного обладнання з відступами від проекту.

2. У частині, що не суперечить Правилам безпеки у вугільних шахтах, шахтні холодильні установки повинні відповідати вимогам «Правил улаштування і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» і «Правил улаштування і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок».

3. Не допускається застосування у гірничих виробках засобів кондиціонування шахтного повітря, у яких використовуються отруйні, горючі або вибухонебезпечні холодильні агенти.

4. Холодильні установки повинні забезпечувати у гірничих виробках тепловий режим відповідно до вимог Правил протягом всього часу перебування людей на робочих місцях.

Необхідна продуктивність засобів охолодження повітря у виробках і продуктивність холодильних станцій повинні встановлюватися на основі прогнозу за «Єдиною методикою прогнозування температурних умов у вугільних шахтах».

5. Контроль параметрів повітря у виробках під час роботи засобів охолодження повинен здійснюватися відповідно до «Посібника з проведення теплових зйомок у вугільних шахтах».

6. Камери для холодильних машин повинні відповідати вимогам §§ 475-477 Правил.

7. Провітрювання камер холодильних машин організується згідно з § 204 Правил. У камерах повинен забез,-печуватися не менше ніж 5-кратний обмін повітря за годину. Кількість повітря у виробці в місці установлення холодильних машин повинна забезпечувати у випадку спрацювання запобіжних клапанів концентрацію парів хо-лодоагента у повітрі не вище як 0,5 кг/м3 для хладрна -12 і 0,35 кг/м3 для хладона-22.

8. При використанні кондиціонерів (охолоджувачів повітря) для охолодження повітря у тупикових виробках

провітрювання повинно здійснюватися згідно з вимогами § 220 Правил.

Завантажити