НПАОП 92.5-1.03-97Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості

_______________________________________________________________________________

2. Забезпечення паливом_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(вказати запас палива в днях на систему в цілому)

3. Висновки й пропозиції _____________________________________________________

Підписи: голова комісії________________________________________________________

члени комісії _________________________________________________________________

Додаток 2

______________________________________________________________________________

(найменування будинку культури, клубу)

АКТ

приймання декоративного оформлення спектаклю (концерту)

село, селище____________________

" " ___________ 19 р.

Комісія в складі представників:

Відділу культури (району)_____________________________________________________

Держнаглядохоронпраці______________________________________________________

Держпожнагляду_____________________________________________________________

Держенергонагляду__________________________________________________________

Профспілки__________________________________________________________________

в присутності представників будинку культури, клубу:

Художнього керівника________________________________________________________

Служби охорони праці_______________________________________________________

Пожежної охорони___________________________________________________________

Енергослужби_______________________________________________________________

склали цей акт у тому, що цього числа здійснила перегляд спектаклю (концерту)____________________________________________________________________

(найменування)

та огляд декоративного оформлення в " " актах і " "картинах

Висновки комісії_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

При експлуатації декорацій і технологічного обладнання сцени керуватися чинними "Правилами охорони праці культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості" і "Правилами пожежної безпеки для закладів, підприїмств та організацій культури", а також рекомендаціями комісії по прийманню декоративного оформлення спектаклю (концерту).

Підписи: 1. ___________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

З актом ознайомлені:

Директор будинку культури (клубу)_____________________________

Художній керівник______________________________________________

Додаток 3

П Е Р Е Л І К

робіт з підвищеною небезпекою в об’єднаннях,

закладах, установах, на підприємствах і в

організаціях культури

1. Роботи, котрі пов'язані із застосуванням нітрофарб та інших матеріалів з токсичними властивостями.

2. Роботи, котрі пов'язані із застосуванням вибухових речовин.

3. Роботи при експлуатації лазерних установок.

4. Роботи по обслуговуванню й дресируванню тварин.

5. Роботи по перевезенню небезпечних вантажів (транспортування хижаків, отруйних змій, великих тварин, балонів зі стиснутими газами й інше).

6. Роботи по переміщенню, навантаженню, розвантаженню важковагомих і великогабаритних вантажів та експонатів.

7. Роботи з радіоактивними речовинами й джерелами іонізуючих випромінювань.

8. Роботи по обслуговуванню установок ультрафіолетового випромінювання, високочастотних і надвисокочастотних установок.

9. Роботи акторів на манежі.

9.1. Акробатів: партерних, з трамплінами, плечових, з підкидними дошками, на батуті, на скейбордінгах, силових, на конях і верблюдах, вольтажерів, на циркових апаратах (рамка штамберт і інше).

9.2. Ікарійські ігри.

9.3. Атлетів, у тому числі повітряних (на штейтрапі, на канаті).

9.4. Гімнастів: на турніках, на кільцях, на канаті, повітряних, гонщиків на мотоциклах.

9.5. Джигітів-наїзників.

9.6. Жонглерів: на конях (антиподисти), силових.

9.7. Клоунів-акробатів, клоунів-еквілібристів.

9.8. Роликобіжців.

9.9. Еквілібристів (канатоходців, велофігуристів).

10. Роботи на висоті й пов'язані з підйомом на висоту (верхолази).

11. Роботи по просочуванню деревини антисептичними й вогнезахисними сумішами.

12. Роботи по гашенню вапна.

13. Роботи по розборці й закріпленню склепінь, колон, арок та інших конструкцій, котрі мають деформацію, з підйомних і підвісних колясок і риштувань.

14. Роботи, котрі пов'язані з застосуванням скловати, шлаковати, азбесту, гарячих мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

15. Земляні роботи по розробці й кріпленню грунту на глибині більш 2 метрів і в зоні розташування підземних комунікацій.

16. Роботи по дезактивації, дезінфекції й дезінсекції приміщень.

17. Роботи на електроустановках споживачів, персонал яких повинен мати групу по електробезпеці.

18. Роботи по обслуговуванню кіноустановок (стаціонарних, пересувних).

19. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів.

20. Роботи, котрі пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією й ремонтом компресорних і холодильних установок, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах.

21. Фотолабораторні роботи по обробці кольорового й чорно-білого негативу та позитиву.

22. Роботи на копіювальних і розмножувальних машинах.

23. Роботи в приміщеннях з вилученими неіндифікованими патогенними живими культурами плісневих грибів, мікроорганізмів (бактерій), антиноміцетів, а також з музейними пам'ятками й іншими творами, котрі уражені ними.

24. Роботи зі шкідливими хімічними речовинами (біоцидами, фугніцидами, хромом і його сполуками, концентрованими неорганічними кислотами й інше).

25. Роботи по експлуатації, випробуванню й обслуговуванню агрегатів і котлів, котрі працюють на газі й рідкому паливі.

26. Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні й паяльні роботи.

27. Гальванічні роботи, чистка ветиляційних каналів і повітроводів.

28. Роботи по експлуатації й обслуговуванню автомобілів (монтаж, демонтаж і накачування шин, ремонт паливної апаратури двигунів, обслуговування та ремонт елементів підвіски й гідропідйомників та інше).

29. Вулканізаційні роботи.

30. Обслуговування й ремонт акумуляторних батарей.

31. Роботи на деревообробних і металообробних верстатах.

32. Роботи по обслуговуванню механічних і автоматичних ліній.

33. Ковальські й мідно-жерстяні роботи.

34. Плавильні, ливарні роботи й роботи по термообробці лиття.

35. Роботи з піскоструйними апаратами.

36. Роботи по обслуговуванню й ремонту теплофікаційних, водопровідних і каналізаційних мереж.

37. Роботи по ремонту, фарбуванню, очищеннню від снігу й пилу дахів будівель при відсутності на них огорож.

38. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

Примітка: Міністерство може вносити пропозиції до Держнаглядохоронпраці про доповнення Переліку робіт з підвищеною небезпекою.

Додаток 4

НАРЯД-ДОПУСК

на виконання тимчасових вогневих робіт

Видано_______________________________________________________________________

(посада або кваліфікація старшого виконавця, вико-

______________________________________________________________________________

навця робіт, прізвище та ініціали)

На виконання робіт___________________________________________________________

(вказати конкретно, які вогневі роботи

_______________________________________________________________________________

виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт_______________________________________________________

(ділянка або установка, апарат, при-

_______________________________________________________________________________

міщення, територія тощо)

Час проведення робіт: початок________________________________________________

(час, дата)

закінчення____________________________________________________________________

(час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт___________________________

_______________________________________________________________________________

(заходи, що необхідно виконувати під час підготовки об"єкта

_______________________________________________________________________________

до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем

проведення робіт______________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата )

Наряд видано_________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)

______________ "____"____________ р.

Проведення робіт узгоджено:_________________________________________________

(дата, підпис, прізвище та ініціали,

_______________________________________________________________________________

посада; за необхідності вказуються додаткові заходи, котрі необ-

_______________________________________________________________________________

хідно виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт)

Наряд-допуск продовжено до_________________________________________________

(дата, час, підпис, прізвище та ініці-

_______________________________________________________________________________

али, посада особи, яка видала наряд-допуск)

Продовження робіт узгоджено:________________________________________________

(дата,час, підпис, прізвище та ініці-

_______________________________________________________________________________

али; при необхідності - додаткові умови)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком проти-

пожежних заходів, що необхідно виконувати, ознайомлений _______________________________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковане до пожежобезпечного

стану_________________________________________________________________________

( час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка

_______________________________________________________________________________

відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Примітка:

1. Наряд-допуск видається керівником об"єкта культури (його заступником, головним інженером) або керівником структурного підрозділу, де проводяться тимчасові вогневі роботи.

2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з пожежною охороною (ДПД), або фахівцем з пожежної безпеки об"єкта культури, а у випадку їх відсутності - зі службою охорони праці.

3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

40

Завантажити