НПАОП 63.21-5.01-96Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів

postroy.net.ua - Строительный портал - Дом моей мечты

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

  

N 229 від 25.12.96  

 м.Київ   

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України

4 квітня 1997 р.

за N 111/1915

                 

Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення

робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів

 

    Згідно з пунктом 8 Положення про  Державний  комітет  України по нагляду за охороною праці,  затвердженого  постановою  КабінетуМіністрів  України  від  4  травня  1993 р.  N  328  ,

Н А К А З У Ю:

 

    1. Затвердити  Типову  інструкцію  з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів, що додається.

    2. Зазначена     Типова    інструкція   набирає    чинності з 01.07.97 року.

    3. З вступом в дію цієї Типової інструкції вважати такою,  що не застосовується  на  території  України,  Типову  інструкцію   з організації робіт  та  забезпечення техніки безпеки при догляді за

централізованими стрілочними  переводами  ЦП-ЦД/4764,  затверджену Міністерством     шляхів     сполучення    СРСР    07.02.1990   р. НАОП 5.1.11-5.01-90.

    4. Управлінню  по  нагляду в машинобудуванні,  металообробці, оборонному комплексі,    на     транспорті     і     в     зв'язку Держнаглядохоронпраці разом з Міністерством транспорту України:

    4.1. До 31.01.97 р.  визначити потреби підприємств, установ і організацій у  зазначеній Типовій інструкції,  забезпечити видання Типової інструкції необхідним тиражем,  встановити контроль за  їх розповсюдженням;

    4.2. Вжити заходів щодо  вивчення  вимог  Типової  інструкції державними інспекторами,     та    іншими    посадовими    особами Держнаглядохоронпраці, експертами   Експертно-технічних   центрів, працівниками підприємств,  установ, організацій, апарату Державної адміністрації залізничного   транспорту    України    Міністерства транспорту України у двомісячний термін від дня їх одержання;

    4.3. Установити  постійний  контроль  за   виконанням   вимог Типової інструкції   власниками  (уповноваженими  ними  органами), посадовими особами і працівниками.

    5. Начальнику   Управління   по  нагляду  в  машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі,  на транспорті  і  в  зв'язку Держнаглядохоронпраці Полянському   С.А.   подати  протягом  тижня управлінню нормативно-правового   забезпечення    охорони    праці Комітету відповідні  матеріали для включення Типової інструкції до Державного реєстру  ДНАОП  та  до  банку  даних   автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

    6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шефана П.Т.

Голова Комітету                                        С.П.Ткачук

 

 

                                             Затверджено

                                   наказом   Державного  комітету

                                   України по нагляду за охороною

                                    праці від 25.12.96 N 229

 

Типова інструкція

з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих

стрілочних переводів

 

                     1. Загальні положення

 

    1.1. Ця  Типова  інструкція  з  безпечного  ведення робіт при

утриманні централізованих  стрілочних  переводів  (далі  -  Типова

інструкція)  поширюється  на  підприємства і структурні підрозділи

(дистанції  колії,  станції,  роздільні  пункти,  колійні  машинні

станції тощо),  що підпорядковані Міністерству транспорту України,

а також на підприємства інших  міністерств,  що  мають  залізничні

колії  з  централізованими  стрілочними переводами,  та встановлює

вимоги до організації і безпечного  ведення  робіт  при  утриманні

централізованих стрілочних переводів.

    1.2. Утримання  централізованих  стрілочних  переводів  -  це

комплекс робіт для підтримання їх у справному стані.  Цей комплекс

містить у собі:

    огляд стрілочних  переводів,  їх  змащування  та  очистка від

сміття, бруду, снігу і льоду вручну або із застосуванням пристроїв

пневматичного обдування та електрообігріву;

    добивання костилів;

    підтягування і заміну окремих болтів, шурупів і протиугонів;

    заправлення баластної призми;

    очистку водовідводів і відвід води.

    1.3. Утримання централізованих стрілочних переводів пов'язане

з рухом поїздів і відноситься до робіт з підвищеною небезпекою.

    1.4. До  утримання   централізованих   стрілочних   переводів

допускаються  монтери  колії  не молодше 18 років,  які мають стаж

роботи монтером колії  не  менше  3  місяців  безпосередньо  перед

початком   робіт,  пройшли  у  встановленому  порядку  навчання  і

перевірку знань правил і інструкцій  з  безпеки  руху  та  охорони

праці  для  монтерів колії,  технічно-розпорядчого акта станції (у

необхідному для них обсязі),  цієї або розробленої на її  підставі

інструкції,  що діє на станції, і пройшли інструктаж відповідно до

вимог Типового положення  про  навчання,  інструктаж  і  перевірку

знань  працівників  з питань охорони праці,  затвердженого наказом

Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 N 30 .

    Працівники, які    при    виконанні    робіт    пов'язані   з

обслуговуванням та експлуатацією  електроустановок,  повинні  мати

II кваліфікаційну групу з електробезпеки.

    Для утримання централізованих стрілочних переводів спеціально

виділяються  монтери колії (чистильники) та монтери колії колійних

бригад.

    В зимову  пору  додатково  можуть залучатися монтери колійних

машинних станцій.

    1.5. До  робіт з очистки централізованих стрілочних переводів

від снігу в період снігопадів і хуртовин можуть  також  залучатися

самостійно,  повинен мати при собі сигнальне приладдя, встановлене

нормами,   і  додатково  -  червоний  щит  та  дерев'яний  вкладиш

(брусок).

    3.4. При  роботі  на  стрілочному  переводі необхідно зайняти

таке  положення,  при  якому  б  забезпечувалася  добра  видимість

наближення рухомого складу до стрілочного переводу.

    Монтер колії,  який працює самостійно,  повинен бути особливо

уважним,    безперервно    слідкувати    за    підходом   поїздів,

розташовуватися обличчям в бік очікуваного поїзда по  правильному

напрямку.  Окрім  того,  він повинен пам'ятати про можливість руху

поїздів і по неправильному напрямку.

    3.5. Монтери   колії   (робітники   закріплених  підприємств)

зобов'язані:

    з'явитися в   призначене  місце  збору  і  надалі  виконувати

вказівки керівника робіт або старшого групи;

    знати порядок  очистки стрілочних переводів і принцип їх дії,

особливості  станції,  розташування  стрілочних  переводів  та  їх

нумерацію;

    виконувати вимоги  з  охорони  праці  цієї   інструкції   або

інструкції,   що   діє  на  станції  (для  робітників  закріплених

підприємств - в частині,  яка стосується  очистки  централізованих

стрілочних переводів від снігу).

    3.6. Ручне обдування стрілочних переводів стисненим  повітрям

має виконуватися двома монтерами колії.  Один з  них безпосередньо

очищає  стрілку,  а  другий  повинен,   знаходячись   біля   крана

приєднання   шланга   до   повітророзбірної  колонки,  стежити  за

пересуванням рухомого  складу  і  бути  готовим  в  будь-який  час

припинити  подачу  стисненого повітря,  і подати сигнал працюючому

про наближення рухомого складу.

    3.7. При   виконанні   ручного  обдування  робітники  повинні

працювати в захисних окулярах і рукавицях.

    3.8. Забороняється   розміщувати   гумовий  шланг  на  рейках

сусідніх  колій  або  стрілочних   переводів.   При   необхідності

перетинання кількох колій шланг належить  прокладати під рейками в

шпальних ящиках, очищених заздалегідь від снігу й баласту.

    3.9. Забороняється  замикати  металевим  наконечником  шланга

електричні рейкові кола.

    3.10. Перед подачею повітря необхідно переконатися,  що шланг

надійно підключений до колонки за допомогою кінцевої голівки.

    3.11. Забороняється     відкривати     відокремлюючий    кран

пневмообдування і подавати повітря без дозволу  на  це  працюючого

або   якщо   шланг   не  розправлений  повністю  і  наконечник  не

знаходиться в руках працюючого.

    3.12. Забороняється      проводити      ремонт      арматури,

електропневматичних клапанів,  шлангів,  наконечників  тощо,  якщо

вони знаходяться під тиском.

    3.13. На  стрілочних  переводах,  що   обладнані   пристроями

електрообігріву,  не  дозволяється виконувати роботи при включених

електронагрівачах.

    Перед виконанням  робіт управління пристроями електрообігріву

має бути переведене в місцевий  режим.  Електроживлення  пристроїв

електрообігріву (електронагрівачів) необхідно відключити.

    Відключення електроживлення може  здійснюватися  черговим  по

станції   дистанційно  або  безпосередньо  на  місці  працівниками

дистанції колії або іншими працівниками згідно з  інструкцією,  що

діє  на  станції,  і  технічними  вказівками  щодо  обслуговування

пристроїв електрообігріву.

    Електричні стрілочні  нагрівачі необхідно включати в роботу з

початком  снігопаду  і  хуртовини,   щоб   забезпечити   своєчасне

нагрівання  рамних рейок,  вістряка та подушок ковзання.  Вимикати

електронагрівачі слід не відразу  після  закінчення  хуртовини  чи

снігопаду,  а через 20 - 30 хвилин після них, тобто після того, як

поверхні подушок підсохнуть.  Електрообігрів належить робити  і  в

проміжку  між  хуртовинами  для  очистки  стрілок  від  занесеного

поїздами снігу.

    Вмикання та  вимикання  обігріву  відповідної  групи  стрілок

можуть  здійснюватися  дистанційно   черговим   по   станції   або

безпосередньо  на  місці  з  шафи управління робітниками дистанції

колії або іншими працівниками відповідно до інструкції,  що діє на

станції.

 

                4. Відповідальність працівників

 

    4.1. Працівники,  які  пройшли  навчання та перевірку знань з

безпечного  ведення  робіт  при  утриманні  стрілочних  переводів,

несуть  особисту  відповідальність за порушення вимог цієї Типової

інструкції у відповідності з чинним законодавством України.

 

 

4


Завантажити