НПАОП 00.0-1.36-04Правила будови і безпечної експлуатації підйомників 1. галузь застосування

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держнаглядохоронпраці України Л. К. Дерновий

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ВАХТОВОГО ЖУРНАЛУ МАШИНІСТА

ПІДЙОМНИКА

Дата Зміна

Машиніст підйомника

Результати огляду підйомника


з/п

Найм енування механізму, склада­льної одиниці, деталі

Результат

перевірки

Прізвище, ініціали та посада особи, яка усунула дефект, пошкодження чи відмову

1

Металоконструкція

2

Г альма:

поворотна платформа механізм пересування

3

Прилади та пристрої безпеки: обмежник граничного вантажу вимикачі покажчики сигналізатори

4

Електрообладнання

5

Гідропристрої

6

Канати, ланцюги

7

Гак

8

Освітлення

9

Заземлення

10

Інші зауваження, що виявлені під час роботи

Зміну прийняв

(прізвище, ініціали та підпис машиніста)

Зміну здав

(указати стан підйомника та кількість відпрацьованих годин)

(прізвище, ініціали та підпис машиніста)

Результати огляду підйомника:

Слюсарем

Електромонтером

Працівник, відповідальний за утримання підйомників у справному стані

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держнаглядохоронпраці України Л. К. ДерновийФОРМА НАРЯДУ-ДОПУСКУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДЙОМНИКОМ ПОБЛИЗУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

(найменування підприємства

та відомства)

Наряд-допуск №

Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі, що перебуває під напругою більше 42 В.

 1. Машиністу

(прізвище, ім’я та по батькові)

(тип, індекс підйомника, реєстраційний номер)

 1. Наданого для роботи

(організація, що надала підйомник)

 1. На дільниці

(організація, якій наданий підйомник, місце проведення робіт,

будівельний майданчик, склад, цех)

 1. Напруга лінії електропередачі

 2. Умови роботи

(необхідність зняття напруги з лінії електропередачі, найменша

допустима під час роботи підйомника відстань по горизонталі від крайнього проводу

до найближчих частин підйомника, спосіб переміщення робочої платформи та інші заходи безпе­ки)

 1. Початок роботи годин хвилин “ ” р.

 2. Кінець роботи годин хвилин “ ” р.

 3. Відповідальний за безпечне проведення робіт

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, дата і номер наказу про призначення)

 1. Працівник, який виконує роботи з робочої платформи

(прізвище, ім’я та

по батькові, номер посвідчення, дата останньої перевірки знань)

 1. Дозвіл на роботу в охоронній зоні

Закінчення додатка 6

до пункту 6.5.8 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників

(організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу

)до пункту 6.5.8 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників 1. Наряд видав головний інженер (енергетик)

(прізвище, ім’я та по батькові, підпис)

 1. Необхідні заходи безпеки, зазначені в пункті 5 цього наряду-допуску, виконані

Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт

(підпис)

р.

 1. Інструктаж пройшов машиніст підйомника

55


р.

Примітки: 1. Наряд-допуск виписується у двох примірниках: перший видається машиністу підйомника, другий - зберігається у виконавця робіт.

 1. Пункт 11 заповнюється у разі роботи підйомника в охоронній зоні лі­нії електропередачі.

 2. До повітряних ліній електропередачі належать також відгалуження від них.

 3. Робота поблизу лінії електропередачі виконується у присутності та під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт підйомниками.

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держнаглядохоронпраці України Л. К. Дернови

й

РЕКОМЕНДОВАНА ЗНАКОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ,


ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС РОБОТИ ПІДЙОМНИКАРізкий рух витягнутою рукою право­Рука піднята догори руч і ліворуч


Рис. 7.1. Готовність подавати команду Рис. 7.2. ЗупинкаКруговий рух рукою, піднятою догори у вертикальне положення


Рис. 7.4. ПідійманняРис. 7.5. Опускання


Рух зігнутою в лікті рукою в напрямку Кр угов ИЙру хрукою , °пуш,е н°ю увер ТИ- потрібного переміщення робочої пла- кальне положення т ф о р ми


Рис. 7.6. Указання напрямку


Переривчастий рух рукою вниз Рис. 7.3. Уповільненнядо пункту 6.5.11 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників

Рух витягнутою рукою догори

Рис. 7.7. Підняти стрілуРис. 7.8. Опустити стрілу


Рух витягнутою рукою внизРис. 7.9. Висунути стрілуРис. 7.10. Утягнути стрілу


Зведення опушених вниз рук


Розведення опушених вниз рукНачальник управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держнаглядохоронпраці України Л. К. Дерновий

Завантажити