НПАОП 19.3-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 29.10.2007 № 248

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

„ 03” грудня 2007 р. за № 398

13” листопада 2007 р.

НПАОП 19.3-3.01-07

за № 1265/14532

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВЗУТТЄВОЇ

ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

  1. Загальні положення

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про охорону праці”.

  2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації взуттєвої галузі промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування, а також на фізичних осіб - суб„єктів підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов„язані з виготовленням взуття.

  3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає

Класифікатору професій ДК 003-2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовується відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 “Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация” та ГОСТ 12.4.103-83 “Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация”.

  1. Працівники підприємств взуттєвої галузі промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з “Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хазяйства и отдельных производств”, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 № 47/П-2, із змінами.

  2. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначається Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.20.96 № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (далі - НПАОП 0.00-4.26-96).

  3. Ураховуючи шкідливі та небезпечні виробничі фактори взуттєвого виробництва, роботодавцями за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці видаються працівникам більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші ЗІЗ.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на аналогічні не повинна погіршувати їх захисні властивості.

  1. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

  1. . НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВЗУТТЄВОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

з/п

Код

згідно

з

ДК

003-05

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

РОЗКРІЙНЕ

ВИРОБНИЦТВО

1

8265.2

Апретурник

Костюм

Фартух з нагрудником Рукавички гумові

З

З, Ми Вн, Оа

12

12

до зносу

2

7332.2

Вирівнювальник шкіряних деталей

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

3

7431.2

Контролер напівфабрикатів і готової продукції

Халат

Фартух

Нарукавники

З

З, Ми Ми

12

12

6

4

9322

Настелювач

матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Пн

12

12

5

9322

Обрізувач

матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

6

9322

Приймальник матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів (легка

промисловість)

Халат

З

12

7

7435.2

Розкрійник

Халат

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

8

8266.3

Розмітник деталей та матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

Вп, О

12

12

9

7442.1

Сортувальник

виробів,

напівфабрикатів та матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

Пн

12

12

10

7215.2

Транспортувальник

(такелажні

роботи)

Під час робіт з транспортування фарб та хімічних матеріалів:

Костюм

Черевики шкіряні на мікропористій підошві Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані

Вн, Кк, Щ50

З, Ми, О

Вн, Кк, Щ50 Ми, З

12

12

6

3

11

9322

Укладальник-

пакувальник

Під час робіт з пакування запилених та забруднених відходів виробництва:

Халат

Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені

З, Пн З, Ми

Тнв

Тнв

12

3

36

36

ВИРУБУВАЛЬНЕ

ВИРОБНИЦТВО

12

8231.2

Вальцювальник гумових сумішей

Костюм

З

12

13

7332.2

Вирівнювальник шкіряних деталей

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

14

8266.2

Вирубник деталей

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

15

7431.2

Контролер напівфабрикатів і готової продукції

Халат

Фартух

Нарукавники

З

З, Ми Ми

12

12

6

16

9322

Настелювач

матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Пн

12

12

17

9322

Оброблювач

підошов

Халат

Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50 Кк, Щ50

12

12

3

до зносу до зносу

18

9322

Приймальник матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів (легка

промисловість)

Халат

З

12

19

8266.3

Розмітник деталей та матеріалів

При виконанні робіт з розмітки текстилю по трафарету фарбою:

Костюм

Фартух з нагрудником

З

Вп, О

12

12

20

8285.2

Складальник деталей та виробів

Костюм

З

12

21

8266.3

Складальник низу взуття

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

22

7442.1

Сортувальник

виробів,

напівфабрикатів та матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

Пн

12

12

23

7215.2

Транспортувальник (такелажні роботи)

Під час робіт з транспортування фарб та хімічних матеріалів:

Костюм

Черевики шкіряні на мікропористій підошві Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані

Вн, Кк, Щ50

З, Ми, О

Вн, Кк, Щ50 Ми, З

12

12

6

3

24

9322

Укладальник-

пакувальник

Під час робіт з пакування запилених та забруднених відходів виробництва:

Халат

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

З, Пн З, Ми

12

3

Куртка утеплена Брюки утеплені

Тнв

Тнв

36

36

25

8266.2

Шліфувальник

виробів,

напівфабрикатів та матеріалів

Халат

Окуляри захисні

З, Пн

12

до зносу

ЗАГОТІВЕЛЬНЕ

ВИРОБНИЦТВО

26

9321

Вставник деталей, виробів та фурнітури

Халат

Фартух бавовняний з нагрудником Рукавички гумові

З

З, О Вн, Оа

12

12

2

27

7431.2

Контролер напівфабрикатів і готової продукції

Халат

Фартух

Нарукавники

З

З, Ми Ми

12

12

6

28

8283.2

Наклеювач

заготовок

Костюм

Фартух бавовняний з нагрудником

З

З, О

12

12

29

9322

Обрізувач

матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З

12

12

30

9322

Підбирач деталей та виробів на потік

Халат

З, Ми

12

31

9322

Приймальник матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів (легка

промисловість)

Халат

З

12

32

8131.3

Розвідник

(розпускальник)

халяв

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

33

8266.2

Складальник верху взуття

Фартух з нагрудником Для пошиття юхтового взуття додатково:

Нарукавники

З, Ми З, Ми

12

6

34

8285.2

Складальник деталей та виробів

Костюм

З

12

35

7215.2

Транспортувальник (такелажні роботи)

Під час робіт з транспортування фарб та хімічних матеріалів:

Костюм

Черевики шкіряні на мікропористій підошві Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані

Вн, Кк, Щ50

З, Ми, О

Вн, Кк, Щ50 Ми, З

12

12

6

3

36

9322

Укладальник-

пакувальник

Під час робіт з пакування запилених та забруднених відходів виробництва:

Халат

Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені

З, Пн З, Ми

Тнв

Тнв

12

3

36

36

ЗБИРАЛЬНЕ

ВИРОБНИЦТВО

37

8265.2

Апретурник

Халат

Рукавички гумові

З

Вн, Оа

12

3

38

7442.2

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

39

7442.2

Взуттьовик з ремонту взуття

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Мп

12

12

40

7441.2

Зволожувальник шкіряних, хутряних деталей та виробів

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником

З

Вн

12

6

41

7442.2

Затягувальник

взуття

Костюм

Фартух з нагрудником Під час роботи на машині додатково:

Наколінники шкіряні

З

З, Ми Ми

12

12

6

42

8269.3

Знімач взуття з колодок (виробництво шкіряного взуття)

Фартух з нагрудником

Ми

12

43

8264.3

Комплектувальник

виробів

Халат

З

12

44

7431.2

Контролер напівфабрикатів і готової продукції

Халат

Фартух

Нарукавники

З

З, Ми Ми

12

12

6

45

7442.2

Кріпильник

деталей

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

46

8231.3

Намазувальник

деталей

Під час роботи з клеями та розчинниками:

Костюм

Фартух з нагрудником Під час роботи з розчинниками додатково:

Рукавички гумові

З

З.О

Вн, Оа

12

12

3

47

8269.2

Насаджувач взуття

Під час роботи на машині:

Фартух з нагрудником Рукавички шкіряні

З

З, Ми

12

3

48

9322

Обрізувач

матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З

12

12

49

7442.2

Оброблювач

деталей,

напівфабрикатів та виробів

Підчас роботи на машині:

Фартух з нагрудником Рукавички шкіряні

З

Ми

12

3

50

9322

Оброблювач

підошв

Халат

Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50 Кк, Щ50

12

12

3

до зносу до зносу

51

7321.2

Оправник-

чистильник

Фартух бавовняний з нагрудником Надолонники шкіряні

Ми

Ми

12

6

52

9322

Полірувальник

шкір

Під час полірування гарячим способом:

Халат

Фартух з нагрудником Рукавички шкіряні

З

З, Тп100 Ми

12

12

3

53

9322

Приймальник матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів (легка

промисловість)

Халат

З

12

54

8266.3

Складальник низу взуття

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

55

7442.1

Сортувальник

виробів,

напівфабрикатів та матеріалів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

Пн

12

12

56

8265.2

Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

Костюм

Фартух бавовняний з нагрудником

З

Ми

12

12

57

7215.2

Транспортувальник (такелажні роботи)

Під час робіт з транспортування фарб та хімічних матеріалів:

Костюм

Черевики шкіряні на мікропористій підошві Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані

Вн, Кк, Щ50 З, Ми, О

Вн, Кк, Щ50

Ми, З

12

12

6

3

58

9322

Укладальник-

пакувальник

Під час робіт з пакування запилених та забруднених відходів виробництва:

Халат

Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Брюки утеплені Під час робіт з пакування продукції у ящики,

З, Пн З, Ми

Тнв

Тнв

12

3

36

36

коробки:

Фартух з нагрудником Рукавиці комбіновані

З

З, Ми

6

1

59

8266.2

Формувальник деталей та виробів

Костюм

Фартух з нагрудником

З

З, Ми

12

12

60

8266.2

Фрезерувальник

взуття

Халат

Окуляри захисні

З, Пн

12

до зносу

61

9322

Чистильник

виробів,

напівфабрикатів та матеріалів

Фартух бавовняний з нагрудником Надолонники шкіряні

З, Пм З, Мп

12

6

62

8266.2

Шліфувальник

виробів,

напівфабрикатів та матеріалів

Халат

Окуляри захисні

З, Пн

12

до зносу

63

8231.2

Шорсткувальник

Халат

Окуляри захисні

З, Пн

12

до зносу

ТЕХНОХІМІЧНЕ

ВИРОБНИЦТВО

64

8154.3

Г отувач апретур, емульсій та лаків

Костюм

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

Вн, Кк, Щ50

Вн, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50 Кк, Щ50

12

12

12

3

до зносу до зносу

65

8152.2

Клеєвар (загальні професії для всіх галузей)

Халат

Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані

З

Вп, О

Ми

12

12

2

66

8159.1

Лаборант хімічного аналізу

Халат

Черевики шкіряні

З, Оа Ми

12

12

67

7215.2

Транспортувальник (такелажні роботи)

Під час робіт з транспортування фарб та хімічних матеріалів:

Костюм

Вн, Кк, Щ50

12

Черевики шкіряні на

мікропористій підошві

З, Ми, О

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Кк, Щ50

6

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

Заміна видів спеціального одягу і спеціального взуття здійснюється відповідно до пункту 1.8 НПАОП 0.00-4.26-96.

В.С. Ткачов


Завантажити