НПАОП 15.9-1.27-12Про затвердження правил охорони праці для виноробного виробництва

У приміщеннях, де за умовами технологічного процесу виключається утворення вибухонебезпечної суміші, дозволяється застосування електрообладнання рудничного виконання відповідно до вимог ГОСТ 24754-81 «Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний».

 1. Захист працівників від ураження електричним струмом повинен здійснюватися шляхом застосування заземлення, а в мережах з напругою до 1000 В - також і реле витоку струму з автоматичним відмиканням пошкодженої мережі.

 2. Для силових споживачів повинна застосовуватися напруга 380 і 220 В; для освітлювальних мереж - лінійна не вище ніж 127 В. Дозволяється для стаціонарного люмінесцентного освітлення застосовувати лінійну напругу 220 В.

 3. На кожному пусковому апараті повинен бути чіткий напис із зазначенням установки або ділянки, яку ним вмикають, і величини номінального струму плавкого запобіжника.

 4. Електродугове зварювання у підземних приміщеннях дозволяється за умови, якщо зварювальна установка обладнана пристроями автоматичного відмикання напруги холостого ходу або обмеження його до напруги 12 В з витримкою часу не більше 0,5 с.

 5. Робоче і аварійне освітлення підземних приміщень необхідно обладнувати у вологостійкому виконанні.

 6. У нормальному режимі дозволяється живлення світильників аварійного освітлення від мережі загального живлення. Під час порушення електропостачання світильники аварійного освітлення повинні автоматично перемикатися на незалежне живлення (автономне джерело електроенергії).

 7. Для передавання і розподілу електричної енергії у підземних приміщеннях необхідно застосовувати кабелі з мідними або алюмінієвими жилами з оболонкою і захисними покриттями, що не розповсюджують горіння.

 8. Заземленню підлягають металеві частини електроустановок і електрообладнання, що можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції: корпуси машин, апаратів, вимірювальних приладів і світильників, каркаси розподільних пристроїв, металеві оболонки кабелів, а також трубопроводи, розташовані у виробках.

 9. Загальна мережа заземлення повинна здійснюватися шляхом неперервного електричного з’єднання між собою всіх електричних оболонок і заземлюваних жил кабелів незалежно від величини напруги з приєднанням їх до головних заземлювачів.

 10. Для зберігання протипожежних матеріалів, обладнання і пристроїв на кожному підприємстві повинні бути організовані:

склади на поверхні, розташовані на території підприємства на відстані не більше ніж 100 м від входів до підземних приміщень;

підземні склади на кожному робочому горизонті.

 1. Усі трубопроводи протипожежного захисту підприємств як на поверхні, так і у підземних приміщеннях повинні бути захищені від замерзання.

 2. Усе обладнання і засоби протипожежного захисту, їх місцезнаходження і порядок використання зазначаються у ПЛАС.

 3. Зварювальні та газополум’яні роботи у підземних приміщеннях повинні виконуватись із дотриманням вимог НПАОП 0.00-5.12-01.

 4. До ведення зварювальних робіт у підземних приміщеннях і надземних будовах підприємств допускаються лише зварювальники, які мають посвідчення на право проведення зварювальних робіт у гірничих виробках і пройшли спеціальний інструктаж з техніки безпеки.

 5. Під час виконання зварювальних робіт усі дерев’яні або інші горючі частини споруд, які розташовані на відстані до 2 м від місця зварювання, повинні бути захищені азбестовими або сталевими листами.

 6. При зміні електродів у процесі зварювання залишки електродів необхідно складувати у спеціальний металевий ящик, що встановлюється поблизу місця зварювання.

Начальник Відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та

координується через Міністра В.І. Теличко

Завантажити