НПАОП 26.0-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держгірпромнагляду

2007 №29

8Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„ 10” січня 2008р. за № 410

НПАОП 26.0-3.01-07

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „26” грудня 2007 р. за № 1410/1467

7Норми

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво стінових та теплоізоляційних матеріалів, пористих заповнювачів, бетонних, залізобетонних, пінобетонних та шлакобетонних конструкцій та виробів.

  2. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів, перелік яких відповідає Національному класифікатору України „Класифікатор професій ДК 003:2005”, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375 (із змінами). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 „ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация”.

  3. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств з виробництва будівельних матеріалів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, у тому числі пов’язаної з виконанням робіт щодо ліквідації прогнозованих аварій і наслідків, повинні забезпечуватись ЗІЗ згідно з „Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств”, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 № 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки, затвердженими в установленому порядку.

  4. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 № 170 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).

  5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ здійснюють професійні спілки, об’єднання профспілок в особі їх виборних органів і представників або вповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася)

 1. . Норми

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах з виробництва стінових матеріалів

з/

п

Код КП згідно з Класифі­катором професій ДК 003: 2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властиво­стей (тип, марка) ЗІЗ

Термін

носіння,

місяці

(дні)

1

2

3

4

5

6

2.1. Виробництво випаленої цегли, керамічної черепиці та блоків

1

8131.2

Випалювач стінових та в’яжучих матеріалів

При виконанні робіт у тунельних печах:

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці

Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією Шапка

Каска захисна з підшоломником При виконанні робіт у кільцевих печах додатково: Калоші валяні На роботах узимку в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Ти З Ми Ми Ти

ЗП ЗН Ти

Тп

Тн

Тн

Тн20

12

12

1

1

до зносу до зносу до зносу

3

36

36

24

2

8131.2

Виставник

Костюм

Черевики шкіряні з захисними

носками

Рукавиці

Шолом

Каска захисна з підшоломником

Ти З

Мун25

Мп

Ти

12

12 15 днів 12

до зносу

3

7122.2

Вогнетривник

При виконанні робіт з футерування вагонеток:

Костюм з тканини з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці Шапка

Респіратор протипиловий

Окуляри захисні

Каска захисна з підшоломником

На гарячих роботах додатково:

Ти З

Ми

Мп

Пн

П

ЗН

12 12 15 днів до зносу до зносу до зносу до зносу

Куртка з утепленою прокладкою

Ти

12

Брюки з утепленою прокладкою

Ти

12

Напівчоботи утеплені

Тп100

18

Шапка

Ти

12

4

8139.2

Дробильник-

Костюм пилозахисний

Пн З

12

розмелювач

Черевики шкіряні

Ми

12

(виробництво

Рукавиці комбіновані

Ми

1

керамічних,

Шапка

Пн

до зносу

фарфорових та

Респіратор протипиловий

П

до зносу

фаянсових

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

виробів)

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Тн

Тн

Тн20

до зносу

36

36

24

5

8131.2

Оператор лінії

Костюм

Ми З

12

фарбування

Черевики шкіряні

Ми

12

цегли

Рукавиці комбіновані Берет

Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

Каска захисна з підшоломником

Ми

Пн

ЗП ЗН

1

до зносу

до зносу до зносу

6

7122.2

Пічник

Костюм

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шапка

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Ми З Мун25 Ми Пн

Тн

Тн

Тн20

12 12 15 днів до зносу до зносу

36

36

24

7

8131.2

Пресувальник

виробів

Костюм з тканини з водовідштовхуючим

будівельної

просоченням

Вн З

12

кераміки

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шапка

Ми

Ми

Пн

12

1

до зносу

8

8131.2

Садчик

При виконанні робіт із садження цегли - сирцю в камери кільцевих печей:

Костюм з тканини з

вогнезахисним просоченням

Черевики шкіряні із захисними

носками

Рукавиці

Шолом

Каска захисна з підшоломником При виконанні робіт з укладення цегли - сирцю на тунельні пічні вагонетки:

Костюм пилозахисний

Ти Ми

Мун50 Ти Ми Ти

Пн З

12

12 8 днів до зносу до зносу

12

Черевики шкіряні із захисними

носками

Мун50

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3 дні

Шапка

Пн

до зносу

Каска захисна з підшоломником

-

до зносу

9

8139.3

Сушильник ви-

Костюм пилозахисний

Пн З

12

робів (вироб­

Черевики шкіряні

Ми

12

ництво стінових

Рукавиці комбіновані

Ми

15 днів

та в’яжучих

Шапка

Пн

до зносу

матеріалів)

Каска захисна з підшоломником

-

до зносу

10

7122.2

Футерувальник-

муляр

Костюм з тканини з водовідштовхуючим просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Нарукавники Накидка поліетиленова Шапка

Респіратор газопилозахисний Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Вн З Ми Ми Ми

Пн

ГП

ЗП ЗН

Тн

Тн

Тн20

12 12 15 днів 6

до зносу до зносу до зносу

до зносу

36

36

24

11

8139.2

Шихтувальник

Костюм пилозахисний

Пн З

12

(виробництво

Черевики шкіряні

Ми

12

стінових та

Рукавиці комбіновані

Ми

15 днів

в’яжучих

Шапка

Пн

до зносу

матеріалів)

Респіратор протипиловий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

П

Тн

Тн

Тн20

до зносу

36

36

24

12

8112.2

Шліфувальник-

Костюм пилозахисний

Пн З

12

полірувальник

Черевики шкіряні

Ми

12

виробів з

Рукавиці комбіновані

Ми

15 днів

каменю

Шапка

Респіратор протипиловий Навушники протишумні або

Вкладиші протишумні

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Пн

П

Тн

Тн

Тн20

до зносу до зносу до зносу

до зносу

36

36

24

2.2. Виробництво силікатної цегли


13

8212.2

Автоклавник

Костюм пилозахисний

Пн З

12

(виробництво

Чоботи шкіряні

Ми

12

теплоізоляційних

Рукавиці комбіновані

Ми

1

матеріалів)

Берет

Пн

до зносу

Респіратор протипиловий На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

П

Тн

Тн

Тн20

до зносу

36

36

24

14

9411

Вагар

На зважуванні вапна:

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шапка

Респіратор протипиловий Окуляри захисні

Пн З Ми Ми Пн П ЗН

12

12

1

до зносу до зносу до зносу

15

8212.2

Вивантажувач вапна з печей

При виконанні робіт з вивантажування вапна:

Костюм

Черевики шкіряні Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавиці Шапка

Респіратор протипиловий Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Ти З Ми В

Ми Мп Ти Пн П

ЗП ЗН

Тн

Тн

Тн20

12

12

12

1

15 днів до зносу до зносу

до зносу до зносу

36

36

24

16

8212.2

Випалювач

вапна

Костюм з тканини з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шолом

Респіратор газопилозахисний Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Тр З

Ми

Ми

Ти

ГП

ЗП ЗН

Тн

Тн

Тн20

12 12 15 днів до зносу до зносу

до зносу до зносу

36

36

24

17

8212.2

Гасильник вапна

Костюм пилозахисний Чоботи шкіряні Рукавиці Шапка

Респіратор газопилозахисний Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

Пн З Ми Пм Пн ГП

ЗП ЗН

12 12 15 днів до зносу до зносу

до зносу

На роботах узимку в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Тн

Тн

Тн20

36

36

24

18

8151.2

Дробильник

вапна

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шапка

Респіратор протипиловий Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Пн З Ми Ми Пн П

ЗП ЗН

Тн

Тн

Тн20

12 12 15 днів до зносу до зносу

до зносу до зносу

36

36

24

19

7212.1

Електрогазозвар

ник

На роботах з обслуговування та ремонту устаткування для розмелювання вапна та виробництва силікатної цегли:

Костюм з тканини з вогнезахисним просоченням або

Костюм для зварника Черевики шкіряні Рукавиці Рукавиці-краги Шапка

Щиток захисний лицьовий Окуляри закриті герметичні захисні

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з тканини з вогнезахисним просоченням з утепленою прокладкою Брюки з тканини з вогнезахисним просоченням з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Т р

Т р Тр Ми Тр Ми Тр Пн

Г

Тр Тн

Тр Тн Тн20

12

12

12

1

1

до зносу до зносу

до зносу до зносу

36

36

24

20

7241.1

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

На роботах з обслуговування та ремонту устаткування для розмелювання вапна та виробництва силікатної цегли:

Костюм

Черевики шкіряні Чоботи гумові

Ми З Ми В

12

12

12

Рукавиці комбіновані Рукавички діелектричні Шапка

Респіратор протипиловий Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

Каска захисна з підшоломником На мокрих роботах додатково: Костюм проґумований На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Ми

Эн

Пн

П

ЗП ЗН

Вн

Тн

Тн

Тн20

15 днів до зносу до зносу до зносу

до зносу до зносу

12

36

36

24

21

8151.2

Мельник вапна

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шапка

Респіратор протипиловий Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Чоботи утеплені

Пн З Ми Ми Пн П

ЗП ЗН

Тн

Тн

Тн20

12

12

1

до зносу до зносу

до зносу до зносу

36

36

24

22

8139.3

Розподілювач силікатної маси

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шапка

Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією

Пн З Ми Ми Пн

ЗП ЗН

12

12

1

до зносу до зносу

2.3. Виробництво віброцегляних панелей, цементно-піщаної черепиці та виробів із пористих і щільних бетонів

23

7214.2

Арматурник (виробництво залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій)

Костюм

Черевики шкіряні

Рукавиці

Шапка

Каска захисна з підшоломником

Мп З Ми Мп Пн

12

12

1

до зносу до зносу

24

8212.2

Варник гіпсу

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шапка

Респіратор газопилозахисний Окуляри захисні

Пн З Ми Ми Пн ГП ЗН

12 12 15 днів до зносу до зносу до зносу

25

8212.3

Дозувальник

компонентів

бетонних

сумішей

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Берет

Пн З Ми Ми Пн

12

12

1

до зносу

Респіратор протипиловий

Окуляри захисні

Каска захисна з підшоломником

П

ЗН

до зносу до зносу до зносу

26

8332.1

Машиніст

бетоноукладача

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Берет

Навушники протишумні або

Вкладиші протишумні Каска захисна з підшоломником

Ми З Ми Ми Пн

12

12

1

до зносу до зносу

до зносу до зносу

27

8212.3

Машиніст

ґвинтових

насосів

(фулерувальник)

Костюм пилозахисний

Чоботи шкіряні

Рукавиці комбіновані

Респіратор протипиловий

Окуляри захисні

Каска захисна з підшоломником

Берет

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Пн З Ми Ми П ЗН

Пн

Тн

Тн

Тн20

12

12

1

до зносу до зносу до зносу до зносу

36

36

24

28

8333.2

Машиніст

перевантажува­

чів

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Берет

Каска захисна з підшоломником

Ми З Ми Ми Пн

12

12

1

до зносу до зносу

29

8141.2

Розформу-

вальник

При виробництві виробів із пористих і щільних бетонів:

Костюм пилозахисний Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці Шапка

Каска захисна з підшоломником

При виробництві віброцегляних панелей:

Костюм замість костюма пилозахисного Рукавиці комбіновані

Пн З Вн З Ми Мп Пн

Ми З Ми

12 12 12 15 днів до зносу до зносу

12 15 днів

2.4. Професії робітників, що є загальними для виробництва стінових та в’яжучих матеріалів

30

9333

Вантажник

При виконанні робіт із навантажування палива:

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри закриті захисні з прямою або непрямою вентиляцією При виконанні робіт із навантажування та

Пн З Ми Ми

ЗП ЗН

8 12 3 дні

до зносу

вивантажування сульфата натрія додатково:

Фартух прогумований Респіратор протипиловий При виконанні такелажних робіт із застосуванням навантажувальної техніки додатково:

Жилет сигнальний При виконанні робіт із складування цегли та інших робіт:

Чоботи шкіряні із захисними носками замість черевиків шкіряних

На всіх видах робіт додатково:

Шапка

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Вн З П

Со

Мун25

Пн

Тн

Тн

Тн20

12

до зносу 12

12

до зносу до зносу

36

36

24

31

8139.3

Готувач розчинів та мас

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні При виконанні робіт з обслуговування розчинозмішувача додатково: Напівчоботи гумові Рукавички діелектричні На роботах з приготування глиняних мас додатково: Фартух клейончастий з нагрудником

На роботах з подавання шихти в глинопереробні машини додатково:

Чоботи гумові

На роботах із завантажування глини в глиномішалку, заготівлі валюшок, різання пластів при виробництві черепиці:

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці

На всіх видах робіт додатково:

Шапка

Пн З Ми Ми ЗН

В

Эп

Вн З В

Ми З

Вн З Вн З Мп

Пн

12

12

1

до зносу 12

до зносу 6 12

12

12 12 15 днів

до зносу

Респіратор протипиловий Каска захисна з підшоломником

П

до зносу до зносу

32

8212.3

Завантажувач- вивантажувач сировини, палива та стінових виробів

Костюм пилозахисний Черевики шкіряні з захисними носками Рукавиці комбіновані На виробництві випаленої цегли, керамічної черепиці та блоків:

Костюм замість костюма пилозахисного Калоші валяні Рукавиці

Накидка поліетиленова

Окуляри захисні

На всіх видах робіт додатково:

Шапка

Каска захисна з підшоломником На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка з утепленою прокладкою Брюки з утепленою прокладкою Напівчоботи утеплені

Пн З

Мун25

Ми

Ми З Ми З Мп

ЗН

Пн

Тн

Тн

Тн20

12

12 15 днів

12 12 8 днів до зносу до зносу

до зносу до зносу

36

36

24

33

8139.2

Знімач - укладальник у виробництві стінових та в’яжучих матеріалів

На виробництві силікатної цегли, черепиці та брусуванні цегли-сирцю:

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні із захисними

носками

Нарукавники

Рукавиці комбіновані

На виробництві піноблоків та виконанні робіт у мокрих умовах:

Черевики шкіряні на литій поліуретановій підошві із захисними носками замість черевиків шкіряних із захисними носками

На зніманні цегли з пресу та зніманні допресованого сирцю:

Фартух клейончастий з нагрудником замість фартуха прогумованого з нагрудником Для всіх видів робіт додатково:

Рукавички Напальчники гумові Шапка

Ми З

Вн З

Мун25

Ми

Ми

Мун25 В

Вн З

Ми

Вн

Пн

12

12

12

6

3 дні

12

6

8 днів до зносу до зносу

Завантажити