НПАОП 10.0-5.41-13Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 в

1422


1624


1755


1849


1920


2023


2094


2132


2154


1393


1587


1712


1801


1869


1966


2034


2068


2089


1365


1551


1671


1756


1820


1912


1976


2009


2028


1339


1517


1632


1713


1774


1861


1921


1952


1970


1313


1484


1594


1671


1730


1812


1870


1899


1915


1288


1453


1558


1632


1687


1766


1820


1848


1863


1264


1423


1524


1594


1647


1722


1774


1799


1814


1241


1394


1491


1558


1609


1680


1729


1754


1767


1219


1366


1459


1524


1572


1640


1687


1710


1722


1197


1340


1429


1491


1537


1602


1646


1668


1680


1176


1314


1400


1503


1565


1608


1628


1640


1459


1156


1289


1372


1429


1471


1530


1571


1591


1601


1137


1265


1345


1400


1440


1497


1535


1554


1564


1118


1242


1319


1372


1410


1465


1502


1520


1529


1100


1220


1294


1345


1382


1434


1469


1486


1495


1082


1198


1270


1319


1354


1404


1438


1455


1463


1065


1177


1246


1293


1328


1376


1408


1424


1432


1049


1157


1224


1269


1303


1349


1380


1395


1402


1033


1138


1202


1246


1278


1323


1352


1367


1374


1017


1119


1181


1224


1255


1297


1326


1340


1346Додаток 8

до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНОК І ВИБІР УСТАВОК СПРАЦЬОВУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ

 1. Розрахунок струмів короткого замикання

  1. Струми двофазного к.з. визначаються за формулою:

T(V . =U H ( 1 )

■к.з.тт 2 2 ’

2V(rpc+ГТ +ГК'Lnp) +(Xpc +XT +XK 'Lnp)

деUh- середня номінальна напруга мережі приймається рівною 133;

230; 400; 690 або 1200 В;

Г рс , Г т , Xpc, Xt- активні та індуктивні опори високовольтної розподільної мережі і трансформатора, приведені до вторинної обмотки, Ом/км;

Г к , Х к- активний та індуктивний опір 1 км кабелю перерізом 50 мм2, Ом/км;

Lnp - приведена до перерізу 50 мм2або 4 мм2довжина кабельних ліній, які складають коло к.з., км.

  1. Розрахунок струму /i (2 3 ) min виконується з урахуванням таких умов:

у разі застосування дільничних підстанцій з потужністю до 400 кВА включно опір розподільної мережі приймається таким, що дорівнює нулю

(xpc^rрс 0);

у разі визначення потужності к.з. більшою за 50 МВА(£кз>50 МВА) активний опір розподільної мережі приймається таким, що дорівнює

нулю (Г рс =0).

У разі визначення потужності к.з. меншою за 50 МВ-А (5Кз<50 МВ-А) повний (Zpc), активний (rpc) та індуктивний (xpc) опори високовольтної розподільної мережі визначаються за формулами:2


Zpc =U

рс п

TTZ


1,1


УZ PC r


- 0,02


2


(2 )


r=

Рс


Sде Sкз - потужність к.з. на вводі дільничної підстанції або на шинах найближчого живлячого РПП-6, МВ-А.

Індуктивний і активний опори трансформатора визначаються за формулами

:10UKUj

ST


PkU2

S2


(3)


х т


r


Tде Uk - напруга короткого замикання, %;

St -номінальна потужність трансформатора, кВ А;

Pk - втрати короткого замикання трансформатора, Вт.

  1. Активний та індуктивний опори жил кабелю приймаються за каталоговими даними виробника і перераховуються на значення температури нагрівання +65 °С. Активний опір кабелю, який розігрітий до температури +65 °С і має площину перерізу мідних жил 50 мм2, дорівнює 0,423 Ом/км. Індуктивний опір такого кабелю дорівнює 0,075 Ом/км.

Сумарний перехідний опір контактів і елементів комутаційних апаратів, а також перехідний опір в місці к.з. приймається таким, що дорівнює 0,005 Ом на один апарат.

Розрахунковий мінімальний струм к.з. у найбільш віддаленій точці іскронебезпечного приєднання напругою до 42 В визначається за формулою

:де U - номінальна напруга вторинної обмотки трансформатора, В;

І■=—U—,

K.j.mm ’

Гт+2Гк


Гк- опір однієї жили кабелю, Ом/м (приймається таким, що дорівнює 0,008; 0,005; 0,0033 та 0,002 Ом/м для кабелів із перерізом жил 2,5; 4; 6 та 10 мм2відповідно).

  1. Приведена довжина кабельних ліній Lnpз урахуванням опору контактів і елементів апаратів і перехідного опору в місці к.з. визначається за формулою:

Lnp= L1kp 1+L2kp 2 +... +Lnknpn +(k+1)/e, (5)

де L1...Ln - фактичні довжини кабелів, які мають відмінну площину перерізу жил, м;

knp1...knpn- коефіцієнти приведення;

к- число комутаційних апаратів, які послідовно включені до кола к.з., ураховуючи автоматичний вимикач пересувної трансформаторної підстанції;

/е=10 м - приведена довжина кабельної лінії, еквівалентна перехідним опорам у точці к.з., і опорам елементів комутаційних апаратів.

  1. У разі перевірки значення уставки струму спрацювання захисту апарата, який захищає живлячий кабель і електрообладнання гірничих машин з багатомоторним приводом, до Lnp,визначеної за формулою (5), додається приведена довжина кабелю з площею перерізу жили 50 мм2, струмообмежувальний вплив якого еквівалентний включенню в мережу елементів внутрішнього монтажу. Значення цієї величини зазначається в інструкціях виробника з експлуатації машин.

  2. Розрахунок струму к.з. ^Smn в освітлювальних мережах виконується з урахуванням опору контактів, який визначається складанням значень Lnp і 2п, де п - число світильників і трійникових муфт у колі к.з. у мережі освітлення.

  3. Значення максимального струму трифазного к.з. на вводі апарата визначається за формулою:

iS.nin =1,6/Smm .

(6)

  1. Коефіцієнти приведення knp площини перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к.з. iSmn наведені у таблиці.

Коєфіціенти приведення knp перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к.з. ASmn

Перерізи основної жили

кабелю,

2

мм

Коефіцієнт

приведення

k

np

Перерізи основної жили

кабелю,

2

мм

Коефіцієнт

приведення

k

np

Для мереж напругою 380-1140

В (перерізи приведені до 50 мм 2 )

4

12,3

35

1,41

6

8,22

50

1,00

10

4,92

70

0,72

16

3,06

95

0,54

25

1,97

120

0,43

Для мереж напругою 127-220

В (перерізи приведені до 4 мм 2 )

2,5

1,6

6

0,67

4,0

1,0

10

0,40

  1. Значення струму двофазного к.з. у мережах з частотно- регульованим приводом і приводом з плавним пуском приймається відповідно

до інструкції з експлуатації виробника частотного перетворювача та пристрою плавного пуску.

 1. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристроїв МСЗ

  1. Значення уставки спрацьовування пристроїв МСЗ автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, станцій управління, РПВН трансформаторних підстанцій з урахуванням номінального пускового струму визначається за формулами:

а) для захисту магістралі:

і >і +Т/ (7)

у н.пуск н V S

де іу - уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, А;

ін. пуск - номінальний пусковий струм найбільш потужного

електродвигуна, А;

Еін - сума номінальних струмів усіх інших струмоприймачів, А;

б) для захисту магістралі (відгалужень), від якої живиться група одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором:

І >Х/ (8)

у н.пуск 4 ■'

  1. У разі захисту магістралей з потужними асинхронними

електродвигунами з короткозамкненим ротором (у разі якщо пускові струми перевищують 600-700 А) приймається уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, яка дорівнює значенню фактичного пускового струму. Приблизне визначення пускового струму виконується збільшенням номінального робочого струму: у разі застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором - в 6-7 разів; у разі використання електродвигуна з фазним ротором - в 1,5 раза.

  1. Визначення уставки спрацьовування пристрою МСЗ в пусковому режимі окремого струмоприймача виконується вимірюванням фактичного пускового струму і порівнянням його значення із заданим номінальним. Особлива увага приділяється зниженню пускового струму протягом загального часу пуску. У разі коли за перші секунди (3,0±0,5) пусковий струм не зменшується до значення (2,5±0,3) ін. пуск , а загальний час пуску перевищує (6...12) секунд, пристроєм МСЗ видається сигнал на відключення приєднання, що захищається.

  2. Значення уставок спрацьовування МСЗ в сталому режимі (після запуску електродвигуна) визначається за формулами:

а) у разі захисту магістралі:

1 у—кп /'н

(9)

де Кп - коефіцієнт перевантаження, що враховує допустиме короткочасне

перевищення номінального струму електродвигуна, приймається рівним 3^4; і'» - номінальний струм найбільш потужного електродвигуна, А;

б) у разі захисту відгалужень, що живлять групу одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором:

і , > к„ 2 /- •(1°)

  1. (11)


   У разі захисту магістралі з двошвидкі сними електродвигунами значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ визначається для кожної швидкості окремо за формулою:

де /нукк- номінальний пусковий струм для кожної

швидкості.

 1. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ для приєднань з частотно-регульованим приводом зазначається в інструкції з експлуатації виробника частотних перетворювачів.

 2. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження з пристроєм плавного пуску електродвигунів, розраховується за формулою:

1у —К 1 К 2 / н'(12)

де к1- коефіцієнт надійності, що приймається рівним 1,2;

к2 - коефіцієнт плавності набору швидкості. Значення к2 зазначається в інструкції з експлуатації виробника пристрою плавного пуску.

 1. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження з лампами розжарювання, визначається за формулою:

і у > 3/ н .(13)

 1. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження з люмінесцентними лампами, визначається за формулою:

і у > 1,25 І н .(14)

 1. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження і виконується нерівністьін.пуск1 н , визначається за формулою:

і у >1,25 Ін .(15)

 1. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ перевіряється за розрахунковим мінімальним струмом двофазного к.з. Кратність значення розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до значення уставки

спрацьовування пристрою МСЗ вважається задовільною у разі виконання

нерівності:

jSmn >к, (16)

іу4

де к ч =1,5 - коефіцієнт чутливості захисту.

 1. В окремих випадках за погодженням із головним енергетиком шахти для магістралей і відгалужень, виконаних екранованими броньованими та екранованими гнучкими кабелями, допускається зниження коефіцієнта чутливості до 1,25.

 1. Вибір і перевірка плавких запобіжників

  1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників для захисту магістралі визначається за формулою:

і > 4 .^+2і н (17)

В1 , 6 ^ 2,5 ^К }

де ів - номінальний струм плавкої вставки, А;

1,6^2,5 - коефіцієнт, який забезпечує цілісність плавкої вставки у разі пуску електродвигунів із короткозамкненим ротором.

Нормальні умови пуску електродвигуна (рідкі пуски та швидке розвертання) забезпечуються коефіцієнтом, який дорівнює 2,5. У разі виникнення важких умов пуску (часті пуски при довгому розвертанні) коефіцієнт дорівнює 1,6^2.

  1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників у разі захисту відгалуження, яке живить електродвигун з короткозамкненим ротором, визначається за формулою:

ів > . (18)

  1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників у разі захисту освітлювальної мережі визначається за формулою:

ІВ > ін .(19)

  1. Захист електроустановок виконується плавкою вставкою із значенням номінального струму, найближчим до розрахункового. Допускається паралельне включення в одному патроні запобіжника двох однакових або відмінних за номінальним струмом на 30-35 % плавких вставок за умови не перевищення значення сумарним струмом значення розрахункового струму.

  2. Захист іскронебезпечних кіл напругою до 42 В, які живлять зовнішні навантаження (апарати автоматизації, світильники місцевого освітлення тощо), виконується запобіжниками або малогабаритними автоматичними вимикачами. Значення плавкої вставки зазначається в інструкції з експлуатації виробника апарата.

  3. Вибрана плавка вставка перевіряється за розрахунковим номінальним струмом двофазного к.з. і за струмом навантаження відгалуження, приєднаного кабелем з меншою площею перерізу жил.

Кратність розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до номінального струму плавкої вставки вважається задовільною у разі виконання нерівності: кз лтп> 4 ^7 (20)

ів

Кратність, яка дорівнює 4, допускається в мережах напругою 660-1140 В, у разі вибору плавкої вставки на номінальний струм 160 і 200 А, а також у мережах з напругою 127 і 220 В незалежно від значення струму плавкої вставки.

  1. Вибір плавкої вставки для захисту іскронебезпечних кіл із напругою до 42 В вважається задовільним у разі виконання нерівності:

jff.mn >5. (21)

ів

 1. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ і плавких вставок запобіжників для захисту трансформаторів

  1. Захист вторинної обмотки силового трансформатора і ділянки мережі від затискачів цієї обмотки до загального вимикача від мінімальних струмів двофазного к.з. виконується комутаційним апаратом, який підключається до первинної обмотки трансформатора.

  2. Вибір і перевірка значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ комутаційного апарата, підключеного до первинної обмотки трансформатора, напругою 1200, 690, 400, 230 та 133 В виконується з урахуванням схеми з’єднання первинної і вторинної обмоток.

  3. к. з.mnКТіу


   :1,5


   іРЛт, . . _ (22)


   У разі однакового з'єднання первинної і вторинної обмоток (наприклад А/А, Y/Y) вибір і перевірка значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ комутаційного апарата виконується за формулою:

Де- розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з. у

відгалужені, яке підключено до вторинної обмотки тарнсформатора, А;

Іу - уставка спрацювання пристрою МСЗ з боку первинної обмоток трансформатора, А;

кт - коефіцієнт трансформації;

1,5 - коефіцієнт чутливості захисту.

  1. У разі відмінного з'єднання первинної і вторинної обмоток (наприклад Д /Y, Y /Д) вибір і перевірка значення уставки спрацювання пристрою МСЗ комутаційного апарата виконується за формулою:

І(2)■ (23)

к.з.шш1 5 * J

ктіу43 ~1

  1. Значення уставки спрацювання пристрою МСЗ, який підключений до первинної обмотки і захищає струмоприймачі, підключені до вторинної обмотки освітлювальних трансформаторів, визначається за формулами:

І= ЗІ, ,І!>25 І н

У У

кт

(24)

  1. У разі виконання нерівності іиукк> інуставка спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає освітлювальні пристрої, визначається за формулами:

І= ЗІн ,І=125 Ін .

уктукт

(25)

Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників, які встановлюються на первину обмотку трансформаторів освітлювальних апаратів, визначається за формулою:  1. Значення плавкої вставки приймається найближчим до розрахункового значення номінального струму.


  2. Кратність розрахункового значення мінімального струму двофазного к.з. до значення номінального струму плавкої вставки у разі однакової схеми з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформаторів вважається задовільною у разі виконання нерівності:

(27)

  1. Кратність розрахункового значення мінімального струму двофазного к.з. до значення номінального струму плавкої вставки у разі відмінної схеми з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформаторів вважається задовільною у разі виконання нерівності:

(28)

І ( 2 )де iSmn - розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з., визначений для випадку замикання на затискачах введення наступного після вторинної обмотки захисного апарата, А.

5. Перевірка уставок спрацювання пристрою МСЗ за гранично вимикаючим струмом комутаційного апарата

 1. Надійне вимикання комутаційним апаратом максимальних струмів к.з., які виникають у приєднанні, забезпечується у разі виконання нерівності:

деіо- гранично вимикаючий струм комутаційного апарата, А;

І>12 1 ( 3 } ,

О ’ к.з. max5


 1. У разі невиконання нерівності (29) застосовується апарат, встановлений на цьому відгалужені з достатньою вимикаючою здатністю, і виконується перевірка нерівності:

І < 10= 0 55 і ,(30)

у1,2 - кч, о

де Іу - уставка спрацювання пристрою МСЗ комутаційного апарата з вимикаючою здатністю, що задовольняє нерівності (29); кч - коефіцієнт чутливості, що дорівнює 1,5.

 1. У разі невиконання нерівності (30) застосовується додатковий апарат, який встановлюється перед невідповідним комутаційним апаратом і характеризується значенням гранично вимикаючого струму, при якому виконуються нерівності (29) і (30).

Вимоги до перевірки апарата за гранично вимикаючим струмом не поширюються на автоматичні вимикачі, встановлені в пересувних підстанціях і пускових агрегатах. 1 н.пуск

Завантажити