НПАОП 0.00-6.09-10Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах

3.3. Кондуктор встановлюють так, щоб розташувати вісь А-А (ескіз 4) вертикально між шпильками, закріплюють його гайками М 10 і висвердлюють 18 отворів, починаючи процес знизу вгору симетрично осі А-А. Потім повертають кондуктор на 90° і висвердлюють наступні 18 отворів у тому самому порядку для усунення перемичок.

3.4. Після видалення темплета краї утвореного отвору слід механічно зачистити і надати їм циліндричної форми. При цьому діаметр отвору не повинен перевищувати 112 мм.

Отвір у стінці посудини необхідно заправити. Для цього використовується заглушка, для виготовлення якої слід застосувати метал того самого класу, що і в корпусі посудини. Розміри заглушки вказані на ескізі 5, її розміщення - на ескізі 6.

3.5. Перед встановленням заглушки підготовлені краї отвору і саму заглушку необхідно піддати ультразвуковому дефектоскопічному контролю. У разі виявлення дефектів (тріщин, розшарувань металу тощо) заправлення отвору не допускається, доки дефекти не будуть усунені.

3.6. При виконанні зварювальних робіт зі встановлення заглушки слід враховувати вимоги ОТУ-1-79, згідно з яким вибирають зварювальні матеріали, вид, спосіб та режими зварювання, а також здійснюють контроль зварних з'єднань.

Після заварювання необхідно провести гідравлічні чи пневматичні (з використанням АЕ контролю) випробування реактора згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

3.7. Надалі при експлуатації реактора із завареною заглушкою місця зварювання повинні контролюватися ультразвуковим методом з періодичністю не менше одного разу на шість місяців протягом першого року роботи.

Акт щодо результатів контролю має бути доданий до паспорта посудини.

4. Вирізання наскрізного темплета зі штуцера:

4.1. Наскрізний темплет зі штуцера слід вирізати з боку зовнішньої поверхні патрубка із застосуванням кондуктора (ескіз 7) за допомогою ручного електричного дриля свердлом діаметром 6 мм. Розташування кондуктора показано на ескізі 8.

4.2. Після видалення темплета краї утвореного отвору слід механічно зачистити і надати їм циліндричної форми. При цьому діаметр отвору не повинен перевищувати 45 мм.

4.3. Отвір у стінці штуцера заправляється заглушкою, яка виготовляється з вуглецевих і низьколегованих марганцевистих сталей марок 20К, 16ГС або двошарових сталей Ст3 + 08Х13, 20К + 08Х13, 16ГС + 08Х13 залежно від матеріалу штуцера.

Розміри заглушки вказані на ескізі 9, її розташування на патрубку штуцера - на ескізі 10.

4.4. Перед встановленням заглушки підготовлені краї отвору і саму заглушку необхідно піддати дефектоскопічному контролю капілярним методом. У разі виявлення дефектів (тріщин, розшарувань металу тощо) заправлення отвору не допускається, доки дефекти не будуть усунені.

4.5. Зварювальні роботи зі встановлення заглушки здійснюються згідно з вимогами пункту 3.6 розділу 3 цього додатка.

 

Ескіз 1.Кондуктор для вирізання ненаскрізного темплета зі стінки реактора   

Ескіз 2.Закріплення кондуктора на стінці корпусу реактора 

Ескіз 3.Вид ненаскрізного темплета 
 

Ескіз 4.Кондуктор для вирізання наскрізного темплета зі стінки реактора

   

Ескіз 5.Заглушка 

Ескіз6.Закривання отвору в стінці корпусу 
 

Ескіз 7.Кондуктор для вирізання наскрізного темплета зі штуцера

 

Ескіз 8.Закріплення кондуктора на патрубку штуцера

   

   

Ескіз 9.Заглушка 

Ескіз 10.Закривання отвору в патрубку штуцера 
 

Додаток 7
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 
ПАСПОРТ ТЕМПЛЕТА
(котушки трубопроводу)

1. Найменування установки _____________________________________________________________

2. Найменування власника обладнання ___________________________________________________

3. Дата проведення вирізання темплета ___________________________________________________

4. Найменування апарата (трубопроводу),
конструкційного елемента _____________________________________________________________

5. Заводський номер ___________________________________________________________________

6. Реєстраційний номер ________________________________________________________________

7. Завод-виробник _____________________________________________________________________

8. Рік введення в експлуатацію __________________________________________________________

9. Напрацювання (у годинах) на день
проведення вирізання _________________________________________________________________

10. Режими роботи апарата (трубопроводу)
та розрахункові значення:

тиск робочий/розрахунковий ___________________________________________________________

температура робоча/розрахункова _______________________________________________________

11. Матеріал:

за паспортом _________________________________________________________________________

фактичний ___________________________________________________________________________

12. Робоче середовище _________________________________________________________________

13. Додаткові відомості ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                                              (вказати ремонтні роботи, їх вид, перегріви) ________________________
    (підпис уповноваженої особи)Додаток 8
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 
ФОРМУЛЯР
змійовика печі

Піч __________________________________________________________________________________

Установка ____________________________________________________________________________

Підприємство _________________________________________________________________________

Дата складання _____________ 

1. Відомості про змійовики печі з часу їх виготовлення до відпрацювання граничного строку експлуатації

1.1. Тип установки, шифр печі ___________________________________________________________

1.2. Автор проекту установки і печі,
дата проектування, номер замовлення (проекту) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.3. Підприємство-виробник ____________________________________________________________

1.4. Дата виготовлення змійовиків _______________________________________________________

1.5. Відомості (за наявності) про процес виготовлення змійовиків
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(креслення загального виду; дані заводських сертифікатів на метал і випробування труб, відводів, зварювальні матеріали і відомості про зварні з'єднання (хімічний склад металу шва, механічні властивості, дані про термообробку, результати металографічного аналізу); дані про технологію зварювання (наявність і розміри підкладних кілець, засоби зварювання, термічна обробка); дані про відводи (матеріал, радіуси колін, засоби виготовлення, наявність повздовжніх зварних швів)

1.6. Проектні і фактичні схеми змійовиків з їх обв'язкою ______________________________________

1.7. Матеріал труб (конвекційної і радіаційної частин печі) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.8. Розмір труб конвекційної і радіаційної частин печі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (діаметр зовнішній, товщина стінки, довжина)

1.9. Кількість труб у конвекційній і радіаційній частинах _____________________________________

1.10. Проектна теплопродуктивність _____________________________________________________

1.11. Проектна і фактична продуктивність щодо сировини ___________________________________

1.12. Проектний і фактичний склад сировини, що переробляється (середній по роках за останні 5
років) _______________________________________________________________________________

1.13. Технологічні параметри печі (проектні, регламентні, фактичні)
_____________________________________________________________________________________
                        (температура продуктів на вході й виході в кожному змійовику; тиск на вході й виході із змійовика;
                                 температура стінок за екранами (за наявності); температура димових газів на перевалах)

1.14. Дата введення печі в експлуатацію і фактичний термін роботи змійовиків у тис. годин на
момент обстеження ___________________________________________________________________

1.15. Кількість проведених ремонтів (планових, аварійних) і дата їх проведення.
Причини аварійних виходів печей із строю ________________________________________________

1.16. Кількість і причини заміни елементів змійовиків за роками ______________________________

1.17. Результати і точки замірів товщини стінок елементів змійовиків за роками їх проведення
відповідно до РД РТМ 38.14.006-84 ______________________________________________________

1.18. Швидкість корозії елементів змійовиків ______________________________________________

1.19. Результати перевірок зовнішніх діаметрів труб за роками їх проведення ___________________
_____________________________________________________________________________________

1.20. Результати перевірок твердості елементів змійовиків із сталей, що підколюються, за роками їх
проведення ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.21. Результати стилоскопіювання всіх елементів змійовиків ________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.22. Відомості про перегрівання труб (якщо таке відбувалося) _______________________________
_____________________________________________________________________________________

1.23. Наявність і величина відкладень і окалини ____________________________________________

1.24. Відомості про процес оксихлорування каталізатора (з якого часу використовується і яким чином, вплив процесу на аустенітні зварні з'єднання тощо) __________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.25. Інші відомості про змійовик ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


2. Результати обстеження технічного стану елементів змійовиків у період зупинки печей за 10000 годин до граничного строку експлуатації

2.1. Загальний стан змійовиків ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.2. Результати замірів товщини стінок елементів змійовиків з позначенням точок заміру
_____________________________________________________________________________________

2.3. Результати перевірки зовнішніх діаметрів труб __________________________________________

2.4. Результати заміру твердості елементів змійовиків із сталей, що підколюються, з позначенням
точок заміру __________________________________________________________________________

2.5. Результати стилоскопіювання елементів змійовиків, на які відсутні такі дані
_____________________________________________________________________________________

2.6. Результати радіаційного чи ультразвукового контролю зварних з'єднань з позначенням місць
контролю на схемі _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.7. Результати капілярного чи магнітопорошкового або ультразвукового контролю відводів (якщо проводилися) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.8. Результати ревізії кріпильних деталей і фланцевих з'єднань ______________________________
_____________________________________________________________________________________

2.9. Обґрунтування вибору контрольних ділянок на трубах змійовиків, їх кількість, місця
розташування і довжина відрізків труб ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.10. Обґрунтування місць, кількість і довжина відрізків труб із зварними з'єднаннями ___________
_____________________________________________________________________________________

2.11. Інші відомості про змійовики печі ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

__________________________
       (підпис уповноваженої особи) http://www.sot.zp.ua

88Завантажити