НПАОП 0.00-6.09-10Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах

X. Оформлення результатів експертного обстеження (технічного діагностування)

10.1. За результатами експертного обстеження складається висновок експертизи відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687.

Висновок експертизи, підписаний фахівцями, які її проводили, затверджує керівник експертної організації. Підпис керівника засвідчується печаткою експертної організації.

10.2. Висновок експертизи повинен містити:

а) виклад підстав для проведення експертного обстеження;

б) мету проведення експертного обстеження;

в) загальні відомості про обладнання;

г) відомості про експертну організацію та фахівців, що проводили експертне обстеження;

ґ) відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні, експлуатаційні, організаційні та нормативно-методичні документи;

д) паспортні дані обладнання.

При цьому подаються відомості про завод-виробник, дату виготовлення та введення в експлуатацію, заводський та реєстраційний номери, коротка характеристика конструкції та технологія виготовлення; розрахункові чи проектні технічні характеристики, а саме: тиск, температура, склад робочого середовища; дозволені і фактичні параметри роботи; основні розміри конструктивних елементів, такі як діаметр, товщина стінок, висота, ємність посудини чи довжина трубопроводу; матеріали, що використані при виготовленні основних елементів конструкції, і дані щодо виконаного зварювання і застосованих зварювальних матеріалів; обсяги, методи і результати дефектоскопічногоконтролю при виготовленні; кількість пусків, зупинок і проведених гідро- чи пневмовипробувань з початку експлуатації об'єкта; зведені дані річних звітів про температуру стінок корпусу і штуцерів входу та виходу продукту.

У разі проведення реконструкції і ремонтів слід зазначити причини, а також навести дані про застосовані сталі, зварювальні матеріали, обсяги, методи і результати дефектоскопічного контролю.

Якщо проводилися попередні обстеження, подаються короткі відомості про них;

е) програму робіт з експертного обстеження (технічного діагностування), в якій вказуються конкретні методи, обсяги і зони контролю;

є) відомості про відповідність фактичних умов експлуатації обладнання паспортним даним;

ж) результати експертного обстеження.

При цьому у вигляді узагальнених даних подаються відомості за різними діагностичними операціями із зазначенням типу випробувального обладнання і дефектоскопічної апаратури, що використовувалися при даному технічному діагностуванні.

Подаються відомості про дефекти, що виявлені під час зовнішнього і внутрішнього оглядів, та вимірювання основних розмірів елементів конструкції; про дефекти у зварних з'єднаннях і в основному металі, що виявлені методами неруйнівного контролю; зведені дані за результатами контролю товщини стінки; результати вимірювання твердості основного металу, металу шва та зони термічного впливу; результати досліджень хімічного складу, структури і механічних властивостей металу (якщо виконувалися); умови проведення і результати випробувань на міцність.

Надається перевірний розрахунок на міцність, яким підтверджується можливість експлуатації об'єкта за робочими технологічними параметрами, або ж визначаються допустимі (обмежені) значення технологічних параметрів його подальшої експлуатації;

з) висновки із зазначенням залишкового ресурсу або продовження строку безпечної експлуатації об'єкта;

и) рекомендації щодо умов експлуатації:

за робочими чи обмеженими значеннями технологічних параметрів на визначений строк;

проведення ремонту або виведення з експлуатації;

проведення модернізації або реконструкції.

У висновку зазначаються методи, обсяги та періодичність наступних технічних оглядів та експертних обстежень.

До висновку додається уся первинна документація щодо окремих операцій контролю, оформлена відповідно до вимог цього Порядку, і програма робіт з експертного обстеження.

10.3. Висновок експертизи готується у двох примірниках. Один примірник передається роботодавцю і зберігається разом з паспортом, другий залишається в експертній організації.

 

Начальник управління організації
державного нагляду за промисловою
безпекою на виробництвах
і об'єктах підвищеної небезпеки 

 
 
 
В. М. Морозов 

Заступник Міністра
промислової політики України 

 
С. Г. Грищенко 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики 

 
 
Л. В. Лосюк 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України 

 
 
 
С. Г. Богданов 

Керівник спільного
представницького органу
всеукраїнських профспілок і
профспілкових об'єднань 

 
 
 
В. Г. Хара 

Віце-президент Національної
академії наук України
академік НАН України 

 
 
А. Г. Наумовець 
 

Додаток 1
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 
Таблиця 1.Максимально допустима температура застосування сталей у середовищі з вмістом водню, ° C

Марки сталі та сплаву 

Парціальний тиск водню, МПа 

1,6 

2,5 

5,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

20, 20К, 22К, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 

290 

280 

260 

230 

210 

200 

190 

30ХМА, 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ 

475 

450 

400 

345 

290 

250 

235 

10Х2М1, 12Х2МФА, 15Х1М1Ф, 25Х2МФА 

550 

530 

450 

380 

325 

320 

310 

15Х5М, 15Х5ВФ 

600 

600 

590 

590 

570 

550 

540 

20Х3МВФ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т 

600 

12ХМ + 12Х18Н10Т,
12ХМ + 08Х13 

480 

Таблиця 2.Допустима твердість листової сталі, що використовується для виготовлення обладнання

Марки сталі та сплаву 

Допустимі границі твердості HB основного металу 

Допустима твердість HB металу шва і зони термічного впливу, не більше 

20 

Від 100 до 145 

180 

20К 

" 123 " 167 

200 

22К 

" 123 " 167 

225 

09Г2С 

" 120 " 179 

225 

16ГС 

" 120 " 179 

240 

12МХ 

" 143 " 179 

240 

12ХМ 

" 137 " 170 

240 

15ХМ 

" 140 " 217 

240 

12Х1МФ 

" 131 " 170 

240 

1Х2М1 

" 161 " 227 

240 

15Х5М 

" 130 " 190 

250 

15Х5М-У 

" 170 " 220 

270 

Примітка.Твердість металу аустенітного шва зварних з'єднань двошарової сталі не повинна перевищувати 200 HB. 

Таблиця 3.Норми допустимих поверхневих дефектів, що виявляються при візуальному контролі зварних з'єднань

Дефект 

Розмірний показник зварного з'єднання, мм* 

Допустимий максимальний розмір дефекту, мм 

Допустима кількість дефектів на 100 мм шва 

Відступи від розмірів і форми 

Незалежно 

Межі посилення шва від 0,5 до 5,5 

Лускатість поверхні шва 

Від 2 до 4
від 4 до 6
від 6 до 10
понад 10 

1,0
1,2
1,5
2,0 

-
-
-

Поодинокі включення 

Від 10 до 15
від 15 до 20
від 20 до 40
понад 40 

1,5
2,0
2,5
2,5 

5
6
7

Підрізи основного металу 

Незалежно 

0,2 

Відхилення від прямолінійності зварних стиків труб 

Незалежно 

Просвіт між лінійкою і трубою на відстані 200 мм від стику не повинен бути більшим ніж 3 мм 

____________
* За розмірний показник визнають:

для стикових зварних з'єднань деталей однакової товщини - номінальну товщину;

для кутових, таврових та напускових з'єднань - розрахункову висоту кутового шва;

для стикових зварних з'єднань деталей різної товщини - номінальну товщину тоншої деталі. 

Таблиця 4.Допустимі розміри включень, що визначені при металографічному дослідженні

Номінальна товщина стінки труб (деталей) у стикових з'єднаннях або менший катет шва у кутових з'єднаннях, мм 

Допустимий найбільший розмір окремих включень і скупчень, мм 

Максимально допустима кількість включень (скупчень) у шліфі 

До 5
від 5 до 6,5
від 6,5 до 8,5
від 8,5 до 12
від 12 до 20
від 20 до 35
від 35 до 50
понад 50 

0,5
0,6
0,8
1,0
1,3
2,0
2,5
3,0 

4
4
4
4
5
6
7

Примітки: 1.Включення (скупчення) з максимальним розміром до 0,2 мм включно не враховуються.

2.Відстань між будь-якими двома включеннями і скупченнями повинна становити не менше трикратного найбільшого розміру будь-якого з двох включень чи скупчень, які розглядаються. 

Таблиця 5.Допустима твердість металу, що використовується в матеріальному оформленні змійовиків

Марка сталі 

Допустима твердість HB, не більше 270 і не менше 

15Х5М, 12Х8ВФ, 15Х5ВФ, Х9М 

140 

15Х5М-У 

170 

12Х2М1, 1Х2М1 

120 

 

Додаток 2
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 
Схема розташування термопар для вимірювання температури стінок корпусу реактора і штуцерів

 

 

Додаток 3
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 
ФОРМА ЩОДЕННОГО ОБЛІКУ ТЕМПЕРАТУРИ СТІНОК КОРПУСУ РЕАКТОРА І ШТУЦЕРІВ

Підприємство 

_________________ 

Установка 

_________________ 

Реактор 

_________________ Дата 

Час виміру 

Робочі умови 

Температура в місцях розташування термопар за рядами, ° C 

Примітка 

верхнє днище 

I ряд зверху 

II ряд зверху 

III ряд зверху 

нижнє днище 

верхній штуцер 

нижній штуцер 

температура, ° C 

тиск, МПа 

1, 2, 3 

4, 5, 6, 7 

8, 9, 10, 11 

12, 13, 14, 15 

16, 17, 18 

19, 20 

21, 22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Додаток 4
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 
ЗВІТ ПРО ТЕМПЕРАТУРУ ВХОДУ І ВИХОДУ ПРОДУКТУ У РЕАКТОРІ БЕЗ ТОРКРЕТ-БЕТОННОГО ФУТЕРУВАННЯ

Місце розташування термопар 

Середня температура продукту за місяцями, ° C 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

На вході продукту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На виході продукту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Начальник цеху ____________ 

Начальник установки ____________ Примітка.Середня температура визначається як середньоарифметичне значення показників за місяць, які беруться з режимних листків.

 

Додаток 5
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 
ЗВІТ ПРО ТЕМПЕРАТУРУ СТІНОК КОРПУСУ І ШТУЦЕРІВ РЕАКТОРА З ТОРКРЕТ-БЕТОННИМ ФУТЕРУВАННЯМ

за ___ рік

Підприємство ____________________ 

  

Установка ____________________ 

  

  

  

Реактор _____________________ 

  

Виробник ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                     (указати робоче креслення, розробника, рік введення в експлуатацію) 

Матеріал корпусу _____________ 

  

Матеріал штуцера: 

  

  

на вході продукту _________________ 

  

  

на виході продукту _________________ 

Кількість годин роботи установки за звітний період _____________________ 

Кількість пусків (зупинок) за звітний період ___________________________ 
Місце розташування термопар 

N
термопари 

Фактична кількість робочих годин при температурі, ° C 

Примітка 

до 240 

241 - 260 

261 - 280 

281 - 300 

понад 300 

Верхнє
днище 

1
2

  

  

  

  

  

  

I ряд
зверху 

4
5
6

  

  

  

  

  

  

II ряд
зверху 

8
9
10
11 

  

  

  

  

  

  

III ряд
зверху 

12
13
14
15 

  

  

  

  

  

  

Нижнє
днище 

16
17
18 

  

  

  

  

  

  

Верхній штуцер 

19, 20 

  

  

  

  

  

  

Нижній штуцер 

21, 22 

  

  

  

  

  

  
________________________
    (підпис уповноваженої особи) 
 

Додаток 6
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 
Порядок вирізання темплета і заварювання отвору в стінці корпусу, днища та штуцера реактора

1. Загальні положення:

1.1. При прийнятті рішення щодо вирізання темплета з реактора, виготовленого із вуглецевих і низьколегованих марганцевистих сталей, слід керуватися вимогами підпункту 4.3.10 пункту 4.3 розділу IV цього Порядку з урахуванням задач досліджень металу. При цьому вирізання темплета зі стінки корпусу чи днища може бути як наскрізним, так і ненаскрізним. У патрубку штуцера вирізається тільки наскрізний темплет.

1.2. У разі вирізання наскрізного темплета необхідно закрити отвір заглушкою, яка має встановлюватися ще до отримання даних лабораторних досліджень щодо водневої корозії металу.

1.3. Темплет із супровідними документами, передбаченими у підпункті 4.3.10 пункту 4.3 розділу IV цього Порядку, необхідно направити в спеціалізовану організацію для подальших лабораторних досліджень.

2. Вирізання ненаскрізного темплета з корпусу реактора:

2.1. Ненаскрізний темплет слід вирізати з боку внутрішньої поверхні посудини. Для цього з визначеної ділянки, розмір якої має становити 600 х 600 мм, необхідно видалити торкрет-бетонне футерування.

Для отримання темплета застосовується кондуктор (ескіз 1), який закріплюється на підготовленій ділянці так, як це показано на ескізі 2.

Вирізання має виконуватися тільки механічним способом за допомогою ручного електричного дриля.

2.2. Отриманий темплет має форму конуса висотою 10 мм і діаметром основи 15 мм (ескіз 3).

2.3. Після видалення темплета на поверхні стінки посудини утворюється конусоподібний виямок діаметром не більше 40 мм і глибиною не більше 20 мм, який дозволяється не заправляти.3. Вирізання наскрізного темплета з корпусу реактора:

3.1. Наскрізний темплет слід вирізати з боку зовнішньої поверхні посудини за допомогою кондуктора (ескіз 4) електричним дрилем. При цьому на визначеній ділянці з боку внутрішньої поверхні необхідно видалити торкрет-бетонне футерування площею 600 х 600 мм.

3.2. У центрі підготовленої ділянки з боку зовнішньої поверхні перпендикулярно до неї висвердлюються два різьбових отвори під шпильку М 10 з глибиною різьби 12 мм. При цьому відстань між центрами отворів становить 130 мм. У різьбові отвори вкручуються дві шпильки М 10 х 60.

Завантажити