НПАОП 0.00-3.18-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття

НПАОП 0.00-3.18-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття http://www.sot.zp.ua

НПАОП 0.00-3.18-13

Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

10.12.2012 м. Київ № 1389

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2012 року за № 2217/22529

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року № 296/П-10.

3. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Заступник Міністра — керівник апарату В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Керівник Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
для ведення колективних переговорів
та соціального діалогу на національному рівні Ю. М. КУЛИК

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні О. МІРОШНИЧЕНКО

Виконуючий обов’язки Голови
Державної інспекції техногенної безпеки України І. 
Гасек

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України В. АКОПЯН

Заступник Міністра соціальної

політики України — керівник апарату В. КОЛОМІЄЦЬ

Перший заступник Голови
Державної інспекції ядерного регулювання України —
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України

М. Х. ГАШЕВ

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр

охорони здоров’я України Р. БОГАТИРЬОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
10 грудня 2012 року № 1389
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2012 року за № 2217/22529

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарстваі. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність з надання послуг у житлово-комунальному господарстві.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників сфери житлово-комунального господарства, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників сфери житлово-комунального господарства.

1.4. Працівники сфери житлово-комунального господарства, які виконують роботи, не зазначені у розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної діяльності.

1.5. У спеціальному одязі допускається застосування бавовняних та змішаних тканин, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування. Спеціальний одяг для захисту від кислот має бути виготовленим із прогумованих тканин або з вовняних тканин з поліхлорвініловим покриттям, для захисту від вологи — із брезентових або прогумованих тканин, а також із тканин, оброблених водовідштовхувальними засобами.

1.6. Працівники, які виконують газонебезпечні роботи, забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ в антистатичному виконанні.

1.7. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.8. Забезпечення ЗІЗ працівників сфери житлово-комунального господарства, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

1.Трамвайно-тролейбусний транспорт

1

8223

Бакелітник

(просочувальник)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ЗОВнТп100

6

Черевики

ЗОМиСм

12

Рукавички

Ми

3

Рукавички

ОаВнМи

До зносу

Рукавиці

МиТп100

3

Нарукавники

МиОаВн

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

2

7221

Бандажник

Костюм

ЗМиТи

12

Фартух з нагрудником

ТрТп400Ми

12

Черевики

ЗМиМун100

12

Рукавиці

МиТп400

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

3

8323

Водій трамвая

Жилет сигнальний

Со

12

8323

Водій тролейбуса

Рукавиці

МиМпНм

2

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Узимку у неопалюваних вагонах додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики

Тн 20МиСм

36

Рукавиці

ТнТхп

24

Під час виконання маневрових робіт, обкатки та перестановки вагонів (тролейбусів):

Костюм

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

2

Чоботи

ЗМп

24

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 20МиСм

36

Рукавиці

ТнТхп

24

4

1222.1

Головний енергетик

Халат

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

5

1222.1

Головний механік

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

6

3119

Диспетчер служби

перевезень

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

Ми

6

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

7

3119

Диспетчер вагонного

депо

Халат

ЗМи

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

8

2429

Експерт

Костюм

ЗМи

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

9

7244

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

Костюм

ЗМи

12

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Рукавиці

Ми

3

Пояс запобіжний

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

10

7243

Електромонтер

станційного устаткування проводового мовлення

Костюм

ЗМп

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

11

3152

Інженер з приймання електропересувного складу

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

МпМи

3

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

12

3152

Інженер з безпеки руху

Костюм

ЗМи

18

Кепка

ЗМи

18

Черевики

ЗМиВ

18

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

13

2149.2

2144.2

Інженер
з транспорту

Інженер-електронік

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

Ми

3

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

14

2143.2

Інженер-енергетик

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Рукавиці

Ми

12

Жилет сигнальний

Со

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

15

8232

Комплектувальник

Халат

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

2

16

5112


4211

Кондуктор громадського транспорту

Контролер-касир

Жилет сигнальний

Со

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавички

Тн

24

17

7241

Контролер електромонтажних робіт

Халат

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

3

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

18

4211

Контролер пасажирського транспорту

Узимку:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тн

24

19

1222.2

Начальник відділу технічного контролю

Костюм

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

3

Черевики

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

20

1226.2

Майстер служби (транспорт, зв’язок)

Костюм

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

3

Черевики

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

21

9322

Мастильник

Комбінезон

ЗНм

12

Черевики

ЗНм

12

Рукавиці

МиНм

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

22

8290

Машиніст зумпфового агрегата

Костюм

ЗМи

12

Чоботи

ЗМиВСм

24

Рукавиці

МиМпВу

2

Жилет сигнальний

Со

36

Плащ з капюшоном

Вн

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

23

9142

Мийник-прибиральник рухомого складу

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Чоботи

ЗВМиСм

24

Рукавички

ЗМи

2

Рукавиці

ВнМи

3

Фартух з нагрудником

Вн

12

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

24

24

7129

Монтер колії

Костюм

ЗМиСо

12

Черевики

ЗВМиНм

12

Плащ з капюшоном

Вн

36

Рукавиці

МиВу

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

25

1222.2

1226.2

1226.2

1226.2

Начальник відділення

Начальник служби (транспорт)

Начальник відділу
(на транспорті)

Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху

Костюм

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

26

8323

Приймальник трамваїв та тролейбусів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Рукавиці

ЗМи

2

Черевики

ЗМиСм

12

Жилет сигнальний

СоМи

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

24

27

5112

Провідник службово-технічного вагона

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

28

8152

Просочувальник електротехнічних виробів

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

Черевики

ЗМиНмСм

12

Рукавички

Ми

2

Рукавички

МиВнОнЯж

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Фартух з нагрудником

ОВнЯжМи

6

Респіратор протигазовий

До зносу

29

3152

Ревізор з безпеки руху

Костюм

ЗМи

24

Плащ з капюшоном

ВнМи

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

30

7221

Ресорник на обробленні гарячого металу

Костюм

ЗТиМи

12

Чоботи

ТрЗМиМун50

12

Фартух з нагрудником

Тр

Черговий

Рукавиці

МиМпТиТр

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні зі світлофільтрами

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

31

8211

Різальник на пилах, ножівках та верстатах

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиМун50

12

Фартух з нагрудником

ЗМиВу

12

Рукавиці

МиМпВу

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

32

8312

Складач поїздів

Костюм

ЗМп

12

Чоботи

ЗМп

12

Рукавиці

МиМп

2

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

33

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

Костюм

ЗНмВу

12

Черевики

ЗМиВСм

12

7232

Слюсар з ремонту агрегатів

Рукавиці

МпНм

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

34

3119

3119

Технік

Технік з планування

Комбінезон

ЗМп

12

Рукавиці

МиМп

2

Чоботи

ЗВ

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

35

8312

Черговий стрілочного поста

Костюм

ЗМи

12

Рукавиці

МиМп

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тн

12

2. Набережні, гідравлічні пристрої, дренажні роботи

36

8113

Бурильник
(будівельні роботи)

Костюм

ВуЗМп

12

Черевики

МпВ

12

Рукавиці

МиМпВу

1

Жилет сигнальний

Со

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт з глибокого дренажу додатково:

Чоботи

В

24

Рукавиці антивібраційні

МвВу

2

Навушники протишумові

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхпМв

24

37

2142.2

Гідротехнік

Костюм

ЗМиВу

12

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавички

Ми

2

Під час виконання робіт з обслуговування комунальних колекторів додатково:

Плащ з капюшоном

ВнМи

24

Жилет сигнальний

Со

12

Чоботи

ВМп

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавиці

Тхп

24

38

3152

2149.2

1222.2

3112

Інженер з технічного нагляду

Інженер з ремонту

Майстер з ремонту гідроспоруд

Технік-доглядач

Костюм

ЗМиВу

12

Черевики

ЗМиВСм

24

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу, закритих колекторах та заглиблених насосних станціях додатково:

Гідрокостюм

ЗМиВн

Черговий

Чоботи

ВМиСм

24

Жилет сигнальний

Со

24

Рукавички

МиВу

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи

Тн20См

36

Підшоломник утеплений

Тн

36

Рукавички

ТхпМи

24

39

8163

Машиніст насосних установок

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗМи

12

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавиці

МиВу

2

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу, колекторах та заглиблених насосних станціях додатково:

Жилет сигнальний

Со

12

Чоботи

ВМиСм

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

ТнвМи

36

Рукавички

ТхпМи

24

40

8163

Обхідник гідроспоруд

Костюм

ЗМиВу

24

Берет

ЗМи

24

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавички

Ми

2

Під час виконання робіт з обслуговування комунікаційних колекторів додатково:

Плащ з капюшоном

ВнМи

24

Жилет сигнальний

Со

12

Чоботи

ВМп

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнВу

36

Штани утеплені

ТнВу

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавиці

ТнТхп

24

41

8163

Оглядач гідротехнічних об’єктів

Костюм

ЗМи

12

Чоботи

ВМиСм

24

Рукавиці

МиВу

3

Пояс запобіжний

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт в закритих колекторах додатково:

Гідрокостюм

ЗМиВн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавиці

ТнТхп

24

42

8163

Оператор на решітці

Під час виконання робіт в галереях глибокого дренажу та в колекторах на підземних роботах:

Комбінезон

ЗМиВу

12

Чоботи

ВМпСм

12

Фартух з нагрудником

ВнМи

6

Рукавички

Ми

3

Рукавички

ВнМи

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнВу

36

Штани утеплені

ТнВу

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тн

24

Рукавиці

ТнТхп

24

43

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

Костюм

ЗМиМпВу

12

Напівчоботи

ЗМпСм

12

Рукавички

Ми

2

Рукавиці

МпВн

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Жилет сигнальний

Со

12

Під час виконання робіт з обслуговування та ремонту комунікаційних колекторів додатково:

Гідрокостюм

ЗМиВн

Черговий

Білизна натільна

ЗМи

12

Чоботи

ЗМпВ

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Пояс запобіжний

Черговий

Протигаз шланговий

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

Тн

24

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

44

7129

Річковий робітник на підводно-технічних, габіонних і фашинних роботах, що виконуються з поверхні

Костюм

ЗМиВуСо

12

Чоботи

ЗМиВСм

12

Рукавиці

МиМп

До зносу

Рукавички

МиВу

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз шланговий

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавиці

Тхп

24

3.Газове господарство

45

8155

Апаратник випарювальної установки

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМи

24

Рукавиці

МиМп

2

Під час виконання робіт з одоризації газу, ремонту випарювальної установки додатково:

Чоботи

ВОМиЯж

36

Рукавички

ВнОаМиЯж

До зносу

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

46

8151

Апаратник дозування

Комбінезон

ЗМп

12

Чоботи

ВМи

24

Рукавиці

Мп

2

Рукавиці

Вн

Чергові

Окуляри захисні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

47

8159

Газогенераторник

Костюм

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиНмСм

12

Рукавички

МПн

2

Рукавички

НмМи

До зносу

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

48

7212

7212

Газозварник

Газорізальник

Костюм зварника

ТиТоТр

12

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ТрТпСм

12

Рукавиці з крагами

ТиТоТр

До зносу

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні газозварника

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Жилет сигнальний

Со

12

Пояс запобіжний

Черговий

Пояс рятувальний

Черговий

Плащ з капюшоном

Вн

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тн

36

Рукавиці

Тхп

6

49

1229.7

1210.1

1222.2

1222.2


1222.2

1222.2

Головний інженер (інші галузі)

Директор філіалу

Начальник служби (промисловість)

Заступник
начальника служби (промисловість)

Майстер

Старший майстер

За умови виконання робіт з експлуатації газопроводів, ліквідації витоку газу і аварій на газопроводах:

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Чоботи

ЗМиВ

24

Рукавички

Ми

12

Жилет сигнальний

Со

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

24

50

3119

Диспетчер газового господарства

Костюм

ЗМи

12

Берет

ЗМи

12

51

7212

7212

7212

Електрогазозварник

Електрогазозварник-врізальник

Електрозварник ручного зварювання

Костюм зварника

ТиТоТр

12

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ТрТпСм

12

Рукавиці з крагами

ТиТоТр

До зносу

Рукавиці

МиМп

1

Щиток захисний електрозварника

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Жилет сигнальний

Со

12

Пояс запобіжний

Черговий

Пояс рятувальний

Черговий

Плащ з капюшоном

Вн

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тн

36

Рукавички

Тхп

6

52

2149.22149.2

2149.23152


2149.2

3119

Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій

Інженер з метрології

Інженер з налагодження й випробувань

Інженер з технічного нагляду

Інженер-лаборант

Технік з метрології

За умови виконання робіт з експлуатації газопроводів, ліквідації витоку газу і аварій на газопроводах:

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Чоботи

ЗМиВ

24

Рукавички

Ми

12

Жилет сигнальний

Со

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

53

7136

Контролер газового господарства

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Жилет сигнальний

Со

24

Плащ з капюшоном

Вн

36

Під час виконання робіт
з усунення несправностей на газорозподільних станціях додатково:

Чоботи

ЗВМиСм

24

Рукавички

МиНм

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

54

8155

Контролер пічного господарства

Костюм

ЗМиПн

24

Черевики

ЗМиСм

24

Під час виконання робіт з випалювання сажі в димоходах і спеціальних печах, вогневого очищення вентиляційної системи, усунення несправностей на газорозподільних станціях додатково:

Фартух з нагрудником

ТиТоМи

Черговий

Рукавиці

ТиТоТп

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

55

8163

Машиніст газодувних машин

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

До зносу

Черевики

ЗМи

12

Рукавиці

Ми

3

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхпМв

24

56

8155

Машиніст газороздавальної станції

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Під час усунення несправностей на газорозподільних станціях додатково:

Фартух з нагрудником

ТиТоМи

Черговий

Рукавиці

ТиТоТп

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхпМв

24

57

8163

Наповнювач балонів

Костюм

ЗМи

24

Берет

З

24

Черевики

МиМун100Эс

24

Фартух з нагрудником

ЯжМи

Черговий

Рукавиці

МиМпЭс

1

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

58

8155

Оператор газгольдерної станції

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Жилет сигнальний

Со

12

Рукавиці

МиНм

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

Тн

24

59

8163

Приймальник балонів

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиМун50

24

Рукавиці

МиМп

1

Під час технічного контролю стану балонів додатково:

Фартух з нагрудником

ЯжВн

6

Рукавички

ЯжВнМи

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

60

7136

Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві

Костюм

МиНмВу

12

Черевики

ВМиНм

12

Рукавиці

МиВуНм

1

Жилет сигнальний

Со

12

Плащ з капюшоном

Вн

36

Протигаз шланговий

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Пояс запобіжний

Черговий

Пояс рятувальний

Черговий

Окуляри захисні закриті

До зносу

Під час виконання земляних та ізоляційних робіт додатково:

Чоботи

ВМиМун50

24

Під час виконання робіт у колекторах і колодязях додатково:

Гідрокостюм

Вн

Черговий

Під час виконання робіт у газових колодязях та газорегулювальних пунктах додатково:

Костюм

То

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тн

24

Рукавички

Тхп

12

61

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Слюсарям, зайнятим обслуговуванням та ремонтом зовнішніх газових мереж:

Костюм

ЗМиМп

12

Берет

З

24

Чоботи

ЗМиМп

12

Рукавички

ЗМи

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

Жилет сигнальний

Со

24

Під час виконання робіт в газорегулювальних пунктах додатково:

Костюм

ТоТр

12

Рукавиці

МиТо

2

Протигаз шланговий

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

Слюсарям, зайнятим обслуговуванням внутрішньобудинкового газового обладнання:

Костюм

ЗМиМп

12

Черевики

ЗМиМп

12

Рукавички

ЗМиМп

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Слюсарям, зайнятим на ліквідації та локалізації аварій:

Костюм

ТоТр

12

Чоботи

ЗМиМп

12

Рукавиці

ТоТр

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

Протигаз шланговий

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Пояс запобіжний

Черговий

Пояс рятувальний

Черговий

Жилет сигнальний

Со

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Рукавички

Тхп

12

Слюсарям, зайнятим
будівельно-монтажними
роботами:

Костюм

ТоТр

12

Берет

ЗВу

24

Чоботи

ЗМиМп

12

Рукавиці

ТоТр

1

Плащ з капюшоном

Вн

36

Жилет сигнальний

Со

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Рукавички

Тхп

12

Слюсарям, зайнятим
технічним обслуговуванням котелень:

Костюм

ЗМиМп

12

Берет

ЗВу

24

Чоботи

ЗМиМп

12

Рукавички

ТоТр

1

Плащ з капюшоном

Вн

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Шапка

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавички

Тхп

12

62

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

Костюм

ЗМиНмВу

12

Берет

ЗМи

24

Чоботи

ЗМиНм

12

Рукавиці

МиВуНм

1

Плащ з капюшоном

Вн

36

Жилет сигнальний

Со

12

Під час виконання робіт з експлуатації газопроводів, ліквідації витоку газу і аварій на газопроводах додатково:

Чоботи

В

Чергові

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Протигаз шланговий

Черговий

Окуляри захисні закриті

До зносу

Пояс запобіжний

Черговий

Пояс рятувальний

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

Слюсарям, зайнятим обходом
трас газопроводів:

Костюм

ЗМиМп

12

Черевики

ЗМиМп

12

Чоботи

В

36

Рукавички

ЗМиМп

1

Плащ з капюшоном

Вн

36

Жилет сигнальний

Со

12

Під час виконання робіт у колекторах і колодязях додатково:

Гідрокостюм

Вн

Черговий

Під час виконання робіт у газових колодязях та газорегулювальних пунктах додатково:

Костюм

ЗТоТр

12

Під час виконання робіт з комплексного приладного обстеження газопроводів додатково:

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тн

24

Рукавички

Тхп

12

63

3117


3119

Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів

Технік з метрології

Костюм

ЗМи

12

Берет

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМпНм

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Жилет сигнальний

Со

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

4.Водопостачання та водовідведення

64

8163

Апаратник очищення стічних вод

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

До зносу

Черевики

ЗМиВ

24

Рукавиці

МиБм

1

Під час приготування реагентів додатково:

Фартух з нагрудником

ВнК50Щ20

Черговий

Чоботи

ВК50Щ20Ми

24

Рукавички

ВнК50Щ20

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн20

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

Тхп

24

65

8163

Апаратник хімводоочищення

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗМи

12

Чоботи

ЗМиВ

12

Фартух з нагрудником

ВнК50Щ20

6

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

ВнК50Щ20

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз фільтрувальний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

66

7216

Водолаз

Під час виконання підводно-технічних та аварійно-ремонтних робіт на гідротехнічних і захисних спорудах, насосних станціях:

Комбінезон

ЗМиВу

12

Чоботи

ВСм

24

Рукавиці

МиМпВу

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Білизна натільна

ЗТнМи

12

Рукавички

ТнТхп

24

Шкарпетки

Тн

24

Панчохи

Тн

24

67

8163

Водороздавальник

Костюм

ЗМиВу

12

Кепка

ЗВу

24

Чоботи

ВСм

До зносу

Фартух з нагрудником

ВнМи

24

Рукавиці

МиВу

3

Окуляри захисні

До зносу

На зовнішніх роботах додатково:

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

24

68

7211

Гідрочистильник

Комбінезон

ЗВу

12

Чоботи

ВСм

12

Фартух з нагрудником

ВнМп

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиМп

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Респіратор протигазовий

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

69

8112

Дозувальник

Костюм

ЗМп

12

Чоботи

В

До зносу

Фартух з нагрудником

Вн

Черговий

Рукавиці

Вн

Чергові

Окуляри захисні

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

70

8163

Коагулянник

Костюм

ЗМиК20

12

Фартух з нагрудником

ВнК50Щ20

6

Чоботи

ВК50Щ20Ми

До зносу

Рукавички

Ми

3

Рукавички

ВнК50Щ20

4

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

71

7136

Контролер водопровідного господарства

Костюм

ЗМи

12

Під час виконання робіт у сирих приміщеннях додатково:

Чоботи

ВСм

24

Рукавички

ЗМиВн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

72

8229


8159

8229

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Лаборант хімічного аналізу

Лаборант-мікробіолог

Халат

ЗМи

12

Берет

З

24

Туфлі

ВМиСм

24

Фартух з нагрудником

ВнК50Ми

Черговий

Окуляри захисні закриті

До зносу

Рукавички

ВнК50Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

73

7241

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

Костюм

ЗМп

12

Чоботи

ЗМпВ

12

Рукавички

ЗМпВ

1

Плащ з капюшоном

Вн

36

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Жилет сигнальний

Со

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Рукавиці

Тхп

12

74

7136

Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ВМп

12

Рукавиці

МиМп

2

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Шапка

Тнв

36

Рукавиці

Тхп

12

75

8163

Озонаторник

Костюм

ЗЯаМи

12

Берет

ЗМи

12

Черевики

ЗМи

12

Рукавиці

МиЯжВу

2

Протигаз фільтрувальний

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

76

8163

Оператор водозапірних споруд

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗМи

24

Чоботи

В

12

Рукавиці

Вн

4

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20См

36

77

8163

Оператор дистанційного
пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМи

24

Рукавиці

Ми

4

78

8163

8163

8163

8163

8163

Оператор на аеротенках

Оператор на відстійниках

Оператор
на емшерах

Оператор на метантенках

Оператор
на мулових майданчиках

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Чоботи

В

24

Рукавиці

МиВу

3

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Респіратор протигазовий

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

79

8163

8163

Оператор на біофільтрах

Оператор полів зрошування та фільтрації

Костюм

ЗЯжМиВу

12

Берет

ЗБм

24

Черевики

МпСм

24

Чоботи

ВСм

24

Фартух з нагрудником

ВнМиБм

Черговий

Рукавички

ВнМиБм

До зносу

Рукавички

Ми

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

80

8163


8163

Оператор на пісколовках та жироловках

Оператор на решітці

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

24

Черевики

МпСм

24

Чоботи

ВСм

24

Фартух з нагрудником

Вн

6

Рукавички

Вн

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

81

8163

Оператор на фільтрах

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗМи

24

Черевики

МпСм

24

Чоботи

ВСм

24

Фартух з нагрудником

Вн

Черговий

Рукавички

ВнМи

4

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

82

8163

Оператор очисних споруд

Костюм

ЗЯжМиВу

12

Берет

ЗМи

24

Черевики

МпСм

24

Чоботи

В

24

Фартух з нагрудником

Вн

Черговий

Рукавички

ВнМиБм

До зносу

Рукавиці

МиМп

2

Респіратор протигазовий

До зносу

83

8163

8163

8163

Оператор споруд для видалення осаду

Оператор установок для зневоднення осаду

Оператор установки для сушіння осаду

Костюм

ЗЯжМиВу

12

Берет

ЗМи

24

Черевики

МпСм

24

Чоботи

В

24

Фартух з нагрудником

Вн

Черговий

Рукавички

ВнМиБм

До зносу

Рукавиці

МиМп

4

Респіратор газопилозахисний

До зносу

84

8163

Оператор хлораторної установки

Костюм

ЗК80Ми

12

Берет

ЗЯаК80

24

Чоботи

КкМиЯжЩ20

До зносу

Фартух з нагрудником

К50ЯжЩ20

Черговий

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ЯжК50Щ50

До зносу

Протигаз фільтрувальний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тнв

24

Рукавички

ТнТхпМи

12

85

8290

Пробовідбірник

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗВу

24

Черевики

ЗМиСм

24

Чоботи

В

24

Рукавички

МиМпВн

До зносу

Рукавички

Ми

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Плащ з капюшоном

ВнМи

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

86

6113

Робітник зеленого будівництва

Костюм

ЗМиПн

12

Чоботи

В

12

Рукавиці

МиМп

2

Рукавиці

МиМпВн

1

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

87

7233

Слюсар з ремонту технологічних установок

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМп

12

Рукавиці

Мп

3

Рукавиці

Вн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

88

8331

Тракторист

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиМун100

12

Фартух з нагрудником

МиМп

Черговий

Рукавиці

МиМп

3

Жилет сигнальний

Со

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

12

5.Житлове господарство

89

3340

Вихователь гуртожитку

Халат

ЗМи

24

90

8322

Водій автотранспортних засобів

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Рукавиці

ЗМиМп

3

Під час виконання робіт з технологічного обслуговування та ремонту додатково:

Костюм

ЗМиМп

12

Черевики

ЗМиМун15См

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

91

1222.1

Головний інженер (промисловість)

Халат

ЗМи

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

92

9162

Двірник

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

До зносу

Черевики

ЗМиМун15См

12

Рукавиці

МиМп

До зносу

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

36

Під час чищення контейнерів
та урн від сміття, промивання та дезінфікування їх додатково:

Фартух з нагрудником

ВнЯжБм

Черговий

Окуляри захисні відкриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тнв

36

Рукавиці

ТнТхпВу

36

93

7241

Електромеханік з ліфтів

Костюм

ЗМи

12

Кепка

З

24

Черевики

ЗМиМун50См

24

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Пояс запобіжний

Черговий

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавички

ТнТхп

24

94

2149.2

Інженер з організації експлуатації та ремонту

Халат

ЗМп

24

Черевики

ЗМп

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

95

9322

Підсобний робітник

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМиМун25

24

Рукавиці

МиМп

3

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тхп

12

96

7131

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

Костюм

ЗМиМпНм

12

Черевики

ЗМиМун15См

12

Рукавиці

МиМп

До зносу

Наколінники

МиМп

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавички

Тхп

12

97

9161

Прибиральник сміттєпроводів

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМиМун25

24

Рукавички

ЗМи

1

Рукавиці

ЗМпВн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тхп

12

98

7129

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМп

12

Рукавиці

Мп

3

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Шапка

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

Тхп

12

99

9162

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМп

12

Рукавиці

Мп

3

Рукавиці

ЗМпВн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Шапка

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

Тхп

12

100

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

Костюм

ЗМиНм

12

Черевики

ЗМиМун15

24

Рукавиці

МиМп

2

Каска захисна

Чергова

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт з розбирання двигунів, промивки деталей додатково:

Фартух з нагрудником

НмНлМиВн

6

Рукавички

НмНлМи

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Шапка

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

101

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм

ЗВуМи

12

Берет

З

24

Черевики

ЗМиМун50

12

Рукавиці

МиМп

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Під час ремонту каналізаційних мереж, асенізаційного обладнання, виконання робіт на дільницях (станціях) очищення стічних вод:

Костюм

ЗВуЯжМи

12

Берет

ЗВн

До зносу

Чоботи

ЗВЯжМиСм

12

Рукавиці

ВнЯжЩ20

2

Фартух з нагрудником

ВнЯжЩ20

Черговий

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз шланговий

Черговий

Пояс запобіжний

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнвВу

36

Штани утеплені

ТнвВу

36

Чоботи

Тн20В

36

Шапка

Тнв

36

Рукавиці

ТнТхп

24

102

2149.2

Інженер з інвентаризації нерухомого майна

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМп

24

Плащ з капюшоном

Вн

36

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тн

12

103

4190

Укладач опису об’єктів населених пунктів

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМп

24

Рукавиці

Ми

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тн

12

6.Зелене господарство

104

2141.2

Архітектор

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМиСм

24

Чоботи

В

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Рукавиці

МпВу

4

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавички

Тн

12

105

6141

Вальник лісу

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМпМун200

24

Чоботи

В

До зносу

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

4

Рукавиці

Мв

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Рукавиці

ТнТхп

12

106

1221.2

Майстер зеленого господарства

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМп

24

Чоботи

В

До зносу

Рукавиці

Мп

2

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Шапка

Тн

36

Рукавиці

ТнТхп

24

107

6113

Озеленювач

Костюм

ЗМи

24

Кепка

З

24

Напівчеревики

ЗМп

24

Чоботи

В

До зносу

Рукавиці

Мп

1

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тн

12

108

1221.2

Завідувач оранжереї

Костюм

ЗМи

24

Напівчеревики

ЗМи

24

Рукавиці

Ми

4

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

109

2149.2

Інженер садово-паркового господарства

Костюм

ЗМи

24

Напівчеревики

З

24

Рукавиці

Мп

4

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

110

6113

Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту

Костюм

ЗМи

24

Напівчеревики

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

6

Респіратор протипиловий

До зносу

111

6141

Робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМп

24

Рукавиці

Мп

1

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Чоботи

В

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Шапка

Тн

36

Рукавиці

Тн

12

7.Ритуальна служба

112

7343

Гравер

Костюм

ЗМп

12

Напівчеревики

ЗМп

24

Рукавиці

Мп

2

Окуляри захисні

До зносу

Навушники

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

113

1228

1228

1228


1228

Завідувач кладовища

Завідувач колумбарію

Завідувач контори (похоронного обслуговування)

Завідувач крематорію

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

114

5143

Доглядач кладовища (колумбарію)

Костюм

ЗМи

24

Черевики

ЗМи

24

Чоботи

В

24

Рукавиці

Мп

4

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

115

7437

Драпірувальник

Халат

ЗМи

24

Тапочки

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

3

116

7129

Землекоп

Костюм

ЗМи

12

Кепка

ЗМи

24

Чоботи

ЗМпСм

24

Рукавиці

МиМп

1

Під час виконання робіт
у мокрому ґрунті
додатково:

Штани

Ву

24

Чоботи

В

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавички

ТнТхп

12

Під час перепоховання додатково:

Фартух з нагрудником

Яж

До зносу

Рукавиці

Яж

До зносу

Респіратор протигазовий

Черговий

117

8269

Квіткар

Під час виконання робіт з виготовлення штучних квітів та вінків:

Халат

ЗМп

24

Фартух з нагрудником

Ву

До зносу

Рукавички

ЗМи

3

Рукавиці

Вн

До зносу

118

5143

Машиніст ритуального устаткування

Костюм

ЗМи

24

Напівчеревики

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

1

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

Тн

12

119

5149

Організатор ритуалу

Костюм

ЗМи

24

120

9162

Прибиральник територій

Костюм

ЗМи

12

Напівчеревики

ЗМп

24

Чоботи

В

24

Рукавиці

Мп

1

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

121

4132

Приймальник замовлень

Халат

ЗМи

24

122

5143

Робітник ритуальних послуг

Халат

З

24

123

7122

Футерувальник-муляр

Костюм

ЗМи

24

Напівчеревики

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

8.Дорожньо-мостове господарство

124

7129

9311

Бруківник

Вибірник-укладальник каменя

Костюм

ЗМпПн

12

Кепка

ЗМиПн

12

Напівчоботи

ЗМпМун25

12

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Наколінники

МпМиВу

До зносу

Окуляри захисні

До зносу

Фартух з нагрудником

ЗМпВу

До зносу

Рукавиці

Мп

1

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Напівчоботи

Тн20См

24

Рукавиці

ТнТхп

До зносу

Шапка

Тн

24

125

8231

Балансувальник шин

Костюм

ЗМп

12

Кепка

ЗМи

12

Чоботи

ЗМпМун15

12

Фартух з нагрудником

ЗМпВн

Черговий

Рукавиці

1

Узимку на зовнішніх роботах або в неопалювальних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20Мун15

36

Шапка

Тн

36

126

1223.2

Виконавець робіт

Костюм

ЗМп

12

Кепка

ЗМи

12

Напівчоботи

ЗМпСм

18

Плащ з капюшоном

Вн

24

Жилет сигнальний

Со

12

Рукавиці

Мп

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

24

Рукавиці

ТнТхп

До зносу

Шапка

Тн

24

127

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

Костюм

ЗМп

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

128

8332

Дорожній робітник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчоботи

ЗМиСмМун25

12

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Рукавиці

МпМи

1

Плащ з капюшоном

Вн

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн 20СмМун25

36

Рукавиці

ТнТхп

24

129

3113

Електрик дільниці

Костюм

ЗМп

18

Кепка

ЗМи

24

Черевики

ЗМп

24

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

130

8152

Емульсовар

Костюм

ЗМп

12

Кепка

12

Чоботи

ЗМп

12

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Рукавиці

До зносу

Фартух з нагрудником

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

24

Шапка

Тн

36

131

1226.2

Майстер шляховий

Костюм

ЗМп

12

Напівчоботи

ЗМпТп

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Плащ з капюшоном

Вн

24

Жилет сигнальний

Со

12

Рукавиці

Мп

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20См

24

Підшоломник утеплений

Тн

24

Рукавиці утеплені

ТнТхп

36

132

8332

Машиніст барової установки

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМп

18

Жилет сигнальний

Со

Черговий

Рукавиці

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

133

8332

Машиніст машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт

Костюм

ЗМп

12

Кепка

ЗМи

12

Чоботи

ЗМп

24

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Жилет сигнальний

Со

6

Рукавиці

МиМп

1

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Навушники

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

24

Шапка

Тн

36

134

8340

Машиніст помповий (донкерман)

Костюм

ЗМиВу

12

Кепка

ЗМиВу

12

Черевики

ЗМиСм

24

Чоботи

ВСм

24

Фартух з нагрудником

МиВн

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Жилет сигнальний

Со

Черговий

Рукавички

МиМп

1

Рукавички

Вн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнВу

36

Штани утеплені

ТнВу

36

Чоботи

Тн20

24

135

3115

1226.2

Механік автомобільної колони (гаража)

Начальник колони (автомобільної, механізованої)

Костюм

ЗМп

12

Кепка

ЗМи

12

Черевики

ЗМп

24

Жилет сигнальний

Со

12

Плащ з капюшоном

Вн

24

Рукавиці

Мп

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

ТнТхп

36

9.Санітарне очищення населених пунктів

136

9333

Вантажник

Костюм

ЗМп

12

Черевики

ЗМп

24

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт з навантаження нечистот, гнилих відходів та трупів тварин додатково:

Фартух з нагрудником

Вн

До зносу

Чоботи

В

12

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

137

8290

Водій транспортно-прибиральної машини

Костюм

ЗМи

12

Напівчеревики

ЗМи

24

Рукавиці

МиМп

1

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавиці

ТнТхп

12

138

1222.1

Головний механік

Костюм

З

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

139

9142

Дезінфектор

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнЯжБм

6

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавички

ВнЯжБмМи

3

Нарукавники

ВнЯжБм

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Під час дезінсекції і дератизації отруйними хімічними речовинами і інсектицидами вручну або за допомогою спеціального устаткування додатково:

Чоботи

ВЯжМиСм

12

Білизна натільна

ЗМи

6

Респіратор протигазоаерозольний

До зносу

140

9322

Підсобний робітник

Під час обслуговування сміттєспалювальних печей:

Костюм

ЗМиПн

12

Кепка

ЗМиПн

24

Рукавиці

Мп

3

Окуляри захисні закриті

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗТн

36

141

9161

Робітник з благоустрою

Під час виконання робіт на полігонах:

Комбінезон

ЗМп

12

Черевики

З

12

Рукавиці

МиМп

3

Фартух з нагрудником

ВуМп

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

Під час виконання робіт на зливних станціях:

Костюм

З

12

Чоботи

В

12

Рукавиці

МиМп

3

Фартух з нагрудником

Ву

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

142

6124

9213

Собаківник

Ловець бездоглядних тварин

Костюм

ЗМпПн

12

Черевики

ЗМи

18

Рукавиці

Мп

3

Фартух з нагрудником

Ву

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

ТнТхп

12

10.Утилізація та переробка побутових відходів

143

8112

Грохотник

Костюм

ЗМи

12

Черевики

З

24

Рукавиці

МиМп

1

Білизна натільна

З

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

144

8163

Машиніст компресорних установок

Костюм

ЗМи

12

Берет

ЗМи

До зносу

Черевики

ЗМиМвСм

24

Навушники протишумові

До зносу

Рукавиці

Ми

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн 20

36

Шапка

Тн

36

Рукавиці

Тн

12

145

8333

Машиніст крана (кранівник)

Під час обслуговування бункерів та транспортерів, що перегружають сміття:

Костюм

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиМун50

12

Рукавиці

МиМп

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20МиСм

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавиці

ТнТхпМи

24

146

7221

Пресувальник брухту та відходів металу

Костюм

ЗМпМи

12

Чоботи

ЗМпМун50

24

Рукавиці

Мп

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20МиСм

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Рукавиці

ТнТхп

24

147

9162

Прибиральник територій

Костюм

ЗМп

12

Берет

ЗМи

Черевики

ЗМп

12

Рукавиці

МиМп

2

Фартух з нагрудником

МиМп

12

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тнв

36

Рукавиці

Тхп

12

11.Теплові мережі

148

2143.2

3152

Інженер-енергетик

Інженер-інспектор

Костюм

ЗМиТи

24

Рукавиці

Мп

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

149

1222.2

1222.2

Майстер дільниці

Майстер з ремонту

Костюм

ЗМи

24

Берет

ЗМи

24

Черевики

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

150

8162

Машиніст-обхідник з котельного устаткування

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗМиТи

24

Черевики

ЗМи

24

Рукавиці

МпТи

4

Окуляри захисні

До зносу

151

1222.2

1222.2

Начальник енергоінспекції

Начальник котельні

Костюм

ЗМи

24

Напівчеревики

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

152

8162

Оператор котельні

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗМи

12

Черевики

ЗМиТи

12

Рукавиці

Мп

2

Фартух з нагрудником

МиМп

Черговий

Окуляри захисні

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

153

7233

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

Костюм

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиМп

24

Чоботи

ВСм

24

Рукавиці

МпМи

2

Сигнальний жилет

Со

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

154

7233

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМи

24

Чоботи

ВСмМун50

24

Рукавиці

МпМи

3

Сигнальний жилет

Со

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні

До зносу

Під час виконання робіт у підтоплених котлованах додатково:

Гідрокостюм

Вн

Черговий

Рукавички

Вн

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Рукавиці

ТнТхп

12

155

3119

Технік з налагоджування та випробувань

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМи

24

Рукавиці

Мп

6

Калоші діектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

12.Загальні професії

156

7241

Акумуляторник

Костюм

ЗК20Ми

12

Берет

ЗК20

12

Чоботи

ЗК50Щ20Ми

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Фартух з нагрудником

К50Щ20

Черговий

Рукавички

К50Щ20Вн

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

157

8334

Водій електро- та автовізка

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Жилет сигнальний

Со

12

Рукавиці

МиМп

1

На зовнішніх
роботах додатково:

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Рукавиці

ТнТхп

24

Чоботи

Тн20

36

158

1223.1

1222.1

1210.1

1210.1

1222.2

1237.2

Головний інженер

Заступник головного інженера

Директор підприємства

Заступник директора підприємства

Начальник виробничого відділу

Начальник технічного відділу

За умови здійснення контролю на виробничих об’єктах:

ЗМи

12

Костюм

ЗМи

24

Кепка

ЗМи

24

Напівчеревики

ЗМиСм

24

Рукавиці

МиМп

12

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Під час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

Костюм

ВнМиМп

Черговий

Чоботи

ЗМиМпВ

24

Каска захисна

Чергова

Підшоломник

ЗМи

24

Рукавиці

ВуМи

До зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

159

1222.1

1222.1

1226.1


1237.1

Головний механік

Головний диспетчер (промисловість)

Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)

Головний технолог

За умови здійснення контролю на виробничих об’єктах:

Костюм

ЗМи

18

Чоботи

ЗМиМпВ

18

Рукавиці

МиМп

12

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Каска захисна

Чергова

Жилет сигнальний

Со

12

Піл час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

Костюм

ВнМиМп

Черговий

Чоботи

МиМпВ

Чергові

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

160

3119

2149.2


1239

5121

Диспетчер

Диспетчер диспетчерської служби керування

Завідувач господарства

Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів

Костюм

ЗМи

24

На зовнішніх роботах додатково:

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Черевики

ЗМиМп

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

24

161

9322


7242


72417241
724172447244

Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж

Електромонтер з обслуговування електроустановок

Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

24

Черевики

ЗМиМун100

12

Рукавички

МиМп

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Рукавички діелектричні

ЭнЭв

Чергові

Калоші діелектричні

ЭнЭв

Чергові

Під час промивання і заливання маслом трансформаторів, конденсаторів і масляних вимикачів додатково:

Фартух з нагрудником

НмВн

Черговий

Рукавички

НмВнМи

4

Під час виконання робіт на дільницях з підвищеною вологістю додатково:

Чоботи

ВМи

12

Рукавиці

ВуМи

1

Під час виконання робіт на висоті додатково:

Пояс запобіжний

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Під час виконання робіт із застосуванням пневмо- і електроінструменту додатково:

Рукавиці

МвМи

3

Навушники протишумові

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

24

162

3113

Енергетик

Костюм

ЗМп

24

Черевики

ЗМп

24

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

36

163

2149.2

Інженер з охорони праці

Костюм

ЗМи

24

Напівчеревики

ЗМп

24

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Каска захисна

Чергова

Підшоломник

ЗМи

36

Під час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

Чоботи

МиМпВ

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

164

1226.2

9411

9411

Завідувач складу

Комірник

Старший комірник

Костюм

ЗМи

18

Кепка

ЗМи

24

Черевики

МиМпМун15

18

Рукавиці

МиМп

3

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

36

165

3152

2145.2

Інженер з технічного нагляду

Інженер-механік груповий

Костюм

ЗМи

24

Чоботи

ЗМиМпВ

24

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Жилет сигнальний

Со

12

Під час обстеження колекторів та гідроспоруд додатково:

Чоботи

МиМпВ

Чергові

Каска захисна

Чергова

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

166

7245

Кабельник-спаювальник

Костюм

ЗМиМп

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

1

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах додатково:

Плащ з капюшоном

Вн

36

Чоботи

ВСм

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20См

36

167

7132

Лицювальник-плиточник

Костюм

ЗМи

12

Чоботи

МиМп

12

Рукавиці

МиМп

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

168

7141

Маляр

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ОМи

12

Чоботи

В

24

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

ВнОа

До зносу

Фартух з нагрудником

МиМп

6

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн20См

36

169

7122

Муляр

Костюм

ЗМиВу

12

Чоботи

МиМпВ

12

Рукавиці

МиМпВу

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Підшоломник утеплений

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

170

8340

Машиніст котельної установки

Костюм

ЗМи

12

Чоботи

В

12

Рукавиці

МиМп

2

171

8333

Машиніст крана (кранівник)

Комбінезон

ЗМи

12

Черевики

ЗМиМун50

12

Рукавиці

МиМп

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20МиСм

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавички

ТхпМи

24

172

9321

Монтажник

Костюм

ЗМиМп

12

Напівчоботи

ЗМиМун50

12

Рукавиці

МиМп

1

Жилет сигнальний

Со

Черговий

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи

Тн20

36

Підшоломник утеплений

Тнв

24

Рукавиці

ТнТхп

24

173

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Черевики

ЗМиМун15

12

Рукавиці

МиМпВн

До зносу

Під час прибирання та дезінфікування місць загального користування додатково:

Фартух з нагрудником

ВнЯжМи

12

Чоботи

ВК50См

12

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

174

9132

Прибиральник службових приміщень

Халат

ЗМиПн

12

Косинка

ЗПн

12

Туфлі

ЗПнМи

12

Рукавички

ВнМиМп

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

175

9133

Робітник виробничих лазень

Халат

ЗМи

12

Берет

ЗМи

12

Фартух з нагрудником

ВнБм

Черговий

Чоботи

ВМиСм

12

Рукавички

ВнБм

3

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

176

7233

Слюсар будівельний

Костюм

ЗМи

12

Рукавички

МиМп

2

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи

Тн20

12

177

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

ЗМи

12

Берет

ЗМи

24

Черевики

ЗМун25См

12

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

178

7242

Слюсар з 

контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

1

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

179

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

24

Черевики

ЗМиМун100

12

Рукавиці

МиМп

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

ТнМи

36

Штани утеплені

ТнМи

36

Чоботи

Тн20

36

Шапка

Тн

36

Рукавиці

ТнТхпМи

24

180

7241

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗНмСм

12

Рукавиці

МиМп

1

Жилет сигнальний

Со

Черговий

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

181

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМиНм

12

Черевики

НмМиСм

12

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

МиМпВу

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор пилозахисний

До зносу

Під час обслуговування
та ремонту систем водопостачання додатково:

Костюм

ЗВуМи

Черговий

Рукавиці

ВуМи

4

Під час очищення та ремонту водостоків, каналізації і фекальних перекачок додатково:

Костюм

ВнЯжМи

Черговий

Протигаз газозахисний

До зносу

Пояс лямковий з канатом

Черговий

Під час виконання робіт на висоті додатково:

Пояс запобіжний

Черговий

На зовнішніх роботах у мокрих умовах додатково:

Плащ з капюшоном

Вн

36

Чоботи

ВСм

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

Тн

24

Чоботи

Тн20

36

182

7422

7124

Столяр

Тесляр

Костюм

ЗМи

12

Черевики

МиМп

12

Рукавиці

МиМп

3

Фартух з нагрудником

МиМп

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

183

7133

Штукатур

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Рукавиці

МиМпВу

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Завантажити