НПАОП 0.00-1.23-10Про затвердження правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

14.Залишковий тиск хлору у спорожненій посудині повинен бути не менше ніж 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

15.Після закінчення відбору хлору з посудини (контейнера або балона) повинні бути закриті і перевірені на герметичність вентилі посудини, а потім установлені заглушки і захисні ковпаки.

16.Порожні, підготовлені до транспортування посудини повинні бути розміщені окремо від наповнених.

Начальник Управління організації державного нагляду
за промисловою безпекою на виробництвах
і об’єктах підвищеної небезпеки                                                                  В. М.
Морозов

 

Додаток 1

до Правил охорони праці
при виробництві, зберіганні,
транспортуванні та застосуванні хлору

ФОРМА
журналу наповнення залізничних цистерн для рідкого хлоруТаблиця 1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Номер цистерни | Термін | Висновок | Дата | Характеристика цистерни | Висновок |Додаткові | Дата | Маса | Маса |Підпис особи,що| Підпис |

|з/п| |наступного| щодо |візуального| | уповнова- | заходи з |напов-|наповне- |залито-| здійснила | уповнова- |

| | | огляду |справності| огляду | | женого |підготовки|нення | ної | го | наповнення | женого |

| | | цистерни | рами і |цистерни і | | представ- |цистерни і| цис- | хлором |хлору, | |представника |

| |---------------| | ходової | перевірки |----------------------------------| ника |наповнення|терни |цистерни,| т | | організації |

| |завод-|реєстра-| |частини |на |об'єм | маса |фактична| тиск у |організації|відповідно| |т | | |про |

| |ський | ційний | | |герметич- |(куб.м)|тари за| маса |цистерні,|про |до пункту | | | | |відповідність|

| | | | | |ність | |паспор-|тари, т | МПа |можливості |4 глави 2 | | | | |заповненої |

| | | | | | | |том, т | | |(неможли- |розділу VI| | | | |цистерни |

| | | | | | | | | | |вості) |цих | | | | |вимогам |

| | | | | | | | | | |заповнення |Правил, | | | | |пункту 9 |

| | | | | | | | | | |цистерни, |підпис | | | | |глави 2 |

| | | | | | | | | | |підпис | | | | | |розділу VI |

| | | | | | | | | | | | | | | | |цих Правил, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |дата |

| | | | | | | | | | | | | | | | |пломбування |

| | | | | | | | | | | | | | | | |цистерни |

|---+------+--------+----------+----------+-----------+-------+-------+--------+---------+-----------+----------+------+---------+-------+---------------+-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ФОРМА
журналу наповнення балонів для рідкого хлору

Таблиця 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Заводський| Дата | Термін | Характеристика тари | Маса | Маса | Підпис | Підпис | Дата |

|з/п| номер |наповнення|наступного| |заповненої|залитого|особи, яка|уповноваженого| пломбування |

| | | тари |обстеження| | хлором | хлору, |здійснила | представника | тари, підпис |

| | | | тари |--------------------------| тари, | кг |наповнення| організації |відповідального|

| | | | |об'єм,|маса тари |фактична|кг | | |про |представника |

| | | | | л | за | маса | | | |відповідність |організації про|

| | | | | |паспортом,|тари, кг| | | |даних журналу |перевірку |

| | | | | | кг | | | | |наповнення |заповненої тари|

| | | | | | | | | | |результатам |на |

| | | | | | | | | | |контрольного |герметичність |

| | | | | | | | | | |зважування | |

|---+----------+----------+----------+------+----------+--------+----------+--------+----------+--------------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ФОРМА
журналу наповнення контейнерів для рідкого хлору

Таблиця 3

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Заводський| Дата |Визначе-| Дата | Термін | Характеристика тари | Маса | Маса | Підпис | Підпис | Дата |

|з/п| номер, | комп- | ний |напов-|наступного| |заповненої|залитого|особи, яка|уповноваженого| пломбування |

| | рік |лексної| термін |нення |обстеження| | хлором | хлору, |здійснила | представника | тари, підпис |

| | виготов- |оцінки | служби | тари | тари |--------------------------| тари, | кг |наповнення| організації |відповідального|

| |лення | | | | |об'єм,|маса тари |фактична|кг | | |про |представника |

| | | | | | | л | за | маса | | | |відповідність |організації про|

| | | | | | | |паспортом,|тари, кг| | | |даних журналу |перевірку |

| | | | | | | | кг | | | | |наповнення |заповненої тари|

| | | | | | | | | | | | |результатам |на |

| | | | | | | | | | | | |контрольного |герметичність |

| | | | | | | | | | | | |зважування | |

|---+----------+-------+--------+------+----------+------+----------+--------+----------+--------+----------+--------------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 2

до Правил охорони праці
при виробництві, зберіганні,
транспортуванні та застосуванні хлору

                                           

РІВНОВАЖНИЙ (АБСОЛЮТНИЙ) ТИСК
насичених парів хлору над рідиною
в закритій посудині залежно від температури

Температура, °С

Тиск, МПа

–40

0,08

–34

0,101

–30

0,125

–20

0,178

–10

0,271

0,381

10

0,521

20

0,695

30

0,909

40

1,167

50

1,474

60

1,835

70

2,256

 

 

http://www.sot.zp.ua

44Завантажити