НПАОП 0.00-1.67-13Про затвердження технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхніДодаток 10
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 7.3 глави 7 розділу V)

Таблиця 5.4. Розрахунковий коефіцієнт Ks для руйнування подовжених предметів амонітом № 6-ЖВ

Матеріал

K s , г/см - 2

1

2

М'яке дерево (осика, вільха):

сухе

1,0 - 1,2

сире

1,3 - 1,4

Дерево середньої міцності (сосна, ялина):

сухе

1,1 - 1,3

сире

1,6 - 1,8

Тверде дерево (дуб, ясен, береза, модрина тощо):

сухе

1,7 - 1,2

сире

2,4 - 3,2

В'язке дерево (в'яз, карагач, берест):

сухе

1,9 - 2,4

сире

2,6 - 3,4

Сталь:

крихка гартована

18 - 20

в'язка

22 - 25

Чавун:

сірий

12 - 14

білий

15 - 17Додаток 11
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 1.7 глави 1 розділу VI)

Рис. 6.1. Схеми комутації свердловинних зарядів при короткоуповільненому ініціюванні.

Додаток 12
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 1.7 глави 1 розділу VI)

Рис. 6.2. Схема для розрахунку фактичної величини коефіцієнта зближення.

Додаток 13
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 1.8 глави 1 розділу VI)

Рис. 6.3. Схема підривання на підпірну стінку.

Додаток 14
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 1.9 глави 1 розділу VI)

Рис. 6.4. Схема підривання із застосуванням контурного ряду:
1 - контурні заряди;
2 - заряди розпушування.

Додаток 15
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 1.12 глави 1 розділу VI)

Таблиця 6.1. Дані про відстані між свердловинами для методу попереднього щілиноутворення при діаметрі заряду 32 мм (амоніт № 6-ЖВ)

Характеристика гірських порід

Напрямок щілини відносно до основної системи тріщин

Відстані між свердловинами

см

у діаметрах заряду

1

2

3

4

Вапняк VI і VII категорій горизонтального залягання з глинистими прошарками і вертикальними тріщинами, розбитий на блоки розміром 20 - 50 см у найбільшому ребрі

Паралельне

90

28

Те саме

Під кутом 30 - 70°

70

22

Вапняк VII категорії, пласти перем'яті, сильно тріщинуваті

Паралельне

80

25

Те саме

Під кутом 30 - 70°

70

22

Пісковик тонкозернистий VI категорії, великоблочний

Вертикальної тріщинуватості немає

60 - 70

19 - 22

Граніт дрібнозернистий X категорії, тріщинуватий

Панівна система тріщинуватості відсутня

60

19

Діабаз X категорії, тріщинуватий, великоблочний

Паралельне

70

22

Те саме

Під кутом 30 - 70°

50

16Додаток 16
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 2.12 глави 2 розділу VII)

Рис. 7.1. Схема розташування камерних зарядів за направленим викидом породи з виїмки:
Q о - основний заряд;
Q в - допоміжний заряд;
H з - глибина встановлення основного заряду.

Додаток 17
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 2.17 глави 2 розділу VII)

Рис. 7.2. Схема розташування свердловинних зарядів у поперечному профілі виїмки при підриванні на викид.

Додаток 18
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 2.19 глави 2 розділу VII)

Рис. 7.3. Схема розташування свердловинних зарядів за направленим викидом породи з виїмки:
1 - врубові свердловини;
2, 3, 4 - основні свердловини із зарядами викиду.

Додаток 19
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 2.21 глави 2 розділу VII)

Рис. 7.4. Схема розташування свердловинних зарядів при утворенні напіввиїмки вибухом на скидання.

Додаток 20
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 2.28 глави 2 розділу VII)

Рис. 7.5. Схема розташування камерних зарядів при утворенні напіввиїмки на крутому пагорбі вибухом на обвалення:
1 - основні камерні заряди;
2 - допоміжні (контурні) заряди;
3 - шурф;
4 - штольня.

Додаток 21
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.2 глави 3 розділу VII)

Рис. 7.6. Схема утворення поперечних траншей.

Додаток 22
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.2 глави 3 розділу VII)

Рис. 7.7. Схема розташування свердловин для утворення осьової траншеї в проміжку між зближеними насипами.

Додаток 23
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.3 глави 3 розділу VII)

Таблиця 7.1. Значення розрахункової питомої витрати ВР qm залежно від зольності торфу

Зольність торфу, %

20 - 30

40 - 50

60 - 70

q m , кг/м - 3

0,7

0,8

0,9 - 1,0Додаток 24
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.3 глави 3 розділу VII)

Таблиця 7.2. Значення функції показника дії вибуху заряду ВР ƒ(n) залежно від показника дії вибуху n

n

1,0

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

ƒ (n)

1,0

1,10

1,20

1,55

2,40

2,82

3,60Додаток 25
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.5 глави 3 розділу VII)

Рис. 7.8. Схема розташування свердловин при посадці укосів насипу, що не досягли мінерального дна болота.

Додаток 26
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.7 глави 3 розділу VII)

Рис. 7.9. Схема розташування свердловин при посадці всієї підошви насипу, що не досягла мінерального дна болота.

Додаток 27
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 6.4 глави 6 розділу VII)

Таблиця 7.3. Параметри закладання зосередженого заряду

Глибина, м

Маса заряду (кг) при щільності сухого ґрунту, т/м - 3

1,32

1,36

1,40

1,44

1,48

8 ... 11

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

12

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

14

6,0

6,0

7,0

9,0

12,0

16

7,0

9,0

11,0

14,0

18,0

18

10,0

12,0

15,0

19,0

25,0Додаток 28
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 6.8 глави 6 розділу VII)

Таблиця 7.4. Значення відносного радіуса зони максимального ущільнення

Об'ємна вологість, %

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

R+

33,0

33,0

33,1

33,2

33,5

34,0

34,5

35,0

36,0

38,0

39,0

40,0

41,5

43,0Додаток 29
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 8.5 глави 8 розділу VII)

Таблиця 7.5. Параметри вибухових робіт

Тип ґрунту

Маса зарядів (кг) при об'ємній масі скелета ґрунту, т/м - 3

Мережа розміщення зарядів, м

Суглинок

1,5

1,4

1,23 х 1,23

1,7

1,7

1,3 х 1,4

Супісок

1,3

1,2

1,1 х 1,2Додаток 30
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 2.3 глави 2 розділу VIII)

Рис. 8.1. Конструкція шпурових зарядів при підриванні фундаментів різної потужності:
а - потужність, що підривається, більше 1 м;
б - те саме до 1 м.

Додаток 31
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 2.7 глави 2 розділу VIII)

Рис. 8.2. Конструкція заряду при гідровибуховому способі руйнування фундаментів:
1 - вода в шпурі;
2 - нитки ДШ;
3 - додатковий заряд ВР.

Додаток 32
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 2.8 глави 2 розділу VIII)

Таблиця 8.1. Значення коефіцієнта A

Найменування матеріалу

Значення A

Примітка

Цегельна кладка на вапняному розчині:

слабка

0,75

міцна

1,00

Цегельна кладка на цементному розчині

1,20

Кладка з природного каменю на цементному розчині

1,40

Бетон:

будівельний

1,50

фортифікаційний

1,80

Залізобетон:

для вибивання бетону

5,00

Арматура не перебивається

для вибивання бетону із частковим перебиванням арматури

20,00

Перебиваються найближчі до зарядів прути арматуриДодаток 33
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.4 глави 3 розділу VIII)

Рис. 8.3. Схема розташування шпурів:
1 - зона укриття зарядів від розльоту шматків труби;
2 - заряди;
3 - наскрізні шпури.

Додаток 34
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.4 глави 3 розділу VIII)

Рис. 8.4. Схема до розрахунку валки труби.

Додаток 35
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 3.14 глави 3 розділу VIII)

Рис. 8.5. Схема розміщення подовжених накладних зарядів по площі врубу:
1 - проектний контур врубу;
2 - заряди ВР;
3 - ДШ.

Додаток 36
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 5.1 глави 5 розділу VIII)

Рис. 8.6. Розміщення заряду при гідровибуховому способі руйнування ємностей:
1 - заряд ВР;
2 - ДШ;
3 - трос;
4 - вантаж;
5 - вода.

Додаток 37
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 5.2 глави 5 розділу VIII)

Таблиця 8.2. Тимчасовий опір на розтягання та сколювання

Вид напруженого стану

Значення σр і σск (кгс/м - 2) для марок бетону

50

75

100

150

200

300

400

500

600

Розтягання sр ⋅ 10-3

60

80

110

150

180

200

225

270

310

Сколювання sск 10-3

120

160

220

300

370

440

500

600

700Додаток 38
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 6.3 глави 6 розділу VIII)

Таблиця 8.3 Розрахунковий коефіцієнт Ks

Матеріал

K s , кг/мм - 2

Сталь:

крихка, розжарена

0,018 - 0,02

грузла

0,022 - 0,025

Чавун:

білий

0,012 - 0,014

сірий

0,015 - 0,017Додаток 39
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 6.7 глави 6 розділу VIII)

Таблиця 8.4 Розрізання перешкоди (Ст3) ШКЗ

Марка заряду

Товщина перешкоди, що перерізають (Ст3), мм

Маса 1 м заряду, кг

Маса ВР, що навішують, в 1 м заряду, кг

ШКЗ-1

4

-

-

ШКЗ-2

7

-

-

ШКЗ-3

11

0,32

0,2

ШКЗ-4

15

0,43

0,27

ШКЗ-5

19

0,6

0,4

ШКЗ-6

25

-

-Додаток 40
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 7.2 глави 7 розділу VIII)

Рисунок 8.7. Основні схеми зварювання вибухом:
а - розташування пластин, що зварюються, під кутом одна до одної;
б - паралельне розташування пластин:
1 - нерухома пластина;
2 - пластина, яку метають;
3 - заряд ВР;
4 - система ініціювання детонації;
5 - основа.

Додаток 41
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 7.3 глави 7 розділу VIII)

Рис. 8.8. Схеми плакування стрижнів, трубчатих заготовок

а

-

схема плакування зовнішньої поверхні стрижня: 1 - ЕД; 2 - заряд ВР; 3 - конус; 4 - оболонка, яку метають; 5 - стрижень, на який здійснюється плакування; 6 - кришка, що центрує;

б

-

схема плакування внутрішньої поверхні трубчатої заготовки: 1 - ЕД; 2 - заряд ВР; 3 - оболонка, яку метають; 4 - трубчата заготовка, на яку здійснюється плакування; 5 - міцна матриця;

в

-

схема плакування внутрішньої поверхні трубчатої заготовки великого діаметра: 1а - заряд ВР; 1б - додатковий заряд ВР, що компенсує дію внутрішнього заряду ВР; 2 - оболонка, яку метають; 3 - трубчата заготовка, на яку здійснюється плакування;

г

-

схема плакування зовнішньої поверхні трубчатої заготовки: 1 - ЕД; 2 - заряд ВР; 3 - конус; 4 - оболонка, яку метають; 5 - трубчата заготовка, на яку здійснюється плакування; 6 - кришка, що центрує; 7 - стрижень, що запобігає затисканню трубчатої заготовки;

ґ

-

схема двостороннього плакування трубчатої заготовки: 1 - ЕД; 2 - заряд ВР; 3 - конус; 4 - кришки, що центрують; 5 - трубчата заготовка, на яку здійснюється плакування; 6а і 6б - оболонки, які плакують.Додаток 42
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 7.7 глави 7 розділу VIII)

Таблиця 8.5. Оптимальні початкові параметри зварювання вибухом деяких пар металів

Розміри - 1 пластин, мм

Початкова ширина зварювального зазору Δо , мм

Початковий кут α , мін.

Товщина - 2 заряду ВР h, мм

Швидкість детонації D, м/с

1

2

3

4

5

Корозійностійка сталь - вуглецева сталь

(5 - 8) х 960 х 1600

10

24

40 - 60

2600

(100 - 160) х 800 х 1500

10 х 900 х 1600

15

24

60

2600

(100 - 160) х 800 х 1500

15 х 900 х 1600

20

24

100

2200

(100 - 160) х 800 х 1500

20 х 1100 х 1800

25

30

120

2300

(100 - 160) х 900 х 1800

10 х 1600 х 3150

15

80

2000

(50 - 100) х 1500 х 3000

Мідь та її сплави - вуглецева сталь

2 х 1540 х 5050

3 - 4

20

2300

7 х 1500 х 5000

3 х 1540 х 4050

4 - 5

25

2300

13 х 1500 х 4000

4 х 1080 х 3100

5 - 6

30

2500

21 х 1000 х 3000

5 х 900 х 3100

6 - 7

40

2300

45 х 800 х 3000

20 х 1200 х 2150

25

15

100

2700

100 х 1000 х 2000

Титан - сталь

3 х 100 х 2000

3 - 4

30 - 35

2000

(7 - 37) х 950 х 3900

__________
- 1 У чисельнику зазначені розміри пластини, яку метають, у знаменнику - нерухомої пластини.
- 2 Значення товщини заряду ВР h зазначені для початкової ділянки заряду. До кінця заряду товщиною більше 40 мм значення h поступово зменшується на 20 - 25 %.Додаток 43
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 8.3 глави 8 розділу VIII)

Таблиця 8.6. Способи передачі енергії від заряду до заготовки

ВР

Передача енергії

1

2

Порох

Безпосередньо

Через рідину

Через інструмент

Бризантна ВР

Безпосередньо

Через повітря

Через рідину

Через сипке середовищеДодаток 44
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 9.5 глави 9 розділу VIII)

Рис. 8.9. Схеми розташування зарядів:
а - на поверхні криги без забивки;
б - на поверхні криги із забивкою;
в - у товщі криги із забивкою;
г - під кригою на оптимальній глибині;
ґ - під кригою на великій глибині;
1 - зона викиду криги;
2 - заряд;
3 - забивка.

Додаток 45
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 9.9 глави 9 розділу VIII)

Рис. 8.10. Схеми встановлення зарядів:
1 - заряд, 2 - шпагат, 3 - шпур (ополонка), 4 - перекладка.

Додаток 46
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 10.1 глави 10 розділу VIII)

Рис. 8.11. Схема розміщення заряду при корчуванні пнів та звалюванні дерев.

Додаток 47
до Технічних правил
ведення вибухових робіт
на денній поверхні
(пункт 10.3 глави 10 розділу VIII)

Таблиця 8.7. Питома витрата ВР на 1 см діаметра пня, г

Діаметр пня, см

Свіжа рубка (до 5 років)

Давня рубка

щебенистий ґрунт з галькою

суглинковий ґрунт

торф

щебенистий ґрунт з галькою

суглинковий ґрунт

торф

М'які породи: сосна, ялина, вільха, осика, ялиця, липа, тополя тощо

20 - 25

16

18

10

12

14

8

30 - 35

18

20

12

14

16

10

40 - 45

20

22

14

16

18

12

50 - 55

22

24

16

18

20

14

60 - 65

24

26

18

20

22

16

70 - 80

26

28

20

22

24

18

Тверді породи: береза, бук, в'яз, дуб, клен, ясен тощо

20 - 25

18

22

12

14

16

10

30 - 35

20

24

14

16

18

12

40 - 45

22

26

16

18

20

14

50 - 55

24

28

18

20

22

16

60 - 65

26

30

20

22

24

18

70 - 80

28

32

22

24

26

20

Завантажити