НПАОП 0.00-6.21-02Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки

Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).

Звіт склав 

_________________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 
___ ____________ 200_ р.

 

Додаток 2
до Порядку проведення ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки 


N
п/п 

Найменування та юридична адреса суб'єкта господарської діяльності 

Номер об'єкта підвищеної небезпеки 

Клас підвищеної небезпеки 

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки і його склад 

Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки 

Найменування, категорія небезпечної речовини, група небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта 

Маса, небезпечної речовини (небезпечних речовин) 

Код об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 

Реєстраційний номер (код) декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 

Додаток 3
до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки 

Зразок


Повна назва суб'єкта господарської діяльності __________________________
_________________________________________________________________

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності __________________

Юридична адреса суб'єкта господарської діяльності _____________________
_________________________________________________________________

Видано територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці в ___________ _____________________, про що зроблено запис у журналі обліку реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки N _____ від ___ ____________ 200_ р.

Посадова особа органу державної реєстрації

Начальник територіального
управління в __________________ 

 
_____________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  


Дата видачі ___ ____________ 200_ р.

Код (коди) об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки:

Номер об'єкта підвищеної небезпеки 

Клас підвищеної небезпеки 

Найменування і склад об'єкта підвищеної небезпеки 

Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки  

Код об'єкта підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки 


Дата внесення до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки ___ __________20-р.

Посадова особа органу
державної реєстрації 

 
_____________
(підпис) 

 
____________________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

  
Завантажити