НПАОП 63.21-1.17-08Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

3.20. Після проведення цих операцій і упевнившись на слух у повній зупинці допоміжних машин, дозволяється ввійти у ВВК, зняти огородження і приступити до огляду чи ремонту.

Двері, штори та огородження ВВК необхідно залишати відчиненими на весь час перебування в ній працівників.

3.21. Блокувальні ключі вимикачів і реверсивна рукоятка повинні бути в особи, яка проводить огляд чи ремонт обладнання (машиніста, помічника машиніста чи іншого працівника).

3.22. На електровозах (електросекціях), що працюють за СБО, операції, що зазначені в підпунктах 3.19.2 - 3.19.8 цих Правил, необхідно виконувати для кожного електровоза (електросекції).

3.23. На електропоїздах до початку ТО тягових двигунів, допоміжних машин і електричних апаратів, розміщених у ВВК, шафах, ящиках, за панелями пульта управління та легкознімними (без застосування інструменту) огородженнями, під час перебування його в депо, на ПТОЛ або на коліях під контактним проводом необхідно зупинити електропоїзд, привести в дію ручне гальмо і виконати такі операції:

3.23.1 опустити всі струмоприймачі і візуально переконатися в тому, що вони опущені;

3.23.2 перевести з положення "Автомат" у положення "Ручне" повітряні крани струмоприймача моторного вагона тієї секції, що підлягає огляду;

3.23.3 головний роз'єднувач і заземлювач трансформатора встановити в заземлювальне положення;

3.23.4 замкнути всі кабіни управління і шафи на ключ.

3.24. Ключі від них і реверсивна рукоятка повинні бути в працівника, який проводить огляд.

3.25. Під час огляду автоматичні двері вагонів повинні бути зачинені.

4.1. У разі відмови блокувальних пристроїв на шляху прямування на одній із секцій електровоза цю секцію необхідно перевести в положення "Вимкнено".

4.2. На одно- або двосекційних електровозах, що мають єдину систему блокувальних пристроїв, допускається у разі технічної можливості прямувати до найближчого ПТОЛ чи депо з вимкненими або розблокованими пристроями.

У цьому випадку локомотивна бригада повинна перебувати тільки в кабіні управління.

Про це машиніст негайно робить запис у бортовому журналі.

4.3. Огляд машинного відділення ТРС під час руху проводиться помічником машиніста за вказівкою машиніста з використанням засобів індивідуального захисту органів слуху (шумоізолювальних навушників).

4.4. У цьому випадку на електровозах машиніст повинен тримати рукоятку контролера на нульовій або ходовій позиції.

4.5. У разі "скидання" контролера, якщо необхідно зняти тягове навантаження, під час перебування помічника машиніста в машинному відділені (коридорі) машиніст повинен вимкнути силове коло тумблером або кнопкою вимикання ГВ (ШВ).

4.6. На електровозах, що обладнані пристроями для електричного опалення вагонів, додатково необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

4.6.1 ключ опалення поїзда після з'єднання опалювальної магістралі між головним вагоном і локомотивом до моменту розчеплення повинен перебувати в машиніста локомотива;

4.6.2 перед відчепленням або причепленням до вагона з електричним опаленням, а також перед оглядом ходових частин вагонів поїзда, перед роз'єднанням і з'єднанням опалювальної магістралі з локомотивом машиніст повинен вимкнути опалювальну систему поїзда, силові та допоміжні кола, ШВ або ГВ, опустити струмоприймачі і після цього передати ключ опалення поїзному електромеханікові або начальникові поїзда;

4.6.3 з'єднання і роз'єднання опалювальної системи головного вагона з локомотивом проводить поїзний електромеханік або начальник поїзда обов'язково в діелектричних рукавичках і в присутності машиніста. Після з'єднання опалювальної системи він передає ключ машиністові;

4.6.4 машиністові не дозволяється вмикати опалення пасажирського поїзда в разі відсутності в нього ключа опалення;

4.6.5 у разі розриву поїзда на шляху прямування машиніст повинен негайно зняти напругу з опалювальної системи;

4.6.6 у разі спрацьовування на локомотиві апаратів захисту опалювальної системи поїзда машиністові дозволяється через три-п'ять секунд увімкнути її знову;

4.6.7 у разі повторного спрацьовування апаратів захисту машиніст повинен вимкнути опалення, повідомити про це електромеханіка (начальника поїзда), прямувати до найближчої зупинки (зміни локомотива) з вимкнутим опаленням. На зупинці повернути ключ начальнику поїзда;

4.6.8 наступне вмикання опалювальної системи дозволяється тільки після виявлення і усунення причини спрацювання апаратів захисту в порядку, установленому цими Правилами.

4.7. На електровозах, що працюють за СБОТ, необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

4.7.1 ключ від стійки апаратури СБОТ повинен перебувати в машиніста електровоза;

4.7.2 перед роз'єднанням і з'єднанням електровозів машиніст повинен вимкнути допоміжні машини, вимкнути ШВ або ГВ, опустити струмоприймачі і після цього подати сигнал готовності;

4.7.3 з'єднання і роз'єднання електровозів на тракційних коліях депо, ПТОЛ і станційних коліях повинен проводити помічник машиніста з дозволу машиніста в такому порядку:

4.7.3.1 спочатку з'єднати рукави гальмових і напірних магістралей, після цього кабель СБОТ під'єднати до розетки приймача веденого електровоза;

4.7.3.2 роз'єднання зробити у зворотному порядку;

4.7.3.3 кабель апаратури СБОТ після роз'єднання електровозів необхідно під'єднати до спеціального холостого приймача, що розміщений на лобовій частині локомотива, з обов'язковою фіксацією;

4.7.4 під час об'єднання електровозів у групу помічник машиніста повинен оглянути стійку апаратури на веденому електровозі, замкнути кабіну і передати ключі машиністові;

4.7.5 у разі спрацьовування апаратів захисту електровозів допускається переведенням тумблера "А-С" у положення "А" на пульті сигналізації виявити пошкоджений електровоз і, якщо це можливо, продовжити вести поїзд без відчеплення частини його;

4.7.6 у разі несправності апаратури СБОТ на шляху прямування і відмови кнопки "Відкл." на пульті сигналізації машиніст зобов'язаний скористатися кнопкою аварійного вимикання, розміщеною на електронному блоці "ШВ" у стійці апаратури.

4.8. У разі необхідності огляду і ремонту обладнання, розташованого на даху ТРС, на електрифікованому перегоні машиніст повинен:

4.8.1 запросити по радіозв'язку в енергодиспетчера допомогу працівників району контактної мережі, які повинні прибути з пристосуваннями для заземлення контактної мережі;

4.8.2 опустити струмоприймачі (для електровозів, електропоїздів);

4.8.3 перевести реверсивну рукоятку в нейтральне положення і вийняти ключі блокування пульта управління. Ключі повинні перебувати в машиніста на весь час огляду та ремонту;

4.8.4 загальмувати ТРС автоматичним та ручним гальмами. У разі необхідності підкласти під колеса гальмові башмаки.

4.9. Контактну мережу повинні заземлювати працівники району контактної мережі за наказом енергодиспетчера.

4.10. Про зняття напруги і заземлення контактної мережі працівник району контактної мережі видає машиністові довідку із зазначенням часу вимкнення та заземлення контактної мережі.

До одержання довідки підніматися на дах ТРС не дозволяється.

4.11. У разі пошкодження обладнання, розташованого на даху електропоїзда, і неможливості подальшого прямування необхідно опустити всі струмоприймачі, пошкоджену секцію від'єднати від мережі електроживлення, повітряні крани струмоприймача моторного вагона цієї секції перевести в положення "Ручне".

5.1. На ТРС, що експлуатується, повинні бути створенні безпечні і нешкідливі умови праці.

З цією метою періодично повинна проводитись атестація робочих місць за умовами праці згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 (НПАОП 0.00-6.23-92).

За результатами атестації на залізницях повинні розроблятися заходи щодо приведення ТРС у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці і, в першу чергу, щодо неперевищення граничнодопустимих рівнів шуму, вібрації, напруженості електромагнітних полів, дотримання норм освітленості, мікроклімату, вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

5.2. Терміни приведення ТРС, що експлуатується, до вимог ГОСТ 12.2.056-81 погоджуються в установленому порядку Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

5.3. Кожний тип ТРС повинен бути укомплектований справними засобами колективного захисту працівників, що забезпечують безпеку обслуговувального персоналу: блокувальними і огороджувальними пристроями, заземленням, захисними кожухами тощо.

5.4. Блокувальні пристрої, стан заземлення, справність огороджень необхідно перевіряти після всіх видів ТО і поточного ремонту та під час кожного приймання (здавання) ТРС.

5.5. Не дозволяється приймати в експлуатацію та експлуатувати ТРС з несправностями, що загрожують безпеці руху і порушують вимоги охорони праці, пожежної безпеки і, в першу чергу, якщо пошкоджені або відсутні:

блокувальні пристрої дверей (штор) ВВК, шаф, ящиків, панелей пульта управління, легкознімних огороджень електричних машин з напругою вище 42 В змінного струму і вище 110 В постійного струму;

заземлення металевих кожухів електрообладнання;

огородження конструкцій для кріплення струмопровідних частин;

ізоляція електропроводів;

огородження механічного обладнання;

прилади сигналізації про наявність напруги у ВВК;

діелектричні рукавички і килимки;

штанги для заземлення первинної обмотки тягового трансформатора (для ТРС змінного струму);

ізолювальні штанги для вимикання роз'єднувачів тягових двигунів;

знаки безпеки та попереджувальні написи;

несправні або відсутні системи пожежної сигналізації і пожежогасіння (якщо рухомий склад був ними обладнаний), несправні або відсутні первинні засоби пожежогасіння.

5.6. На ТРС, що експлуатується, повинні бути нанесені написи та знаки безпеки праці:

5.6.1 напис "Не відчиняти при піднятому струмоприймачі" наноситься на дверях і знімних щитах ВВК, на розміщених поза ВВК ящиках електричних апаратів і на стінках щитів вимірювальних приладів; на панелях пульта управління, що не мають блокування в колах управління струмоприймачів з напругою вище 42 В змінного струму і 110 В постійного струму;

5.6.2 напис "Не підніматися на дах без заземлення контактного проводу" наноситься на кришках люків чи біля люків і сходів, що ведуть на дах електровозів і електропоїздів;

5.6.3 знак "Обережно! Електрична напруга" відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 наноситься на кришках колекторних люків, на остовах допоміжних машин, розміщених поза ВВК, а також на дверях і щитах ВВК, панелях пульта управління, що не мають блокувань у колах управління струмоприймачів;

5.6.4 напис "Увага! Небезпечне місце" наноситься на кожухах апаратів і пристроїв високої напруги, ізольованих від кузова електропоїзда;

5.6.5 напис "Не підніматися на дах під контактним проводом" наноситься біля сходів, що ведуть на дах тепловозів і дизель-поїздів;

5.6.6 знак "Забороняється користуватися відкритим вогнем" відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 наноситься на кришках акумуляторних відділень (ящиків);

5.6.7 напис "Обтирання локомотива дизельним паливом забороняється" наноситься на паливних баках тепловозів і дизель-поїздів.

5.7. Дозволяється заміняти напис "Не відчиняти при піднятому струмоприймачі" на щитах і дверцятах, які неможливо відчинити без інструменту, на знак "Обережно! Електрична напруга" відповідно до ГОСТ 12.4.026-76.

5.8. Дозволяється не наносити знак "Обережно! Електрична напруга" на електричних машинах з напругою нижче 42 В змінного струму і 110 В постійного струму.

5.9. У тамбурах МВРС наносяться знаки та написи відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 про заборону паління.

5.10. Написи та знаки безпеки праці необхідно відновлювати після кожного ремонту і в разі потреби між ремонтами.

5.11. На ТРС кожухи електричних приладів, апаратів і корпусів допоміжних машин, до яких можливий дотик обслуговувального персоналу, повинні бути заземлені.

На електропечі електроопалення і електрокалорифери МВРС повинні бути встановлені захисні кожухи, які заземлюються на корпус вагона.

5.12. На кожному ТРС повинні бути такі засоби індивідуального та колективного захисту:

діелектричні рукавички на напругу вище 1000 В (по одній парі на кожного працівника локомотивної бригади);

діелектричні килимки (у кожній кабіні локомотива);

штанги для заземлення первинної обмотки тягового трансформатора (тільки для ТРС змінного струму - одна на секцію локомотива);

штанги ізолювальні для вимикання роз'єднувачів тягових двигунів (одна на секцію локомотива);

ізолювальні протигази (для кожного члена локомотивної бригади);

три пари шумоізолювальних навушників (на тепловозах і дизель-поїздах).

5.13. ТРС повинен бути забезпечений установками пожежогасіння, вогнегасниками і пожежним обладнанням за встановленими нормами.

5.14. Наявність і стан інструменту і засобів індивідуального захисту необхідно перевіряти під час кожного ТО, під час поточних ремонтів, а також під час приймання і здавання ТРС локомотивними бригадами.

5.15. Засоби індивідуального захисту необхідно періодично випробовувати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

5.16. Дозволяється проводити випробування засобів захисту раніше встановленого терміну під час чергових ремонтів ТРС.

Не дозволяється застосовувати засоби захисту без відмітки про випробування.

У локомотивному депо повинен бути встановлений порядок обліку засобів захисту, а також їх зберігання, видавання і випробування.

5.17. Секція багатосекційного локомотива, що використовується для маневрової або поїзної роботи, повинна бути обладнана додатковим прожектором ззаду.

5.18. Механізм розчеплення з вагоном на маневрових локомотивах повинен приводитися в дію з кабіни локомотива.

5.19. Бокові вікна, вхідні двері в кабіну повинні бути в справному стані, мати ущільнення (надійні фіксатори і замки).

5.20. Подушки сидіння крісла, механізм установки висоти сидіння, підлокітники повинні бути у справному стані.

Крісло повинно мати надійну фіксацію з підлогою кабіни і регулюватися з урахуванням індивідуальних антропометричних характеристик працівника.

5.21. Вікна кабіни повинні мати скло без тріщин і механічних пошкоджень.

На випадок руйнування скла лобового вікна кабіни машиніста на шляху прямування на ТРС повинен бути спеціальний щит для закриття отвору, що виник.

5.22. Склоочисники кабіни повинні утримуватися в справному стані.

У вимкненому положенні вони не повинні заважати локомотивній бригаді вести спостереження.

5.23. На ТРС, обладнаному склообігрівачами і склообмивачами, повинна забезпечуватися їх надійна робота.

Склообмивачі необхідно систематично промивати.

5.24. Лобові вікна кабіни повинні бути оснащені справними сонцезахисними екранами відповідно до вимог ГОСТ 12.2.056-81.

5.25. На кабінах з обох боків зовні перед боковими вікнами повинні бути встановлені дзеркала заднього виду.

5.26. Перед відсувними вікнами кабіни треба встановити поворотні запобіжні вітрові щитки, а над вікнами - жолобки для стоку дощової води (для маневрових локомотивів - козирки завширшки 100 - 150 мм).

5.27. Системи загального і місцевого освітлення кабіни, пульта і машинного відділення повинні бути в справному стані, працювати в установлених режимах і мати необхідне число електроламп і ковпачків світлофільтрів.

Не дозволяється довільна заміна арматури джерел світла, світлофільтрів, а також застосування електричних ламп іншої, ніж передбачено паспортом ТРС, потужності.

5.28. Стійка апаратури дистанційного управління СБОТ повинна мати підсвічування від загального освітлення машинного відділення.

Швидкостеміри і швидкостемірні стрічки повинні мати додаткове підсвічування.

5.29. Підлога, стіни і стеля кабіни і машинного відділення після ремонту чи ТО повинні бути відновлені, ущільнені, особливо в місцях уведення трубопроводів і органів управління.

5.30. Для підлоги кабіни необхідно застосовувати лінолеум, який відповідає вимогам ДСТУ 4493:2005, ГОСТ 12.2.056-88.

5.31. У кабіні машиніста магістральних локомотивів не повинно бути розрідження повітря при зачинених вікнах і дверях.

5.32. Відкриті частини опалювальних пристроїв, що мають температуру вище +45° C, повинні бути огороджені.

Опалювальні пристрої повинні бути обладнані регуляторами температури.

5.33. Установки кондиціювання повітря опалювально-вентиляційних пристроїв на ТРС необхідно утримувати у справному стані.

5.34. На ТРС, обладнаному системами автоматичної підтримки температури повітря, при роботі опалювально-вентиляційної установки і кондиціонера температура повітря в кабіні повинна підтримуватися взимку в межах +22 ±2° C, а влітку - +24 ±2° C.

Якщо температура зовнішнього повітря вище +35° C, температура в кабіні ТРС повинна бути на 10 - 12° C нижче температури навколишнього повітря.

5.35. Час досягнення заданого значення температури повітря в кабіні після увімкнення кондиціонера не повинен перевищувати 12 хвилин.

5.36. На ТРС, обладнаному тільки опалювально-вентиляційними установками, улітку повинна бути забезпечена подача в кабіни локомотива зовнішнього повітря.

5.37. Люки і дефлектори природної вентиляції повинні регулюватися, мати надійне ущільнення і не пропускати холодне повітря узимку.

5.38. Кольорове оформлення агрегатів і елементів ТРС, що впливає на безпеку праці та руху, повинно бути виконане відповідно до ГОСТ 12.2.056-81.

5.39. Шафа для одягу повинна мати необхідне число гачків. У кабінах, не обладнаних шафами для одягу, повинна бути вішалка з полицею для головних уборів і гачками для верхнього одягу.

5.40. Для зберігання продуктів харчування локомотивних бригад у кабіні ТРС повинен бути холодильник.

5.41. У кабіні машиніста повинні бути місця (або гнізда) для розміщення двох термосів.

5.42. ТРС, що має в колах управління напругу 42 В і вище, повинен бути оснащений для підігрівання їжі спеціальною електроплиткою з розеткою для її підключення, що встановлена у спеціально обладнаному місці, закріплена і має відповідну пам'ятку щодо безпечної експлуатації.

5.43. Санітарний вузол (умивальник, унітаз) на ТРС слід утримувати у чистоті та періодично піддавати дезінфекції.

Баки з водою повинні мати пристрої для обігрівання.

5.44. У місцях екіпірування ТРС на ПТОЛ або станціях, в місцях відправлення поїздів необхідно вчасно та регулярно заповнювати баки водою.

5.45. На новозбудованому ТРС повинні бути екологічно чисті туалети.

5.46. У кабіні машиніста повинні бути встановлені дві попільнички.

5.47. У кабіні ТРС повинне бути спеціальне місце для зберігання аптечки з набором медикаментів для надання першої допомоги. В аптечці повинна бути відповідна інструкція з правил надання першої допомоги.

5.48. Маневрові локомотиви, призначені для обслуговування одним машиністом, повинні бути обладнані другим пультом управління, який дозволяє здійснювати:

екстрене гальмування;

екстрену зупинку дизеля;

зміну напряму руху локомотива;

зміну швидкісного режиму дизеля;

подачу піску під колісні пари.

Додатково повинні бути встановлені:

манометр тиску повітря в гальмових циліндрах;

кнопки управління переднім і заднім автозчепами;

кран допоміжного гальма;

пульт управління радіостанцією;

світлова сигналізація зменшення навантаження.

5.49. Зазначені прилади і сигналізатори повинні бути розташовані на другому пульті управління чи переносному пульті дистанційного управління локомотивом.

Зовні, на даху з обох боків кабіни, повинні бути встановлені світильники з оранжевими світлофільтрами для сигналізації місцезнаходження машиніста і дзеркала зворотного виду.

Увімкнення відповідного світильника повинно бути автоматичним при зміні пульта управління, а дзеркала повинні забезпечувати огляд зони маневрової роботи локомотива.

5.50. Магістральні локомотиви, призначені для обслуговування одним машиністом, повинні бути обладнані дзеркалами зворотного виду, що встановлюються зовні на бічних стінках кабіни; пристроями, що сигналізують машиністові, який перебуває на стоянці поза кабіною, про виклик його по радіоканалу; пристроєм автоматичної зупинки поїзда на випадок раптової втрати машиністом спроможності керувати ним; пристроєм попередньої світлової сигналізації перед свистком електропневматичного клапана і контролю цілісності гальмової магістралі; додатковою сигналізацією нормального функціонування компресорів; системою фізіологічного контролю пильності машиніста; пристроєм, що виключає самовільний відхід локомотива (поїзда) із стоянки за відсутності машиніста в кабіні.

5.51. Перелік додаткових приладів і устаткування, що встановлюються на локомотивах для обслуговування одним машиністом, повинен бути узгоджений з Головним управлінням безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України.

6.1. Перевезення локомотивних бригад до місця роботи, а також до місця відпочинку в пунктах обороту повинно здійснюватися відповідно до встановленого порядку, затвердженого службою локомотивного господарства залізниці.

6.2. Для перевезення локомотивних бригад автомобільним транспортом необхідно використовувати легкові автомобілі або мікроавтобуси.

6.3. Порядок проїзду локомотивних бригад за маршрутним листом форми ТУ3-ІСЦ у межах їх плеча обороту в кабінах локомотивів, у купейних і плацкартних вагонах усіх поїздів, крім міжнародних, з правом надання їм заздалегідь зарезервованих вільних місць і користування постільною білизною встановлюється начальником залізниці.

6.4. Локомотивні бригади повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до СНиП 2.09.04-87.

6.5. У приміщенні нарядника локомотивних бригад, а також у місцях відпочинку локомотивних бригад повинні бути встановлені крани-фонтанчики або бачки з питною кип'яченою водою з кришками, що щільно закриваються.

У місцях, де водопровідна вода відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Технические требования и контроль за качеством", з дозволу санітарно-епідеміологічної станції дозволяється користуватись некип'яченою газованою водою з установкою автоматів газованої води.

Завантажити