НПАОП 60.1-1.01-04Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті

12.6 Якщо водопровідна вода відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 23.12.96 N 383, зареєстрованих у Мін'юсті України 15.04.97 за N 136/1940, дозволяється вживання некип'яченої води з дозволу органів санітарного нагляду.

12.7 Умивальники розташовують у безпосередній близькості, але не далі 30 м від робочих місць і забезпечують милом і іншими миючими засобами.

12.8 Санітарно-побутові приміщення забезпечуються аптечкою з необхідним набором медикаментів і перев'язувального матеріалу.

12.9 Якщо роботи виконуються на відкритому повітрі або в неопалювальних приміщеннях, тоді для обігрівання робітників виділяють спеціальні приміщення, які розташовані не далі 150 м від місця роботи.

12.10 Хімчистка, прання і ремонт спецодягу забезпечується роботодавцем відповідно до ДНАОП 0.00-4.26-96.

12.11 У приміщеннях водопровідно-каналізаційних споруд на видному місці вивішуються адреси і телефони лікувальних (медпункту, медамбулаторії) і пожежних установ (пожежного депо, пожежного поїзда).

13.1 Будівництво водопровідних і каналізаційних споруд проводиться за проектами, які розробляються на основі вимог норм і правил пожежної безпеки та мають позитивний експертний висновок відповідного органу державного пожежного нагляду.

13.2 Для всіх будівель та приміщень виробничого та складського призначення водопровідно-каналізаційних споруд залізниці повинні бути визначені:

а) категорія щодо вибухової та пожежної небезпеки відповідно до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затвердженого МВС СРСР 27.02.86, із змінами від 11.05.87 N 1;

б) клас вибухонебезпечної або пожежонебезпечної зони відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01, який необхідно позначити на вхідних дверях до приміщення, а також на межах зон всередині приміщення та зовні.

13.3 Усі будівлі і приміщення виробничого та складського призначення водопровідно-каналізаційних споруд повинні бути забезпечені справними засобами пожежогасіння та інвентарем.

13.4 Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння повинні постійно утримуватися у справному стані та відповідати вимогам НАПБ.

13.5 Обслуговуючий персонал зобов'язаний чітко знати і виконувати встановлені правила пожежної безпеки, не допускати дій, які можуть призвести до пожежі.

13.6 Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки під час експлуатації і ремонту водопровідно-каналізаційних споруд покладається: 

а) в структурному підрозділі - на начальника дистанції цивільних споруд і водопостачання;

б) на дільниці і в майстерні водопостачання - на старшого майстра, майстра і бригадира водопостачання;

в) на очисних спорудах водопостачання і каналізації - на завідуючого або майстра очисних споруд.

13.7 Не дозволяється користування відкритим вогнем і паління в приміщеннях резервуарів і решіток водопровідних і каналізаційних насосних станцій; в приміщеннях, де знаходяться хлораторні і амонізаційні установки, не дозволяється підігрів балонів відкритим вогнем.

13.8 Працівникам, які користуються акумуляторними ліхтарями напругою до 12 В під час роботи в колодязях, камерах і колекторах, забороняється заміна акумуляторного ліхтаря іншим джерелом світла з відкритим вогнем.

13.9 Не дозволяється паління біля відкритого колодязя, запалювання сірників, а також застосування вогню як у самому колодязі, так і над відкритим люком.

13.10 Під час експлуатації будівель виробничого та складського призначення, в усіх приміщеннях повинні дотримуватись вимоги Правил пожежної безпеки в Україні.

14.1 Роботами з ліквідації аварій на буровій установці керує працівник, відповідальний за виконання робіт.

14.2 До початку робіт з ліквідації аварії керівник робіт перевіряє справність щогли, устатковання, талевої системи, спуско-підіймального інструменту і контрольно-вимірювальних приладів.

14.3 Перед початком робіт з ліквідації аварії бригаді бурової установки проводять цільовий інструктаж з безпечного ведення робіт під час ліквідації аварій на цій буровій.

14.4 Не дозволяється одночасно натягувати труби домкратом і лебідкою верстата.

14.5 Під час роботи з домкратами необхідна правильна їх установка.

Не дозволяється:

а) застосовувати різні прокладки між головками домкратів і лафетами або хомутами;

б) виправляти перекоси домкратів, що знаходяться під навантаженням;

в) наближатися до домкратів на відстань менше 1 м.

14.6 Обертання гвинтів домкратів роблять одночасно. Під час обертання гвинтів необхідно стежити за їх рівномірним підійманням або опусканням. У випадку появи перекосу домкрата під час підйому труб домкрат звільняють і приводять його в нормальне положення.

14.7 Працівник, що приводить насос гідравлічного домкрата у дію, під час підйому труб повинен знаходитися у безпечному місці (укритті).

14.8 Під час з'єднання ловильних бурильних труб із трубами, що залишилися в свердловині, а також у разі розгвинчування їх, вживають заходів проти падіння труб у свердловину.

14.9 Щоб самохідна бурова установка не була зсунута з місця зусиллями, що передаються на щоглу, установку надійно закріплюють.

14.10 У разі великих навантажень, що передаються на щоглу і інше бурове устатковання, усіх працівників, крім тих, що безпосередньо зайняті ліквідацією аварії, відводять на безпечну відстань від гирла свердловини.

15.1.1 Наряд - це письмове розпорядження на виконання роботи, яке визначає місце, час початку та закінчення роботи, умови її безпечного проведення, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечну організацію і виконання роботи.

15.1.2 За нарядом повинні виконуватися:

роботи з технічного огляду водопровідно-каналізаційних мереж;

роботи з профілактичного та аварійного прочищення каналізаційної мережі;

роботи, пов'язані з необхідністю спускання в водопровідно-каналізаційні колодязі, камери, колектори;

роботи з усунення аварій на водопровідно-каналізаційних мережах;

роботи з ремонту технологічного обладнання в заглиблених шахтах насосних станцій і в камерах.

15.1.3 Наряд на роботу виписується в двох примірниках, заповнюється під копірку. Записи повинні бути виконані чітко, розбірливо і ясно; добре читатись в обох примірниках. Не дозволяється заповнення наряду олівцем та виправлення написаного тексту.

15.1.4 Нумерація нарядів проводиться щомісячно, починаючи з першого номера.

15.2.1 Працівники, які забезпечують безпечну організацію і виконання робіт:

керівник, який видає наряд;

безпосередній керівник робіт;

члени бригади.

15.2.2 Керівник, який видає наряд, визначає обсяги роботи і визначає:

заходи з підготовки безпечного виконання робіт;

достатність кваліфікації працівника, який виконує обов'язки безпосереднього керівника робіт і членів бригади;

чисельний склад бригади, який визначається, виходячи з умови забезпечення можливості виконання даної роботи і необхідності нагляду за бригадою з боку безпосереднього керівника робіт.

15.2.3 Право видачі нарядів на виконання робіт надається посадовій особі із числа інженерно-технічних працівників, виконробів, майстрів (старших майстрів) дистанцій цивільних споруд і водопостачання, зайнятих на експлуатації і будівництві водопровідно-каналізаційних споруд.

Список відповідальних керівників, яким надається право видачі нарядів, затверджується наказом дистанції цивільних споруд і водопостачання після перевірки знань у них згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99 і цими Правилами у повному обсязі. 

15.2.4 Безпосередній керівник робіт призначається керівником, який видає наряд, із числа бригадирів відповідної спеціалізації або найбільш досвідчених членів бригади, який має кваліфікаційний розряд не нижче п'ятого.

Список працівників, які можуть призначатись безпосередніми керівниками робіт, затверджується наказом дистанції цивільних споруд і водопостачання.

Працівники, які можуть призначатись безпосередніми керівниками робіт, повинні пройти навчання і перевірку знань згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99 і цими Правилами в комісії дистанції цивільних споруд і водопостачання. 

15.2.5 Безпосередній керівник робіт організовує:

проведення необхідного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці;

правильність підготовки робочого місця;

забезпечення заходів безпеки, необхідних для виконання робіт.

Безпосередній керівник робіт організовує виконання вимог безпеки і додержання дисципліни членами його бригади, слідкує за справністю інструменту та іншого ремонтного оснащення.

Безпосередній керівник робіт зобов'язаний слідкувати за тим, щоб установлені на місці виконання робіт огородження не знімалися і не переставлялися до повного закінчення робіт.

15.2.6 Під час видачі наряду на виконання робіт записи про призначення безпосереднього керівника робіт, а також заповнення граф наряду "Доручається", "Умови виконання робіт", "Особливі умови", "Початок і закінчення роботи" і лівої сторони графи "Для роботи, вказаної в наряді" оформлюються підписом керівника, який видає наряд. 

Керівник, який видає наряд, під час видачі наряду, керуючись умовами безпечного виконання робіт, повинен визначити, якими засобами індивідуального та колективного захисту, контрольно-вимірювальними приладами і огородженнями повинна бути забезпечена робоча бригада. Про це обов'язково робиться запис в лівій частині графи "Для роботи, вказаної в наряді".

15.2.7 Безпосередній керівник робіт зобов'язаний перед виїздом на місце роботи отримати і перевірити справність визначених керівником, який видав наряд, засобів індивідуального та колективного захисту, контрольно-вимірювальних приладів і огороджень, необхідних для забезпечення безпечних умов роботи, і зробити відповідну відмітку про це в правій частині графи "Для роботи, вказаної в наряді".

15.2.8 Керівник, який видає наряд безпосередньому керівнику робіт, зобов'язаний ознайомити його з характером виконання робіт і провести інструктаж щодо безпечного виконання робіт.

15.2.9 Керівник, який видає наряд, під час заповнення бланка наряду повинен указати необхідні заходи безпеки, а на роботах, пов'язаних зі спусканням в водопровідно-каналізаційні колодязі, камери і колектори, вказати на необхідність попередньої перевірки відсутності газу, а також на необхідність наявності газоаналізатора на робочому місці (у колодязі, камері, колекторі) протягом робочого часу.

15.2.10 Безпеку під час виконання робіт забезпечує безпосередній керівник робіт.

Безпосередній керівник робіт, який прибув на місце роботи, вказаної в наряді, знайомить робітників з характером роботи, наміченою технологією виконання робіт і проводить інструктаж з питань охорони праці під розпис кожного члена бригади у відповідній графі наряду.

15.2.11 За вказівкою керівників підприємства (організації), яке експлуатує або будує водопровідно-каналізаційні споруди, до складу працівників за нарядом можуть бути додатково залучені робітники відповідної кваліфікації з обов'язковим інструктажем їх на робочому місці і відміткою в наряді.

15.3.1 Перед допуском до роботи безпосередній керівник робіт перевіряє виконання технічних заходів з підготовки робочого місця.

Перевірка оформляється підписом безпосереднього керівника робіт і заповненням правої частини граф "Для роботи, вказаної в наряді" і "Підготовку робочого місця перевірив". 

15.3.2 Для забезпечення нагляду за членами бригади щодо їх безпеки, керівник робіт повинен весь час перебувати на місці проведення робіт.

15.3.3 Членів бригади, які за умовами виконання робіт повинні перебувати окремо від безпосереднього керівника робіт, останній проводить на їх робоче місце і дає їм необхідні вказівки з безпечного виконання робіт.

Старший групи і порядок роботи бригади в цьому разі повинні бути вказані керівником, який видає наряд, в графі "Особливі умови" наряду.

15.3.4 Керівник, який видає наряд, а також посадові особи і фахівці підприємств і організацій, яким підпорядковані водопровідно-каналізаційні мережі, зобов'язані постійно перевіряти виконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці.

У разі виявлення порушень вимог безпеки праці або інших обставин, які загрожують безпеці працівників, у безпосереднього керівника робіт вилучається наряд і бригада відсторонюється від роботи.

Після усунення виявлених порушень члени бригади знову проходять інструктаж з питань охорони праці з перевіркою знання ними безпечних прийомів виконання роботи і бригада може бути допущена до роботи в загальному порядку в присутності керівника, який видає наряд. Безпосередній керівник робіт тимчасово відсторонюється від керівництва бригадою і в подальшому може призначатись керівником робіт тільки після повторної перевірки знань згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99 і цими Правилами. 

15.4.1 Після повного закінчення роботи робоче місце приводиться в порядок і безпосередній керівник робіт робить відмітку в наряді про час закінчення роботи.

Безпосередній керівник робіт здає керівнику, який видав наряд, оформлений наряд для перевірки.

Наряд може бути закритий керівником, який видав наряд, після здавання виданих для виконання робіт засобів індивідуального та колективного захисту, контрольно-вимірювальних приладів, огородження та інструменту.

15.4.2 Систематичний контроль за правильністю оформлення всіх без винятку нарядів повинен проводитись керівниками, які видають наряди. Посадові особи і фахівці підприємств та організацій, у підпорядкуванні яких знаходяться водопровідно-каналізаційні споруди, здійснюють цей контроль періодично при виїздах на лінію або на об'єкти, що будуються.

15.4.3 Термін дії наряду - одна доба з моменту видачі.

У разі, якщо робота, визначена нарядом, не закінчена у вказаний термін, виписується новий наряд.

Якщо роботи на об'єкті проводяться кількома бригадами або в кілька змін, кожній бригаді окремо виписується наряд.

У разі повторного виїзду бригади на об'єкт протягом однієї доби бригаді також виписується новий наряд.

15.4.4 Закриті наряди зберігаються протягом трьох місяців, після чого можуть бути знищені.

Якщо під час виконання робіт за нарядом мали місце аварії і травми, то ці наряди слід зберігати в архіві підприємства разом з матеріалами розслідування.

Наряд N
для роботи на водопровідно-каналізаційних мережах і спорудах (термін дії наряду -одна доба)

        Підприємство, організація _______________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування) 
Безпосередньому керівнику робіт _____________________________________________________
                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
Доручається Вам з бригадою в складі _______________________________ осіб провести роботи
_________________________________________________________________________________
                                    (указується дільниця водопровідно-каналізаційних мереж, номери колодязів,
__________________________________________________________________________________
                                                    приєднання, найменування споруд, характер основних робіт)
Умови виконання робіт _____________________________________________________________
                                                                                     (з відключенням або без відключення дільниці мережі,
__________________________________________________________________________________
                                в загазованих колодязях і камерах; при роботах з риттям траншей указати характер
__________________________________________________________________________________
                                                                                                        ґрунту) 
Особливі умови ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Члени бригади 
N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада, розряд 

Розпис в одержанні інструктажу 

Дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Інструктаж провів _________________________________________________________________
                                                                                        (підпис безпосереднього керівника робіт) 

Початок роботи о ___ год. ___ хв. ___ дня ___ місяця ___ року 

Наряд видав керівник ______________________________________________________________
                                                                                                                            (підпис) 

Зміни в складі бригади _____________________________________________________________
                                                                                                (указати, які зміни у складі і їх причини)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Для роботи, вказаної в наряді:

Повинні бути видані ____________
                                                     (указати, які
_______________________________
                захисні засоби, контрольно-
_______________________________
                     вимірювальні прилади)
Місце роботи повинне бути
огороджено _____________________
                                     (указати чим, як)
________________________________

Перед спуском в
________________________________
                (колодязь, камеру, колектор) 

перевірити відсутність вибухо- 
небезпечних або отруйних газів
(перевірка відсутності газу прово-
диться газоаналізатором або
шахтарською лампою) 

Отримав ________________________
                               (перерахувати отримані
________________________________
    захисні засоби і контрольно-вимірювальні
________________________________
                                   прилади)
Огородження поставлені
________________________________
 
Відсутність газу перевірено в
________________________________
        (колодязі, камері, колекторі. Указати
________________________________
              яким приладом. Зробити запис
________________________________
           "Газу немає" або "Газ виявлено") 
Роботи в колодязях, камерах виконувати бригадою у складітрьох працівників, а в колекторах - бригадою у складі не меншп'ятипрацівників

Відповідальний керівник
_____________________________
                              (підпис) 

Керівник робіт
__________________________
                            (підпис) 
Підготовку робочого місця перевірив о ___ год. ___ хв. ___ дня ___ місяця ___ року

Безпосередній керівник робіт 

__________________________
                            (підпис) 
Наряд перевірив ___ дня ___ місяця ____ року

Керівник, який видав наряд 

___________________________
                             (підпис) 
 

Начальник управління організації
державного нагляду в АПК,
машинобудуванні, на транспорті
та у зв'язку 

 
 
 
В. Маціяшко 
 

Завантажити