НПАОП 0.00-3.15-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 22 грудня 2008 року N 288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2009 р. за N 26/16042

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций авиационной и оборонной промышленности", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 24.06.80N 180/П-7.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. першого заступникаГолови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Держгірпромнагляду 

С. О. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України 

 
В. Онищук 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 22 грудня 2008 р. N 288

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2009 р. за N 26/16042 

1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості (далі - Норми) розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації авіаційної та оборонної промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих в авіаційній та оборонній промисловості, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств авіаційної та оборонної промисловості. Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

5. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств авіаційної та оборонної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 N 89, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за N 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06), та "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 (НПАОП 0.00-3.03-81).

6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08). У цих Нормах допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.

7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

N
з/п 

Код згідно з ДК 003:2005 

Професійна назва роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позначення захисних властивостей ЗІЗ 

Строк носіння (місяці) 

1. Виробництво, ремонт і випробування авіаційних двигунів, літальних апаратів та їх обладнання

1.1. Робітники, технічні службовці 

7232.1 

Авіаційний механік з планера та двигунів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

3115 

Авіаційний технік з планера та двигунів 

Берет бавовняний 

З 

24 

Чоботи кирзові 

ЗМиСм 

24 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Рукавички шкіряні на байці 

МиМп 

24 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НмМи 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20Ми 

36 

Шкарпетки з вовни 

ТнМи 

Рукавички шкіряні утеплені 

ТхпМи 

24 

7242.1 

Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів 

Під час виконання робіт з механічних, електричних, кліматичних та комплексних термо-, баро-, вібровипробувань авіаційних приладів та систем: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черговий 

Черевики юхтові 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички бавовняні 

МиВу 

Рукавиці брезентові 

МвМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20СмМи 

48 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

7232.1 

Випробувач-механік двигунів 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Чоботи кирзові 

ЗМиМун50Сж 

12 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час випробування двигунів, що працюють на етильованому бензині, додатково: 

  

  

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

НмМи 

Черговий 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НмМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

7241.2 

Виробник тензорезисторів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики юхтові 

ЗМиСм 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з травлення, знежирення, зачистки, промивки, просочування лаками та клеями, відпалювання і контактного зварювання додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ОК50 

Черговий 

Рукавички 

ОаК50Ми 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

Чергові 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

8284.2 

Герметизаторник 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики юхтові 

ЗМиЭс 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Шкарпетки бавовняні 

З 

Рукавички 

МиЯжОа 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

7232.1 

Дефективник авіаційної техніки 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Наколінники брезентові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час застосування електроструму, магнітного та люмінесцентного дефектоскопів, лазерної техніки додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Эм 

Черговий 

Окуляри захисні закриті від дії шкідливих випромінювань 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Боти діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи юхтові 

Тн20См 

48 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

7242.1 

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички 

МиЯжОа 

Окуляри захисні закриті від дії шкідливих випромінювань 

  

До зносу 

7241.2 

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час паяння деталей додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Черговий 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

7232.2 

Зміцнювальник деталей 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з динамічного наклепу шариками, віброшліфування (полірування) на вібростендах із заливанням і зливанням гасу додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ВнНм 

Черговий 

Рукавички 

НмМи 

Рукавиці брезентові 

МвМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

10 

7232.2 

Ізолювальник (літальні апарати) 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПс 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

ЗПс 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Шкарпетки бавовняні 

ЗПоМи 

Рукавички спилкові 

МиМпПс 

Рукавиці 

МиТв 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час покриття полімерними матеріалами (пінополіуретаном, поліетиленом, фторопластом), наклеювання асбо-, склотканин, нанесення бакелітових лаків тощо додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОМи 

12 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Наколінники брезентові 

МиМп 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

11 

7232.2 

Клеїльник силової арматури та м'яких баків 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗНмВ 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час застосування фенолкаучукових клеїв, герметиків, гумування холодним і гарячим способом додатково: 

  

  

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжНм 

12 

Рукавички 

МиЯжНм 

Рукавиці брезентові 

МиТв 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

12 

7232.2 

Комплектувальник авіаційної техніки 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час виконання робіт з чищення, промивання та консервації деталей та вузлів додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗНмВн 

12 

Рукавички з неопреновим покриттям 

МиНмВн 

Чоботи гумові формові 

НмВ 

Чергові 

Шкарпетки напіввовняні 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

13 

7232.1 

Контролер складально-
монтажних та ремонтних робіт 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички бавовняні 

МиНм 

Під час проведення статичних і динамічних випробувань вузлів та агрегатів із застосуванням приладів і лазерної техніки, електропневмовипробувань авіадвигунів додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЭмМи 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті від дії шкідливих випромінювань 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

14 

8163.2 

Машиніст висотно-компресорної установки 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час ремонту центробіжних компресорів-ексгаустерів, холодильних і сушильних установок додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

НмВн 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

15 

7222.1 

Модельник аерогідродинамічних моделей з металу 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з електроприхвачування, зварювання, усунення дефектів зварювання додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТрТв 

Рукавички зварника шкіряні з крагами 

ТрТв 

Щиток захисний зварника 

  

Черговий 

Під час герметизації стиків епоксидними смолами і випробування їх на герметичність, випробування моделей в аерогідродинамічних трубах додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжВн 

Черговий 

Рукавички 

ЯжВнМи 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

16 

7331.1 

Модельник аерогідродинамічних моделей з неметалу 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час обробки деталей з пінопласту, органічного скла, целулоїду, вініпласту на верстатах (розпилювання, точіння, стругання, свердління, полірування тощо) додатково: 

  

  

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час склеювання і зварювання моделей з вініпласту, органічного скла клеями на основі дихлоретану із застосуванням повітрозварювального пістолету, пресового обладнання додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОМи 

12 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

17 

7241.1 

Монтажник електроустаткування літальних апаратів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час паяння та ізоляції електроджгутів з перевіркою опору ізоляції додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Черговий 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи шкіряні 

Тн20СмМи 

36 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

18 

7242.1 

Монтажник радіо- та спеціального устаткування літальних апаратів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички спилкові 

Ми 

Під час різання, очищення, відпалювання і лудіння проводів додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавиці брезентові 

ТиТвМи 

Під час обмотування електроджгутів ізоляційними матеріалами, промивання і просочування деталей і приладів додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи шкіряні 

Тн20Ми 

36 

Рукавички шкіряні 

ТхпМи 

24 

19 

7242.2 

Монтажник тензорезисторів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час підготовки поверхонь конструкцій (зачистка, промивання, знежирювання, паяння, нанесення лакового підшару вологостійкого покриття) додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОВн 

12 

Рукавички 

ЯжОаВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

20 

8211.2 

Оператор клепальних автоматів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

21 

8211.2 

Оператор лазерної голографічної установки 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Эм 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички спилкові 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні протилазерні 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эв 

Чергові 

22 

8211.2 

Оператор трубообтискних верстатів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавиці брезентові 

ТиТв 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

23 

8211.2 

Оператор установок виготовлення стільникових пакетів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Під час знежирення фольги, нанесення клейових смуг, пробивання дренажних отворів, розрізання фольги та заливання в установку клею додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ВнЯж 

Черговий 

Рукавички 

МиЯжВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

24 

7211.2 

Піскозліплювальник 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиСм 

12 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з приготування клею на основі епоксидної смоли, суміші фенолформальдегідної смоли з гасом додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжНм 

Черговий 

Рукавички 

ЯжНмМи 

Нарукавники прогумовані 

ЯжНмМи 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

25 

8211.2 

Полірувальник лопаток 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиПм 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці брезентові 

МвМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

26 

3132 

Радист-радіолокаторник 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Під час виконання паяльних робіт додатково: 

  

  

Фартух клейончатий з нагрудником 

ЯжНм 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Нарукавники бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час усунення дефектів в умовах випробувальних станцій (аеродромів) додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

27 

7243.1 

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час паяння радіодеталей, мікромодульних схем додатково: 

  

  

Фартух клейончатий з нагрудником 

ЯжНм 

Рукавички спилкові 

ЯжМи 

Нарукавники бавовняні 

ЗМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт у зонах електромагнітних випромінювань додатково: 

  

  

Халат 

Эм 

24 

Окуляри спеціальні захисні 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

28 

7232.2 

Регулювальник-
настроювач тренажерів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час виконання робіт в умовах випробувальних станцій (аеродромів) додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

29 

7214.1 

Розмітник плазовий 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Наколінники повстяні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

30 

8284.2 

Складальник виробів із склопластиків 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПс 

12 

Берет бавовняний 

ЗПс 

12 

8284.2 

Слюсар-складальник виробів з органічного скла 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

8232.2 

Оброблювач виробів із пластмас 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Під час гарячого штампування, формування, відпалювання і нормалізації деталей із органічного скла додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавиці брезентові 

ТиТв 

Під час склеювання, напилювання, герметизації, полірування, випробування на герметичність додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Рукавички 

ЯжОа 

31 

8284.2 

Складальник-клеїльник конструкцій 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

Рукавиці брезентові 

ТиТв 

Під час нанесення спеціальних клеїв на поверхні деталей, конструкцій пензлями (щітками), методами пневморозпилення, занурення та в електростатичному полі додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОМи 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Нарукавники прогумовані 

ЯжОаМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

32 

8284.2 

Складальник-клепальник 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час знежирювання, накладання ущільнювачів тощо додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

НмО 

Черговий 

Рукавички 

МиОа 

Під час застосування пневмоінструменту, фіксаторів, обтискувачів для клепання додатково: 

  

  

Рукавиці брезентові 

МиМв 

0,5 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Щиток захисний для обличчя 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

33 

7232.1 

Слюсар з аерогідродинамічних випробувань 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час випробування моделей агрегатів літальних апаратів на стендах, в аеродинамічних трубах, у гідроканалі додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ВнНл 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шолом шкіряний 

Тнв 

36 

Шкарпетки з вовни 

ТнМи 

Чоботи шкіряні 

Тн20Ми 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

34 

7136.2 

Слюсар з виготовлення й ремонту трубопроводів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички нітрильні 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час наповнення труб піском, каніфоллю, вигинання їх з підігрівом додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТвМи 

Черговий 

Рукавиці брезентові 

ТиТвМи 

Під час пневматичного і гідравлічного випробування трубопроводів, шлангів додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черговий 

Рукавиці брезентові 

ВуМи 

Чоботи гумові 

ВМи 

12 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

35 

7232.2 

Слюсар з виготовлення та доведення деталей літальних апаратів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час виконання операцій з використанням спеціальних верстатів (згинання, виколотка, правка, доводка) додатково: 

  

  

Рукавиці брезентові 

МвМи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з нагрівом деталей (заготовок) газовими пальниками та іншими приладами додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавиці брезентові 

ТиТв 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

36 

7232.2 

Слюсар з ремонту авіадвигунів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

7232.2 

Слюсар з ремонту агрегатів 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун200 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

0,5 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час застосування абразивних інструментів, наждачних порошків, паст для притирки і доводки додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ПмНм 

Рукавички з нітрильним покриттям 

МиПмНм 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Під час промивання, змазування деталей, випробування агрегатів електрогідравлічним способом додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В 

18 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Боти діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час ремонту авіадвигунів (агрегатів), які мають у складі своєї конструкції джерела іонізуючого випромінювання: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗРзМи 

Берет бавовняний 

ЗРз 

Білизна натільна 

ЗМи 

Фартух з нагрудником з просвинцьованої гуми 

Рз 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Чоботи гумові формові 

Рз 

Чергові 

Рукавички гумові спеціальні 

Рз 

Нарукавники пластикатові 

Рз 

Чергові 

Шкарпетки з вовни 

ЗМи 

Окуляри закриті для захисту від іонізуючих випромінювань 

  

До зносу 

Респіратор для захисту від радіоактивних аерозолей 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

12 

37 

7232.1 

Слюсар з ремонту літальних апаратів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час свердління пневмодрелями (на верстатах), на клепальних роботах додатково: 

  

  

Рукавиці брезентові 

МвМи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час обробки деталей абразивним інструментом, шліфування, полірування, доведення наждачним порошком, притиральними пастами додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ПнНм 

Черговий 

Рукавички з нітрильним покриттям 

ПмНмМи 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20Ми 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

12 

38 

7232.1 

Слюсар-випробувач 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Під час проведення комплексних випробувань літальних апаратів, двигунів, спецозброєння додатково: 

  

  

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час усунення дефектів, протравлення, промивання розчинами, сушіння деталей, вузлів агрегатів (перед випробуваннями) додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжНмВн 

Чоботи гумові 

ЯжНмВ 

12 

Рукавички неопренові 

ЯжМиНм 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час випробування на вібростійкість, віброміцність додатково: 

  

  

Рукавиці брезентові 

МвМи 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

12 

39 

7232.2 

Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час паяння (розпаювання) елементів інтегральних схем, консервації (розконсервації) приладів для перевірки і випробувань додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжНм 

Рукавички 

ЯжНмМи 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

40 

8283.1 

Слюсар-монтажник приладового устаткування 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

12 

41 

8283.1 

Слюсар-складальник авіаційних приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час промивання деталей у спиртово-бензиновій суміші, лудіння, промазування спецклеями, паяння електросхем додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжНм 

Рукавички 

ЯжНмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

42 

7232.1 

Слюсар-складальник двигунів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички 

МиНм 

Під час випробування поршневих, газотурбінних двигунів і усунення дефектів додатково: 

  

  

Шолом шкіряний 

ЗМи 

36 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавиці брезентові 

ТиТв 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час роботи з етильованим бензином додатково: 

  

  

Білизна натільна 

З 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час розбирання двигунів після випробувань і промивання деталей додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

НлНм 

Черговий 

Чоботи гумові 

Нм 

18 

Рукавички 

НмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Шапка 

Тн 

24 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

12 

43 

7232.1 

Слюсар-складальник літальних апаратів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

Під час промивання трубопроводів гідравлічної паливної системи і випробування тиском повітря, масла, бензину, гасу додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

НлНмМи 

Черговий 

Рукавички 

НлНмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

44 

7232.2 

Фотоплазокопіювальник 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички 

МиНм 

Під час виконання робіт з приготування світлочутливих емульсій, проявників і закріплювачів, знежирення і хімічного травлення зображень трафаретів (схем, таблиць, плат) на металі додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Рукавички 

К50Щ20 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

1.2. Керівники і фахівці 

45 

1222.1 

Головний інженер (промисловість) 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Берет бавовняний 

З 

24 

1237.1 

Головний інженер проекту 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

36 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

1222.1 

Заступник головного інженера 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

1210.1 

Директор підприємства 

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

48 

1210.1 

Заступник директора підприємства з авіаційної безпеки 

1222.2 

Начальник відділу технічного контролю 

46 

3119 

Диспетчер 

Під час виконання робіт з доставки на робочі місця необхідних матеріалів, заготовок, деталей конструкцій та комплектуючих виробів: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тн 

36 

47 

2149.2 

Інженер з налагодження й випробувань 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Фартух з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

2149.2 

Інженер з ремонту 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

2145.2 

Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки 

Рукавички спилкові 

Ми 

Під час виконання робіт з випробування агрегатів та двигунів поршневих і повітряно-реактивних літальних апаратів додатково: 

  

  

Шолом шкіряний 

ЗМи 

36 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Підшоломник з вовни 

Тнв 

36 

Черевики шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

48 

1222.2 

Майстер 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

1222.2 

Майстер виробничої дільниці 

Шолом шкіряний 

З 

36 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

1222.2 

Майстер виробничої служби 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички спилкові 

Ми 

1222.2 

Майстер з ремонту 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

1222.2 

Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

1222.2 

Майстер контрольний дільниці 

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

1222.2 

Майстер служби (промисловість) 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

3115 

Механік 

Шапка 

Тнв 

36 

3115 

Механік-
налагоджувальник 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

1222.2 

Старший майстер 

1222.2 

Старший майстер контрольний цеху 

3115 

Технік з експлуатації та ремонту устаткування 

49 

1222.2 

Начальник випробувальної станції 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Шолом шкіряний 

З 

36 

1222.2 

Заступник начальника випробувальної станції 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

36 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

2. Льотно-технічний і льотно-підйомний персонал авіаційної промисловості 

50 

7241.1 

Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

12 

Берет напіввовняний 

З 

24 

7243.1 

Авіаційний механік з радіоустаткування 

Чоботи кирзові 

ЗМиСм 

24 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

3115 

Авіаційний технік з приладів та електроустаткування 

Рукавички шкіряні 

МиМп 

24 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

3115 

Авіаційний технік з радіоустаткування 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

3115 

Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден) 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20МиСм 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

51 

7232.1 

Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет напіввовняний 

З 

24 

Черевики юхтові 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20МиСм 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

52 

8155.1 

Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 

Костюм бавовняний 

ЗНлНмМи 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

ЗНлНм 

12 

2146.2 

Інженер з паливно-мастильних матеріалів 

Фартух прогумований з нагрудником 

НлНм 

Черговий 

Чоботи кирзові 

ЗМиСм 

18 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НлНмМи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20МиСм 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

53 

8290.2 

Аеродромний робітник 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет напіввовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черговий 

Чоботи кирзові 

ЗМиСм 

12 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавиці 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Жилет 

Со 

12 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи шкіряні 

Тн20Ми 

36 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

54 

3143 

Бортмеханік 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

3143 

Бортоператор 

Куртка шевретова 

ЗМиТн 

48 

3143 

Електрик-випробувач бортовий 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

24 

Шкарпетки з вовни 

ТнМи 

3143 

Інженер (механік) - випробувач бортовий 

Рукавички шевретові 

Ми 

24 

Рукавички з вовни 

ТнМи 

24 

3143 

Оператор-випробувач бортовий 

Шоломофон полегшений літній 

ЗМп 

48 

Підшоломник бавовняний (2 комплекти) 

ТнвМи 

36 

Під час випробувальних польотів повітряних суден додатково: 

  

  

Костюм бавовняний на ватині 

ЗМиТн 

48 

Куртка утеплена з хутровим коміром 

Тнв 

60 

Білизна натільна утеплена (2 комплекти) 

ЗТн 

48 

Светр з вовни 

Тнв 

60 

Чоботи шкіряні на хутрі 

ЗМиТн30 

60 

Унти хутрові 

МиТн40 

60 

Галоші гумові до унт 

В 

36 

Рукавички шкіряні на хутрі 

МиТхп 

36 

Шоломофон шкіряний зимовий 

МпТн 

60 

Шапка 

Тнв 

36 

Електрику-випробувачу бортовому додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

55 

3132 

Бортрадист 

Костюм з компактної бавовни 

ЗМи 

24 

3143 

Бортштурман 

Костюм шкіряний 

ЗМиТнв 

48 

3143 

Інженер бортовий 

Куртка шевретова 

ЗМиТн 

48 

3143 

Льотчик-випробувач 

Білизна натільна утеплена (2 комплекти) 

ЗТн 

48 

3143 

Пілот (другий пілот) 

3143 

Штурман-випробувач 

Черевики хромові 

ЗМи 

24 

3144 

Штурман-оператор 

Шкарпетки з вовни 

ТнМи 

12 

Рукавички шевретові 

Ми 

24 

Рукавички з вовни 

ТнМи 

24 

Шоломофон полегшений літній 

ЗМп 

48 

Підшоломник бавовняний (2 комплекти) 

Тнв 

36 

Під час зайнятості у випробувальних польотах повітряних суден додатково: 

 

 

Костюм бавовняний на ватині 

ЗМиТн 

48 

Куртка утеплена з хутровим коміром 

Тнв 

60 

Светр з вовни 

Тнв 

24 

Черевики хромові утеплені 

ЗМиТн20 

24 

Чоботи шкіряні на хутрі 

ЗМиТн30 

60 

Унти хутрові 

МиТн40 

60 

Галоші гумові до унт 

В 

36 

Рукавички шкіряні утеплені хутром 

МиТхп 

36 

Шоломофон шкіряний зимовий 

Мп 

60 

Шапка 

Тнв 

36 

56 

8334.2 

Водій самохідних механізмів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

8322.2 

Водій автотранспортних засобів 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час обслуговування на аеродромі повітряних суден додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові утеплені 

Тн20МиСм 

36 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

57 

3144 

Диспетчер аеродромного диспетчерського (авіаційно-
диспетчерського) пункту 

Халат бавовняний 

ЗМи 

18 

Берет бавовняний 

З 

18 

Туфлі шкіряні 

ЗМи 

24 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

3144 

Диспетчер з руху (літаків) 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

Чергова 

58 

7241.1 

Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчоботи шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички спилкові 

МиМп 

2143.2 

Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Узимку додатково: 

  

  

3145 

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20МиСм 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

59 

2149.2 

Інженер з аварійно-рятувальних робіт 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Напівчоботи шкіряні 

ЗМиМун100 

24 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шолом шкіряний на хутрі 

ЗМпТнв 

48 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

60 

2149.2 

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Берет бавовняний 

З 

24 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

36 

2149.2 

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

2145.2 

Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю 

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

3115 

Технік з автоматизованих систем льотного контролю 

Шапка 

Тнв 

36 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20См 

48 

3115 

Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

48 

61 

2142.2 

Інженер з експлуатації аеродромів 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

18 

Берет бавовняний 

ЗПн 

18 

3145 

Технік аеродромної служби 

Черевики шкіряні 

МиМпСм 

24 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

36 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

62 

2144.2 

Інженер з радіонавігації та радіолокації 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Берет бавовняний 

З 

24 

3141 

Технік з радіонавігації 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

24 

3114 

Технік з радіолокації 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички спилкові 

Ми 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20См 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

48 

63 

2145.2 

Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Куртка шкіряна 

ЗМиТн 

48 

Светр з вовни 

Тнв 

60 

3152 

Інженер-інспектор з безпеки польотів бортовий 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

12 

Рукавички з вовни 

МиТн 

24 

Шоломофон полегшений літній 

Тн 

48 

2145.2 

Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден 

Підшоломник бавовняний (2 комплекти) 

Тнв 

36 

Під час випробувальних польотів повітряних суден додатково: 

  

  

Костюм бавовняний на ватині 

ЗМиТн 

48 

2145.2 

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 

Куртка утеплена з хутровим коміром 

Тнв 

60 

Білизна натільна (2 комплекти) 

ЗТн 

48 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

36 

Чоботи шкіряні на хутрі 

ЗМиТн20 

60 

Рукавички шкіряні на хутрі 

МиТхп 

36 

Шоломофон шкіряний зимовий 

Тнв 

60 

Шапка 

Тнв 

36 

64 

1226.2 

Керівник польотів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Берет бавовняний 

З 

24 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

36 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

60 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

36 

65 

1226.2 

Командир авіаційного загону 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

ЗМи 

12 

1226.2 

Командир авіаційної ескадрильї 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

24 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Рукавички з вовни 

МиТн 

24 

Шоломофон шкіряний на байці 

ЗМи 

48 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи шкіряні 

Тн20 

36 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

66 

3143 

Командир повітряного судна (літака, вертольота) 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Куртка шкіряна 

ЗМиТн 

48 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

36 

3143 

Командир повітряного судна (пілот, льотчик) - інструктор 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

12 

Рукавички з вовни 

МиТн 

24 

Шоломофон полегшений літній 

ЗТн 

48 

Підшоломник бавовняний (2 комплекти) 

Тнв 

36 

Під час випробувальних польотів повітряних суден додатково: 

  

  

Костюм бавовняний на ватині 

ЗМиТн 

48 

Костюм з хутра 

Тнв 

60 

Білизна натільна (2 комплекти) 

ЗТн 

48 

Светр з вовни 

Тнв 

60 

Чоботи шкіряні на хутрі 

ЗМиТн20 

60 

Рукавички шкіряні на хутрі 

МиТхп 

36 

Шоломофон шкіряний зимовий 

Тнв 

60 

Шапка 

Тнв 

36 

67 

9142 

Мийник літальних апаратів 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиВн 

12 

Берет бавовняний 

ЗВн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Чоботи гумові 

В 

12 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Наколінники прогумовані 

МиВн 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички 

МиВн 

Нарукавники прогумовані 

МиВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи шкіряні 

Тн20См 

36 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

ТхпВу 

12 

68 

1222.2 

Начальник відділення льотних випробувань 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Берет бавовняний 

З 

24 

1222.2 

Начальник льотно-
випробувальної і доводочної бази 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

36 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

1226.2 

Начальник льотно-
випробувального підрозділу (бази, комплексу, станції, центру) 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

1226.2 

Заступник начальника льотно-випробувальної станції 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

1226.2 

Начальник відділу пошуково-рятувального забезпечення польотів 

Шапка 

Тнв 

60 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

36 

1222.2 

Начальник комплексу льотно-технічного забезпечення 

Шкарпетки з вовни 

ТнМи 

12 

1229.7 

Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій (парашутно-десантний підрозділ) 

69 

1235 

Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.) 

Костюм бавовняний 

ЗНлМи 

24 

Берет бавовняний 

ЗНл 

24 

Черевики шкіряні 

ЗНм 

24 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

1222.2 

Начальник служби паливно-мастильних матеріалів 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НмНлМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

48 

Чоботи 

Тн20Нм 

48 

Рукавички шкіряні 

Тхп 

24 

70 

1226.2 

Начальник центру управління повітряним рухом 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Напівчеревики шкіряні 

Ми 

36 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ЗТнвМи 

48 

71 

1226.2 

Начальник штабу льотного загону 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Туфлі шкіряні 

Ми 

36 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Чергові 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ЗТнвМи 

48 

72 

4133 

Оператор авіаційного електрозв'язку 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

18 

Берет бавовняний 

З 

18 

3144 

Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

24 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички спилкові 

Ми 

12 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

4133 

Оператор технічних засобів контролю на безпеку 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20См 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

73 

3475 

Парашутист-випробувач 

Костюм з компактної бавовни 

ЗМиПн 

24 

3475 

Парашутист-рятівник 

Куртка шевретова 

ЗМиТн 

48 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

24 

Шкарпетки з вовни 

Тн 

12 

Рукавички шевретові 

Ми 

24 

Рукавички з вовни 

Тн 

24 

Шоломофон полегшений літній 

ЗТн 

48 

Підшоломник бавовняний (2 комплекти) 

Тнв 

36 

Під час здійснення пошуково-рятувальних робіт додатково: 

  

  

Костюм бавовняний на ватині 

ЗМиТн 

48 

Куртка утеплена з хутровим коміром 

Тнв 

60 

Білизна натільна утеплена (2 комплекти) 

ЗТн 

48 

Светр з вовни 

Тнв 

60 

Чоботи шкіряні на хутрі 

ЗМиТн20 

60 

Унти хутрові 

МиТн40 

60 

Галоші гумові до унт 

В 

36 

Рукавички шкіряні на хутрі 

МиТхп 

36 

Шоломофон шкіряний зимовий 

Тнв 

60 

74 

3143 

Штурман авіаційного загону 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Берет бавовняний 

З 

24 

3143 

Штурман авіаційної ескадрильї 

Білизна натільна 

ЗТиМи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

24 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Рукавички з вовни 

МиТхп 

24 

Шоломофон шкіряний на байці 

ЗМи 

48 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

ТнвМи 

36 

Чоботи шкіряні 

Тн20 

36 

Шоломофон шкіряний на хутрі 

Тнв 

60 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

3. Виробництво, ремонт і випробування бронетанкової техніки та інших машин на їх базі

3.1. Робітники, технічні службовці 

75 

7231.1 

Випробувач двигунів 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

НлНм 

12 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НмМи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

76 

7231.1 

Водій-випробувач 

Під час випробування машин бронетанкової техніки, спеціальних машин 
у стаціонарних умовах: 

 

 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Черевики шкіряні 

МпМун15Нм 

12 

Рукавички 

МиНм 

Шоломофон шкіряний літній 

ЗМп 

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

у полігонних умовах: 

 

 

Куртка бавовняна 

ЗМиПн 

12 

Напівчоботи шкіряні 

МпМун15См 

12 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Шоломофон шкіряний на байці 

ЗМп 

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час технічного обслуговування машин додатково: 

  

  

Рукавички з неопреновим покриттям 

НмМи 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

18 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

18 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

24 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички з вовни 

МиТхп 

Шоломофон шкіряний зимовий 

МпТнв 

До зносу 

77 

9322 

Підсобний робітник 

Під час виконання робіт на полігонах: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

МиМпПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Чоботи кирзові 

ЗМиМп 

12 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20Ми 

48 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички з вовни 

МиТхп 

12 

78 

7311.1 

Приладист (електронна техніка) 

Під час зайнятості на монтажі, регулюванні і технічному обслуговуванні приладів під час випробувань бронетанкової техніки на полігоні: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчоботи шкіряні 

МиМпНм 

12 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички бавовняні 

МиНм 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи юхтові 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

79 

8212.3 

Різальник теплоізоляційних та акустичних виробів 

Під час виготовлення пакетів з міпори та пінопласту: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

80 

7241.1 

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМп 

12 

Рукавички бавовняні в'язані 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

81 

7233.2 

Слюсар з механоскладальних робіт 

Під час виконання робіт із складання вузлів двигунів, запресування деталей із свинцю та його сплавів: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час складання накатників і заправлення їх спеціальними рідинами: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

МиСмМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час монтажу і демонтажу бронетанкової техніки: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Чоботи кирзові 

ЗМиМп 

12 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавиці 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті з прямою вентиляцією 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20МиСм 

48 

Рукавиці на хутрі 

МиТхп 

24 

82 

7233.1 

Слюсар-дизеліст 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Нм 

Чоботи кирзові 

ЗМиНм 

12 

Рукавички з неопреновим покриттям 

МиНмНл 

Нарукавники прогумовані 

НмНлМи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті з непрямою вентиляцією 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи юхтові 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

83 

7241.1 

Слюсар-
електромонтажник 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

84 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Комбінезон бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчоботи шкіряні 

МиМпМун50Нм 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи 

Тн20Ми 

48 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

85 

3139 

Технік-оператор електронного устаткування 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМп 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи шкіряні 

Тн20Ми 

48 

Рукавички з вовни 

МиТхп 

24 

86 

3139 

Технік-оператор оптичного устаткування 

Комбінезон бавовняний 

МиМпПн 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчоботи шкіряні 

МиМпМун25 

12 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи юхтові 

Тн20Ми 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

3.2. Керівники і фахівці 

87 

3119 

Диспетчер виробництва 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиМп 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

88 

2149.2 

Інженер з налагодження й випробувань 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Напівчоботи хромові 

ЗМиМун15 

12 

2149.2 

Інженер-дослідник 

Шоломофон шкіряний літній 

ЗМп 

До зносу 

1222.2 

Майстер контрольний 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Костюм утеплений 

Тнв 

24 

Шоломофон шкіряний зимовий 

ТнМп 

До зносу 

Підшоломник бавовняний 

Тн 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20Ми 

48 

Рукавички з вовни 

Тхп 

89 

2149.2 

Інженер-дослідник 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

24 

Черевики шкіряні 

МиМпМун15 

24 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час налагодження вимірювальної апаратури: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

18 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиМп 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

90 

1222.2 

Майстер 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

1222.2 

Майстер дільниці 

Берет бавовняний 

З 

12 

1222.2 

Майстер виробничої дільниці 

Черевики шкіряні 

МиМпМун15 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

1222.2 

Майстер з ремонту 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

1222.2 

Начальник дільниці 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

1222.2 

Старший майстер 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

24 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

24 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20Ми 

48 

Рукавички з вовни 

МиТхп 

24 

91 

1222.2 

Майстер контрольний дільниці 

Під час виконання робіт на дільницях стаціонарних випробувань: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

18 

Напівчоботи шкіряні 

ЗМиМп 

24 

Шоломофон шкіряний на байці 

ЗМиМп 

До зносу 

Рукавички спилкові 

МиМп 

92 

3115 

Механік 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

18 

3115 

Механік цеху 

Берет бавовняний 

З 

18 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиМп 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

93 

3115 

Механік дизельної та холодильної установок 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

НмМи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиНм 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

94 

3115 

Механік радіонавігаційної системи 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМп 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи шкіряні 

Тн20Ми 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

24 

95 

3115 

Механік-
налагоджувальник 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

18 

Берет бавовняний 

З 

18 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиМп 

24 

Рукавички бавовняні 

МиНм 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

96 

1239 

Начальник полігону 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчоботи шкіряні 

ЗМиМп 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20Ми 

48 

Рукавички з вовни 

МиТхп 

24 

4. Оптичне скловаріння та оптико-механічне виробництво

4.1. Оптичне скловаріння та обробка скла 

97 

8139.2 

Автоклавник (виробництво скла та скловиробів) 

Під час виконання робіт з пресування склопакетів, тришарового скла, триплекса та інших видів оптичного скла під тиском у газових, водяних і парафінових автоклавах: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавиці брезентові 

МиТв 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час роботи з тальком, протирання оптичного скла гасом або іншими розчинниками додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ПмНмНл 

Черговий 

Рукавички 

ПмНмОа 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

98 

7322.2 

Аерозольник 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час обслуговування електропечей для загартування оптичного скла додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час підготовки колоїдних розчинів та їх заливання додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ВпО 

Черговий 

Чоботи гумові 

ВО 

Чергові 

Шкарпетки з вовни 

ЗМи 

Рукавички 

ВнОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

99 

7322.2 

Видувальник скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗПн 

12 

Рукавички спилкові 

МиТи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

100 

8131.3 

Відламувач скла від машин 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

МпТи 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавиці брезентові з крагами 

МиМпТп400 

Нарукавники брезентові 

МпМиТп400 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

101 

7322.2 

Відпальник скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

Тв 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички спилкові 

МиТп100 

0,5 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

102 

8131.2 

Гартівник скла 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

Тп400Ми 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавиці брезентові з крагами 

МиМпТп400 

Нарукавники брезентові на ваті 

МпМпТп400 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

103 

8139.2 

Готувач шихти 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з хімічного збагачування кварцу та підготовки склобою додатково: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗК20Ми 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50 

Черговий 

Чоботи гумові 

К50МиМп 

12 

Рукавички 

К50МиМп 

Нарукавники прогумовані 

К50МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Напівчоботи шкіряні 

Тн20Ми 

48 

104 

8139.2 

Дробильник-розмелювач (виробництво скла та скловиробів) 

Комбінезон бавовняний з капюшоном 

ЗМиПс 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМпПс 

12 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

  

Рукавички спилкові 

МиМпПс 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з помелу крокусу і наждаку додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ПнМи 

Черговий 

Чоботи гумові 

ПнМиМп 

12 

105 

8139.3 

Засипальник шихти 

Костюм бавовняний 

ЗМиПсТи 

12 

Шолом бавовняний 

ЗПсТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Рукавички спилкові 

МиМп 

0,5 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час ремонту печей, очищення поду печей додатково: 

  

  

Костюм сукняний 

ТиТп100 

Черговий 

Вачеги 

ТиТв 

Чергові 

Валянки 

ТиТп 

Чергові 

Шкарпетки напіввовняні 

Ми 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

106 

7322.2 

Кварцодув 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички спилкові 

ТиМи 

Нарукавники брезентові на ваті 

ТиТв 

Вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Щиток захисний для обличчя 

  

Черговий 

Окуляри захисні від механічних ушкоджень 

  

До зносу 

107 

8131.2 

Кварцоплавильник 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці брезентові 

ТиТвМи 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на печах відкритого процесу плавлення додатково: 

  

  

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Рукавички 

МиТи 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час виконання робіт на печах закритого процесу плавлення додатково: 

  

  

Костюм сукняний 

ТиМиТп400 

Черговий 

Рукавиці сукняні 

ТиМиТп400 

Шолом повстяний 

Ти 

12 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Щиток захисний для обличчя 

  

Черговий 

108 

8139.2 

Класифікаторник піску та пемзи 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Чоботи гумові 

В 

Чергові 

Рукавички 

ВнМи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

109 

9322 

Комплектувальник скла та скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ЗМи 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички бавовняні 

МиНм 

0,5 

Рукавиці брезентові з крагами 

МиМп 

Нарукавники брезентові 

Мп 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

110 

7322.2 

Контролер скляного виробництва 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Рукавички 

Ми 

0,5 

Під час випробування скловиробів на механічну міцність, термостійкість і герметичність додатково: 

  

  

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з листовим і блочним склом додатково: 

  

  

Рукавиці брезентові з крагами 

МпТи 

Нарукавники брезентові 

МпТи 

Гамаші 

Мп 

Під час виконання робіт з контролю виробництва кварцового скла: 

  

  

Халат бавовняний 

ЗТи 

12 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички 

МиТи 

Під час виконання робіт з легкозаймистими речовинами додатково: 

  

  

Рукавички гумові 

Яж 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

111 

8131.2 

Ливарник скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

МиТиТп400 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиТп 

12 

Рукавиці брезентові 

МиТиТп400 

Нарукавники брезентові 

МиТиТп400 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

112 

8131.2 

Машиніст машин витягування скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

МиТиТп100 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці брезентові 

МиТиТп100 

Нарукавники 

МиТиТп100 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

113 

7322.2 

Молірувальник скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

МиТиТп100 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці брезентові 

МиТиТп100 

Нарукавники брезентові 

МиТиТп100 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

114 

8131.2 

Муляр (пічник) черговий біля печей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Шолом повстяний 

ЗТи 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

МиТи 

Чергова 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

МиТи 

Чергові 

Валянки 

ТиТп 

Чергові 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавиці брезентові 

МиТиТп100 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

115 

7223.1 

Налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички 

МиНм 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт у гарячих умовах додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

Рукавиці сукняні 

ТиТв 

116 

8131.3 

Настелювач скла 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМп 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час виконання робіт з приготування розчину гіпсу, зашпорування швів і загіпсовки пластин додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ВнМи 

12 

Чоботи гумові 

ВМи 

Чергові 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

117 

8131.2 

Випалювач матеріалів 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

8131.3 

Випалювач у виробництві скла 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

МиТиТп400 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці брезентові з крагами 

МиТиТп400 

Нарукавники брезентові 

МиТиТп400 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

118 

7322.2 

Паяльщик сіток та шинок на склі 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

12 

Черевики шкіряні 

ЯжМи 

12 

Рукавички бавовняні 

ЯжМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

119 

7241.2 

Пірометрист 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТт 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиТп 

12 

Рукавички спилкові 

ТиМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

120 

7322.2 

Плавильник виробів з кварцового непрозорого скла 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТп400 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиТп 

12 

Рукавиці брезентові 

МиТиТп400 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з роздування горшка скловарної печі додатково: 

  

  

Куртка сукняна 

ТиТв 

24 

Шолом повстяний 

ТиТт 

24 

Рукавиці сукняні 

ТиТв 

121 

7322.2 

Полірувальник скла та скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМиПс 

12 

Берет бавовняний 

ЗПс 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМп 

12 

Рукавички бавовняні 

МиВу 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

122 

7322.2 

Полірувальник скловиробів кислотою 

Костюм бавовняний 

ЗМиК20 

12 

Берет бавовняний 

ЗК20 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50 

Чоботи гумові 

МиК50 

12 

Рукавички 

МиК50 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

123 

7322.2 

Пресувальник гарячого скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТп400 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички спилкові 

МиТи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

124 

7322.2 

Різальник скла 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з різання заготовок великих розмірів з товстого скла додатково: 

  

  

Рукавиці брезентові 

МиМп 

Нарукавники брезентові 

МиМп 

Валянки 

Мп 

12 

Під час виконання робіт з різання тонкого скла додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

МиМп 

Рукавички спилкові 

МиМп 

0,5 

125 

9322 

Розмітник скла 

Костюм бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Гамаші з брезенту на ватяній прокладці 

МиМп 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Нарукавники брезентові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

126 

7322.2 

Складальник з обрамлення скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВн 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички 

Ми 

Рукавички гумові 

Вн 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

127 

9321 

Складальник скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ЗМиПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавиці 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

128 

8131.2 

Скловар 

Під час ведення процесу варіння скла в горшкових і ванних печах безперервної і періодичної дії: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Шолом повстяний 

ЗТи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черевики шкіряні 

ЗМиТп 

12 

Рукавиці брезентові 

ТиТо 

Вкладиші протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні від дії шкідливих випромінювань 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з ремонту скловарних печей додатково: 

  

  

Костюм сукняний 

МиТиТп100 

36 

Рукавиці сукняні 

МиТиТп100 

0,5 

Валянки 

ТиТпМи 

Чергові 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Щиток захисний на каску 

  

До зносу 

Пояс запобіжний безлямковий 

  

Черговий 

129 

7322.2 

Склодув 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТо 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички спилкові 

МиТи 

Нарукавники брезентові 

МиТиТо 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

130 

8131.2 

Сріблильник 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

МиТиТв 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Під час промивання скла хімічними розчинами і дистильованою водою, нанесення на оптичні деталі шару срібла додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжВнО 

Чоботи гумові 

МиВО 

Чергові 

Рукавички 

МиВнОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

131 

9322 

Сушильник скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

МиТиТв 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

132 

7323.2 

Травильник скла плавіковою кислотою 

Костюм бавовняний 

ЗК20Ми 

12 

Берет бавовняний 

ЗК20 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Вн 

Напівчоботи гумові 

К50ВМи 

12 

Рукавички 

Ми 

Рукавички 

МиК50Вн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

133 

7322.2 

Фацетник 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВн 

Чоботи гумові 

В 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Рукавички 

Ми 

134 

9322 

Формувальник деталей із скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

МиМпТи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт гарячим способом на формувальних верстатах додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

Ти 

12 

Рукавиці брезентові 

ТиТп400 

12 

Нарукавники брезентові 

МиТиТп400 

135 

7321.2 

Формувальник електрокерамічних виробів 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт вручну додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

МиПн 

136 

8139.2 

Шихтувальник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

137 

7322.2 

Шліфувальник скла 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗМиВн 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

138 

7322.2 

Шліфувальник скловиробів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВн 

Чоботи гумові 

ВМи 

12 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

4.2. Оптико-механічне виробництво 

139 

7322.2 

Блокувальник скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці 

Ми 

Під час наклеювання оптичних деталей із застосуванням кам'яновугільної та деревної смол додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВнО 

Рукавички 

МиОа 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

140 

8152.3 

Варник смолки 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

Ти 

Чоботи кирзові 

ЗМиТп 

12 

Рукавиці брезентові 

ТиТв 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

141 

7322.2 

Виробник світлофільтрів та поляроїдів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Під час виконання робіт з приготування розчинів, просочування заготовок смолою додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Чоботи гумові 

ВОЯж 

Чергові 

Рукавички 

ВнЯжОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

142 

9322 

Виробник скловарних керамічних ємностей 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці 

Ми 

Під час виготовлення скловарних ємностей з нанесенням захисного покриття на внутрішні робочі поверхні додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ОЯж 

Черговий 

Рукавички гумові 

МиОЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

143 

8284.2 

Виробник шкал та сіток фотоспособом 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

24 

Рукавички бавовняні 

МиВу 

Під час виготовлення шкал, сіток гальванічним способом та методом хімічного травлення із застосуванням азотної і сірчаної кислот додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ОК50 

Чоботи гумові 

КкЩ50 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички 

К50ОаМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

144 

7322.2 

Готувач оптичних клеїв 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці 

Ми 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Під час виготовлення клею типу бальзам, бальзамін у вакуумних установках перегонкою піхтової живиці і карбінолу та клеїв перекристалізацією перекису бензолу та полімеризації епоксидних смол додатково: 

  

  

Білизна натільна 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Нарукавники поліетиленові 

ЯжО 

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

145 

7311.2 

Градуювальник оптичних деталей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗК20Ми 

12 

Рукавички бавовняні 

МиК20 

Під час травлення деталей плавіковою кислотою, промивання в бензині або лужному розчині, сушки і полірування додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20Нл 

Рукавички 

К50Щ20Нм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

146 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

При виконанні робіт на дільницях оптичного скловаріння: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавиці бавовняні 

МиТи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

147 

9322 

Класифікаторник крокусу та наждаку 

Під час виконання робіт з виготовлення шліфувально-полірувальних порошків: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ПнО 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички нітрильні 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з приготування розчину наждаку додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

К20МиВ 

12 

Рукавички 

МиК20Вн 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

148 

7311.1 

Контролер оптичних деталей та приладів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Під час виконання робіт із застосуванням плавікової кислоти, сульфамонобромнафталіну додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

К50 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички 

К50Щ20 

Нарукавники прогумовані 

К50 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт із ртутно-кварцовими лампами у темному приміщенні: 

  

  

Костюм глухого крою без кишень 

ЗМиЯж 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

ЗЯа 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички 

Яж 

Окуляри спеціальні контрастного бачення 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

149 

8284.2 

Лаборант з оброблення аерофотоплівок 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К20Вн 

12 

Напівчеревики шкіряні 

МиК20В 

12 

Рукавички бавовняні 

МиВу 

Рукавички 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

150 

8159.1 

Лаборант хімічного аналізу 

Під час виконання робіт на дільницях і в лабораторіях виробництва оптичного скловаріння: 

  

  

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К20Вн 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички 

К50ЯжВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

151 

7322.2 

Лакувальник оптичних деталей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗЯжО 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Під час покриття оптичних деталей лаками, що містять бензол, толуол, ксилол та інші токсичні речовини додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

12 

Рукавички 

ЯжОа 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

152 

7223.1 

Налагоджувальник устаткування оптичного виробництва 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час налагодження парортутних насосів: 

  

  

Комбінезон з лавсано-бавовняної тканини 

ЗМиЯж 

12 

Берет 

ЗЯа 

Білизна натільна 

З 

Черевики шкіряні 

МиЯж 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗЯж 

Рукавички 

ЯжВп 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

153 

8159.2 

Оператор вакуумних установок для нанесення покриттів на оптичні деталі 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

  

Під час нанесення покриття термічним способом додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиМи 

Черговий 

Рукавиці брезентові 

ТиМи 

Під час протравлювання, промивання випарювальних матеріалів, приготування закріплювальних розчинів для нанесення покриття катодним способом додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Рукавички 

МиЯжО 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час нанесення покриття електронно-променевим способом додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Окупяри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Під час нанесення покриттів на установках з парортутними насосами: 

  

  

Костюм з компактної лавсано-бавовняної тканини 

ЗМиЯж 

12 

Берет лавсано-бавовняний 

ЯаЗ 

Білизна натільна 

З 

Черевики шкіряні 

ЗМиЯж 

12 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний з протиртутними патронами 

  

До зносу 

154 

8159.2 

Оператор з вирощування кристалів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

МиЯж 

Рукавички 

Яж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з вирощування кристалів відкритим способом у вакуум-компресійних електропечах додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Рукавиці брезентові 

ТиТв 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

155 

8159.2 

Оператор з витягання світловодів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиВ 

12 

Рукавички спилкові 

МиТи 

Під час витягання світловодів з розплаву скла із плавильної ємності електропечі і охолодження водою в холодильниках додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Рукавички 

МиВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

156 

7322.2 

Оператор з нанесення просвітлювальних та захисних покриттів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

Ти 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці 

МиТи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час виконання робіт з нанесення покриття травленням оптичних деталей у кислоті; термооброблення та нанесення захисного (від цвілі, вологи) покриття в розчинах вінілтрихлорсилану в толуолі та оцтовокислої ртуті в метанолі додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Яж 

Чоботи гумові 

К50Яж 

Чергові 

Рукавички 

К50Яж 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

157 

7311.2 

Оптик 

Халат бавовняний 

ЗМиПм 

12 

Берет бавовняний 

ЗПм 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиПм 

12 

Рукавички бавовняні 

МиПм 

12 

Під час виготовлення деталей з оптичного скла, кристалів та кераміки на шліфувально-полірувальному та спеціальному устаткуванні із застосуванням абразивних матеріалів, хромових паст та інших поляритів додатково: 

  

  

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЗМиПм 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

158 

7311.1 

Оптик-механік 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

МиПм 

Під час виконання робіт із припилювання, притирання, пришабрування, завальцювання, центрування, герметизації додатково: 

  

  

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЗМиПм 

Рукавички 

МиЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Під час складання світлофільтрів у темних приміщеннях додатково: 

  

  

Окуляри контрастного бачення спеціальні 

  

До зносу 

Під час випробування оптичних приладів у термобарокамерах з температурою повітря нижче
-60° C та вище +40° C: 

  

  

Куртка бавовняна утеплена 

Тн 

36 

Рукавиці 

ТхпМи 

24 

Вачеги 

ТиТв 

48 

159 

7322.2 

Плавильник зневодненого кварцового скла 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТп400 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиТп 

12 

Рукавиці брезентові 

ТиТп400 

Окуляри захисні зі світлофільтрами 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

160 

7322.2 

Полірувальник оптичних деталей 

Під час виконання робіт зі шліфування, полірування, доведення деталей на шліфувально-полірувальному устаткуванні із застосуванням абразивних матеріалів і паст: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВн 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички з нітрильним покриттям 

МиВпНж 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

161 

7322.2 

Пресувальник виробів з оптичного скла та кристалів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТп400 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички спилкові 

МиТи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

162 

7321.2 

Пресувальник оптичної кераміки 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Під час гарячого пресування оптичної кераміки з порошкоподібних з'єднань фтору, сірки, телуру, свинцю, сульфіту цинку, фтористого магнію в прес-печах (з ніхромовими та графітовими нагрівачами), що змонтовані на гідравлічних пресах додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

Ти 

Рукавички спилкові 

МиТи 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час виконання робіт з очищення прес-печей (форм), промивання бензином, нанесення захисного покриття додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

НлНм 

Черговий 

Рукавички 

МиЯтВн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

163 

7322.2 

Промивальник оптичних деталей 

Під час виконання робіт з промивання оптичних деталей вручну у ваннах, мийних машинах та ультразвукових установках з використанням різних розчинників та сумішей (ацетон, толуол, бензол, бензин тощо): 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжНжМи 

Чоботи гумові 

ЯжНжМи 

Рукавички 

ЯжНжМи 

Нарукавники прогумовані 

ЯжНжМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

164 

9322 

Різальник скловиробів 

Костюм бавовняний 

ЗМиПс 

12 

Берет бавовняний 

ЗПс 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ПсМи 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Нарукавники поліетиленові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

165 

7322.2 

Розбирач оптичного скла та кристалів 

Під час виконання робіт з розбирання і розколювання кристалів фторидів та хлоридів на заготовки, розколювання блоків і горщикового скла: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЗМиМп 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Нарукавники поліетиленові 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

166 

7322.2 

Розпилювач оптичного скла 

Під час виконання робіт із сухого розпилювання оптичного скла та орієнтованих кристалів на розпилювальних верстатах: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиПс 

12 

Берет бавовняний 

ЗПс 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час розпилювання на алмазних пилках з охолодженням гасом або соляровим маслом: 

  

  

Костюм лавсано-бавовняний 

ЗМиНм 

12 

Берет лавсано-бавовняний 

ЗНм 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВнНм 

Чоботи юхтові 

ЗМиНм 

12 

Рукавички з нітрильним покриттям 

МиМпНм 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

167 

7322.2 

Свердлувальник оптичних деталей 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВп 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Нарукавники поліетиленові 

Вн 

Напальчники гумові 

МиВн 

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

168 

7322.2 

Склеювач оптичних деталей 

Під час склеювання оптичних деталей оптичними клеями (бальзамом, бальзаміном, епоксидними смолами та іншими спецклеями) з нагрівом деталей: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЯжО 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички 

ЯжОа 

Рукавички спилкові 

МиТи 

Напальчники гумові 

ЯжОа 

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

169 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Під час виконання робіт з ремонту допоміжного обладнання на дільницях оптичного скловаріння і оптико-механічних робіт: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиПс 

12 

Берет бавовняний 

ЗПс 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавиці 

МиМп 

0,5 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Під час ремонту технологічного обладнання в складальних цехах і дільницях приготування шихти додатково: 

  

  

Рукавички 

К50Яж 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

170 

7322.2 

Спікальник кювет 

Під час виконання робіт з приготування клеїльної пасти, очищення деталей і нанесення на їх поверхню пасти: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиЯж 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Рукавички 

МиЯж 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Під час спікання кювет в муфельних електричних печах додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Рукавиці брезентові 

ТиТв 

Нарукавники брезентові 

ТиТв 

171 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Під час виконання робіт з пакування листового скла: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

МиМп 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавиці брезентові 

МиМп 

Гамаші з брезенту на ватяній прокладці 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Під час укладання деталей і виробів оптики додатково: 

  

  

Рукавички 

Ми 

172 

7322.2 

Фрезерувальник оптичних деталей 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиВп 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Напальчники гумові 

МиВп 

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

173 

7311.2 

Центрувальник оптичних деталей 

Під час виконання робіт з центрування і закруглення лінз шліфувальними кругами на спеціальних верстатах з використанням мастильно-охолоджувальних рідин: 

  

  

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжМиВп 

Черевики шкіряні 

ЗМиМв 

12 

Напальчники гумові 

МиВп 

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

174 

7322.2 

Чистильник оптики 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ВпНл 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Напальчники гумові 

МиВн 

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

175 

7322.2 

Шліфувальник оптичних деталей 

Під час шліфування деталей з оптичного скла, кварцу, кристалів, кераміки на шліфувальних та обдирних верстатах: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиПс 

12 

Берет бавовняний 

ЗПс 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжМиВп 

Черевики шкіряні 

ЗМиПс 

12 

Рукавички неопренові 

ЯжМи 

До зносу 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

176 

7311.2 

Юстирувальник оптичних приладів 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух поліетиленовий з нагрудником 

ЗМиПн 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

4.3. Керівники і фахівці 

177 

2149.2 

Інженер-лаборант 

Під час виконання дослідних, експериментальних робіт у цехах і дільницях виробництва оптичного скловаріння і оптико-механічних робіт: 

  

  

3212 

Технік-лаборант 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжОВн 

Черговий 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички спилкові 

МиПс 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

178 

1222.2 

Майстер 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

1222.2 

Майстер виробничої дільниці 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМп 

12 

1222.2 

Майстер контрольний (дільниці, цеху) 

Рукавички бавовняні 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

179 

1222.2 

Начальник дільниці 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

1222.2 

Начальник цеху 

Берет бавовняний 

З 

24 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиМп 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

5. Інші професії авіаційної та оборонної промисловості 

180 

8154.1 

Апаратник виробництва кремнійорганічних лаків 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

Берет бавовняний 

З 

Білизна натільна 

З 

Черевики шкіряні 

ЗМиО 

Рукавиці 

Ми 

Рукавички 

МиОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

181 

8154.2 

Апаратник нейтралізації 

Костюм бавовняний 

ЗМиВу 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ВнК20Щ20 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиВ 

12 

Чоботи гумові 

К20Щ20 

Чергові 

Рукавиці 

Ми 

Рукавички 

К20Щ20Вн 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

182 

8151.2 

Апаратник приготування компаундів 

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Ми 

Рукавички 

ЯжОа 

Нарукавники прогумовані 

ЯжОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

183 

8154.1 

Апаратник полімеризації 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Ми 

Рукавички 

ЯжОа 

Чергові 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилогазозахисний 

  

До зносу 

184 

8264.2 

Апаратник просочування (хімічне виробництво) 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиО 

Черговий 

Черевики шкіряні з гладким верхом 

ЗМиОа 

12 

Рукавички 

МиОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

185 

8159.2 

Варник селену 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

12 

Черевики шкіряні 

МиЯж 

12 

Рукавички 

МиЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

186 

8211.1 

Верстатник широкого профілю 

Під час виконання робіт з обробки виробів з графіту, кераміки сухим способом: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун15 

12 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

187 

8131.2 

Випалювач матеріалів 

Під час виконання робіт з випалювання металокерамічних виробів: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТрТв 

Черевики шкіряні 

ЗМиТр 

12 

Рукавиці брезентові 

ТрТв 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

188 

8231.2 

Вирубник заготовок та виробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час виготовлення гумових, полімерних деталей та виробів на гідропресах і пресах-вулканізаторах додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ТиВн 

Черговий 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

189 

8151.3 

Готувач пасти 

Під час виконання робіт з приготування хромової пасти: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ВнЯж 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиЯт 

12 

Рукавички 

МиВнЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

190 

8139.2 

Дробильник-розмелювач (виробництво керамічних виробів) 

Під час виконання робіт з подрібнювання і розмелювання селену: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички спилкові 

МиЯт 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

191 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Під час виконання робіт на аеродромах, полігонах: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМиМп 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчоботи юхтові 

МиМпМун100 

12 

Рукавички спилкові 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эв 

Чергові 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Чоботи юхтові 

Тн20МиСм 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

12 

192 

8211.1 

Електрохімоброблювач 

Під час виконання робіт з оброблення металовиробів для комплектування бронетанкової та іншої спецтехніки: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун200 

12 

Рукавички 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

193 

7311.2 

Заливальник компаундами 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички 

ЯжОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

194 

8163.3 

Зарядник вогнегасників 

Під час виконання робіт з підготовки, ремонту, перевірки, зарядження пінних, порошкових, вуглекислотних і фреонових літакових вогнегасників: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ВпМи 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавиці сукняні 

МиТхп 

Рукавички 

К50Щ20 

Щиток захисний з безколірним екраном 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

195 

8223.3 

Знімач-змивальник фарб і лаків 

Під час виконання робіт з підготовки поверхні повітряних суден до фарбування (очищення, змивання залишків фарб, лаків із застосуванням розчинів та ручних інструментів): 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОВнМи 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавиці брезентові 

МиМп 

Рукавички неопренові 

МиОа 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Пояс запобіжний 

  

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Валянки 

Тн20 

48 

Галоші гумові на валянки 

МиВ 

24 

Шапка 

Тнв 

24 

196 

8152.2 

Клеєвар 

Під час виконання робіт з приготування холодним і гарячим способом клейових розчинів із готових клеїв (декстрин, казеїновий, силікатний, столярний) та із синтетичних смол: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТрТв 

Черевики шкіряні 

ЗМиТп 

12 

Рукавиці брезентові 

МиТв 

Рукавички 

МиОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

197 

9322 

Консервувальник устаткування та металовиробів 

Під час виконання робіт з консервації та розконсервації двигунів, озброєння та іншої військової техніки із застосуванням розчинників та спецмастил: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОНм 

Рукавички 

ОаНм 

Черевики шкіряні 

МиОаНм 

12 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

198 

3111 

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

Туфлі шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавички гумові 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

199 

7241.1 

Лаборант з фізико-механічних випробувань 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун100 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Каска захисна з підшоломником 

  

Чергова 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час виконання робіт з приготування проявників, фіксажу, знежирення зразків для випробувань додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черговий 

Рукавички нітрильні 

МиМпНм 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Під час виконання робіт з визначення термостійкості зразків додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черговий 

200 

8232.2 

Ливарник пластмас 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет сукняний 

ЗЯа 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗЯа 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички 

ЯжОа 

Нарукавники прогумовані 

ЯжОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

201 

9322 

Мастильник 

Під час змазування деталей, вузлів літальних апаратів, бронетанкових машин та іншого озброєння перед випробуванням і після ремонту: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиНм 

12 

Берет бавовняний 

ЗНм 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Нм 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НмМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

202 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

Під час виконання робіт з очищення, знежирення деталей, вузлів машин, агрегатів та техніки після випробувань та перед ремонтом: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

НмВн 

Черевики шкіряні 

ЗМиСм 

12 

Чоботи гумові 

ВСм 

24 

Рукавички 

НмВнОа 

Нарукавники прогумовані 

НмМи 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

Під час промивання трубопроводів мастильно-паливних систем гасом, бензином, розчинниками додатково: 

  

  

Браслет антистатичний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

203 

8223.2 

Металізатор 

Під час виконання робіт з приготування компонентів і нанесення жароміцного покриття на основний метал: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗЯт 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

МиМп 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

204 

8231.3 

Намазувальник деталей 

Під час виконання робіт з намазування деталей селеном: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиЯж 

12 

Рукавички 

МиЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

205 

7437.2 

Оббивальник 

Під час виконання робіт з розкроювання та оббивання конструкцій повітряних суден матеріалами із скловолокна і склотканин, підготовки і наклеювання шпалерних матеріалів: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички бавовняні 

МиПс 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

206 

8131.1 

Оператор вакуумно-
напилювальних процесів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЗЯа 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички 

МиЯг 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

207 

8155.2 

Оператор заправних станцій 

Під час заправки пальним, мастилами повітряних суден на аеродромі: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиНм 

12 

Білизна натільна 

З 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

НмНлВн 

Чоботи кирзові 

ЗНм 

12 

Шкарпетки бавовняні 

З 

Рукавиці 

Ми 

Рукавички з нітрильним покриттям 

НмНл 

Нарукавники прогумовані 

НмНл 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20МиСм 

48 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

НмТхп 

24 

208 

8264.2 

Оператор просочувального устаткування 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Під час просочування деталей, виробів методом пульверизації лаками, компаундами, емалями додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ОЯж 

12 

Рукавички 

ОаЯж 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

209 

7421.2 

Оператор сушильних установок 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ОЯж 

12 

Чоботи кирзові 

ЗМиМун50 

12 

Рукавиці 

МиМпТп100 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

210 

8155.1 

Оператор технологічних установок 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

НлНм 

Черговий 

Черевики шкіряні 

МиНм 

12 

Рукавиці 

Ми 

Рукавички нітрильні 

МиНм 

Нарукавники прогумовані 

Нм 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Шапка 

Тнв 

60 

Напівчоботи 

Тн20См 

48 

Рукавички шкіряні 

МиТхп 

36 

211 

8223.2 

Освинцювальник 

Під час виконання робіт з освинцювання стволів зброї: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТрТв 

Черевики шкіряні 

ЗМиТр 

12 

Рукавиці брезентові 

ТрТв 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

212 

5169 

Охоронник 

Під час виконання робіт з охорони режимних об'єктів (виробництв, територій, аеродромів, полігонів): 

  

  

5169 

Стрілець 

Костюм охоронника 

ЗМи 

24 

Берет охоронника 

З 

24 

Сорочка охоронника 

З 

12 

Черевики шкіряні охоронника 

ЗМиМп 

24 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Пояс охоронника шкіряний 

  

До зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка охоронника утеплена 

Тнв 

36 

Брюки охоронника утеплені 

Тнв 

36 

Черевики шкіряні 

МиТн20См 

48 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Шапка 

Тнв 

36 

Рукавиці шкіряні 

ТнТхп 

24 

Кожух 

Тнв 

Черговий 

213 

7143.2 

Піскоструминник 

Під час виконання робіт з очищення поверхонь металевих деталей, конструкцій повітряних суден від лаків, фарб, корозії із застосуванням апаратів стиснутого повітря: 

  

  

Комбінезон бавовняний з капюшоном 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Білизна натільна 

З 

Черевики шкіряні 

ЗМиПн 

12 

Рукавички спилкові 

МиМпПн 

Шолом захисний 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

Під час виконання робіт всередині камер (дробометальних, дробоструминних) додатково: 

  

  

Чоботи кирзові 

ЗМиМп 

12 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Рукавиці брезентові 

МиМп 

Шолом піскоструминника 

  

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Шапка 

Тнв 

24 

Валянки 

Тн20 

48 

Галоші гумові на валянки 

В 

24 

214 

8122.2 

Плавильник свинцевих сплавів 

Під час виконання робіт з плавлення свинцю та сплавів на його основі: 

  

  

Костюм сукняний 

ЗТиТр 

12 

Білизна натільна 

З 

Капелюх повстяний 

ЗТиТр 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиТр 

12 

Вачеги 

ТрТв 

Окуляри захисні зі світлофільтром 

  

До зносу 

215 

5169 

Командир відділення пожежної охорони 

Під час гасіння пожеж, рятування людей, участі в ліквідації наслідків пожеж, проведення навчально-тренувальних та профілактичних заходів на об'єктах авіаційної і оборонної промисловості працівникам підрозділів відомчої пожежної охорони та членам добровільних пожежних дружин підприємств: 

  

  

5161 

Пожежний-рятувальник 

Костюм брезентовий 

ТиТоМи 

24 

Білизна натільна 

ЗМи 

Чоботи кирзові 

МиТпМун100 

24 

Шкарпетки бавовняні 

ЗМи 

Рукавиці брезентові з крагами 

ТиТо 

12 

Каска захисна пожежника 

  

До зносу 

Підшоломник 

МиТи 

24 

Пояс пожежника з карабіном 

  

36 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тн 

36 

Штани утеплені 

Тн 

36 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

На кожний пожежний автомобіль повинно бути передбачено 2 комплекти: 

  

  

Спеціальний термозахисний одяг для пожежників 

ТоТв 

120 

Шолом захисний пожежника 

ТиТо 

120 

Чоботи гумові формові 

К20В 

24 

Рукавиці 

К20Щ20Вн 

12 

Апарат повітряний ізолювальний для пожежників 

  

Згідно ТУ 

216 

7221.2 

Правильник ручним способом 

Під час виконання робіт з виправлення перегородок та інших конструкцій літальних апаратів та бронетанкової техніки з місцевим нагрівом металу: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Чоботи шкіряні 

ЗТпМи 

12 

Рукавиці сукняні 

ТиТв 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

217 

8232.2 

Пресувальник виробів з пластмас 

Під час виконання робіт з виготовлення деталей та виробів з пластмас (капрон, фторопласти) способом гарячого пресування: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

ЗТи 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТиТв 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавички 

МиЯт 

Вачеги 

ТиТв 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

218 

8231.2 

Пресувальник-
вулканізаторник 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух з нагрудником 

Тп400 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

12 

Рукавиці 

Тп400 

Нарукавники 

Тп400 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

219 

8211.2 

Протягувальник 

Під час виконання робіт з нарізування стволів стрілецької зброї: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавиці брезентові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

220 

8284.2 

Складальник виробів з пластмас 

Комбінезон бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

8284.2 

Складальник гумових технічних виробів 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Під час складання виробів із застосуванням розчинників або клеїв на органічних розчинниках додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Рукавички 

ЯжОа 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

221 

7233.2 

Слюсар з механоскладальних робіт 

Під час складання вузлів механізмів літальних апаратів вручну та з використанням пневмо- та електроінструменту: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун50 

12 

Рукавички спилкові 

МиМп 

Рукавиці брезентові 

МвМи 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час складальних робіт із застосуванням електрогазозварювання додатково: 

  

  

Фартух брезентовий з нагрудником 

ТоТр 

Черговий 

Рукавички зварника 

ТрТв 

Щиток захисний зварника 

  

Черговий 

Окуляри захисні для газозварника 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

222 

7422.2 

Столяр 

Під час виконання робіт з виготовлення та ремонту деталей і конструкцій з деревини та полімерних матеріалів з використанням епоксидних клеїв: 

  

  

Костюм бавовняний 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черговий 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавички спилкові 

МиМпПс 

Рукавички 

ЯжМиОа 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газопилозахисний 

  

До зносу 

223 

8232.1 

Формувальник склопластикових виробів 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

ЯжО 

Черевики шкіряні 

ЗМиЭс 

12 

Рукавички 

ЯжОаМи 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

224 

8162.2 

Чистильник 

Під час виконання робіт з очищення стволів стрілецької зброї після оксидування та стрільби: 

  

  

Комбінезон бавовняний з капюшоном 

ЗМиПн 

12 

Берет бавовняний 

ЗПн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

МиПн 

12 

Черевики шкіряні 

ЗМиМун25 

12 

Рукавиці брезентові 

МиМп 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні герметичні 

  

До зносу 

Респіратор пилозахисний 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Штани бавовняні на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Шоломофон 

Тн 

36 

Чоботи шкіряні 

Тн20МиСм 

48 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавиці 

МиТхп 

24 

225 

7436.2 

Швачка з пошиття та ремонту літакового інвентарю 

Халат бавовняний 

ЗМи 

12 

Тапочки шкіряні 

ЗМи 

12 

Косинка 

З 

12 

226 

7221.2 

Штампувальник методом вибуху 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

МиМв 

12 

Устілка антивібраційна 

Мв 

12 

Рукавиці брезентові 

МиМв 

Навушники протишумові 

  

До зносу 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

6. Керівники і фахівці авіаційної та оборонної промисловості 

227 

1237.1 

Головний метролог 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

1237.1 

Головний технолог 

Берет бавовняний 

З 

24 

1237.1 

Заступник головного технолога 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

2912.2 

Інженер з організації та нормування праці 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

2149.2 

Інженер-конструктор 

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

2145.2 

Інженер-конструктор (механіка) 

2149.2 

Інженер-технолог 

2145.2 

Інженер-технолог (механіка) 

3119 

Технік 

3115 

Технік-технолог (механіка) 

228 

1210.1 

Директор підприємства 

Халат 

ЗМи 

24 

1210.1 

Заступник директора виробництва 

1210.1 

Заступник директора з якості 

229 

3113 

Енергетик цеху 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

24 

Берет бавовняний 

З 

24 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

12 

Рукавички діелектричні 

Эв 

Чергові 

Калоші діелектричні 

Эв 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

230 

2149.2 

Інженер з охорони праці 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

18 

2149.2 

Інженер з охорони навколишнього середовища 

Берет бавовняний 

З 

24 

Черевики шкіряні 

ЗМи 

18 

Плащ з капюшоном 

Вн 

Черговий 

2149.2 

Інженер з пожежної безпеки 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Каска захисна 

  

До зносу 

3152 

Інженер з технічного нагляду 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

231 

2149.2 

Інженер з підготовки виробництва 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

18 

Берет бавовняний 

З 

18 

2149.2 

Інженер-технолог 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

24 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Окуляри захисні відкриті 

  

До зносу 

232 

2144.2 

Інженер-електронік 

Костюм бавовняний 

ЗМи 

12 

Берет бавовняний 

З 

12 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМиСм 

18 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тнв 

36 

233 

2146.2 

Інженер (хімічні технології) 

Халат бавовняний 

ЗК20Ми 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

К50Щ20 

Черговий 

1222.2 

Начальник лабораторії з контролю виробництва 

Напівчеревики шкіряні 

ЗМи 

12 

1237.2 

Начальник центральної заводської лабораторії 

Рукавички латексні 

К50Щ20 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Респіратор газозахисний 

  

До зносу 

234 

1239 

Начальник варти воєнізованої охорони 

Костюм охоронника 

ЗМи 

12 

Білизна натільна 

З 

12 

1239 

Начальник команди (відомчої воєнізованої охорони) 

Сорочка охоронника 

З 

12 

Черевики хромові 

ЗМи 

24 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

1239 

Заступник начальника команди (відомчої воєнізованої охорони) 

Кашкет охоронника 

З 

36 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн 

36 

Пояс охоронника шкіряний 

  

48 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена 

Тнв 

36 

Штани утеплені 

Тнв 

36 

Чоботи юхтові 

Тн20 

24 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Шапка 

Тн 

48 

Рукавички шкіряні утеплені 

Тн 

36 

235 

3151 

Інструктор протипожежної профілактики 

Костюм бавовняний 

ЗМиТи 

24 

Кашкет польовий 

З 

36 

Черевики шкіряні хромові 

ЗМи 

24 

5169 

Командир пожежно-
рятувального пункту 

Шкарпетки бавовняні 

Ми 

Рукавички спилкові 

МиТи 

24 

1239 

Начальник команди пожежної охорони 

Плащ брезентовий з капюшоном 

ТиВу 

36 

Каска захисна з підшоломником 

  

До зносу 

1210.1 

Начальник пожежної частини 

Узимку додатково: 

  

  

Куртка утеплена пожежника 

Тнв 

36 

Штани утеплені пожежника 

Тнв 

36 

Напівчоботи хромові утеплені 

МиТн 

36 

Шкарпетки з вовни 

МиТн 

Рукавички шкіряні 

МиТн 

12 

Завантажити