НПАОП 0.00-1.42-08Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт

Під час обертання гвинтів працівникам не дозволяється підходити до ПС без дозволу особи, відповідальної за завантаження у ПС.

1.11. Під час завантаження ПС препаратами на масляній основі корпус ПС і навантажувач повинні бути заземлені для забезпечення зняття статичної електрики.

1.12. Під час готування хімікатів та їх завантаження у ПС необхідно дотримуватися таких вимог:

розкривати тару з хімікатами лише спеціальними інструментами; порожню тару складати осторонь від місця завантаження розкритими дном донизу, а потім її знешкоджувати і вивозити зі ЗПМ; паперову і фанерну тару спалювати у спеціально відведених місцях;

уважно ознайомлюватися із змістом етикеток на хімікатах; не вдихати парів з контейнерів незалежно від того, використовуються вони або є порожніми;

використовувати засоби індивідуального захисту;

після кожного завантаження видаляти з поверхні ПС усі випадково розсипані та пролиті хімікати;

оберігати хімікати від засмічення під час їх готування і завантаження, щоб не знижувати продуктивність авіахімапаратури ПС;

у разі можливого осадження хімікатів (випадання осаду) забезпечити їхнє перемішування як до завантаження, так і під час нього;

перебувати з підвітряного боку, щоб пил і бризки хімікатів не потрапляли на працівників; 

екіпажу ПС, який виконує АХР, не дозволяється брати участь у роботах, пов'язаних з готуванням робочих розчинів та їх завантаженням у ПС.

1.13. Під час завантаження ПС хімікатами не дозволяється:

наливати рідину вручну (цебрами);

вимірювати рівень хімікату в баку за допомогою мірної лінійки;

одночасно заправляти повітряні судна ПММ і хімікатами.

2.1. Основним завданням сигнальників є забезпечення подачі чітких і точних сигналів, за якими командир ПС виконує польоти над оброблюваною ділянкою.

2.2. Сигнальники повинні чітко знати мету і задачі наземної сигнальної служби, установлений порядок обробки ділянок, свої обов'язки і правила поводження із сигнальними знаками (як тримати прапор, коли переходити на нове місце і на яку відстань).

2.3. Під час оброблення ділянки сигнальник зобов'язаний:

під час переходу на черговий гін вибирати місце, що забезпечує командиру ПС (пілоту) кращу видимість сигнального знака. Якщо сигналізація здійснюється прапорами, їх слід тримати фронтом до ПС; у разі бічного вітру прапор тримати з підвітряного боку, а переходи на новий гін здійснювати проти вітру (або під деяким кутом до нього) убік необробленої площі;

строго витримувати прямолінійність сигнальної лінії (створу) за трьома або більше сигналами;

точно дотримуватись встановленого напрямку і ширини переходу на наступний гін; переходити на черговий гін лише після обробки попереднього по всій довжині;

постійно стежити за ПС і роботою обприскувача;

пересування сигнальника повинно бути чітким і швидким; під час переходу на черговий гін сигнальник повинен опустити сигнал і почати перехід, коли літак наблизиться до нього на відстань 250 - 300 м, а вертоліт - 70 - 100 м, під час ультрамалооб'ємного обприскування - на відстань 500 і 200 м відповідно;

під час сигналізації ракетами для запобігання виникнення пожежі контролювати повне згорання ракети в повітрі; у разі падіння на землю сигнальної ракети, що не згоріла, ужити заходів до негайного її гасіння.

Під час перерви в роботі сигнальник, перейшовши на черговий гін, повинен відзначити місце подачі сигналу таким чином, щоб його легко можна було знайти.

2.4. Під час проведення сигнальних робіт не дозволяється:

піднімати сигнальний прапор вище ніж 3 м над поверхнею землі або над кронами дерев;

під час обробки відкритих площ з низькою рослинністю ставати для подачі сигналу на автомашини, бугри, бруствери та інші підняті місця, а також перебувати верхи на коні;

залишати ділянку без дозволу відповідальної особи;

допускати на оброблювану ділянку сторонніх осіб.

Особи, присутність яких на оброблюваній ділянці зумовлена виробничою необхідністю, повинні перебувати поруч із сигнальником.

2.5. Для попередження травмонебезпечної ситуації необхідно дотримуватися таких вимог:

сигнальники повинні постійно тримати ПС у полі зору, ніколи не повертатися до нього спиною;

починати рух необхідно з підвітряного боку поля і пересуватися по вітру, ні в якому разі не вбік розсіювання хімікатів;

як тільки ПС займе положення перед робочим прольотом, слід перейти на наступну навітряну позицію;

під час проведення АХР з використанням вертольота необхідно триматися осторонь від лінії його шляху на відстані не менше двох діаметрів несучого гвинта і прибрати на таку саму відстань не закріплені предмети;

уникати подачі сигналів, перебуваючи під перешкодами або неподалік від таких перешкод як огорожі або дроти, що можуть обірватися під час зіткнення з ПС і вдарити сигнальника; уважно стежити за дротовими відтягненнями і не направляти ПС у їх бік;

залишатися на полі доти, доки обробка не буде закінчена, у разі потреби надати допомогу членам екіпажу ПС на випадок події (доставити в медичну установу або забезпечити іншу медичну допомогу); сигнальник повинен знати, які препарати використовуються під час АХР, щоб повідомити медичному персоналу, впливу яких препаратів піддавався потерпілий.

3.1. Польоти на АХР здійснюються відповідно до вимог Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.04.2003 N 293, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за N 346/7667, Правил організації та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 22.12.2006 N 1179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2007 за N 286/13553, керівництва з виконання польотів експлуатанта, інших керівних документів з організації та виконання АХР.

3.2. До початку АХР командир ПС зобов'язаний ознайомитися з картограмою лану, що підлягає обробці, оглянути кожну ділянку шляхом особистого об'їзду або обльоту і визначити ділянки, які не забезпечують безпеку польотів.

3.3. Попереджувальні знаки виставляються не ближче ніж 500 метрів від межі оброблюваної ділянки і забираються лише після закінчення встановлених карантинних термінів.

3.4. АХР виконуються в штиль чи зі швидкістю вітру на робочій висоті не більше ніж 3 - 4 м/с і здійснюються при бічному вітрі, починаючи з підвітряного боку.

Польоти через поле виконуються човниковим способом, кожна смуга простежується з навітряного боку відносно попередньої для запобігання впливу хімікатів кожної оброблюваної смуги на попередню.

3.5. Під час робочого польоту пілот повинен стежити за виходом хімікатів лише через дзеркало, установлене з цією метою в полі зору пілота. У разі затримки виходу хімікатів пілот зобов'язаний припинити обприскування, повернутися на ЗПМ і на землі усунути несправності авіахімапаратури.

3.6. Пілот повинен пересвідчитися, що сигнальники перебувають з навітряного боку від оброблюваної смуги. У разі безвітряної погоди він повинен летіти уздовж смуги, що розташована за сигнальником, переконавшись, що сигнальник просувається уперед у міру наближення ПС, щоб на нього не потрапила розприскувана речовина.

У разі використання вертольота пілоту не слід перебувати над сигнальником на відстані менше двох діаметрів несучого гвинта.

3.7. Командир ПС повинен повернутися на ЗПМ, якщо при підльоті до ділянки, що підлягає обробці, на ньому або в межах санітарного розриву (2000 метрів від межі оброблюваної ділянки) виявлені люди або домашні тварини, і сповістити представника господарства, у якому планувалися обробки.

3.8. Польоти ПС над трасою високовольтних ПЛ (понад 1000 В) з уключеною хімапаратурою не дозволяються.

3.9. Екіпажі, які вилітають в райони проведення АХР, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, а також аптечками для надання першої медичної допомоги.

3.10. З метою виявлення витоку пестицидів і агрохімікатів необхідно під час передпольотного та післяпольотного технічного обслуговування проводити огляд авіахімапаратури.

3.11. У разі пожежі в польоті необхідно виключити авіахімапаратуру, здійснити посадку і вжити всіх необхідних заходів для гасіння пожежі наявними засобами.

3.12. Не дозволяється перевозити пасажирів, харчові продукти і персонал на ПС, які не пройшли очистки та дегазації після закінчення АХР.

7.1. Для захисту організму від потрапляння пестицидів і агрохімікатів через органи дихання, шкіру і слизові оболонки працівники повинні забезпечуватись спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

7.2. Видача, зберігання та користування ЗІЗ здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137.

7.3. Для захисту органів дихання застосовуються респіратори або протигази, під час використання яких слід ураховувати час захисної дії фільтрувальних пристроїв відповідно до вимог ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ "Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия".

7.4. Під час роботи з помірно небезпечними малолеткими речовинами необхідно використовувати протипилові респіратори типу Астра-2, У2-К, Ф-62Ш.

7.5. Під час роботи з леткими сполуками, а також з препаратами 1-го і 2-го класу небезпеки необхідно використовувати протигазові респіратори (РПГ-67) та універсальні респіратори (РУ-60М) з відповідними патронами згідно з технічною документацією.

7.6. Під час контакту з препаратами 1-го і 2-го класів небезпеки, а також з розчинами пестицидів повинен застосовуватися спеціальний одяг, виготовлений із спеціальних тканин із просоченням, а також додаткові ЗІЗ захисту шкірних покривів - непромокальні фартухи, нарукавники з плівкових матеріалів відповідно до вимог ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ "Фартуки специальные. Технические условия".

7.7. Для захисту рук під час роботи з концентрованими емульсіями, розчинами та іншими рідкими формами пестицидів застосовують гумові рукавички технічні КЩС (тип 1 і 2), латексні, промислові з латексу, бутилкаучуку та інші рукавички технічного і промислового призначення.

Не дозволяється використання медичних гумових рукавичок.

7.8. Для захисту ніг під час роботи з розчинами пестицидів слід використовувати гумові чоботи з підвищеною стійкістю до дії пестицидів і дезінфекційних засобів відповідно до вимог ГОСТ 5375-79 "Сапоги резиновые формовые. Технические условия".

7.9. Для захисту очей слід застосовувати захисні окуляри відповідно до ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ "Очки защитные. Общие технические условия".

7.10. Під час роботи з їдкими та подразнювальними для шкіри препаратами необхідно змазувати шкіру обличчя, носову порожнину і шию вазеліном. Під час роботи з фосфор- і хлорорганічними препаратами змазувати шкіру будь-якими жирами чи мазями не дозволяється.

7.11. ЗІЗ слід знімати в такій послідовності: не знімаючи з рук, вимити гумові рукавички у знешкоджувальному розчині (3 - 5-відсотковий розчин кальцинованої соди, вапняне молоко), промити їх у воді; потім зняти захисні окуляри та респіратор, спецвзуття і спецодяг; знову промити рукавички у знезаражувальному розчині та воді і лише після цього зняти їх.

7.12. Для запобігання негативному впливу пестицидів і агрохімікатів на організм працівників необхідно дотримуватися правил особистої гігієни:

під час роботи не дозволяється знімати захисний спецодяг, а також палити, їсти і пити;

перед відвідуванням туалету слід ретельно струсити віником пил із захисного одягу і вимити руки з милом;

не витирати руки спецодягом, не носити будь-які предмети, продукти харчування в спецодязі;

перед обідньою перервою, а також після закінчення робочого дня необхідно зняти ЗІЗ, дотримуючись вимог пункту 7.11 цього розділу, вимитися з милом під душем, після чого одягти повсякденний одяг;

приймати їжу, палити, пити воду дозволяється у спеціально відведеному місці, розташованому не ближче ніж 200 м з підвітряного боку від оброблюваної площі, завантажувального майданчика, злітно-посадкової смуги, попередньо знявши спецодяг і ретельно вимивши з милом руки і обличчя;

не дозволяється відносити ЗІЗ додому, носити спецодяг і спецвзуття після роботи.

7.13. Спеціальний одяг щодня після роботи необхідно очищувати шляхом витрушування або за допомогою пилососа і зберігати в індивідуальних шафах у спеціально виділеному сухому, чистому, добре провітрюваному приміщенні. Не дозволяється зберігати ЗІЗ в одному приміщенні із пестицидами.

Крім механічного видалення пестицидів і агрохімікатів, спецодяг повинен піддаватися періодичному знезаражуванню та пранню в міру його забруднення, але не рідше ніж через шість робочих змін.

 

Завідувач сектору організації державного
нагляду за промисловою безпекою та
охороною праці у машинобудуванні,
на транспорті та у зв'язку 

 
 
 
П. І. Буряк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
транспорту та зв'язку України 

 
В. В. Шевченко 

Голова Професійної
спілки авіапрацівників України 

 
І. Д. Звінник 

Перший заступник Міністра,
головний державний
санітарний лікар України 

 
 
М. Г. Проданчук 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Заступник Міністра
аграрної політики України 

 
О. О. Шевченко 

Перший заступник директора
з наукової роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці 

 
 
 
М. О. Лисюк 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України 

 
 
 
Ю. Мельников Завантажити