НПАОП 0.00-1.22-08Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
8. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ
(заповнюється виробником)

______________________________________________________________________________________,
                                                                              (найменування та модель навантажувача)
заводський номер _________________, номер двигуна ________________, рама шасі _____________, підданий консервації відповідності до вимог настанови з експлуатації __________________________.
                                                                                                                                                                                  (позначення) 

Дата консервації _______________
Термін консервації _______________

                           Консервацію навантажувача провів _________________________________________
                                                                                                                                                                            (підпис) 
                           Навантажувач після консервації прийняв _____________________________________
                                                                                                                                                                            (підпис) 
9. СВІДОЦТВО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДПРОДАЖНОЇ ПІДГОТОВКИ
(заповнюється дилером)

______________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування та модель навантажувача)
заводський номер _____________, номер двигуна _______________, рама шасі ___________________
пройшов передпродажну підготовку відповідності до вимог настанови з експлуатації ____________________.
              (позначення) 

Передпродажна підготовка проведена на ___________________________________________________
                                                                                                                                               (назва підприємства) 

Місце печатки
 
 
__________________________
(дата) 

 
__________________________________
(підпис відповідального працівника) 
10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

10.1. Виробник гарантує справну роботу навантажувача за умови придбання навантажувача безпосередньо у виробника чи в уповноваженого представника та дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації відповідно до настанови з експлуатації.

10.2. Гарантійний строк експлуатації - ____ місяців від дня введення навантажувача в експлуатацію і не більше _____ місяців від дня виготовлення, за умови, що напрацювання за цей період не перевищує ______ мотогодин. Гарантійний строк не розповсюджується на деталі, що швидко зношуються.

10.3. Строк служби навантажувача - _____ років від дня введення в експлуатацію. 
11. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
(заповнюється виробником або дилером)

______________________________________________________________________________________,
                                                                            (найменування та модель навантажувача)
заводський номер _____________, номер двигуна ______________, рама шасі ___________________.

Дата випуску ______________________
Дата передачі власнику _____________

                      Місце печатки       ___________________________________________________________
                                                                                               (підпис відповідального працівника виробника чи дилера) 
12. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

12.1. Принципова електрична схема та перелік елементів.

12.2. Принципова гідравлічна схема та перелік елементів. 
13. ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАВАНТАЖУВАЧА*

Найменування підприємства (організації) або прізвище та ініціали приватної особи, що експлуатують навантажувач 

Місцезнаходження навантажувача (адреса підприємства або приватної особи) 

Дата прибуття 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________
*Не менше 3 сторінок. 
14. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ТЕХНІЧНИЙ СТАН НАВАНТАЖУВАЧА*

Номер і дата наказу про призначення або договору з організацією 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Номер посвідчення 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________
*Не менше 3 сторінок. 
15. ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ*

Дата
проведення 

Опис проведених робіт 

Перелік замінених складових частин і деталей 

Сервісний центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________
*Не менше 2 сторінок. 
16. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ, ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЇ І ЗАМІНУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН НАВАНТАЖУВАЧА*

Дата 

Відомості про заміну і ремонт 

Відомості про приймання навантажувача з ремонту (дата, номер документа) 

Підпис працівника, відповідального за технічний стан навантажувача 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________
*Не менше 5 сторінок. 
17. ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ*

Дата
проведення 

Вид технічного обслуговування 

Опис проведених робіт, виявлені
дефекти, несправності
та пошкодження** 

Посада, прізвище, ініціали, підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________
*Не менше 20 сторінок.

**У цей розділ заносять результати налагодження навантажувача. 
18. ЗАПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ*

Дата технічного огляду 

Результати технічного огляду** 

Строк наступного технічного огляду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________
*Не менше 15 сторінок.

**У цей розділ заносять результати експертного обстеження навантажувача. 
19. РЕЄСТРАЦІЯ
(окрема сторінка)

Навантажувач зареєстрований за N _______________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________
                             (найменування територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу
______________________________________________________________________________________.
                                  виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, що проводить реєстрацію) 

У паспорті пронумеровано ____________ сторінок і прошнуровано усього ________ аркушів, у тому числі схем на __________ аркушах.
 

Місце
штампа
_____________________
                       (дата)  

________________
(підпис, посада)
___________________________
(прізвище, ініціали особи,
що реєструє) 
 

Начальник управління
науково-технічного
забезпечення державного нагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
І. О. Перевозник 
 

Завантажити