НПАОП 0.00-7.08-07Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

кожен склад ВМ повинен мати два виходи для людей. Під час будівництва метрополітену і тунелів, а також у разі проведення підземних гірничорозвідувальних виробок дозволяється мати тимчасові склади ВМ з одним виходом за місткості складу не більше ніж 1 т ВР;

під час будівництва метрополітену, спорудження тунелів і проведення геологічними організаціями підземних гірничорозвідувальних виробок відстань від найближчої комірки або камери до стовбура шахти, камер і виробок, у яких прокладено основні постачальні магістралі (водовідливні та вентиляційні труби, кабелі), та від виробок, що призначені для проходження людей, повинна бути не менше ніж 15 м;

за наявності в складі ВМ рейкових колій необхідно забезпечити їхню електроізоляцію від загальношахтних.

За проектом будівництва дозволяється з'єднувати виробки, в яких розташовані камери (комірки), з головними виробками меншою кількістю підвідних виробок за умов облаштування між сховищами і заїздами сталевих дверей, що локалізують вибух у сховищах.

Не можна розташовувати склади ВМ між виробками головних напрямків: уклонами, бремсбергами і ходками при них.

7.8. Загальна місткість підземного складу ВМ та місткість окремих камер (комірок) повинна бути визначена проектом будівництва. При цьому на вугільних шахтах місткість камери в складах ВМ камерного типу повинна бути не більшою ніж дві тони ВР, а місткість комірки в складах ВМ коміркового типу - не більшою ніж 400 кг ВР.

7.9. Граничнодопустима місткість окремої витратної камери в підземних виробках повинна становити не більше ніж дві тонни ВР і відповідної кількості ЗІ, а окремого дільничного пункту зберігання - не більше ніж одна тонна ВР і відповідної кількості ЗІ.

7.10. Усі виробки складу ВМ повинні мати неспалиме кріплення та бути побіленими. У стійких породах кріплення підвідних виробок необов'язкове.

7.11. Провітрювання складу ВМ необхідно здійснювати струменем свіжого повітря. Кількість повітря, що подається до складу ВМ, повинна забезпечувати його чотирикратний щогодинний обмін у всіх виробках.

Повітряний струмінь, який виходить зі складу ВМ, не можна спрямовувати у виробки зі свіжим струменем повітря.

7.12. На складі ВМ повинні бути первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники, ящики з піском, ємності з водою, пожежний трубопровід з гідрантами тощо). Дозволяється влаштовувати автоматичні засоби пожежогасіння.

7.13. На початку підвідних виробок до камер або комірок складу ВМ повинні бути протипожежні двері.

7.14. У підвідних виробках до складу ВМ та в складах ВМ шахт (рудників), небезпечних через газ або пил, необхідно застосовувати електроустаткування у вибухозахищеному виконанні, а в інших шахтах (рудниках) - у рудниковому нормальному виконанні. Електропроводку для освітлення в складах ВМ і підвідних виробках дозволяється виконувати броньованим кабелем у свинцевій або полівінілхлоридній оболонці чи гнучкими гумовими кабелями з неспалимою ізоляцією й оболонкою.

Для живлення освітлювальних установок застосовують напругу (лінійну) не вище 220 В. Освітлювальну мережу необхідно захищати від витоків струму.

Освітлення підвідних виробок і допоміжних камер здійснюється світильниками, підвішеними до покрівлі виробок, а камер (комірок) для зберігання ВМ - косим світлом з підвідних виробок, через фрамугу, розташовану над дверима.

7.15. У разі облаштування підземних складів ВМ автоматичною охоронною сигналізацією необхідно забезпечувати виведення сигналу на пульт чергового (диспетчера) підприємства (шахти, рудника тощо).

7.16. У вугільних шахтах, які розробляють пласти, небезпечні за вибухами пилу, у підвідних виробках до складів ВМ та витратних камер необхідно встановити сланцеві або водяні заслони, а також проводити періодичне осланцювання виробок чи очищення їх від пилу.

7.17. У складах ВМ біля вхідних дверей і в камері видавання ВМ встановлюється телефон.

7.18. Порядок зберігання ВМ, утримання і охорони підземних витратних камер повинен бути таким самим, як і в підземних складах ВМ. При цьому ВМ і ЗІ необхідно зберігати у відділеннях, відгороджених одне від одного цегляною, бетонною або іншою подібною стіною товщиною не менше ніж 25 см. У витратній камері повинно бути обладнано місце для видавання ВМ підривникам.

7.19. Витратні камери розташовуються не ближче ніж 200 м від місць посадки людей у пасажирські вагони та місць навантаження-вивантаження гірничої маси.

Витратні камери місткістю до 1 тис. кг ВР дозволяється влаштовувати на розширенні виробок горизонтів, провітрювати їх свіжим струменем повітря за рахунок загальношахтної депресії та відгороджувати суцільною по висоті цегляною, бетонною або іншою подібною стіною товщиною не менше ніж 25 см.

Витратні камери місткістю більше ніж 1 тис. кг ВР розміщують в спеціально відведеній провітрюваній аналогічно складам ВМ виробці на відстані не менше ніж 25 м від виробок, призначених для постійного проходження людей.

7.20. Витратні камери повинні бути закріплені неспалимим кріпленням і мати стаціонарне освітлення. Підвідні до витратної камери виробки необхідно закріплювати на довжині не менше ніж 5 м неспалимим кріпленням.

7.21. У підвідній виробці до витратної камери повинно бути двоє металевих дверей: перші - суцільні (протипожежні), а другі - ґратчасті з вікном для видавання та приймання ВМ. Двері повинні мати надійні замки, конструкція яких повинна виключати їх блокування зсередини.

Для розміщення ВМ у витратних камерах облаштовуються стелажі, а для зберігання вибухових машинок, проводів, контрольно-вимірювальних приладів, поліетиленових мішків тощо - встановлюються ящики. ВМ у заводській упаковці допускається зберігати в штабелях.

7.22. Пункт зберігання засобів протипожежного захисту та телефон біля витратної камери встановлюються з боку надходження свіжого струменя повітря.

7.23. Дільничний пункт зберігання ВМ повинен мати вигляд обгородженої ґратчастими стінками (перегородками) виробки або частини виробки, в якій установлені спеціальні металеві ємності для ВМ, що закриваються на замки. Двері пункту повинні мати внутрішній замок. Конструкція замка повинна виключати його блокування зсередини пункту при відкриванні зовні.

7.24. На дільничних пунктах як ємності для ВМ дозволяється використовувати металеві сейфи, шафи (контейнери) чи ящики, виготовлені з металевих листів товщиною не менше ніж 2 мм, а також шахтні вагонетки, обладнані металевими кришками. Такі ємності необхідно розташовувати безпосередньо у виробці, розділяючи їх перегородками, або встановлювати у нішах, підготовлених у стінках виробки. Шафи, ящики, сейфи повинні мати суцільні шви та ручки для перенесення.

7.25. Двері ємності для ВМ повинні бути виконані на рівні її фронтальної площини без щілин по периметру та повинні замикатися на внутрішній замок. Над дверима повинен бути жорстко закріплений металевий козирок. Зовнішня сторона ящика, шафи, сейфа повинна мати передбачений пристрій для вивішування попереджувального знака про наявність у ємності ВМ.

7.26. Двері ємності для ВМ маркують так: діагональна червона смуга шириною не менш ніж 10 см і літерний знак "ВМ" чи "ВР", або "ЗІ" заввишки 15 - 20 см.

7.27. Зовнішня поверхня ємності для ВМ фарбується у жовтий колір.

7.28. Замок ємності для ВМ повинен мати два ключі. Один ключ видається підривнику та знаходиться в нього до кінця зміни. Місце зберігання другого ключа, а також порядок видачі та приймання його визначається начальником дільниці. У разі втрати одного з ключів замок замінюють.

7.29. Ємність для спільного зберігання ВМ повинна бути розділена суцільними металевими перегородками на окремі відділення, які призначені для розміщення ВР, ЗІ, контрольно-вимірювальних і вибухових приладів, магістральних проводів, ампул для гідрозабивки тощо. Дно відділення для зберігання ЗІ повинно бути футерованим зсередини м'яким матеріалом (повсть, гума, сукно, поролон, пінопласт тощо). Розміри відділень для зберігання ЗІ повинні забезпечувати вільне їх розміщення.

7.30. Металеві ємності для зберігання ВМ, встановлені в дільничних пунктах, необхідно заземлювати.

7.31. Кожна ємність для ВМ повинна мати інвентарний номер з цифр розміром 10 х 7 см, що наносяться фарбою. Ємності нумерують у межах дільниці.

7.32. Забороняється використання однієї ємності в зміні двома і більше підривниками. Використання ємностей підривником у зміні повинно реєструватися у книзі нарядів дільниці через закріплення номера ємності за кожним окремим підривником.

7.33. У разі зберігання ВМ у небезпечній зоні підготовки та ведення вибухових робіт усіх працівників на дільниці слід інформувати та попереджувати під розпис у книзі інструктажу щодо потенційної небезпеки та необхідності дотримання особливої обережності в місцях розташування ємностей з ВМ.

7.34. Перед розміщенням ВМ у ємність підривник зобов'язаний перевірити: наявність і цілісність заземлення, стан стінок ємності, відсутність сторонніх предметів і матеріалів у ній і навколо неї.

7.35. Зберігання змінної кількості ВМ в ємностях можна без виставляння постів охорони, але під постійним контролем підривника, на якого виписано наряд-путівку на одержання ВМ. За наявності в ємності ВМ вивішується попереджувальний знак у вигляді рівностороннього трикутника (з довжиною сторони 200 мм) жовтого кольору з окантовкою чорною смугою, ширина якої 25 мм з написом усередині чорним кольором "У сейфі ВМ". У разі відсутності ВМ попереджувальний знак повинен зберігатися всередині ємності.

7.36. Забороняється переміщення, перевезення ємностей у разі наявності в них ВМ.

Забороняється використання ємності для ВМ для інших цілей, крім прямого призначення, незалежно від наявності чи відсутності в ній ВМ.

7.37. Якщо виявлено ознаки пошкодження або поломки дверей ємності з ВМ, особа, яка це виявила, повинна негайно повідомити особу з технічного нагляду. У такому випадку доступ підривника до ємності забороняється до закінчення розслідування і дозволу технічного керівника шахти (рудника).

7.38. Пункт відстою вагона (вагонів) з ВР, призначеного для масового заряджання, дозволяється обладнувати у виробках шахт (рудників), які регулярно проводять механізоване заряджання з одночасним вибухом більше 10 т ВР.

7.39. Вагони з ВР в пункті відстою зберігають не більше двох діб.

7.40. Кількість ВР, які передбачається зберігати в пункті відстоювання вагонів, не може перевищувати двозмінного запасу за тризмінної робочої доби та тризмінного запасу за чотиризмінної робочої доби. В усіх випадках одночасно в пункті зберігають не більше 10 т ВР.

7.41. Умови безпечної доставки вагонів з ВР у підземних виробках повинні відповідати вимогам перевезення їх електровозним транспортом.

7.42. За погодженням з територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення пункт відстою вагонів можна поєднувати з витратним складом ВМ або обладнувати окремо від нього. При цьому пункт відстоювання вагонів необхідно провітрювати окремим струменем свіжого повітря за рахунок загальнорудникової депресії.

7.43. Під час обладнання пунктів окремо від складу ВМ основна виробка пункту повинна бути паралельно відкатній виробці, а у разі розміщення разом зі складом ВМ - паралельно основній виробці складу ВМ. Разом з тим відстань між такими виробками не повинна бути меншою ніж 16 м у разі розміщення пункту окремо від складу ВМ і 12 м у разі розміщення пункту разом зі складом ВМ.

7.44. У підвідних виробках перед гратчастими протипожежними дверима пункту відстою вагонів рейкову колію електрично ізолюють від загальнорудникової. Секційні роз'єднувачі контактного проводу та рейкової колії обладнують за дверима пункту (зсередини). Вагони з ВМ в пункті розташовують так, щоб контактний провід не розміщувався над вагонами з ВР (не ближче ніж 5 м від першого і останнього вагонів). Стрілочні переводи рейкової колії на в'їзді до пункту та виїзді з нього закривають на замки, ключі від яких знаходяться в керівника вибухових робіт.

7.45. На період відстою вагонів з ВР контактний провід і освітлювальну мережу в пункті вимикають.

7.46. Пункт відстою вагонів з ВР повинен мати телефонний зв'язок з диспетчером шахти (рудника). Під час обладнання пункту окремо від складу ВМ телефонний апарат розташовують в окремій ніші підвідної виробки, призначеної для розміщення протипожежного поста і водяного гідранта. Крім цього, в пункті обладнують нішу для протипожежних матеріалів.

7.47. У разі влаштування пункту паралельно відкатній виробці необхідно забезпечити його постійну охорону на період розміщення ВР у ньому. Якщо ВР у пункті немає, його двері закривають на замок і опломбовують.

7.48. Вагони з ВР в пункті залишають зчепленими, а перший і останній вагони закріплюють на рейковій колії. Конструкція кріплення повинна виключати самовільне та несанкціоноване переміщення вагона з ВР.

7.49. Виробки пункту закріплюють вогнестійким кріпленням, а у міцних породах - торкретбетоном.

7.50. У пункті відстоювання також зберігають ВР, які доставляють для масового вибуху в транспортно-зарядних машинах.

8. Поглиблені склади ВМ

8.1. Поглиблені склади ВМ можна влаштовувати в масиві гори, пагорба чи скелі. Вони повинні сполучатися з поверхнею штольнеподібними виробками, які мають уклон у напрямку їх устя.

Устя виробок повинні мати подвійні двері, що відкриваються назовні. Зовнішні двері повинні бути суцільними металевими або дерев'яними, оббитими покрівельною сталлю, а внутрішні - гратчастими.

8.2. Якщо відстань від входу в склад ВМ до найближчої камери схову ВМ більше ніж 15 м, склад ВМ повинен мати два виходи: один - експлуатаційний, другий - запасний. Провітрювати склад ВМ треба відповідно до вимог для підземних складів ВМ. Для цього можна використовувати свердловину, шурф чи штольню.

8.3. Перед устям виробки, що веде до складу, роблять захисний вал висотою, більшою за висоту виробки на 1,5 м. Довжина захисного валу повинна бути не менше потроєної ширини виробки на рівні гребеня валу, а ширина гребеня - не менше ніж 1 м. Інші розміри валу та склад його ґрунту береться відповідно до пункту 3.16 цих Вимог.

8.4. Кріплення камер, призначених для зберігання ВМ, і підвідних виробок до них повинно бути неспалимим або дерев'яним, обробленим вогнезахисним розчином.

8.5. Електроустаткування поглиблених складів ВМ повинно відповідати вимогам пункту 7.14 цих Вимог. Вмикання і вимикання освітлення виробок поглибленого складу здійснюють з поверхні.

Якщо немає стаціонарних джерел електроенергії з дозволу керівника суб'єкта господарювання можна використовувати для освітлення в складі ВМ індивідуальні рудникові акумуляторні світильники.

8.6. Склад ВМ повинен мати телефонний зв'язок.

8.7. Для поглиблених складів ВМ, якщо товщина покривного шару більша ніж 10 м, захист від блискавки не обов'язковий.

Якщо в складі ВМ є рейкові колії та трубопроводи, їх необхідно ізолювати від прокладених на земній поверхні.

8.8. Територія поглиблених складів ВМ повинна бути огороджена так, щоб виходи з них розміщувались всередині огорожі.

Пости охорони розміщують як біля входу в склад ВМ, так і біля усть вентиляційних виробок і біля запасного виходу, якщо вони не перебувають у полі зору поста, розміщеного біля входу в склад ВМ.

8.9. Інші вимоги до облаштування поглиблених складів ВМ такі ж, як і для поверхневих постійних складів ВМ.

9. Вимоги до зберігання ВМ на місцях ведення вибухових робіт

9.1. ВМ на місцях ведення вибухових робіт (у заряджених шпурах, свердловинах тощо) залишати без охорони забороняється.

Порядок охорони ВМ на місцях ведення вибухових робіт встановлюється наказом по підприємству відповідно до законодавства та цих Вимог.

9.2. У підземних виробках можна зберігати ВМ у межах небезпечної зони вибухових робіт у металевих ємностях в обсязі змінної потреби. Конструкція та порядок використання ємностей повинні відповідати вимогам пунктів 7.25 - 7.40 цих Вимог.

9.3. ВМ в обсязі змінної потреби дозволяється зберігати під контролем підривника на місцях робіт до заряджання без виставлення постів охорони забороненої зони, за винятком масових вибухів, коли у забороненій зоні ВМ розміщують під охороною.

9.4. Кількість ємностей для ВМ у місці зберігання ВМ визначається виходячи зі змінної потреби ВМ. Маса ВМ у ємності не повинна перевищувати 150 кг ВМ та ЗІ у разі зберіганні їх разом із ЗІ і повинна бути використана протягом зміни. Якщо зберігаються тільки ВМ (без ЗІ), норма завантаження ємності з ВМ може бути збільшена до 200 кг. ЗІ при цьому повинні зберігатися в окремій ємності.

9.5. Ємності для зберігання ВМ в обсязі змінної потреби розміщуються в спеціально пройдених нішах.

9.6. Забороняється використовувати ніші, призначені для розміщення ємностей з ВМ, для зберігання іншого устаткування та інших матеріалів, а також для укриття підривників під час виконання вибухових робіт.

9.7. В ємностях для ВМ заборонено зберігати предмети, прилади та матеріали, які не стосуються вибухових робіт.

9.8. У міжповерхових виробках ємності для зберігання ВМ розміщують на стороні виробки, протилежній тій, на якій прокладено водоповітряні комунікації та кабелі електропостачання та освітлення.

У разі розміщення трубопроводів і електричних кабелів на різних сторонах виробки ємності для зберігання ВМ забороняється розташовувати на стороні прокладання електрокабелів.

9.9. Ємності для ВМ розміщують на відстані не ближче ніж 30 м від діючих вибоїв, в яких ведуть вибухові роботи з проходки виробок, не ближче ніж 5 м на міжповерхових виробках від стаціонарного електроустаткування (скреперні лебідки, пускачі, освітлювальні трансформатори тощо) і не ближче ніж 20 м від зварювальних апаратів. Ніша повинна мати глибину, яка забезпечує повне розміщення в ній ємності з ВМ. Підходи до ніші повинні бути вільними, не захаращеними предметами та неприбраною гірничою масою.

9.10. Під час розміщення ємностей для ВМ безпосередньо в міжповерхових виробках (у стінках виробок) ящики для зберігання слюсарного інструменту, запасних частин тощо розміщують на відстані не ближче ніж 5 м від місць зберігання ВМ.

9.11. Якщо в одному місці зберігання знаходяться декілька ємностей для ВМ, їх необхідно розміщувати в окремих нішах. Відстань між нішами повинна бути не менше ніж 3 м (по стінках).

9.12. Вагонетки з ВМ потрібно встановлювати на розширенні виробки, у нішах чи у тупиковій виробці.

9.13. Під час проведення вибухових робіт в населених пунктах або всередині будівель (споруд) ВМ повинні розміщуватись в ізольованому приміщенні під охороною.

9.14. Зберігати ВР у зарядних, зарядно-змішувальних машинах і пристроях (крім лабораторій перфораторних станцій) більше доби забороняється.

9.15. Біля стовбурів шахт, усть штолень і тунелів під час їх проходки дозволено зберігати ВМ в обсязі змінної потреби в будках або під накриттями на відстані не менше ніж 50 м від стовбура шахти або устя штольні (тунелю), а також від будівель і споруд на поверхні.

Начальник відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості

та за вибуховими роботами  

Є. І. Захаренков 

Завантажити