НПАОП 0.00-3.11-94Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

* — значення в прикладі взято умовно.

Спочатку визначається трудомісткість робіт щодо розроблення зазначеного нормативного акта Т рза формулою 1. Вона обчислена в прикладі 1 і дорівнює 555,67 [л.дн.].

Потім визначається трудомісткість перегляду Т пргза формулою 5:

555,67 x 30:100=166,7 [л.дн.].

Вартість основного етапу робіт щодо перегляду нормативного акта Спрг визначається за формулою 8:


=[1000000 x 166,7 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+2000000=22,44 млн. [крб.].

Загальна вартість робіт:

8,97+22,44=31,41 млн. [крб.].

Приклад 5. Внесення змін тільки в 2 з 100 пунктів чинного ДНАОП, що має дані, наведені у прикладі 1, за винятком значення М. В даному прикладі М=100000.

Трудомісткість внесення змін Т змвизначається за формулою 6:

555,67 x 2:100=11,11 [л.дн.].

Вартість внесення змін С змв ДНАОП визначається за формулою 8:


=[1000000 x 11,11 x (1+0,52+1+0,8):21,2]+0=1,46 млн. [крб.].

Приклад 6. За результатами перевірки визначена доцільність прямого застосування розробленого в іншій державі нормативного акта, що відповідає даним, наведеним у прикладі 1, за винятком значень К впта М. В даному прикладі М=1000000 крб., К вп=0,04, бо нормативний акт тільки погоджується з двома організаціями.

Трудомісткість запозичення Т запвизначається за формулою 7:

40 x 1,3 x 1,2 x (1+0,25+0,04)=80,5 [л.дн.].

Вартість запозичення нормативного акта С запвизначається за формулою 8:

=[1000000 x 80,5 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+1000000=10,87 млн. [крб.].

Завантажити