НПАОП 0.00-5.13-94Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ЗУПИНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 30 грудня 1994 р. № 133

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 січня 1995 р. за № 3/539


З метою виконання вимог Закону України «Про охорону праці» щодо неприпустимості експлуатації виробничих об’єктів, які створюють небезпеку життю або здоров’ю працюючих, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію пре порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, що додається

2. Начальнику управління справами Бочкарьову Ю.О. забезпечити територіальні управління необхідною кількістю пломбіраторів і пломб.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальників галузевих управлінь і відділів Комітету.

Голова Комітету

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗУПИНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’Є КТІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОРУШЕНЬ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

5 січня 1995 р. за № 3/539

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 30 грудня 1994 р. № 133

Дана Інструкція встановлює єдиний порядок передбаченої ст.45 Закону України «Про охорону праці» зупинки експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і устаткування (далі — об’єктів) до усунення порушення вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих.

Дія Інструкції поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

Інструкція обов’язкова для виконання посадовими особами (державними інспекторами) органів Держнаглядохоронпраці України.

2.1. В разі прийняття посадовими особами (державними інспекторами) Держнаглядохоронпраці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці рішення про зупинку експлуатації об’єктів, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих, повинно застосовуватися пломбування виробничих об’єктів.

2.2. Пломби накладаються:

в разі зупинки експлуатації підприємств; окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих, на основні машини і агрегати, без включення в роботу яких неможлива в цілому експлуатація об’єкта, робота якого забороняється;

в разі зупинки роботи машин, механізмів, устаткування, які експлуатуються з порушенням вимог нормативних актів про охорону праці, — безпосередньо на це обладнання.

Залежно від конкретної ситуації пломби можуть накладатися й на інші конструктивні елементи будівель і споруд (двері, люки, лази), пускову апаратуру, органи управління устаткуванням тощо.

2.3. Для пломбування використовуються стандартні свинцеві або поліетиленові пломби з камерою або з двома паралельними отворами та металевий дріт.

За своєю конструкцією пломба повинна не допускати її зняття без руйнування цілісності, чим запобігається самовільне відновлення зупинених робіт.

2.4. Накладання свинцевих і поліетиленових пломб повинно проводитись у порядку згідно з додатком.

2.5. Пломби затискуються пломбіратором таким чином, щоб з обох її сторін залишився чіткий і ясний відбиток, а дротину неможливо було витягти з пломби. Після затискування пломба повинна бути пильно оглянута і в разі виявлення дефектів (неясність ознаків, зріз ознаків тощо) замінена іншою.

2.6. Пломби, що накладаються, після затискування пломбіраторами повинні мати слідуючі ознаки:

з одного боку — літери ДІОП (державна інспекція охорони праці);

з другого боку — коди державної інспекції охорони праці, що визначаються в установленому Держнаглядохоронпраці порядку, та інспектора, що визначаються начальником інспекції.

Наприклад:

2.7. У приписі в пункті, де вказуються відомості про заборону експлуатації підприємства, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і устаткування, вказується їх назва, дата, час та місце накладання пломби, а також посада і прізвище особи, під відповідальність якої здана на збереження пломба.

2.8. Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечувалась безпека особи, яка її накладає, а машини, механізми і устаткування, що підлягають пломбуванню, не створювали аварійних ситуацій з причини Їх зупинки.

2.9. Зняття пломби без дозволу посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці вважається порушенням вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

2.10. Територіальне управління видає пломбіратори державним інспекторам охорони праці з врахуванням чисельності державних інспекторів.

2.11. Начальник державної інспекції охорони праці видає пломбіратори державним інспекторам під розписку. В разі звільнення інспектора з роботи пломбіратор повертається в державну інспекцію.

2.12. Посадові особи (державні інспектори) територіальних управлінь і державних інспекцій охорони праці повинні утримувати пломбіратори в місцях, які забезпечують їх надійне зберігання.

до Інструкції про порядок зупинки експлуатації об’єктів

Мал.1. Спосіб накладання свинцевих пломб з двома паралельними отворами.

Мал.2. Спосіб накладання свинцевих пломб з камерою.

Мал. З. Спосіб накладання поліетиленових пломб з камерою.

5


Завантажити