НПАОП 0.00-6.07-06Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

3


Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 9 вересня 2006 року N 597

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

20 вересня 2006 р. за N 1063/12937

Відповідно до статті 15 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" та з метою забезпечення безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами промислового призначення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт, який додається.

2. Управлінню правового забезпечення (Сухар А. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М. В.) уключити зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М. В.

Міністр 

В. І. Балога 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 9 вересня 2006 р. N 597

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

20 вересня 2006 р. за N 1063/12937 

ПОРЯДОК

затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

1. Порядок розроблено на виконання вимог статті 15 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".

2. Вибухові роботи здійснюються на підставі наступної проектно-технічної документації: типового проекту ведення вибухових робіт, проекту ведення вибухових робіт та паспорта ведення вибухових робіт.

3. Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

типовий проект ведення вибухових робіт - технічний документ, розроблений для тривалого здійснення вибухових робіт на одних і тих самих об'єктах чи виробництвах (шахтах, рудниках, кар'єрах, геофізичних дослідженнях, нафтогазовидобуванні, обробленні матеріалу енергією вибуху тощо), який містить комплекс заходів, пов'язаних з підготовкою, організацією і проведенням вибухів;

паспорт ведення вибухових робіт - технічний документ, розроблений на основі типового проекту, для здійснення конкретного вибуху в типових умовах виробництва;

проект ведення вибухових робіт - технічний документ, що містить комплекс організаційних і технічних заходів з підготовки та проведення вибухових робіт в умовах, які не є типовими.

4. Типовий проект або проект ведення вибухових робіт затверджується та вводиться в дію наказом керівника суб'єкта господарювання. У разі ведення вибухових робіт підрядним способом зазначені проекти затверджуються та вводяться в дію наказом керівника суб'єкта господарювання, який здійснює вибухові роботи, за погодженням із замовником цих робіт.

5. Уведення в дію типового проекту або проекту ведення вибухових робіт здійснюється за умови проведення його експертизи відповідно до законодавства та погодження зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами або його територіальними органами.

6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду або його територіальний орган протягом 20 робочих днів після реєстрації заяви погоджує типовий проект або проект ведення вибухових робіт чи приймає рішення про відмову з належним обґрунтуванням.

7. Рішення про відмову щодо погодження типового проекту або проекту ведення вибухових робіт приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду або його територіальним органом у разі ненадання суб'єктом господарювання вищезазначених документів та(або) неправильного їх оформлення.

8. Паспорт ведення вибухових робіт затверджується технічним керівником суб'єкта господарювання, який здійснює вибухові роботи. При підрядному способі ведення вибухових робіт паспорт ведення вибухових робіт затверджується технічним керівником підрядної організації після погодження з технічним керівником суб'єкта господарювання, на об'єктах якого здійснюватимуться вибухові роботи.

Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС України 

М. В. Саварин 

Завантажити