НПАОП 0.00-1.10-07Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт

14


Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду

від 12 січня 2007 року N 5

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 січня 2007 р. за N 66/13333

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности труда при производстве изыскательских русловых работ", затверджені Міністерством річкового флоту РРФСР 17.12.81.

3. Управлінню організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки (Морозов В. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) ужити заходів щодо внесення Правил до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду вжити заходів щодо вивчення вимог Правил посадовими особами державних інспекцій.

6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати наказ у журналі "Охорона праці".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О. І.

Голова Держгірпромнагляду 

С. Сторчак 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 12 січня 2007 р. N 5

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 січня 2007 р. за N 66/13333 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВИШУКУВАЛЬНИХ РУСЛОВИХ РОБІТ

1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАГАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1.1 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт (далі - Правила) встановлюють вимоги безпеки під час виконання вишукувальних руслових робіт на внутрішніх водних шляхах.

1.2 Вимоги цих Правил поширюються на всіх суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з виконанням вишукувальних руслових робіт.

1.3 Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами, які виконують вишукувальні руслові роботи.

1.4 Працівники повинні бути забезпечені спеціальним одягом і спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм та у порядку відповідно до НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.5 Працівники повинні проходити медичні огляди в установлені терміни відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (зі змінами).

1.6 Працівники, які обслуговують вантажопідіймальні пристрої, судна, катери та човни, а також зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, повинні мати посвідчення, свідоцтва або дипломи на право виконання відповідних робіт, обслуговування і керування моторними човнами, катерами, суднами відповідно до вимог органів судноплавного та технічного нагляду.

1.7 Обладнання, інструмент і пристрої, що експлуатуються, мають бути справними. Огляд, періодична перевірка та випробування їх повинні виконуватися відповідно до НПАОП 0.00-1.30-01 Правил безпеки при роботі з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 N 252.

1.8 У разі виявлення несправностей обладнання, інструменту і пристроїв працівник зобов'язаний негайно повідомити своєму безпосередньому керівникові, а у випадку його відсутності - вищому керівникові та у межах своїх прав і обов'язків вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей і порушень.

1.9 Не дозволяється виконувати роботи на несправному устаткуванні, користуватися несправними пристроями й інструментами.

1.10 Під час виконання робіт, при яких існує небезпека падіння у воду, працівники забезпечуються рятувальними жилетами.

1.11 Рятувальні засоби (жилети, круги, нагрудники та ін.) мають щорічно перед початком навігації перевірятися спеціальною комісією підприємства та випробовуватися.

1.12 Випробування та технічні огляди рятувальних засобів проводять відповідно до вимог "Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания", уведених у дію наказом Регістру судноплавства України від 23.12.2005 N 437 (далі - Правила Регістру судноплавства України).

1.13 На рятувальний круг наноситься напис із зазначенням назви плавзасобу, власника та штамп щодо проведення випробування.

1.14 Перевірка та випробування оформляються актами, які зберігаються у керівника вишукувальної руслової партії.

1.15 Вишукувальні руслові роботи повинні виконуватися лише на плавзасобах, закріплених за вишукувальною русловою партією.

1.16 Не дозволяється користуватися для виконання робіт випадковими та приватними човнами (катерами).

1.17 На час виконання вишукувальних руслових робіт на плавзасобі призначається керівник робіт.

1.18 Під час переїздів і виконання робіт на човні (катері) має перебувати не менше двох працівників.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО РОЗТАШУВАННЯ ВИШУКУВАЛЬНОЇ РУСЛОВОЇ ПАРТІЇ НА БРАНДВАХТІ

2.1 У разі базування вишукувальної руслової партії на брандвахті необхідно керуватися вимогами НПАОП 61.2-1.03-91 Правил безпеки праці на суднах річкового флоту, уведених у дію наказом Головного управління річкового флоту УРСР від 25.10.91 N 148 (зі змінами) (далі - НПАОП 61.2-1.03); НПАОП 35.11-7.06-80 Вимог техніки безпеки до суден внутрішнього та змішаного плавання та суднового обладнання (РТМ 212.0095-79), уведених у дію наказом Головного управління річкового флоту УРСР від 19.11.81 N 266 (зі змінами) (далі - НПАОП 35.11-7.06), ДСП 7.7.4-048-1999 Державних санітарних правил для річкових суден України, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 48 (далі - ДСП 7.7.4-048), та НАПБ А.01.001-2004 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001).

2.2 Брандвахти мають бути забезпечені протипожежними засобами відповідно до вимог Правил Регістру судноплавства України.

2.3 На кожній брандвахті мають бути розклади за тривогами відповідно до вимог Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.11.2004 N 963, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.11.2004 за N 1483/10082, у яких визначені обов'язки кожного члена екіпажу.

2.4 Не дозволяється ставити на стоянку брандвахту біля берегових засобів навігаційного обладнання та у місцях інтенсивного руху суден і катерів.

2.5 Кількість рятувальних жилетів на брандвахті повинна відповідати кількості працівників вишукувальної руслової партії.

2.6 Не дозволяється захаращувати носову і кормову частини палуби, проходи та коридори будь-якими предметами.

2.7 Люки, тимчасово відкриті отвори, прорізи тощо повинні бути огороджені з встановленням попереджувальних знаків, а в темний час доби - освітлені.

2.8 Брандвахта повинна мати вздовж бортів леєрне огородження висотою не менше 1,1 м.

2.9 Брандвахта має бути обладнана випробуваними сходнями (трапами) і площадками для посадки (висадки) працівників на човни (катери) та для входу (виходу) на берег, а також для навантаження - вивантаження інструментів та обладнання.

2.10 Дерев'яні сходні (трапи) мають бути виготовленими з якісного легкого та міцного некосошарого дерева без наскрізних сучків.

2.11 Сходні (трапи) повинні бути не менше 600 мм завширшки і мати двостороннє леєрне огородження висотою не менше 1,0 м і не більше 1,1 м.

2.12 Під час установки сходень (трапів) довжиною понад 3 м підставляються козли, виготовлені з міцного некосошарого дерева.

2.13 Сходні (трапи) з берега на брандвахту повинні бути міцно закріпленими.

2.14 Сходні (трапи) та проходи мають систематично очищатися від бруду, снігу та в разі обледеніння - посипатися піском.

2.15 На брандвахті для працівників повинне бути організоване харчування та забезпечення питною водою відповідно до вимог ДСП 7.7.4-048.

2.16 Брандвахта повинна бути забезпечена контейнерами або спеціальними шухлядами, розміщеними у відведених для них місцях, для збирання сухого побутового сміття та твердих харчових відходів з наступною передачею їх на берег або на судно-сміттєзбірник відповідно до вимог ДСП 7.7.4-048.

2.17 Не дозволяється зберігати та перевозити на брандвахті паливно-мастильні матеріали.

2.18 Паливно-мастильні матеріали, необхідні для потреб на опалення та освітлення, повинні зберігатися на спеціальному понтоні.

2.19 Ззовні з усіх боків на понтоні на видних місцях мають бути знаки безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026).

2.20 Не дозволяється на понтоні:

курити та користуватися вогнем, виконувати електро- і газозварювальні роботи;

користуватися іскроутворюючим інструментом (зубилом, молотком тощо) під час відкривання та закривання бочок;

захаращувати проходи та зберігати сторонні предмети, крім паливно-мастильних матеріалів і порожньої тари.

2.21 Під час виконання робіт на річці понтон для зберігання паливно-мастильних матеріалів повинен бути встановлений не ближче, ніж за 30 м нижче за течією від брандвахти, а під час виконання робіт на водосховищах - не ближче, ніж за 100 м з навітряного боку нижче за течією.

2.22 Під час зберігання паливно-мастильних матеріалів на березі необхідно керуватися вимогами НАПБ А.01.001.

2.23 Заправляти плавзасоби паливно-мастильними матеріалами дозволяється тільки у світлий час доби за розпорядженням начальника вишукувальної руслової партії.

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПЛАВЗАСОБІВ ВИШУКУВАЛЬНОЇ РУСЛОВОЇ ПАРТІЇ

3.1 Човни (катери), що застосовуються у вишукувальних руслових партіях, повинні відповідати вимогам безпеки до рятувальних і робочих човнів (катерів) відповідно до вимог НПАОП 35.11-7.06, Правил Регістру судноплавства України.

3.2 Човни (катери) повинні бути обладнані повітряними скринями та іншими конструктивними засобами, що забезпечують їх непотоплюваність.

3.3 Не дозволяється застосування несправних плавучих засобів.

3.4 Човни (катери) повинні бути забезпечені інвентарем та обладнанням відповідно до Правил Регістру судноплавства України, а також клоччям та шматками брезенту для закладання пробоїн.

3.5 Предмети оснащення човна (катера), крім відпорного гака, мають бути закріпленими на штатних місцях.

3.6 На зовнішньому боці човна (катера) вздовж борту повинен бути підвішений рятувальний леєр.

3.7 Човни (катери) повинні мати висоту сухого борту в навантаженому стані для річкових умов не менше 20 см, а для водосховищ і порожистих ділянок річок - не менше 30 см.

3.8 На човнах (катерах) пальне повинне розміщуватися окремо від іншого вантажу.

3.9 Робочий запас пального необхідно зберігати в металевій ємкості з пробкою, що щільно закривається.

3.10 Не дозволяється для зберігання пального застосовувати скляну та пластмасову тару.

3.11 На ширстреці човна (катера) біля форштевня на обох бортах наноситься напис, що не змивається, з указівкою власника човна (катера).

3.12 На човнах (катерах), де немає заводської таблички з нержавіючої сталі, на внутрішньому боці борту в носовій частині виписуються дані щодо місткості та вантажопідйомності.

3.13 Човни (катери) необхідно систематично очищати від снігу, льоду, пролитих паливно-мастильних матеріалів тощо.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ ПО ВОДІ

4.1 Під час руху по воді необхідно дотримуватися вимог Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 N 91, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.07.2004 за N 872/9471 (далі - Правила судноплавства).

4.2 Місця спусків до води для посадки в човен (катер) повинні бути обладнані справними сходнями (трапами) з леєрним огородженням.

4.3 Перед посадкою (висадкою) працівників керівник робіт на човні (катері) має встановити черговість посадки (висадки).

4.4 Не дозволяється працівникам сідати або ставати на борт човна (катера).

4.5 Працівникам дозволяється пересідати з човна (катера) в човен (катер) під час стоянки на глибині не більше 1 м при невеликих швидкостях течії.

4.6 Не дозволяється працівникам під час руху на човнах (катерах):

стояти;

сидіти на бортах і транцевій дошці;

ходити по банках;

тримати руки на планширі під час стоянки, підходу або відходу від борту судна або причалу;

пересідати з човна (катера) в човен (катер);

захаращувати прохід і носову частину обладнанням та приладами;

переміщатися і мінятися місцями без дозволу керівника робіт на човні (катері);

навалюватися тілом на румпель;

курити та користуватися відкритим вогнем.

4.7 Човен (катер) повинен рухатися поза межами суднового ходу.

4.8 Не дозволяється рухатися на човні (катері) в районі буксирних, якірних і швартовних канатів.

4.9 Не дозволяється рухатися на човнах та виконувати роботи на річках і водосховищах у разі сили вітру понад 4 бали, а на катерах - у разі сили вітру понад 5 балів відповідно до вимог НПАОП 63.22-1.10-73 Правил техніки безпеки при обслуговуванні судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах, уведених у дію наказом Головного управління річкового флоту УРСР від 10.07.73 N 116 (далі - НПАОП 63.22-1.10).

4.10 Не дозволяється рухатися на човнах (катерах) та виконувати роботи на річках і водосховищах за наявності льодоходу та в умовах обмеженої видимості відповідно до вимог НПАОП 63.22-1.10.

4.11 Під час підходу до землечерпальних або днопоглиблювальних снарядів, землесосів тощо необхідно керуватися сигналами вахтового начальника та керівника робіт на човні (катері).

4.12 Не дозволяється підходити до землечерпальних або днопоглиблювальних снарядів, землесосів тощо під час їх роботи.

4.13 Під час підходу до берега на носі човна (катера) повинен бути працівник із жердиною або футштоком.

4.14 Підходити човном (катером) до невивченого берега необхідно малим ходом.

4.15 Реверс човна (катера) під час підходу до невивченого берега повинен бути в нейтральному положенні.

4.16 Човен (катер) може підходити до судна тільки з дозволу вахтового начальника після того, як судно зупинилося або зменшило хід до малого.

4.17 До судна, що рухається, човен (катер) повинен підходити за ходом судна та підчалювати до борту поступово носом під гострим кутом.

4.18 Не дозволяється підходити на човні (катері) до судна на складних ділянках (перекатах, порогах і т. п.), за винятком аварійних випадків.

4.19 До судна, що стоїть, човен (катер) повинен підходити проти течії та підчалювати до борту поступово носом під гострим кутом.

4.20 Для приймання човна (катера) призначається член екіпажу судна з багром і кидальним кінцем.

4.21 Човен (катер) повинен бути пришвартований так, щоб виключити його довільне переміщення.

4.22 Завантаження вантажу, посадка в човен (катер) працівників з борту судна дозволяється тільки після зупинки судна та з дозволу вахтового начальника.

4.23 Для посадки працівників у човен (катер) з борту судна необхідно користуватися відкидним трапом або штормтрапом.

4.24 Не дозволяється стрибати в човен (катер) з борту судна.

4.25 Віддавати фалінь необхідно тільки за командою керівника робіт на човні (катері).

4.26 Човен (катер) необхідно відштовхувати від судна багром або відпорним гаком.

4.27 Не дозволяється буксирувати човен (катер) з працівниками на борту.

4.28 Човен (катер), що буксирують, має бути надійно зчалений, але так, щоб у разі потреби його можна було швидко відчалити.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОМІРНИХ І ГІДРОМЕТРИЧНИХ РОБІТ

5.1 Вимоги безпеки під час виконання промірних робіт

5.1.1 Промірні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог НПАОП 63.22-1.10 та НПАОП 61.2-1.03.

5.1.2 Не дозволяється завантаження човна (катера) понад установлену вантажопідйомність.

5.1.3 У вітряну погоду завантаження човна (катера) зменшується в залежності від сили вітру та висоти хвилі.

5.1.4 Під час завантаження човна (катера) колючі та ріжучі предмети (сокира, пилки, штативи тощо) необхідно укладати так, щоб виключити можливість поранення працівників.

5.1.5 Під час виконання промірних робіт на човнах (катерах) не повинно бути сторонніх предметів.

5.1.6 Промірні роботи по поперечних профілях виконуються: на річках зі швидкостями течії до 1,5 м/с - із гребних і моторних човнів (катерів); на річках зі швидкостями течії більше 1,5 м/с - тільки з моторних човнів (катерів).

5.1.7 Під час виконання промірних робіт на акваторіях і підхідних каналах судноплавних гідротехнічних споруд човен (катер) повинен рухатися проти течії і триматися ближче до берега.

5.1.8 Промірні роботи футштоком або лотом із моторного човна (катера) виконуються на тихому ходу (до 1 м/с) працівником, який стоїть в носовій частині човна (катера) обличчям до верхнього борту за течією.

5.1.9 Не дозволяється під час виконання промірних робіт лотом перегинатися через борт човна (катера).

5.1.10 Під час виконання промірних робіт косими галсами або поперек течії лот або футшток повинні опускатися з верхнього за течією борту човна (катера).

5.1.11 Футшток для промірних робіт має бути легким, міцним, довжиною не більше 6 м.

5.1.12 Футшток необхідно опускати по ходу човна (катера) вперед і трохи вбік.

5.1.13 У разі потрапляння футштока під корпус човна (катера) або застрягання в ґрунті його необхідно негайно відпустити.

5.1.14 Не дозволяється переносити футшток над головами працівників, які перебувають у човні (катері).

5.1.15 Не дозволяється виконувати промірні роботи футштоком або лотом під час обледеніння човна або палуби катера (судна).

5.1.16 Під час виконання промірних робіт ехолотом з човна (катера) необхідно:

встановлювати вібратор ехолота за бортом на стоянці;

міцно закріпити вібратор за допомогою штатних пристосувань або тимчасовими відтяжками.

5.1.17 Не дозволяється переміщати вібратор ехолота під час руху човна (катера).

5.1.18 Не дозволяється під час виконання промірних робіт ехолотом тримати руками забортний пристрій у висячому положенні.

5.1.19 Під час виконання промірів глибин ехолотом, підходячи до берега, необхідно зменшити хід до малого.

5.2 Вимоги безпеки під час виконання гідрометричних робіт

5.2.1 Під час виконання гідрометричних робіт човни (катери) повинні мати сигнальні вогні відповідно до вимог Правил судноплавства.

5.2.2 Під час виконання гідрометричних робіт повинен бути встановлений пост для безперервного спостереження за суднами, що проходять поблизу району виконання робіт, та забезпечена сигналізація відповідно до вимог Правил судноплавства.

5.2.3 Під час натягування каната через річку має бути передбачена можливість його швидкого опускання для пропуску суден.

5.2.4 До каната, натягнутого через річку, прикріплюються прапорці.

5.2.5 Підтягування на човні (катері) за допомогою каната, натягнутого через річку, дозволяється тільки за допомогою петлі або гака.

Не дозволяється триматися руками за канат.

5.2.6 Необхідно передбачити можливість швидкого відчеплення човна (катера) від каната.

5.2.7 Не дозволяється натягати канат в умовах обмеженої видимості та залишати його на ніч.

5.2.8 Після закінчення робіт на створі канат повинен бути обов'язково спущений на дно річки або витравлений.

5.2.9 Канат укладається на дно човна (катера) правильними шлагами.

5.2.10 Не дозволяється під час витравлювання каната перебувати між барабаном та бортом човна (катера) та всередині шлагів.

5.2.11 Для роботи з важкими гідрометричними приладами (батометри, щупи тощо) на човні (катері) має бути виділене місце.

5.2.12 Під час роботи з гідрометричними приладами застосовуються лебідки, обладнані храповими механізмами.

5.2.13 Не дозволяється спускати будь-які прилади за борт човна (катера) вручну без застосування лебідок і кран-балок, за винятком вертушки або батометра на штанзі.

5.2.14 Під час спуску з човна (катера) устаткування та приладів трос лебідки має постійно бути натягнутим.

5.2.15 Не дозволяється за бортом човна (катера) прикріплювати до троса лебідки вертушки й інші прилади.

5.2.16 Не дозволяється рухатися на човнах (катерах) з гідрометричними приладами, що вільно висять на лебідках.

5.2.17 Кінець каната якоря човна (катера) закріплюється так, щоб у разі потреби його можна було швидко скинути.

5.2.18 Під час віддачі якоря необхідно направити човен (катер) носом проти течії й забезпечити його рівновагу.

5.2.19 Віддавати та підіймати якір необхідно з носа човна (катера).

5.2.20 Перед віддачею якоря якірний канат має бути викладений правильними шлагами.

5.2.21 Буйок з буйрепом скидають у воду до віддачі якоря.

Буйреп має бути попередньо розправленим.

5.2.22 Не дозволяється віддача якоря без буйка.

5.2.23 Виловлювати якірний буйок дозволяється тільки багром.

5.2.24 Не дозволяється підіймати якір, доки всі прилади не підняті з води та не закріплені в похідному положенні.

5.3 Вимоги безпеки під час виконання промірних і гідрометричних робіт з льоду

5.3.1 Роботи з льоду і переміщення обладнання, інструменту та пристроїв по льоду виконуються після обов'язкової перевірки керівником робіт відповідності товщини і міцності льоду допустимим нормам товщини монолітного річкового льоду відповідно до вимог НПАОП 45.24-1.07-90 Єдиних правил безпеки на водолазних роботах (РД 31.84.01-90), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України, 1990.

Завантажити