НПАОП 0.00-6.12-97(Попередня редакція) Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю

Про затвердження Порядку ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю

Наказ Державного комітету України

по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці)

від 15 серпня 1997 року N 222

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 жовтня 1997 р. за N 516/2320

З метою забезпечення впровадження Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.05.97 N 118, державний реєстр від 02.09.97 N 374/2178 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю, що додається.

2. Зазначений Порядок набуває чинності з 10 листопада 1997 року і є обов'язковим до виконання всіма підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

3. Управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами:

3.1. До 10 листопада 1997 року визначити потреби міністерств, підприємств, установ і організацій у зазначеному Порядку.

3.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Порядку державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Комітету по нагляду за охороною праці, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату міністерств і відомств.

3.3. Встановити постійний контроль за виконанням вимог Порядку власниками, посадовими особами і працівниками.

4. Технічному управлінню після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України подати управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Порядку до банку даних автоматизованого інформаційного фонду.

5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету подати замовлення на видання Порядку необхідним тиражем.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Сторчака С. О.

Голова Комітету

С. П. Ткачук 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету по нагляду

за охороною праці

від 15 серпня 1997 р.7 N 222

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 жовтня 1997 р. за N 516/2320 

ПОРЯДОК

ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю

1. Галузь застосування

Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу (далі - Порядок) стосується сертифікованих фахівців в галузі неруйнівного контролю (далі - НК) об'єктів, підконтрольних Комітету по нагляду за охороною праці.

2. Визначення

Реєстр- обліковий документ для реєстрації сертифікованих фахівців і документів, що підтверджують рівень їхньої кваліфікації.

Реєстрація- занесення до Реєстру фахівців з НК і документів, що підтверджують рівень їхньої кваліфікації, з метою обліку фахівців і присвоєння реєстраційних номерів документам.

3. Загальні положення

3.1. Реєстр ведеться з метою:

- здійснення обліку сертифікованих фахівців і виданих сертифікатів компетентності;

- створення бази даних про результати робіт із сертифікації персоналу;

- забезпечення зацікавлених підприємств і організацій, у тому числі органів міжнародної і національної систем сертифікації, інформацією про результати робіт із сертифікації персоналу.

3.2. Реєстр веде Орган із сертифікації персоналу (далі - ОСП).

3.3. ОСП відповідає за правильність запису в Реєстрі.

3.4. До Реєстру включаються фахівці, сертифіковані за методами НК, що входять до галузі акредитації ОСП.

3.5. Підставою для включення фахівця до Реєстру є рішення Ради по сертифікації ОСП про його сертифікацію.

4. Структура Реєстру

4.1. Реєстр включає такі розділи:

- реєстраційний номер сертифіката;

- дата видачі сертифіката;

- термін дії сертифіката;

- прізвище, ім'я, по батькові власника сертифіката;

- дата і рік народження;

- місце роботи, посада;

- метод контролю, рівень кваліфікації;

- виробничий сектор;

- найменування атестаційного центру;

- визнання;

- примітка.

Форма Реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю наведена в додатку N 1.

4.2. У графі "Визнання" вказується найменування закордонного органу із сертифікації персоналу, що визнає сертифікат ОСП.

4.3. При зміні місця роботи фахівець повинен повідомити про це ОСП протягом місяця.

5. Порядок ведення Реєстру

5.1. Ведення Реєстру передбачає:

- реєстрацію сертифікованих фахівців у галузі НК;

- внесення і поновлення інформації про власників сертифікатів, рівень їхньої кваліфікації, методи і виробничі сектори НК, по яких підтверджується їхня кваліфікація;

- занесення інформації про анулювання сертифікатів.

5.2. Інформацію треба занести до Реєстру протягом 10 днів після ухвалення рішення ОСП про сертифікацію.

5.3. Після закінчення терміну дії і терміну першого продовження сертифіката (якщо протягом місяця не подані документи на ресертифікацію) або при його анулюванні власник виключається з Реєстру та інформація вноситься в графу "Примітка".

5.4. Виключення з Реєстру здійснюється на підставі рішення Ради по сертифікації ОСП, оформленого протоколом.

5.5. Виключені з Реєстру реєстраційні номери вдруге не застосовуються.

6. Інформаційне обслуговування за даними Реєстру

6.1. Реєстр є джерелом офіційної інформації про результати сертифікації персоналу в галузі НК.

6.2. Відомості, що знаходяться в Реєстрі, при необхідності надаються зацікавленим підприємствам і організаціям.

6.3. ОСП сповіщає власника сертифіката і підприємство, організацію, де він працює, про анулювання або закінчення терміну дії його сертифіката.

6.4. Офіційна інформація про фахівців, занесених до Реєстру, так само як і виключення з Реєстру, публікується не менше ніж 2 рази на рік наростаючим підсумком у журналі "Охорона праці", а також може надаватись за запитом зацікавленим органам, підприємствам та організаціям.

Додаток N 1

до Порядку ведення і публікації

Реєстру сертифікованого персоналу

у галузі неруйнівного контролю

РЕЄСТР

сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю

Реєстра

ційний

номер

сертифіката

Дата

видачі

сертифіката

Термін

дії

сертифіката

Прізвище,

ім'я по

батькові

власника

сертифіката

Дата і рік

народження

Місце

роботи,

посада

Метод

контролю,

рівень

кваліфікації

Виробни-

чий

сектор

Наймену-

вання

атестацій-

ного

центру

Визнання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

__________________________

2


Завантажити