НПАОП 0.00-5.19-96(Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів

3.3. Кранівнику забороняється:

3.3.1. Підіймати чи кантувати вантаж, маса якого перевищує вантажопідіймальність крана для даного вильоту стріли, якщо кранівник не знає маси вантажу, то він повинен одержати такі відомості в особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.3.2. Здійснювати різке гальмування при повороті стріли з вантажем.

3.3.3. Підтягувати вантаж по землі, рейках чи лагах гаком крана при скісному натягу канатів.

3.3.4. Підіймати цеглу, плитку та інші дрібноштучні матеріали, укладені на піддонах без огорожі, за винятком навантаження та розвантаження (на землю) автомашин, їх причепів, залізничних напіввагонів і платформ.

3.3.5. Укладати вантаж на електричні кабелі і трубопроводи, а також на краю укосу чи траншеї.

3.3.6. Залишати без нагляду пульт управління при роботі будь-якого механізму крана.

3.3.7. Допускати перебування сторонніх осіб у кабіні управління, на поворотній та інших частинах крана з метою запобіганню затискуванню їх між поворотною та неповоротною частинами (крім осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, ІТП з нагляду, слюсарів або електромонтерів та стажистів, про що кранівник повинен бути заздалегідь попереджений).

3.3.8. Підіймати й переміщувати вантаж з людьми, які перебувають на ньому.

3.3.9. Підіймати вантаж, засипаний грунтом, закріплений або примерзлий до землі, закладений або затиснутий іншим вантажем, підвішений за один ріг дворогого гака, а також вантаж, який перебуває в нестійкому положенні або тарі, що заповнена вище її бортів.

3.3.10. Підіймати вантаж підтягуванням, коли вантажний канат після блоків стріли не зберігає вертикального положення, а також розгойдувати вантаж для його укладання.

3.3.11. Застосовувати знімні вантажозахоплювальні пристрої і тару, які не відповідають масі і характеру вантажу, що підіймається.

3.3.12. Допускати перебування людей (в тому числі стропальників) між вантажем і стіною, колоною, штабелем, вагоном при підійманні вантажу, встановленого поблизу вказаних предметів. Ця вимога повинна дотримуватись також і при опусканні вантажу.

3.3.13. Підіймати, опускати і переміщувати вантаж при перебуванні людей під вантажем (стропальник може перебувати біля вантажу, який підіймається або опускається, якщо вантаж піднято не більше, ніж на 1 м над рівнем майданчика, на якому перебуває стропальник).

3.3.14. Використовувати змінні вантажозахоплювальні органи і знімні вантажозахоплювальні пристрої для підіймання людей або виконання робіт, для яких вони не призначені.

3.3.15. Підіймати й переміщувати вантажі у випадку неправильного їх стропування або при відсутності схем безпечного їх стропування.

3.3.16. Підіймати, переміщувати й опускати вибухонебезпечні, легкозаймисті та отруйні речовини, посудини, що перебувають під тиском, кранами, механізми підіймання яких оснащені фрикційними і кулачковими муфтами включення та ті, що не знаходяться у спеціальних контейнерах.

3.3.17. Виводити з дії прилади та пристрої безпеки, гальмові електромагніти, сигнальні пристрої, електричний захист, а також виконувати роботу краном при їх несправності.

3.3.18. Звільняти краном защемлені стропи та інші знімні вантажозахоплювальні пристрої.

3.3.19. Підтягувати вантаж під час його підіймання, вирівнювати положення вантажу, який підіймається, опускається або переміщується, власною масою людей, а також поправляти стропи при виборі слабини.

3.3.20. Залишати вантаж, грейфер, вантажопідіймальний магніт, спредер чи ківш після закінчення вантажних робіт або на час перерви в роботі у піднятому положенні.

3.3.21. Підіймати, переміщувати й опускати краном людей, крім випадків надання допомоги потерпілим (при цьому повинні бути прийняті особливі заходи обережності проти падіння людей). В окремих випадках дозволяється підіймання краном людей у спеціальній колисці для здійснення робіт по фарбуванню, ремонтних робіт, кріпленні контейнерів, зачищенні бортів і трюмів пароплавів та інших робіт. Механізми підіймання вантажу таких кранів не можуть бути оснащені фрикційними або кулачковими муфтами ввімкнення.

3.3.22. Використовувати кінцеві вимикачі як робочі органи для автоматичної зупинки механізмів.

3.3.23. Опускати (підіймати) вантаж в залізничні напіввагони і платформи, у кузови автомобілів, на причепи і рол-трейлери, якщо в них або в кабіні транспортних засобів перебувають люди. Виняток може бути допущено для вантажопідіймальних кранів з гаком, з кабіни яких кранівник добре бачить всіх працюючих, і робітники мають можливість відійти від вантажу, що підіймається (опускається), на безпечну відстань.

3.3.24. Підіймати і опускати стрілу з вантажем у кранів, для яких положення стріл є установочним, а не робочим.

3.3.25. Проносити вантаж над поїздами, складськими й службовими приміщеннями, працюючим транспортом тощо.

3.3.26. Суміщувати зміну вильоту стріли з підійманням або опусканням вантажу.

3.3.27. Здійснювати під час роботи крана очищення, змащування, регулювання механізмів, будь-який ремонт або підтягування з'єднань.

3.3.28. Виконувати ремонт і регулювання електроустаткування крана.

3.3.29. Перенавантажувати бункерні установки.

3.3.30. Передавати керування краном іншим кранівникам або стороннім особам.

3.3.31. Залишати кабіну керування краном при піднятому вантажі.

3.3.32. Продовжувати роботу крана:

- при перебуванні стропальника, сигнальника або інших людей в небезпечних зонах;

- при інтенсивному нагріванні підшипників, електроустаткування та інших несправностях;

- в зимовий час при досягненні температури повітря нижче допустимого значення, вказаного заводом-виготівником в паспорті крана;

- при появі ненормальних шумів у механізмах;

- при падінні або підвищенні напруги понад допустиму величину, вказану в інструкції по монтажу та експлуатації крана.

3.4. При перебуванні на крані помічника кранівника або стажиста кранівник, його помічник і стажист не мають права відлучатися з кабіни крана, навіть, на короткий час, не попередивши про це один одного. Якщо кранівник працює без помічника і стажиста, то, йдучи з крана, він повинен вимкнути струм, закрити двері кабіни і закріпити кран протиугонними захватами. Входити на кран або спускатися з нього під час його роботи не дозволяється.

3.5. При несподіваному припиненні живлення або зупиненні крана з інших причин кранівник повинен поставити штурвали або рукоятки контролерів в нульове положення і вимкнути рубильник в кабіні.

Якщо вантаж в цьому випадку залишився в піднятому положенні, кранівник зобов'язаний за допомогою стропальників або інших працівників викликати особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, і в її присутності опустити вантаж шляхом ручного розгальмовування. При цьому до прибуття особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, кранівник повинен вжити заходів до недопущення проходу людей під піднятим вантажем.

3.6. Кранівник повинен зупинити кран за сигналом "СТІЙ", ким би цей сигнал не подавався.

3.7. Підхід крана до лінійок кінцевих вимикачів повинен здійснюватися тільки на зниженій швидкості. Використання кінцевих вимикачів як робочих органів вимкнення електродвигунів не дозволяється.

3.8. За необхідності переміщення вантажів над перекриттям, під якими розміщені виробничі або службові приміщення, де перебувають люди, кранівник може стати до роботи лише після одержання письмового розпорядження керівництва порту, ознайомлення з заходами по безпечному транспортуванню вантажів і під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.9. Кранівник зобов'язаний виконувати підіймання, переміщення та опускання вантажів тільки за сигналами стропальника або сигнальника. Якщо виникає необхідність доручити подачу сигналів іншим особам (майстрові, бригадирові тощо), то кранівник повинен бути заздалегідь про це проінформований. Якщо сигнал подається неправильно, всупереч інструкції, то кранівник не повинен за таким сигналом виконувати роботу. За пошкодження, завдані при роботі крана внаслідок неправильно поданого сигналу, відповідальність несе особа, яка подала неправильний сигнал, та кранівник, якщо він бачив вантаж, що підіймався.

3.10. Перед підійманням вантажу з колодязя, трюма та опусканням його в них кранівник повинен попередньо пересвідчитися при опусканні порожнього (ненавантаженого) гака в тому, що при його нижчому положенні на барабані лебідки залишається не менше 1,5 витка каната, не враховуючи витків, що знаходяться під затискним пристроєм.

3.11. Якщо під час роботи крана трапиться аварія або нещасний випадок, кранівник зобов'язаний негайно зупинити кран і довести про це до відома особи, відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному стані, та особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.12. При виникненні на крані пожежі кранівник повинен негайно вимкнути рубильник, що подає напругу на кран, і приступити до гасіння пожежі, викликавши одночасно через одного з членів бригади, яка обслуговує кран, пожежну охорону.

3.13. Кранівнику забороняється залишати на майданчиках і механізмах крана інструмент, деталі, сторонні предмети тощо.

4. ОБОВ'ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Йдучи з крана на обідню перерву або в інших необхідних випадках, кранівник зобов'язаний:

4.1.1. Установити кран в безпечне положення так, щоб його елементи не могли бути пошкоджені при маневрах суден, вагонів або сусідніх кранів.

4.1.2. Установити всі рукоятки контролерів в нульове положення, вимкнути головний автомат і замкнути двері кабіни керування, вимкнути головний рубильник крана на колонці підключення.

4.2. Після закінчення роботи кранівник зобов'язаний:

4.2.1. Поставити кран так, щоб він не заважав роботі сусідніх кранів, гакову підвіску установити в верхнє положення, а стрілу, по можливості, - на мінімальний виліт. Якщо кран оснащений грейфером, магнітом або спредером, опустити їх на землю в безпечне місце. У випадку огляду канатів гакова підвіска опускається на рівень возика портала і закріплюється стропом.

4.2.2. Поставити всі рукоятки контролерів у нульове положення.

4.2.3. Затиснути нормально відкриті гальма, забити храповики, установити фіксуючі пристрої і блокування.

4.2.4. Вимкнути головний автомат, рубильник, освітлення.

4.2.5. Прибрати кран, витерти і змастити механізми.

4.2.6. Зробити запис у вахтовому журналі про технічний стан та здавання крана і розписатися.

4.2.7. Поставити кран на захвати (за відсутності змінника).

4.2.8. Замкнути на замок кабіну крана.

4.2.9. Залишити кран тільки після здачі його зміннику, а за його відсутності при виконанні пунктів 4.2.1 - 4.2.8 здати вахтовий журнал і ключ особі, відповідальній за його зберігання і видачу.

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ КРАНА

5.1. При технічному обслуговуванні та ремонті кранівник портального крана зобов'язаний:

5.1.1. До проведення будь-яких профілактичних чи ремонтних робіт переконатися в тому, що кран відключений від живлення електроколонки (вимкнутий головний автомат і рубильник) і вивішена табличка "НЕ ВМИКАТИ. ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ".

5.1.2. Одержати на місці інструктаж з техніки безпеки і вказівки особи, відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, про обсяг і особливості робіт з технічного обслуговування або ремонту крана.

5.1.3. Роботи з технічного обслуговування в обсязі, передбаченому Правилами технічної експлуатації підіймально-транспортного устаткування морських портів, і роботи по ремонту здійснювати за вказівкою особи, відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані.

5.1.4. В процесі проведення профілактичного обслуговування та ремонту точно виконувати вказівки інструкції заводу-виготівника з розбирання, збирання і регулювання вузлів і механізмів крана.

5.1.5. Не вмикати й не випробовувати механізми крана, ремонт яких не закінчено.

5.1.6. Після закінчення всіх робіт з технічного обслуговування й ремонту пересвідчитися в тому, що у вузлах і механізмах не залишилось ніяких сторонніх предметів, всі огорожі поставлені на свої постійні місця.

5.1.7. Виконати почергово контрольний пуск всіх механізмів і перевірити їх роботу на холостому ходу лише з дозволу особи, відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

5.1.8. Переконавшись у справності та надійності роботи відремонтованих механізмів крана, зробити запис у вахтовому журналі про виконаний обсяг технічного обслуговування і готовність крана до подальшої експлуатації.

До роботи, пов'язаної з обслуговуванням та ремонтом крана допускаються слюсарі, електромонтери з технічного обслуговування та ремонту вантажопідіймальних кранів або налагоджувальники, які мають відповідні посвідчення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КРАНІВНИКА

6.1. Кранівник портального крана, навчений і атестований у відповідності з Правилами, несе особисту відповідальність за порушення вимог, викладених у даній Типовій інструкції, відповідно до чинного законодавства України.

____________

1


Завантажити