НПАОП 0.00-5.05-95(Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

3.15.12. При підійманні та опусканні вантажу, що знаходиться поблизу стіни. колони, штабеля, залізничного вагону, автомашини, верстата або іншого устаткування кранівник повинен попередньо пересвідчитися у відсутності стропальників або інших людей між вантажем, що підіймається, та вказаними частинами будинку , транспортними засобами, обладнанням, а також у неможливості черкання стрілою або вантажем, що підіймається, за стіни, колони, вагони тощо. Укладання вантажів повинно виконуватися без порушення рівноваги напіввагонів, вагонеток, платформ.

3.15.13. При одночасній роботі декількох баштових кранів на одній колії, щоб уникнути зіткнення, необхідно зберігати відстань між кранами або підвішеними вантажами не менше, ніж 5 метрів. Кранівники повинні попереджувати один одного сигналами про наближення свого крана.

3.16. Кранівнику забороняється вмикати механізми крана, коли на частині, що повертається, або біля механізмів перебувають люди, крім випадків огляду крана особою, відповідальною за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, слюсарями або електромонтерами, які його ремонтують; за такого огляду кранівник може вмикати механізми крана лише за їх сигналами.

3.17. При підійманні й переміщенні вантажів кранівнику забороняється:

3.17.1. Допускати до стропування, зачіплювання та обв’язування вантажів працівників, які не мають посвідчення стропальників, а також застосовувати вантажопідіймальні пристрої без бірок або клейм; кранівник у цих випадках повинен припинити роботу краном і довести до відома особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.17.2. Виконувати навантаження чи розвантаження вантажів краном за відсутності схем правильного стропування, зачіплювання та обв’язування вантажів, які переміщуються.

3.17.3. Підіймати чи кантувати вантаж, маса якого перевищує вантажопідіймальність крана для даного вильоту стріли; якщо кранівник не знає маси вантажу, то він повинен одержати відомості про масу вантажу в особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.17.4. Здійснювати різке гальмування при повороті стріли з вантажем.

3.17.5. Підтягувати вантаж по землі, рейках чи лагах гаком крана при скісному натягу канатів.

3.17.6. Відривати гаком вантаж, засипаний землею чи примерзлий до землі, закладений іншими вантажами, укріплений болтами або залитий бетоном, а також розкачувати вантаж з метою його відриву.

3.17.7. Звільняти краном защемлені вантажем знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, кліщі тощо).

3.17.8. Підіймати залізобетонні й бетонні вироби, що не мають маркування маси.

3.17.9. Підіймати залізобетонні вироби з пошкодженими петлями, неправильно обв’язаний вантаж, а також такий, що перебуває в нестійкому положенні або в заповненій вище бортів тарі.

3.17.10. Підіймати цеглу, плитку та інші матеріали, укладені на піддонах без огорожі, дозволяється лише при навантаженні та розвантаженні (на землю) автомашин, їх причепів, залізничних напіввагонів та платформ.

3.17.11. Подавати матеріали у віконні та дверні прорізи, якщо вони не мають приймальних майданчиків.

3.17.12. Укладати вантаж на електричні кабелі та трубопроводи, а також на краю укосу або траншеї.

3.17.13. Укладати вантаж на риштування або перекриття без письмового дозволу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.17.14. Підіймати вантаж з людьми, які перебувають на ньому, а також вантаж, що урівноважується масою людей або підтримується руками.

3.17.15. Передавати керування краном особам, які не мають на це прав, а також допускати до самостійного керування учнів та стажистів без власного спостереження за ними.

3.17.16. Здійснювати навантаження та розвантаження автомашин при перебуванні шофера або інших людей у кабіні.

3.17.17. Виконувати регулювання гальма механізму підіймання, коли вантаж піднятий.

3.17.18. Опускати стрілу з вантажем до вильоту, при якому вантажопідіймальність крана буде меншою за вагу вантажу, який підіймається.

3.17.19. Підіймати балони із стиснутим або зрідженим газом, якщо вони не укладені в спеціальні контейнери.

3.18. Кранівник зобов’язаний опустити вантаж, припинити роботу крана й повідомити про це особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, у випадку виникнення несправностей, вказаних в п.2.10, а також:

3.18.1. Якщо виникне пошкодження механізмів або металоконструкцій крана.

3.18.2. Якщо корпус електродвигуна, контролера, кожуха апаратів, гак або металеві конструкції крана перебувають під напругою.

3.18.3. Якщо закручуються канати вантажного поліспаста.

3.18.4. Якщо противага при повороті крана може зачепити за виступаючі частини будинку, риштування або інші будови.

3.18.5. Якщо будуть виявлені несправності кранових колій.

3.18.6. При недостатній освітленості місця роботи крана, сильному снігопаді або тумані, а також в інших випадках, коли кранівник погано розрізняє сигнали стропальника або вантаж, що переміщується.

3.18.7. При температурі повітря, яка є нижчою за допустиму мінусову, вказану у паспорті крана.

3.18.8. При наближенні грози, сильному вітрі, швидкість якого перевищує допустиму для роботи даного крана, вказану в його паспорті; при цьому кранівник повинен виконати вказівку інструкції заводу-виготівника щодо запобігання угону крана вітром.

3.18.9. При частому спрацюванні електричного, теплового або іншого захисту.

3.19. Якщо під час роботи крана виникне аварія або нещасний випадок, кранівник зобов’язаний негайно зупинити кран і довести до відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, а також сповістити особу, відповідальну за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

3.20. При виникненні пожежі на крані кранівник повинен негайно вимкнути струм на крані й почати гасити пожежу, одночасно викликавши за допомогою одного із членів бригади, яка обслуговує кран, пожежну охорону.

3.21. Кранівнику забороняється залишати на майданчиках та механізмах крана інструменти, деталі та інші сторонні предмети.

4.1. Після закінчення роботи крана кранівник зобов’язаний дотримуватись таких вимог:

4.1.1. Спустити вантаж на землю, зняти стропи й підняти гак у верхнє положення.

4.1.2. Установити стрілу в положення, визначене інструкцією заводу-виготівника з монтажу і експлуатації крана.

4.1.3. Поставити кран у призначене для стоянки місце.

4.1.4. Вимкнути рубильник у кабіні.

4.1.5. Закрити вікна в кабіні і замкнути двері на замок.

4.1.6. Вимкнути рубильник на пункті для підключення зовнішнього джерела, рубильник на порталі крана і замкнути останній на замок.

4.1.7. Закріпити кран усіма протиугонними захватами.

4.2. При роботі крана протягом декількох змін кранівник, який передає зміну, повинен сповістити свого змінника про всі несправності в роботі крана і здати зміну, зробивши відповідний запис у вахтовому журналі.

5.1. Кранівник відповідає за правильне обслуговування крана, при цьому він повинен:

5.1.1. Утримувати механізми та обладнання крана в чистоті та справності.

5.1.2. Своєчасно робити змащування всіх механізмів крана, які труться, та канатів згідно з вказівкою інструкції заводу-виготівника.

5.1.3. Мастильні та обтиральні матеріали зберігати у закритому металевому посуді. Використаний обтиральний матеріал необхідно прийняти з крана.

5.1.4. Стежити за тим, щоб на крані не було будь-яких незакріплених предметів, а також інструменту в місцях, не призначених для його зберігання.

5.1.5. Знати строки і результати проведення слюсарями та електромонтерами профілактичних оглядів крана та його окремих механізмів і вузлів за записами в журналі періодичних оглядів.

5.2. Усунення несправностей, що виникли під час роботи крана, здійснюється за заявкою кранівника. Інші види ремонту крана здійснюються в установлені адміністрацією строки.

5.3. Під час всіх оглядів електроустаткування крана необхідно вимкнути джерело його живлення, а рубильник на порталі баштового крана у вимкненому положенні має бути замкненим протягом всього часу огляду. В разі огляду гнучкого кабеля необхідно вимкнути рубильник на вводі.

5.4. Пробний запуск баштового крана після ремонту (планового, аварійного) кранівник зобов’язаний здійснювати лише в присутності слюсаря або електромонтера, які ремонтували його, і ставати до роботи лише згідно з письмовим розпорядженням особи, відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

6.1. Кранівник баштового крана, навчений та атестований згідно з Правилами, несе особисту відповідальність за порушення вимог, викладених у даній Типовій інструкції, у відповідності з чинним законодавством України.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2. ОБОВ’ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РОБОТУ 

3. ОБОВ’ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПІД ЧАС РОБОТИ КРАНА 

4. ОБОВ’ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ КРАНА 

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ КРАНА 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КРАНІВНИКА 

Завантажити