НПАОП 92.0-1.01-06Правила влаштування і безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для гірськолижників

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи 03.08.2006 № 499

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2006 р. за № 1014/1288

НПАОП 92.0-1-01-06

ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ І БЕЗПЕЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИТЯГІВ БУКСИРНИХ
КАНАТНИХ ДЛЯ ГІРСЬКОЛИЖНИКІВ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та безпечної експлуатації витягів буксирних канатних, призначених для транспортування лижників схилами гір догори.

  2. Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації:

 1. витягів буксирних одноканатних з проміжними опорами з кільцевим рухом несуче-тягового каната, з буксирними пристроями;

 2. витягів малих буксирних одноканатних з кільцевим рухом без

проміжних опор, в яких несуче-тяговий канат проходить на рівні стегна.

  1. Вимоги Правил у частині будови ВБК поширюються тільки на витяги, що виготовлені через 12 місяців після введення в дію цих Правил, а в частині експлуатації - також на ВБК, що діють.

 1. ВИЗНАЧЕННЯТЕРМІНІВ

  1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

   1. Витяг буксирний канатний (ВБК) -канатне підйомне обладнання, за допомогою якого лижники, що стоять на лижах, буксируються несуче-тяговим канатом по сніговому схилу догори.

   2. Встановлення- монтаж конструкції ВБК на спеціально виготовлені бетонні або інші передбачені проектом фундаменти з наступними пусконалагоджувальними роботами.

   3. Буксирний пристрій- пристосування для транспортування

лижників.

   1. Драбини вертикальні- драбини з кутом нахилу до горизонту більше75°.

   2. Зв’язок кінематичний, що не розмикається- механічний зв’язок між двигуном та привідним шківом, що створюється:

 • безпосереднім з’єднанням гальмівного шківа з редуктором і редуктора з приводним шківом;

 • з’єднанням двигуна з редуктором за допомогою муфт, що не розмикаються, і редуктора безпосередньо з привідним шківом.

   1. Канат несуче-тяговий- замкнутий в кільце сталевий канат, що огинає привідний і обвідний шківи станцій ВБК, на якому закріплені буксирні пристрої.

   2. Коефіцієнт запасу гальмування- відношення моменту, що створює гальмо, налагоджене відповідно до настанови з експлуатації ВБК, до найбільшого моменту на гальмовому шківі від прикладених навантажень несуче­тягового каната в найбільш важких умовах експлуатації.

   3. Колія- відстань між зустрічними гілками несуче-тягового каната.

   4. Контрролики- ролики, що служать для утримання несуче­тягового каната в проектному положенні при зміні напрямку навантаження від несуче-тягового каната на протилежний.

   5. Лижня- ущільнений сніговий насип відповідної ширини по якому буксируються лижники.

   6. Майданчик висадки- ділянка траси відповідних розмірів, на якій відбувається висадка лижників з буксирних пристроїв.

   7. Майданчик посадки- ділянка траси відповідних розмірів, над якою ухил несуче-тягового каната плавно зростає, на якій відбувається посадка лижників на буксирні пристрої.

   8. Реконструкція- зміни конструкції, виконані після введення ВБК в експлуатацію, що спричиняють підвищення, перерозподіл або зміну інтенсивності навантажень, а також вимагають коректування паспорта ВБК (наприклад зміна пропускної здатності, швидкості, довжини прогонів, висоти опор, конструкції буксирних пристроїв, зміна приводу або системи керування).

   9. Ремонт -комплекс робіт з відновлення пошкоджених або зношених несучих металоконструкцій або механізмів ВБК із застосуванням зварювання.

   10. Рухомий склад- всі буксирні пристрої ВБК в цілому.

   11. Спеціалізована організація- суб’єкт господарювання, який має дозвіл Держпромгірнагляду на проведення огляду та випробування устаткування.

   12. Ламкий вимикач- пристрій для розмикання електричного кола шляхом примусового зламу спеціальної одноразової металевої електропровідної вставки.

 1. ВИМОГИ ДО ВЛАШТУВАННЯ

  1. Загальні вимоги

   1. ВБК мають відповідати вимогам цих Правил та інших нормативно- правових актів з охорони праці, стандартів, технічних умов (далі - нормативні документи - НД). Проектування нових, а також розроблення проектів, модернізації діючих ВБК виконується проектними організаціями, які отримали ліцензію у встановленому порядку.

   2. Кліматичне виконання ВБК визначається під час замовлення з врахуванням фактичних кліматичних умов місця експлуатації.

   3. Конструкція ВБК має забезпечувати:

безпечність керування, технічного обслуговування та ремонту;

плавність пуску та зупинки механізмів, а також транспортування лижників.

   1. У з’єднаннях елементів ВБК (болтових, шпонкових, шліцьових, тощо) має бути виключене їх самовільне розгвинчування або роз’єднування.

   2. Нерухомі осі, які є опорою окремих складових частин ВБК, мають бути надійно закріплені від можливого їх переміщення.

   3. У металоконструкціях ВБК, що працюють просто неба, мають передбачатися заходи проти накопичування в них вологи.

   4. До механізмів, приладів і пристроїв безпеки, електрообладнання ВБК, що потребують постійного технічного обслуговування, має забезпечуватись зручний і безпечний доступ.

   5. Швидкість руху несуче-тягового каната не повинна перевищувати для ВБК:

без спеціальних пристосувань для усунення

пускового поштовху 2,0 м/с

з пристосуваннями для усунення пускового

поштовху при одиночному буксируванні 4,5 м/с

при парному буксируванні 4,0 м/с

   1. Найменший інтервал часу між буксирними пристроями складає: при одиночному буксируванні 6 с

при парному буксируванні 7 с

   1. При розрахунках ВБК маса лижника приймається 80 кг.

   2. Споруди ВБК повинні бути розраховані на вітрове навантаження неробочого стану згідно з НД.

Конструкція ВБК повинна забезпечувати його безпечну роботу при швидкості вітру до 15 м/с, якщо в паспорті не зазначено інше.

   1. Для забезпечення надійності прилягання несуче-тягового каната до опорних роликів під час проектування ВБК необхідно виходити з таких умов:

зусилля від несуче-тягового каната на роликову батарею повинне бути не менше 600Н для несучих і 1000Н для відтискних опор;

навантаження на один ролик повинно бути не менше 300Н для несучих і 500Н для відтискних роликових батарей;

значення мінімальних величин, вказаних вище, допускається не обмежувати при наявності контрроликів, що утримують несуче-тяговий канат від спадання з роликових батарей.

  1. План, профіль ігабарити наближення

   1. Територія, на якій встановлюється ВБК, на всій довжині має бути вільною від особливих небезпек (лавини, осипи тощо).

   2. Лижня ВБК вибирається за можливості рівномірною.

Поперечний нахил траси не повинен перевищувати 10%.

   1. Загальний (середній) поздовжній нахил лижні не повинен бути більше 60%, а поздовжній нахил окремих її ділянок - не більше 80%. Для ВБК, де лижники транспортуються за допомогою телескопічної або жорсткої штанги, нахил допускається до 40%.

Контрнахили лижні, виключаючи майданчики посадки і висадки, дозволяються тільки до 3% і на короткій відстані.

   1. Опори або інші постійні перешкоди повинні бути розташовані щонайменше на відстані 1,25 м від колії лижні; для опор з похилими стояками ця відстань повинна бути дотримана на висоті 1,5 ±0,1 м від землі з урахуванням снігового покрову.

   2. Лижня повинна мати ширину, яка складає щонайменше:

в заглибленнях і на насипах з пологим схилом:

при одиночномубуксируванні 2,0 м

припарному буксируванні 2,5 м

нанасипахзкрутим схиломта на містках:

при одиночномубуксируванні 2,5 м

при парному буксируванні 3,0 м.

   1. Відстань по вертикалі від нижньої точки складеного буксирного пристрою повинна бути не менше 2,5 м до землі з врахуванням снігового покриву. Під час підходу до майданчика посадки ця відстань може бути зменшена до 1,9 м.

   2. Перетин з пішохідними доріжками і місцем спуску лижників не допускається.

   3. Не дозволяється перетин лижні ВБК з автомобільними дорогами, що діють у зимовий час.

   4. Перетин або паралельне розташування траси ВБК з високовольтними лініями електропередач або лініями зв’язку узгоджуються з відповідними організаціями перед монтажем витягу.

Наближення будівель або природних перешкод до зовнішніх габаритів ВБК допускається на відстань не менше 1,5 м. Під час визначення габаритів ВБК враховують відхилення буксирних пристроїв і канатів під дією вітру в неробочому стані.

  1. Канати

   1. Сталеві канати, що застосовуються на ВБК, мають бути споряджені документами виробника канатів про їх якість у відповідності до вимог НД на канати.

Несуче-тягові і натягуючі канати, які не мають сертифіката заводу виробника про випробування, перед навіскою випробовуються в організації, що пройшла акредитацію у встановленому порядку та має дозвіл Держпромгірнагляду.

Для випробування каната відрізається зразок довжиною не менше 1,5 м.

   1. Як несуче-тягові канати застосовуються сталкові канати вантажо- людського призначення подвійного сплетіння з лінійним дотиком дротинок в сталках і органічним осердям. Рекомендуються канати, що не розкручуються, для середніх умов роботи з оцинкованого дроту.

   2. Як натягуючі застосовуються сталкові канати вантажо-людського призначення подвійного сплетіння з лінійним дотиком дротинок в сталках і органічним осердям.

Дозволяється одностороннє сплетіння для натяжних канатів при дотриманні заходів, що перешкоджають обертанню натягуючого вантажу відносно осі каната.

   1. Як телефонні і сигнальні застосовуються оцинковані сталеві канати або дроти.

   2. Канати, що застосовують в ВБК, перевіряються розрахунком.

Канат на міцність розраховують за формулою

P/S > K (1),

де: К - коефіцієнт запасу міцності (табл. 1);

S - найбільший натяг каната, визначений відповідно до підпункту 3.3.6, [Н];

Р - розривне зусилля каната в цілому, що приймається за стандартом на канат (при проектуванні ВБК), за сертифікатом (при наявності) або за свідоцтвом про випробування (для каната, що пройшов випробування) згідно з підпунктом 3.3.1, [Н].

Якщо в сертифікаті або в свідоцтві про випробування подане сумарне розривне зусилля всіх дротинок, зусилля Р визначається множенням сумарного розривного зусилля на коефіцієнт 0,83 або на відповідний коефіцієнт, визначений за стандартом на канат вибраного типу.

Таблиця1 Найменший допустимий коефіцієнтзапасу міцності канатів

Канат

Коефіцієнт запасу міцності

Несуче - тяговий

4,5

Натягуючий несуче-тягового каната

5

Телефонний, сигнальний

3,3   1. При визначенні натягу несуче-тягового каната необхідно враховувати: зусилля, створене натяжним пристроєм, складові маси каната і буксирних пристроїв, опір в натягуючих пристроях, опорних роликах і шківах на станціях, опір переміщення лижників по схилу гори, при цьому коефіцієнт тертя між снігом та лижами приймається 0,1. Сили інерції не враховуються.

   2. Бракування канатів ВБК, що знаходяться в експлуатації, повинно провадитися згідно з настановою з експлуатації ВБК. За відсутності в настанові з експлуатації ВБК відповідного розділу бракування проводиться згідно з цими Правилами.

 1. Для оцінки безпеки і використання канатів використовують такі критерії:

характер та кількість обривів дротів (рис. 1-3), у тому числі наявність обривів дротів біля кінцевих закладень, наявність місць зосередження обривів дротів;

розрив сталки;

поверхневе та внутрішнє спрацювання;

поверхнева та внутрішня корозія;

місцеве зменшення діаметра каната, в тому числі й через стан осердя;

зменшення площі поперечного перерізу дротів каната (втрата внутрішнього перерізу);

деформація у вигляді хвилястості, кошикоподібності, видавлювання осердя та дротів і сталок, місцеве збільшення діаметра каната, роздавлення, перекручувань, заломів, перегинів та інше.

пошкодження в результаті термічної дії або електричного дугового розряду.

Рис. 1 Обриви та зміщення дротів каната хрестового сплетінняРис. 2 Поєднання обривів дротів з їх спрацюванням: а -в канаті хрестового сплетіння;б - в канаті одностороннього сплетіння.

Рис. 3 Обриви дротів в зоні зрівняльного блока:а - у декількох сталках каната;

б - у двох сталках у поєднанні з місцевим спрацьовуванням.

 1. Бракування канатів, що працюють зі сталевими та чавунними блоками, слід провадити за кількістю обривів дротів згідно з таблицею 3 та рисунком 4.

У разі виявлення місць зосередження обривів дроту (наявність трьох та більше обривів на одній сталці, розміщення вказаної в таблиці 3 кількості обривів на довжині каната менше ніж 6d), а також у разі інтенсивного зростання кількості обривів канат повинен бракуватися.

Канати ВБК бракують за вдвічі меншої кількості обривів дротів.

 1. У разі виявлення в канаті однієї або декількох обірваних сталок канат до подальшої роботи не допускається.

 2. У разі зменшення діаметра каната в результаті погіршення стану осердя - внутрішнього поверхневого спрацювання, зминання, розриву та ін. (на 3% від номінального діаметра у канатів, що не крутяться, та на 10 % у інших канатів) канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

 3. У разі зменшення діаметра каната в результаті поверхневого спрацювання (рис.5) або корозії (рис. 6) на 7% і більше порівняно з номінальним діаметром канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

За наявності у каната поверхневого спрацювання або корозії дротів кількість обривів, як ознака, бракування повинна бути зменшена згідно з даними таблиці 3.Таблиця2

Кількістьобривівдротів, за наявностіяких канатиподвійного сплетіння,щопрацюють ізсталевимитачавунними блоками,відбраковуються

Кількість несучих дротів у зовнішніх сталках

Конструкція канатів

Тип сплеті­ння

ГОСТ

на канат

Група класифікації режиму механізму

М1, М2, М3 та М4

М5, М6, М7 та М8

за ISO (типові зразки конструкцій)

за міждержавними стан­дартами

хрестова звивка

одно­стороння звивка

хрестова звивка

одно­стороння звивка

Довжина ділянки

6d

30d

6d

30d

6d

30d

6d

30d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

n < 50

6х7 (6/1)

6x7(1+6)+1x7(1+6)

ЛК-0

3066-80

2

4

1

2

4

8

2

4

6x7(1+6)+1 о.с.

ЛК-0

3069-80

3

6

2

3

6

12

3

6

8x6(0+6)+1 о.с.

ЛК-0

3097-80

4

8

2

4

8

16

4

8

51 < n < 75

6х19 (9/9/1) *

6x19(1+9+9)+1 о.с.

ЛК-0

3077-80

5

10

2

5

10

19

5

10

6x19(1+9+9)+7x7(1+6) *

ЛК-0

3081-80

6

11

3

6

11

22

6

11

76 < n < 100

18x7(1+6)+ 1 о.с.

ЛК-0

7681-80

6

13

3

6

13

26

6

13

101 < n < 120

8х19(9/9/1) *

6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6)

ЛК-Р

14954-80

5

10

2

5

10

19

5

10

6x19(12/6/1)

6x19(1+6+6/6)+1 о.с.

ЛК-Р

2688-80

6x19(12/6+6F1)

6x25(1+6;6+12)+1 о.с.

ЛК-3

7665-80

6x25FS(12/12/1)

*

6x25(1+6;6+12)+7x7(1+6)

ЛК-3

7667-80

121 < n < 140

8x16(0+5+11)+9 о.с.

ТК

3097-80

6

11

3

6

11

22

6

11

141 < n < 160

8x19(12/6+6F/1)

6

13

3

6

13

26

6

13

161 < n < 180

6x36(14/7+7/7/1

) *

6x30(0+15+15)+7 о.с.

ЛК-0

3083-80

7

14

4

7

14

29

7

14

6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с. *

ЛК-РО

7668-80

6x36(I+7+7/7+14)+7x7(I +6 ) *

ЛК-РО

7669-80

Продовженнятаблиці2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

181 < n < 200

6x31(1+6+6/6+12)+1 о.с.

ЛК-0

16853­

80

8

16

4

8

16

32

8

16

6x31(1+6+6/6+12)+7x7(1 +6)

ЛК-0

16853­

80

6x37(1+6+15+15)+1 о.с.

ТЛК-0

3079­

80

201 < n < 220

6x41(16/8+8/8/1

) *

9

18

4

9

18

38

9

18

221 < n < 240

6x37(18/12/6/1)

18x19(1+6+6/6)+1 о.с.

ЛК-Р

3088­

80

10

19

5

10

19

38

10

19

241 < n < 260

10

21

5

10

21

42

10

21

261 < n < 280

11

22

6

11

22

45

11

22

281 < n < 300

12

24

6

12

24

48

12

24

300<n

0,04 n

0.08 n

0.02 n

0.04 n

0.08 n

0.16 n

0.04 n

0.08 n

Примітки:

n- кількість несучих дротів у зовнішніх сталках каната; d -діаметр каната, мм.

Дроти заповнення не вважаються несучими, тому не підлягають обліку. У канатів з декількома шарами сталок враховуються дроти тільки видимого зовнішнього шару. У канатів із металевим осердям останнє розглядається як внутрішня сталка і не враховується під час підрахування кількості несучих дротів.

Кількість обривів не слід плутати з кількістю обірваних кінців дротів, яка може бути в два рази більше.

Клас конструкції канатів, у яких діаметр зовнішніх дротів перевищує діаметр дротів нижніх шарів, знижений та позначений зірочкою.

В разі роботи каната повністю або частково з блоками із синтетичного матеріалу або з металу із синтетичною футерівкою характерна поява значної кількості обривів дротів усередині каната до появи видимих ознак обривів дротів або інтенсивного спрацювання на зовнішній поверхні каната. Такі канати вибраковуються з урахуванням втрати внутрішнього перерізу.

Незаповнені рядки в графі «Конструкція канатів» означають відсутність конструкцій канатів з відповідною кількістю дротів. В разі появи таких конструкцій канатів, а також для канатів із загальною кількістю дротів більше 300 кількість обривів дротів, за яких канат вибраковується, визначаються за формулами, наведеними у нижньому рядку таблиці, при цьому знайдене значення округлюється до цілого у більший бік.

Конструкція канатів за ISO наведена схематично відповідно до ISO 4309, ISO 3578:

- знаком”/ ” відокремлено один шар дротів від іншого або в одному шарі відокремлені дроти різного діаметра;

кількість дротів сталок вказано від перифирії до центру каната;

■” F"”- канати з дротами заповнення, SF- канати з синтетичним осердям.

Таблиця3

Нормибракування каната залежно від поверхневого спрацювання абокорозії

Зменшення діаметрів дротів у результаті поверхневого спрацювання або корозії, %

Кількість обривів дротів, % від норм, вказаних у таблиці 1

10

85

15

75

20

70

25

60

30 та більше

50Рис. 4 Приклад визначення кількості обривів зовнішніх дротів сталевого каната 1. - на ділянці контролю в обірваному дроті виявлений тільки один кінець, відповідний кінець обірваного дроту відсутній. Цей дефект відповідає одному обриву;

 2. - на ділянці контролю у обірваного дроту є два кінці. Цей дефект відповідає одному обриву;

 3. - на ділянці контролю один з дротів має двократне порушення цілісності. Оскільки дефекти цілісності належать тільки одному дроту. Цей дефект в цілому відповідає одному обриву.

В разі зменшення первинного діаметра зовнішніх дротів у результаті спрацювання (рис. 5, д) або корозії (рис. 6, д) на 40% і більше канат бракується.

Завантажити