НПАОП 29.22-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 0.00-1.03-02

ПРАВИЛА

БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України

від 20.08.2002 р. № 409

ДНАОП 0.00-1.03-02

ПРАВИЛА

БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

Київ

Передмова

РОЗРОБЛЕНО:

Акціонерним товариством “Монтажспецтехніка”

ВНЕСЕНО:

Управлінням організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО:

Замість ДНАОП 0.00-1.03-93 “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці

від 16.12.93 № 128

Передрукування заборонено

 Держнаглядохоронпраці, 2002

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

1

2 Нормативні посилання

2

3 Визначення

21

4 Вимоги до будови

23

4.1 Загальні вимоги

23

4.2 Металоконструкції

24

4.3 Механізми

24

4.4 Гальма

25

4.5 Ходові колеса

28

4.6 Вантажозахоплювальні органи

29

4.7 Канати

30

4.8 Барабани та блоки

33

4.9 Ланцюги

35

4.10 Електрообладнання

36

4.11 Гідропривод

38

4.12 Прилади і пристрої безпеки

39

4.13 Апарати керування

44

4.14 Кабіни керування

45

4.15 Противага та баласт

47

4.16 Огорожі

47

4.17 Галереї, площадки та сходи

48

4.18 Установлення

52

4.19 Вантажозахоплювальні пристрої

55

4.20 Кранова колія

55

5 Вимоги до виготовлення, реконструкції, ремонту, монтажу

57

5.1 Виготовлення

57

5.2 Реконструкція, ремонт

62

5.3 Монтаж

63

5.4 Матеріали

63

5.5 Зварювання

64

5.6 Контроль якості зварних з’єднань

66

6 Вимоги до вантажопідіймальних кранів, машин і їх складових частин, придбаних за кордоном

68

7 Вимоги до кранів кабельного типу

68

8 Вимоги до кранів штабелеукладальників мостових

73

9 Вимоги до кранових підйомників, лебідок і колисок для підіймання людей

75

10 Вимоги до експлуатації

76

10.1 Реєстрація

76

10.2 Уведення в експлуатацію

80

10.3 Технічний огляд

81

10.4 Нагляд і обслуговування

88

10.5 Виконання робіт

91

11 Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

99

12 Відповідальність за порушення Правил

99

13 Заключні положення

99

Додаток 1

Визначення групи класифікації (режиму роботи) вантажопідіймальних кранів та механізмів у цілому

100

Додаток 2

Граничні відхилення рейкових колій від проектного положення

104

Додаток 3

Критерії бракування рейкових колій

107

Додаток 4

Форма акта здавання-приймання наземної кранової рейкової колії в експлуатацію

109

Додаток 5

Форма паспорта самохідного стрілового крана

111

Додаток 6

Форма паспорта баштового крана

135

Додаток 7

Форма паспорта крана мостового типу

155

Додаток 8

Форма паспорта таля електричного

176

Додаток 9

Форма паспорта стропа

189

Додаток 10

Норми бракування канатів вантажопідіймальних кранів і машин

191

Додаток 11

Граничні норми бракування елементів вантажопідіймальних кранів і машин

199

Додаток 12

Норми бракування вантажозахоплювальних пристроїв

201

Додаток 13

Форма вахтового журналу машиніста крана

203

Додаток 14

Знакова сигналізація під час переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами

205

Додаток 15

Форма наряду-допуску на проведення робіт вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередачі

207

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України

_____________ № _______

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

  1. Сфера застосування

1.1 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі - Правила) встановлюють вимоги до будови, виготовлення, встановлення, монтажу, експлуатації, ремонту та реконструкції вантажопідіймальних кранів і машин, їх складових частин, а також вантажозахоплювальних органів, пристроїв, тари та колисок.

1.2 Дані Правила поширюються на:

а) вантажопідіймальні крани всіх типів, у тому числі крани штабелеукладальники мостові;

б) крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або електромагнітом;

в) однорейкові візки;

г) ручні та електричні талі;

д) кранові підйомники для підіймання людей;

е) лебідки для підіймання вантажу і (або) людей;

ж) колиски для підіймання людей;

з) вантажозахоплювальні органи (гаки, грейфери, вантажопідіймальні електромагніти, кліщові захвати тощо);

и) знімні вантажозахоплювальні пристрої;

к) тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), у морських і річкових портах, вимоги до якої встановлюються галузевими правилами або нормами.

1.3 Дані Правила не поширюються на:

а) крани штабелеукладальники стелажні, крани маніпулятори;

б) вантажопідіймальні машини, призначені для встановлення в шахтах, на морських і річкових суднах та інших плавучих спорудах, на які поширюються спеціальні правила;

в) екскаватори, призначені для роботи із землерийним обладнанням або грейфером;

г) вантажопідіймальні крани, призначені виключно для роботи зі спеціальним навісним обладнанням (віброзанурювачами, шпунтовисмикувачами, буровим обладнанням тощо);

д) вантажопідіймальні машини спеціального призначення: підлогові завалювальні і посадочні машини, трубоукладачі, електро- та автонавантажувачі, колієукладальні і мостоукладальні машини, маніпулятори, підйомники (вишки), машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів;

е) монтажні поліспасти та конструкції, до яких вони підвішуються (щогли, шеври, балки тощо);

ж) будівельні підйомники, на які поширюються спеціальні правила;

и) вантажопідіймальні крани, машини, вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара спеціального та військового призначення, що знаходяться в експлуатації у Збройних Силах України.

  1. Нормативні посилання

2.1 Нормативні документи та номери пунктів, у яких є посилання на ці документи у даних Правилах, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Позначення

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Міністерстві

юстиції України

Номер

пункту

Правил

ГОСТ 2.106-96

ЕСКД. Текстовые документы

4.1.1, 5.1.1,5.1.6

ГОСТ 2.601-95

ЕСКД. Эксплуатационные документы

4.1.1, 5.1.1, 5.1.13, 6.2,

ГОСТ 2.602-95

ЕСКД. Ремонтные документы

4.1.1, 5.1.1,5.2.4

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

4.1.1, 4.14.12,5.1.1

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

4.1.1,4.1.5, 5.1.1

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

4.1.1, 4.14.12,5.1.1

ГОСТ 12.1.010-76

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

4.1.1,4.1.5, 5.1.1

ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

4.1.1,4.10.1, 5.1.1

ГОСТ 12.1.030-81

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

4.1.1,4.10.1,4.20.12,5.1.1

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

4.1.1,5.1.1,

ГОСТ

12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

4.1.1,4.10.1, 5.1.1

ГОСТ

12.2.007.1-75

ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

4.1.1,4.10.1, 5.1.1

ГОСТ 12.2.040-79

ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции

4.1.1,4.11.1, 5.1.1

ГОСТ 12.2.053-91

ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности

4.1.1, 5.1.1,8.1

ГОСТ 12.2.058-81

ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации.

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12.2.071-90

ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12.2.086-83

ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации

4.1.1,4.11.1, 5.1.1

ГОСТ 12.3.009-76

Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

4.1.1, 5.1.1,10.5.14, 10.5.27

ГОСТ 12.3.010-82

ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

4.1.1,5.1.17, 5.1.1

ГОСТ 12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 15.001-88

Система разработки и постановка продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

4.1.1, 5.1.1,5.1.4

ГОСТ 15.005-86

Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

4.1.1, 5.1.1,5.1.4

ГОСТ 15.309-98

Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

4.1.1, 5.1.1,5.1.5

ГОСТ 191-82

Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия

4.1.1, 5.1.1,4.9.1, 4.9.2,

ГОСТ 534-78

Краны мостовые опорные. Пролеты

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 1412-85

Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

4.1.1, 5.1.1,5.4.4

ГОСТ 1451-77

Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения

4.1.1,4.4.15, 5.1.1

ГОСТ 1575-87

Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 2105-75

Крюки кованые и штампованные. Технические условия

4.1.1,4.6.1, 4.6.7,5.1.1,10.1.4

ГОСТ 2224-93

Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия

4.1.1,5.1.1

ГОСТ 2688-80

Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 619(1+6+ 6/6)+1 о.с. Сортамент

4.1.1,4.7.1, 4.19.3,5.1.1,7.21, додаток 10

ГОСТ 3063-80

Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 119(1+6 +12). Сортамент

4.1.1, 5.1.1,7.21

ГОСТ 3064-80

Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 137(1+6 +12+18). Сортамент

4.1.1, 5.1.1,7.21

ГОСТ 3066-80

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 67(1+6) +17(1+6). Сортамент

4.1.1, 5.1.1,7.21,

додаток 10

ГОСТ 3067-88

Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 619(1+6+12)+119(1+6+12). Сортамент

4.1.1, 5.1.1,7.21

ГОСТ 3068-88

Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 637 (1+6+12+18)+137(1+6 +12+18). Сортамент

4.1.1, 5.1.1,7.21

ГОСТ 3069-80

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 67(1+6) +1 о.с. Сортамент

4.1.1, 5.1.1,додаток 10

ГОСТ 3071-88

Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 637 (1+6+12+18)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.19.3, 5.1.1

ГОСТ 3077-80

Канатдвойной свивки типа ЛК-О конструкции 619(1+9 +9) +1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,7.21, додаток 10

ГОСТ 3079-80

Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 637 (1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 4.19.3, 5.1.1,7.21,додаток 10

ГОСТ 3081-80

Канатдвойной свивки типа ЛК-О конструкции 619(1+9 +9)+77(1+6). Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ 3083-80

Канатдвойной свивки типа ТК конструкции 630 (0+15 +15)+7 о.с. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ 3088-80

Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 1819(1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,

додаток 10

ГОСТ 3090-73

Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

4.1.1, 5.1.1,7.21

ГОСТ 3097-80

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 86(0+6) +9о.с., типа ТК конструкции 816(0+5+11)+9о.с. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ 3241-91

(ИСО 3108-74)

Канаты стальные. Технические условия

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,7.21

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества

4.1.1, 5.1.1, 5.6.4

ГОСТ 6619-75

Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия

4.1.1, 4.6.2, 4.6.7, 5.1.1, 10.1.4

ГОСТ 6627-74

Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

4.1.1, 4.6.1, 5.1.1, 10.1.4

ГОСТ 6628-73

Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

4.1.1, 4.6.1, 5.1.1, 10.1.4

ГОСТ 6996-66

Сварные соединения. Методы определения механических свойств

4.1.1, 5.1.1, 5.1.10

ГОСТ 7075-80

Краны мостовые ручные опорные. Технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 7352-88

Краны козловые электрические. Типы

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 7512-82

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

4.1.1, 5.1.1, 5.6.4

ГОСТ 7665-80

Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 625(1+6; 6+12)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1,5.1.1,7.21,

додаток 10

ГОСТ 7667-80

Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 625(1+6; 6+12)+ 77 (1+6). Сортамент

4.1.1, 4.7.1,5.1.1,7.21,

додаток 10

ГОСТ 7668-80

Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 636 (1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 4.19.3,5.1.1,7.21,

додаток 10

ГОСТ 7669-80

Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 636 (1+7+7/7+14) +77(1+6). Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 4.19.3,5.1.1,7.21,

додаток 10

ГОСТ 7675-73

Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 7676-73

Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 7681-80

Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 187(1+6)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ ИСО

7752-5-95

Краны мостовые и козловые. Органы управления. Расположение и характеристики

4.1.1,4.13.1, 5.1.1

ГОСТ 7890-93

Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 10505-76

Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,7.21

ГОСТ 10506-76

Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 12612-79

Краны металлургические колодцевые. Основные параметры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12613-79

Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12614-79

Краны металлургические мульдо-завалочные. Основные параметры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12840-80

Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры

4.1.1,4.6.5, 5.1.1

ГОСТ 13556-91

Краны башенные строительные. Общие технические условия

4.1.1, 4.14.5, 5.1.1, 9.2

ГОСТ 14254-96

(МЭК 529-89)

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

(Код IP)

4.1.1, 4.10.3, 5.1.1

ГОСТ 14782-86

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

4.1.1, 5.1.1, 5.6.4

ГОСТ 14954-80

Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 619 (1+6 +6/6)+77(1+ +6). Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,

додаток 10

ГОСТ15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

4.1.1, 4.1.3, 4.10.3, 5.1.1

ГОСТ 15467-79

Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 16504-81

Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 16553-88

Краны-штабелеры. Типы

4.1.1, 5.1.1, 8.1

ГОСТ 16765-87

Краны стреловые самоходные общего назначения. Приемка и методы испытаний

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6

ГОСТ 16853-88

Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,7.21,

додаток 10

ГОСТ 17516.1-90

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

4.1.1, 5.1.1, 4.10.2

ГОСТ 17677-82

Светильники. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1, 4.10.1

ГОСТ 18322-78

Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 18899-73

Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,7.21

ГОСТ 18901-73

Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 19494-74

Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 19811-90

Краны консольные электрические стационарные. Типы

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 20278-90

Краны металлургические литейные. Параметры и размеры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 21014-88

Прокатчерных металлов. Термины и определения дефектов поверхности

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 22045-89Е

Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 22584-96

Тали электрические канатные. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 22827-85

Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

4.1.1, 4.14.5, 5.1.1

ГОСТ 24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 24390-86

Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 24599-87

Грейферы канатные для навалочных грузов. Общие технические условия

4.1.1, 4.6.9, 4.6.10,4.19.1,5.1.1

ГОСТ 25032-81

Средства грузозахватные. Классификация и общетехнические требования

4.1.1, 4.19.1, 5.1.1, 5.1.17

ГОСТ 25251-82

Краны козловые электрические. Методы испытаний

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6

ГОСТ 25835-83

Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы

4.7.9, 4.8.1

ГОСТ 25866-83

Эксплуатация техники.

Термины и определения

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 26993-86

Краны мостовые электрические металлургические. Общие технические требования

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 27551-87

(ИСО 7752/2-85)

Краны стреловые самоходные. Органы управления. Общие требования

4.1.1, 4.13.1, 5.1.1

ГОСТ 27553-87

(ИСО 4301/2-85)

Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам работы

4.1.1,4.7.9, 5.1.1

ГОСТ 27584-88

Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 27592-88

Краны мостовые электрические специальные. Общие технические требования

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 27913-88

(ИСО 7752/1-83)

Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположения и характеристики. Общие принципы

4.1.1, 4.13.1, 5.1.1

ГОСТ 27914-88

(ИСО 8087-85)

Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 28296-89

Краны мачтовые. Требования безопасности

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 28408-89

Тали ручные и кошки. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 28434-90

Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1, 8.1

ГОСТ 28448-90

Краны консольные электрические передвижные. Типы

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 28609-90

Краны грузоподъемные. Основные положения расчета

4.1.1,4.2.1, 5.1.1

ГОСТ 28648-90

Колеса крановые. Технические условия

4.1.1, 4.5.3, 5.1.1

ГОСТ 29266-91

(ИСО 9373-89)

Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6

ГОСТ 29321-92

Краны-штабелеры мостовые. Основы расчета

4.1.1,4.2.1,5.1.1, 8.1

ГОСТ 30055-93

Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия

4.1.1, 4.19.5, 5.1.1

ГОСТ 30441-97

(ИСО 3076-84)

Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия

4.1.1, 4.9.1, 4.9.2, 4.19.4, 5.1.1

ДСТУ 1.3-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов

4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2193-93

(ГОСТ16517-93)

Гідроприводи об’ємні. Гідроапарати. Загальні технічні вимоги.

4.1.1, 4.11.1, 5.1.1

ДСТУ 2325-93

Шум. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ2389-94

Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2462-94

Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2484-94

(ГОСТ 4121-96)

Рейки кранові. Технічні умови

4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2491-94

Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2564-94

(ГОСТ 18910-96)

Прилади та обладнання гідравлічні. Загальні технічні умови.

4.1.1, 4.11.1, 5.1.1

ДСТУ 2733-94

Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2865-94

Контроль неруйнівний. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2879-94

Маніпулятори, автооператори, роботи промислові та системи виробничі гнучкі. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2890-94

Тара і транспортування.

Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2924-94

Прокат чорних металів. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2944-94

Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

4.1.1, 5.1.1, 5.5.1

ДСТУ 2946-94

Підіймальні пристрої. Крани самохідні. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2986-95

Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3074-95 (ГОСТ 228-95)

Ланцюги якірні суднові. Параметри та розміри, технічні вимоги, маркування складальних одиниць

4.1.1, 4.9.1, 4.9.2,4.19.4, 5.1.1

ДСТУ 3150-95

Крани вантажопідіймальні. Настанова з експлуатації крана. Частина 1. Загальні положення

3.1, 4.1.1, 5.1.1, 5.1.13

ДСТУ 3278-95

Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3321-96

Системи конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3328-96

(ГОСТ 30430-96)

Дугове зварювання конструкційних чавунів. Вимоги до технологічного процесу

4.1.1, 5.1.1, 5.5.6

ДСТУ 3455.1-96

Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 1. Загальні поняття. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3455.2-96

Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина2. Об’ємні гідромашини та пневмомашини. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3455.3-96

Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 3. Гідроапарати та пневмоапарати. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3455.4-96

Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 4. Кондиціонери робочого середовища, гідропосудини та пневмопосудини, гідропроводи та пневмопроводи. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3491-96

(ГОСТ 30242-97)

Дефекти з’єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3555-97 (ГОСТ 30188-97)

Ланцюги вантажопідіймальні калібровані високоміцні. Технічні умови

3.1,4.1.1, 4.9.1, 4.9.2, 5.1.1

ДСТУ 3761.2-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3761.3-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3925-99

Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки

4.1.1, 4.5.3, 5.1.1

ДСТУ ІSО

4310-94

Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6,

ДСТУISO

9926-1-94

Крани вантажопідіймальні. Навчання кранівників. Загальні положення

4.1.1, 5.1.1, 10.4.1

ДСТУ

Б В.2.8-10-98

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги.

4.1.1, 4.19.1, 5.1.1, 5.1.17

ГСТУ 3-04-93-95

Муфты для несущих канатов, типы, конструкции и размеры. Заливка несущих канатов в муфтах сплавом, анкеровка несущих канатов в муфтах клиньями

4.1.1, 4.7.3, 5.1.1

ГСТУ 3-04-94-95

Подвесные канатные дороги и кабельные краны. Счаливание тяговых и подъемных канатов

4.1.1, 5.1.1, 7.27

СНиП-II-7-81

Строительство в сейсмических районах

4.1.1, 4.1.4, 5.1.1

СНиПIII-4-80

Техника безопасности в строительстве

4.1.1, 5.1.1

СНиПIII-18-75

Металлические конструкции

4.1.1,4.2.1, 5.1.1

СНиП 2.01.01-82

Строительные климатология и геофизика

4.1.1, 5.1.1

СНиП 3.08.01-85

Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов

4.1.1, 4.20.1, 5.1.1

ДНАОП

0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.96р., № 61

Зареєстровано Мінюстом України31.05.96 за № 262/1287

5.5.1

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4

Зареєстровано Мінюстом України 10.02.98 за № 93/2533

10.3.9, 10.4.6,10.4.15, 10.4.17, 10.5.25

ДНАОП

0.00-1.27-97

Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118

Зареєстровано Мінюстом України 02.09.97 за № 374/2178

5.6.1

ДНАОП

0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.01 № 272

3.1,4.1.1, 4.1.5, 5.1.1, 4.10.1

ДНАОП

0.00-4.03-01

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.01 № 1094

11.1

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27

Зареєстровано Мінюстом України 21.04.99 за № 248/3541

5.1.2, 10.4.1, 10.4.4

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9

Зареєстровано Мінюстом України 07.04.98 за № 226/2666

10.4.1

ДНАОП

0.00-4.34-99

Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 № 103

Зареєстровано Мінюстом України 08.10.99 за № 690/3983

5.1.1,6.1, 10.1.3,

ДНАОП

0.00-5.01-92

Інструкція про порядок видачі дозволу на право монтажу або (і) налагодження об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд

Затверджено Держгіртехнаглядом України від 14.01.92

5.3.1

ДНАОП

0.00-5.02-95

Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.95 № 189

Зареєстровано Мінюстом України 27.12.95 за № 482/1018

5.1.1

ДНАОП

0.00-5.03-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135

Зареєстровано Мінюстом України 10.10.95 за № 371/907

10.4.1

ДНАОП

0.00-5.04-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135

Зареєстровано Мінюстом України 10.10.95 за № 372/908

10.4.1

ДНАОП

0.00-5.05-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 14.11.95 № 175

Зареєстровано Мінюстом України 27.11.95 за № 425/961

10.4.1

ДНАОП

0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107

Зареєстровано Мінюстом України 13.03.95 за № 60/596

10.4.1

ДНАОП

0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утриманням вантажопідіймальних кранів в справному стані

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107

Зареєстровано Мінюстом України 13.03.95 за № 59/595

10.4.1

ДНАОП

0.00-5.10-96

Типова інструкція для операторів (машиністів) парових і водогрійних котлів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.06.96 № 74

Зареєстровано Мінюстом України 05.06.96 за № 267/1292

10.4.1

ДНАОП

0.00-5.18-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.03.96 № 45

Зареєстровано Мінюстом України 26.03.96 за № 143/1168

10.4.1

ДНАОП

0.00-5.19-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.96 № 13

Зареєстровано Мінюстом України 12.02.96 за № 63/1088

10.4.1

ДНАОП

0.00-5.20-94

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107

Зареєстровано Мінюстом України 13.03.95 за № 58/594

10.4.1

ДНАОП

0.03-1.15-75

Санітарні правила устрою та обладнання кабін машиністів кранів № 1520-76

Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР, 1974

4.1.1, 4.14.5,4.14.12,5.1.1

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом Міністерством охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45

Зареєстровано Мінюстом України 21.06.94 за № 136/345

10.4.13

ДНАОП

1.1.10-1.01-97

Правила безпечної експлуатації електроустановок

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 06.10.97 № 257

Зареєстровано Мінюстом України 13.01.98 за № 11/2451

10.5.25

ДСН

3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37

4.1.1,4.14.12,5.1.1

ДСН

3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39

4.1.1,4.14.12,5.1.1

ЦРБ 0004

Правила технічної експлуатації залізниць в Україні

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.01.95 № 27

4.1.1, 4.4.13, 4.20.1, 5.1.1

ПУЕ

Правилаустройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное.“Энергоатомиздат”, 1987 г.)

Затверджені Міненерго СРСР 04.07.84

4.1.1, 4.10.1, 5.1.1

Завантажити