НПАОП 0.00-1.72-14Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів

  1. У рульовому механізмі не допускаються:

 • люфт, що перевищує граничне значення;

 • непередбачені конструкцією значні взаємні переміщення деталей та вуз­лів рульового механізму або переміщення їх відносно шасі, кабіни, рами вели­ковантажного автомобіля;

 • різьбові з’єднання, не затягнуті або надійно не зафіксовані;

 • пошкодження або відсутність передбаченого конструкцією підсилювача рульового управління;

 • встановлення деталей зі слідами залишкової деформації та іншими де­фектами, а також використання деталей і робочих рідин, не передбачених для цієї моделі великовантажного автомобіля.

  1. У колесах і шинах не допускаються:

 • місцеве пошкодження шини (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, а також розшаровують каркас, відшарування протектора та боковини;

 • розмір шин або допустиме навантаження, що не відповідають моделі ве­ликовантажного автомобіля;

 • встановлення на одну вісь великовантажного автомобіля шин з різним рисунком протектора;

 • встановлення на передню вісь великовантажного автомобіля шини з од­ним класом протектора, а на інші осі - шини, відновлені за другим класом ре­монту;

 • відсутність кріплення або наявність тріщин ободів коліс.

  1. Під час роботи дизельного двигуна великовантажного автомобіля не допускаються:

 • негерметичність паливної системи, систем змащення та охолодження;

 • несправність системи випуску відпрацьованих газів.

  1. Світлова і звукова сигналізація повинна бути справною.

  2. Електрообладнання великовантажного автомобіля повинне забезпечу­вати надійний запуск двигуна, безвідмовну роботу приладів освітлення, сиг­налізації та електричних контрольних приладів, а також запобігати іскроутво­ренню в дротах та затискачах. Проводи електрообладнання повинні мати не- пошкоджену ізоляцію.

  3. Небезпечні елементи великовантажного автомобіля повинні бути по­фарбовані відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки.

  4. Перед виїздом із АТЦ (ГТ) водій повинен перевірити комплектність та технічну справність великовантажного автомобіля.

  5. У разі виявлення несправності великовантажного автомобіля водій не має права виїжджати із АТЦ (ГТЦ) або продовжувати роботу.

 1. Вимоги безпеки до заправлення великовантажного автомобіля та іншо­

го технологічного транспортного засобу паливно-мастильними ма-
теріалами

  1. Під час заправлення великовантажного автомобіля та іншого техноло­гічного транспортного засобу паливом чи мастилом на стаціонарній заправці водій повинен перебувати на естакаді.

  2. Насоси для перекачування дизельного палива, а також насоси та агре­гати, встановлені в загальному приміщенні насосної дизельного палива, по­винні бути укомплектовані електродвигунами у вибухобезпечному виконанні.

Резервуари для зберігання дизельного палива та мастильних матеріалів, трубопроводи та насоси повинні бути заземлені. Площадки та драбини резер­вуарів повинні бути виконані з вогнестійких матеріалів.

  1. Заправка великовантажного автомобіля та іншого технологічного тра­нспортного засобу може проводитись безпосередньо в кар’єрі за допомогою пересувних паливо-, мастилозаправників. Паливороздавальний пістолет пови­нен бути виготовлений з матеріалу, що не утворює іскор.

Заправку великовантажних автомобілів необхідно проводити у спеціально обладнаних місцях при вимкненому двигуні.

Автомобіль-заправник та великовантажний автомобіль під час заправки паливно-мастильними матеріалами повинні бути загальмовані стоянковими гальмами.

  1. Паливозаправник повинен бути обладнаний пристроєм для відведення статичної електрики (тросом з штирем).

Зливні рукава заправника повинні конструктивно забезпечувати зняття статичної електрики.

  1. Паливозаправник повинен використовувати таблицю СІН, яка харак­теризує небезпеку вантажу, що перевозиться.

 1. Вимоги безпеки до запуску великовантажних автомобілів та інших тех-
  нологічних транспортних засобів при температурі повітря нижче 0°С

5.1. Зона зберігання великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів повинна бути обладнана системою повітряного або ін-

шого виду обігріву, колонами для подавання гарячої води, стовпами з розет­ками для підключення до мережі постійного струму під час пуску двигунів.

Для фіксованого встановлення великовантажних автомобілів зупинка по­винна бути обладнана колесовідбійними брусами або бетонними упорами.

 1. Під час застосування індивідуальних передпускових підігрівачів необ­хідно дотримуватись таких вимог:

 • під час розігріву двигуна підігрівачем водій не повинен відходити від великовантажного автомобіля;

 • у разі виникнення пожежі водій повинен негайно перекрити кран на па­ливному баці, вимкнути підігрівач і потім приступити до гасіння пожежі;

 • не дозволяється підігрівати двигун у закритих приміщеннях;

 • систему охолодження потрібно заливати антифризом;

 • пуск підігрівача без охолоджувальної рідини у котлі охолоджувальною рідиною забороняється;

 • не допускається одночасна робота підігрівача та двигуна;

 • після розігріву двигуна спочатку вимикають підігрівач, потім запуска­ють двигун.

Д

О.М. Онищенко

иректор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

Завантажити