НПАОП 00.0-5.24-01Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N 254 від 05.06.2001

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 20 липня 2001 р. за N 616/5807

Затверджено наказом Мінпраці

05.06.2001 N 254

НПАОП 00.0-5.24-01

Інструкція з охорони праці під час виконання

монтажних робіт інструментами і пристроями

1. Загальні вимоги

1.1. Ця Інструкція поширюється на працівників, які виконують монтажні роботи із застосуванням інструментів і пристроїв на об'єктах промислового та житлово-громадського призначення, на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і видів діяльності.

1.2. До виконання монтажних робіт з використанням інструментіві пристроїв допускаються працівники, що досягли 18-річного віку тапройшли:

медичний огляд відповідно до вимог Положення про порядокпроведення медичного огляду працівників певних категорій,затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.03.94 N45 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 21.06.94за N 136/345;

навчання та атестацію в закладах освіти для виконання робіт зпідвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах,навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки і перепідготовкиробітничих кадрів та в організаціях) за затвердженою програмою;

навчання та атестацію з протипожежної безпеки відповідно до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 22.06.95, N 400 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14.07.95 за N 219/755;

увідний інструктаж у службі охорони праці;

первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці дляновоприйнятих чи переведених з одного робочого місця на інше.

1.3. Ручні електричні машини повинні відповідати вимогам Правил устройства электроустановок, ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 10.02.98 за N 93/2533.

ГОСТ 12.2.013.0-91.

1.4. Для захисту очей слід застосовувати окуляри відповіднодо вимог ГОСТ 12.4.013-85.

1.5. Для захисту працівника на весь термін перебування набудівельному майданчику обов'язкове носіння каски у відповідностідо вимог ГОСТ 12.4.128-83.

1.6. Під час виконання робіт на висоті робітнику слідзастосовувати захисні засоби відповідно до вимог безпеки нависоті.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно пройти інструктаж на робочому місці.

2.2. Отримати для виконання робіт спецодяг, засоби індивідуального захисту, інструмент, пристосування і перевірити їх комплектність та цілість.

2.3. Підготувати робоче місце: прибрати зайві речі,перевірити достатність освітлення робочого місця; у разі роботи заверстатом впевнитись у справності дерев'яного гратчастого настилу.

2.4. Під час рубання на верстаті встановити суцільний (або зсітки з вічком 3 мм) щиток заввишки не нижче 1 м для захисту відчастинок, що відлітають.

2.5. При роботі на верстаті такі щитки ставляться з обохбоків посередині верстата.

2.6. Інструмент повинен відповідати таким вимогам:

молотки і кувалди мають бути надійно посаджені на ручкиовальної форми з потовщенням до вільного кінця, закріплені наручках сталевими плішками із зазублинами, а робоча частина повиннамати гладку випуклу поверхню;

інструмент, що має загострені хвостовики (терпуг, ножівка, шабер) повинні мати справні ручки з бандажними кільцями, які захищають їх від розколювання;

на інструменті ударної дії (зубило, бородок, просічка) неповинно бути вибоїн, сколів, задирок, гострих ребер на боковихгранях у місцях тримання їх рукою, тріщин та зазублин і сколів назатилковій частині;

зубило повинно мати довжину не менше 150 мм, а йоговідтягнена частина 60-70 мм; різальна кромка зубила має бутипрямою чи з ледь вигнутою поверхнею;

на слюсарно-монтажному інструменті з ізольованими ручкамизовні і всередині ізоляції не повинно бути раковин, пухирів танадрізів.

2.7. Перевірити справність ручної пневматичної машини івпевнитися в тому, що:

з'єднання шлангів із ніпелями чи штуцерами надійні, герметичні і закріплені стяжними хомутами (бандажами); кріпити шланги дротом забороняється;

змінний інструмент правильно загострений, без тріщин, вибоїн,зазублин, його хвостова частина без нерівностей, щільноприпасована та правильно відцентрована;

вентиль чи інше запірне пристосування на повітропроводі чи гнучкому шланзі розміщений на відстані не більше 3 м від робочого місця і підходи до нього вільні;

сітка-фільтр на повітропровідному шланзі без пошкоджень;

тиск стиснутого повітря в магістралі чи в пересувномукомпресорі відповідає робочому тиску машини.

2.8. Працівники, які працюють з пневматичними ручними машинами ударної або ударно-свердлильної дії, повинні бути забезпечені м'якими рукавицями з подвійною підкладкою з бокудолоні.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Переносити чи перевозити інструмент слід із захищеннямгострих частин чохлами або іншими засобами.

3.1.2. Рубати, клепати, пробивати отвори і виконувати інші роботи, за яких можливі відлітання часточок металу, цегли чи бетону, необхідно з використанням захисних окулярів зі склом, що не б'ється, згідно з вимогами ГОСТ 12.4.013-85.

3.1.3. Роботу на висоті виконувати тільки з інвентарних засобів підмощування, які пройшли чергові випробування.

Виконувати роботи на висоті в умовах підвищеної небезпеки (навідкритих кабельних естакадах без огорож, над необгородженимиотворами, з мостових кранів тощо) треба тільки за нарядом-допускоміз застосуванням страхувального пояса.

3.1.4. Подавати будь-які предмети працюючому на висотіпотрібно тільки за допомогою мотузки. Предмет, який треба піднятивгору, прив'язується до середини мотузки, один кінець якої тримаєпрацівник, що знаходиться зверху, а другий - що знаходиться знизу,щоб запобігти розгойдуванню предмета. Дрібні предмети слідпіднімати в тарі (відро, ящик) із заповненням нижче рівня борта на100 мм.

3.1.5. Роботу з одночасним підтримуванням лотків, коробів, світильників слід виконувати з риштувань, підмостків чи драбин з поличками, обгороджених поручнями.

3.1.6. Під час роботи на висоті інструмент і дрібні деталі слід тримати в індивідуальних сумках (спецжилетах і пасках).

3.1.7. Під час роботи з клинами чи зубилами з використаннямкувалд та вибивальних пристроїв для запресування і розпресуваннядеталей необхідно застосовувати кліщі або тримачі завдовжки неменше 0,7 м. Вибивальні пристрої повинні виготовлятися з м'якогометалу.

3.1.8. Перебувати іншим працівникам напроти робітника, якийпрацює з кувалдою, забороняється; слід стояти тільки збоку віднього.

3.1.9. Відкручувати та закручувати гайки ключем зпідкладанням металевих пластинок між гайкою і ключем, доточуватиручки підручними предметами чи приєднувати ключ до ключа чи трубки(за винятком спеціальних монтажних ключів) не дозволяється.

3.1.10. Під час різання металів ручними ножівками необхідностежити, щоб їх полотно було надійно закріплене у верстаті інатягнуте.

3.2. Виконання робіт вогненебезпечними інструментами

3.2.1. Вогненебезпечні роботи слід виконувати занарядом-допуском із забезпеченням заходів відповідно до правилпротипожежної безпеки.

3.2.2. Паяльну лампу слід заповнювати тільки тим пальним, дляроботи з яким вона призначена. Резервуар закривати пробкою небільше ніж на 4 витки різі.

3.2.3. Розпалювати паяльні лампи і газові пальники безпосередньо під устаткуванням, проводами, кабелями і близько від мастилонаповнених апаратів забороняється.

3.2.4. Під час роботи з паяльними лампами забороняється:

розпалювати їх за допомогою подання пального через пальник;

створювати тиск у лампі із застосуванням надлишкових зусиль;

наближатися із запаленою лампою до легкозаймистих матеріалівта речей;

наливати та виливати пальне під час роботи лампи;

розбирати лампу біля вогню;

знімати пальник до зниження тиску. Знижувати тиск повітря урезервуарі лампи дозволяється за умови погашеної лампиохолодженого пальника.

3.2.5. Застосовувати паяльні лампи та газові пальники натериторіях відкритих та закритих розподільних пристроїв, а такожна підстанціях дозволяється за умови, що відстань від полум'я дострумопровідних частин напругою до 10 кВ буде не менше 1,5 м, абільше 10 кВ - не менше 3 м.

3.2.6. Під час роботи з газовими пальниками забороняється:

працювати за наявності витоку газу з балона, шланга;

випалювати газ з балона повністю;

розбирати балони, користуватися пошкодженими та іржавимибалонами.

3.2.7. Під час роботи в колодязях, закритих ємкостях тощо розпалювати паяльні лампи, ставити балони з пропан-бутаном, розігрівати кабельну масу, мастику і припій дозволяється тільки зовні колодязя.

3.3. Роботи з використанням пневматичних інструментів

3.3.1. Під час виконання електромонтажних робіт ручними пневмомашинами забороняється:

залишати без догляду машину, приєднану до повітропроводу;

передавати машину іншим особам;

знімати з ручної машини противібраційний захист,шумоглушники, захисні кожухи обертових частин;

прибирати руками стружку чи ошурки з робочого органу;

переносити машини, тримаючи їх за шланг;

працювати на приставних драбинах.

3.3.2. Для пневмомашин, маса яких перевищує 10 кг, повиннібути передбачені пристосування для підвішування.

3.3.3. Використовувати вагу власного тіла для додатковоготиску на машину забороняється.

3.3.4. Під час перерви в роботі, у процесі очищення, змащення, заміни робочого інструменту, перерви в подачі повітря, заклинювання рухомих частин пневмомашину необхідно вимкнути і відключити подавання повітря.

3.4. Роботи з використанням електричних ручних машин

3.4.1. Під час використання ручних електричних машин слідвиконувати такі вимоги безпеки:

не залишати без нагляду машину, підімкнену до мережіживлення;

не передавати машину особам, які не мають дозволукористуватись нею;

не працювати з машиною з переносних драбин;

не натягувати і не перекручувати кабель (шнур), ненавантажувати його;

не знімати з машини під час експлуатації засобів віброзахисту, шумоглушників, обгороджувальні кожухи і пристрої для керування робочим інструментом;

не перевищувати гранично допустиму тривалість роботи, указанув паспорті машини;

не торкатися різального інструмента, який обертається;

не прибирати руками стружки або ошурки до повної зупинкимашини;

не переносити ручні електричні машини за кабель.

3.4.2. Необхідно захищати кабель машини від безпосередньогоконтакту з гарячими, вологими та намасленими поверхнями та відвипадкового механічного пошкодження.

3.4.3. У залежності від категорії приміщення за ступенями безпеки ураження електричним струмом слід застосовувати ручні електричні машини таких класів: класу I - під час експлуатації в умовах виробництва з використанням засобів індивідуального захисту (діелектричні рукавички, калоші, килимки тощо). Дозволяєтьсявиконувати роботу машиною класу I без застосування індивідуальних

засобів у таких випадках:

якщо тільки одна машина живиться від розподільноготрансформатора;

машина отримує живлення від автономної двигун-генераторноїустановки або від перетворювача частоти з розділеними котушками;

машина отримує живлення через захисно-вимикальний пристрій.

Працювати машинами класів II та III дозволяється беззастосування діелектричних засобів захисту.

3.4.4. Експлуатувати машини, які не захищені від дії крапель або бризок і не мають розпізнавальних знаків (крапля в трикутнику або дві краплі), на відкритих майданчиках під час дощу або снігу забороняється.

3.4.5. Працювати ручними машинами ударної абоударно-свердлильної дії слід у м'яких рукавицях з подвійноюпідкладкою з боку долоні.

3.4.6. Під час роботи ручними машинами, маса яких перевищує10 кг, необхідно застосовувати пристрої для їх підтримування.

3.4.7. Використовувати масу тіла для допоміжного тиску наручні машини не дозволяється.

3.4.8. Під'єднання допоміжного обладнання (трансформаторів,перетворювачів частоти, захисно-вимикальних пристроїв та ін.) домережі та від'єднання його повинно виконуватись персоналомексплуатаційної організації. Електромонтажник виконує вмикання тавимикання установки комутаційними апаратами.

3.4.9. У разі зникнення напруги в електричній мережі або призаклинюванні частин, що обертаються, слід негайно вимкнути машину.

3.4.10. У перервах, після закінчення роботи, а також під часзмащування, чищення, заміни робочого інструменту необхідновимикати машину.

3.4.11. Під час транспортування машини в межах підприємства(об'єкта) слід запобігати її пошкодженню.

Перевозити машини разом з металевими деталями, виробами тощоне дозволяється.

3.4.12. Негайно припинити роботу у разі виникнення хоча боднієї з таких несправностей:

пошкодження штепсельного з'єднання, кабеля або його захисноїтрубки;

пошкодження кришки щіткотримача;

нечітке спрацьовування вимикача;

іскріння щіток на колекторі з появою колового вогню на йогоповерхні;

витікання мастила з редуктора або вентиляційних каналів;

поява диму або запаху від горіння ізоляції;

поява незвичайного шуму, стукоту та вібрації;

поломки або появи тріщин у корпусі, ручці та захиснійогорожі;

пошкодження робочого інструменту.

3.4.13. Свердлити отвори та пробивати борозни в стінах,панелях перекриття, у яких розміщена захована електропроводка, атакож виконувати інші роботи, коли може бути пошкоджена ізоляціяелектричних проводів та установок, слід після від'єднання цихдротів та установок від джерел живлення.

3.4.14. Роботи, під час яких можуть бути пошкоджені прихованісанітарно-технічні трубопроводи, слід виконувати після їхперекриття.

4. Вимоги безпеки після виконання робіт

4.1. Після закінчення роботи вимкнути механізми, очиститиробоче місце, скласти весь інструмент, вимити руки і обличчятеплою водою з милом.

4.2. Витерти інструменти і пристрої від бруду і пилу.

4.3. Про наявність пошкодженого інструменту доповістикерівнику робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації, яка може привестидо пожежі чи вибуху або до ураження електричним струмом, роботуслід припинити, ужити заходів щодо недопущення в цю зону людей,сповістити керівника робіт.

5.2. Під час розслідування нещасних випадків і аварій слід виконувати вимоги ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.93 N 623 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від17.06.98 N 923.

Начальник управління охорони праці Л. Мельничук

9


Завантажити