НПАОП 10.0-5.27-04Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці України

від 26.10.2004р.№236

ІНСТРУКЦІЯ

З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ I ЗАСТОСУВАННЯ

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ НА ШАХТАХ,

НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА РАПТОВИМИ ВИКИДАМИ,

ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬ КРУТІ ПЛАСТИ

1. Загальні положення

1.1. Дана Інструкція поширюється на проектування електропостачання та експлуатацію електроустаткування в шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти.

1.2. Електропостачання очисних i підготовчих виробок повинно здійснюватися за проектом, підписаним головним енергетиком (головним механіком) шахти i затвердженим головним інженером шахти.

1.3. На кожній шахті мають бути схеми підземного електропостачання, складені згідно з Інструкцією типового оформлення схем підземногоелектропостачання шахт, затвердженої Мінвуглепромом СРСР 12.11.74 і погодженої Держгіртехнаглядом СРСР 22.10.74.

1.4. Механіком i заступником (помічником) механіка дільниці повинні призначатися особи, що мають відповідну гірничотехнічну освіту i стаж роботи на газових шахтах не менше одного року.

2. Область та умови застосування електроустаткування

2.1. Допускається застосування електроустаткування з рівнем вибухозахисту РВ без системи автоматичного швидкодіючого вимикання:

а) у виробках із свіжим струменем повітря на небезпечних за раптовими викидами крутих пластах, що розроблюються без захисту, а також у виробках, в які одночасно поступають вихідні струмені повітря з крутих пластів, небезпечних i безпечних за раптовими викидами вугілля та газу. В цих випадках електроустаткування i кабелі повинні розміщуватися в зазначених виробках на відстані не менше як 150 м від вибою підготовчих виробок i не менше як 50 м від очисних вибоїв на небезпечних за раптовими викидами пластах, що розроблюються без захисту.

У разі розміщення електроустаткування i кабелів у камерах або за наявності інших пристроїв, що захищають електроустаткування i кабелі від механічних пошкоджень при раптових викидах, а також при повороті виробок на кут понад 45о, відстань від вибою тупикових виробок до електроустаткування може бути зменшена до 50 м;

б) у виробках, що проводяться по породі, в очисних i підготовчих виробках на пластах, безпечних за раптовими викидами, а також у зазначених виробках на пластах, небезпечних за раптовими викидами, за умови їх захисту надроблюванням або підроблюванням для Донбасу;

в) у вибоях горизонтальних i похилих підготовчих виробок, які відкривають незахищені пласти, небезпечні за раптовими викидами, за умови вимикання подачі електроенергії на весь час проведення робіт, починаючи з моменту підходу вибою виробки до пласта на відстань не меншу як 4 м (за нормаллю до пласта) i до відходу від розкритого пласта на таку ж відстань, а також закріплення постійним кріпленням цієї ділянки;

перед струсним підриванням електроустаткування i кабелі, що знаходяться під напругою, повинні розташовуватися на відстані, зазначеній в п. 2.1 “а” цієї Інструкції;

на час струсного підривання в усіх виробках шахти, в які може потрапити метан після вибуху, подача електроенергії повинна бути відключена. Поновлення подачі електроенергії може бути здійснено тільки після перевірки вмісту метану в атмосфері виробки;

г) при проходженні та поглибленні вертикальних стволів, якщо за 4 м (за нормаллю) перед розкриттям пласта i в період проходження по пласту, небезпечному за раптовими викидами, електроустаткування i кабелі будуть розташовані на помості, розміщеному в зоні постійного кріплення на відстані не менше як 12 м від діючого вибою ствола. На час струсного підривання електроенергія повинна бути відключена;

д) в очисних виробках на небезпечних за раптовими викидами пластах, що розробляються без захисту широкими смугами за падінням із застосуванням щитових агрегатів або подібних технічних засобів.

3. Схеми електропостачання. Електроустаткування

3.1. Електропостачання пересувних підстанцій (ПДПП), що розташовані у виробках із вихідним струменем, повинно здійснюватися відокремлено від електричних мереж, що знаходяться на поверхні, з захистом від витікання струму в мережах напругою 6000 В.

3.2. Вимикання ПДПП i РПП–6 дiльницi повинно здійснюватися апаратами з короткозамикачами.

3.3. В лавах, що відробляються за простяганням, забороняється застосування кабелів, що мають зчалки, а також з'єднувачів напруги, не передбачених у заводській схемі електропостачання машини.

3.4. Підбирання кабелю в лавах, вiдроблюваних за простяганням, під час роботи виймальної машини повинно проводитися за допомогою автоматичного кабелепiдбирача або інших пристроїв, що забезпечують підбирання його під час пересування машини.

3.5. У схемах електроустаткування повинно передбачатися дистанційне вимикання ПДПП із місця їх встановлення.

3.6. У схемах електропостачання вибійних машин i комплексів повинні передбачатися пристрої для дистанційного аварійного вимикання РПП дiльницi (вибою) з пульта управління машиною.

4. Електропостачання щитових агрегатів

4.1. Застосування щитових агрегатів з електроустаткуванням із рівнем вибухозахисту РВ допускається за проектом, затвердженим головним інженером шахти.

У разі застосування щитового агрегату з одним електроприводом останній повинен розміщуватися на відстані не більшій за 10 м від вуглеспускної печі, по якій під щит поступає свіжий струмінь повітря. В іншій частині простору під щитом i в дiльничих вентиляційних виробках повинно застосовуватися електроустаткування з рівнем вибухозахисту РО i РВ з системою автоматичного швидкодіючого вимикання.

Допускається застосування щитових агрегатів із двома електроприводами i кабелями, прокладеними по всій довжині щита, а також іншим електроустаткуванням із рівнем вибухозахисту РВ за наявності вентиляційних печей, пройдених на всю висоту етажу в кінці i на початку лави, і здійсненні заходів, що виключають викиди по всій довжині лави.

Забороняється розміщення кабелів i електроустаткування з рівнем вибухозахисту РВ без системи автоматичного швидкодіючого вимикання на вiдкотному (конвеєрному) штреку від вуглеспускної печі в бік вибою тупикової виробки.

4.2. На додаток до вимог Правил безпеки у вугільних шахтах датчики апаратури автоматичного контролю метану повинні встановлюватися біля електроблокiв щитового агрегату на відстані не більшій за 30 см від верхньої балки кріплення i настроюватися на вимикання електричної енергії дiльницi при перевищені концентрації метану 1%. Телевимірювання від цих датчиків повинно бути виведено в диспетчерський пункт.

4.3. Кабель, що подає живлення до щитового агрегату, повинен спускатися періодично по мiрi опускання агрегату. Допускається під щитом мати запас кабелю не більше як 10 м.

Усі кабелі у привибiйному просторі, особливо у місцях їх уводів в електроустаткування, повинні бути захищені від механічних пошкоджень пристроями, передбаченими конструкцією щитового агрегату.

4.4. Усі особи, що працюють під щитом, повинні мати при собі акумуляторні світильники, суміщені з метансигналiзатором.

Завантажити