НПАОП 0.00-3.06-00 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

                                                   

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 362 від 28.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2001 р.

за N 277/5468

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам дорожнього

господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000N 1035, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам дорожнього господарства (далі - Норми), що додаються.

2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці

(Сторчак С.О.):

вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами,

іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами

Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ,

організацій;

забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм;

включити Норми до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних

автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про

охорону праці.

3. З введенням в дію цих Норм вважати такими, що не

застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного

транспорта и шоссейных дорог", затверджені постановою Держкомпраці

СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80N 43/П-2, доповнені та змінені постановами цих органів від 21.08.85N 289/П-8 та від 06.11.86N 476/П-12.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Кравчука І.І.

Міністр І.Сахань

Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

28.12.2000N 362

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2001 р.

за N 277/5468

Норми безплатної видачі

спеціального одягу, спеціального взуття

та інших засобів індивідуального захисту

працівникам дорожнього господарства

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про

працю України та Закону України "Про охорону праці".

1.2. Ці Норми встановлені для всіх підприємств та організацій

дорожнього господарства, які забезпечують будівництво, ремонт та

експлуатацію автомобільних доріг та мостів, незалежно від

підпорядкування та форми власності.

1.3. Ці Норми визначають види і строки використання

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,

необхідних для виконання виробничого процесу працівниками

дорожнього господарства.

1.4. Згідно з Нормами безплатно видаються спецодяг,

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам

підприємств та організацій дорожнього господарства, які

забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію автомобільних

доріг та мостів, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.5. Норми містять в собі згідно з Класифікатором професій,

затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.95. N 257

, перелік професій (посад) працівників підприємств

і організацій дорожнього господарства, перелік робіт, спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), терміни

їх використання, а також класифікацію за захисними властивостями

та позначення відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда

специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.

Классификация".

1.6. Крім цих Норм, відповідно до робіт, що виконуються на

підприємствах та організаціях дорожнього господарства, працівники

повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и

должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных

производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та

Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. N 47/П-2, доповненими та

зміненими постановами від 21 серпня 1985 р. N 89/П-8 та від 6

листопада 1986 р. N 476/П-12.

1.7. Власник або вповноважений ним орган зобов'язаний

забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами

індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних

актів та на які є сертифікати відповідності, згідно з Положенням

про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,

затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96N 170

та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96за N 667/1692.

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення

працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах

здійснюють органи державного нагляду за охороною праці,

профспілки, служби охорони праці підприємств.

1.9. Громадський контроль за правильним та своєчасним

забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові

колективи через обраних ними вповноважених та професійні спілки в

особі своїх виборних органів і представників.

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн20 |48 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|17 |8332.2 |Маши- |При роботі в кабінах, що| | |

| | |ніст зали- |опалюються: | | |

| | |вальника |Комбінезон бавовняний |НмМи |12 |

| | |тріщин |Рукавиці комбіновані |Нм |2 |

| | | |Черевики шкіряні |З |12 |

| | | |Жилет сигнальний |Со |12 |

| | | |При роботі без | | |

| | | |кабін і в кабінах, | | |

| | | |що не опалюються, | | |

| | | |та на зовнішніх | | |

| | | |роботах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн20 |48 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|18 |8332.2 |Маши- |При роботі в кабінах, що| | |

| | |ніст ме- |опалюються: | | |

| | |ханізму |Комбінезон бавовняний * |НмМи |12 |

| | |для очи- |Рукавиці комбіновані |Нм |2 |

| | |щення |Черевики шкіряні |З |12 |

| | |швів це- |Жилет сигнальний * |Со |12 |

| | |ментно- |При роботі без | | |

| | |бетонного |кабін і в кабінах, | | |

| | |покриття |що не опалюються, | | |

| | |на базі |та на зовнішніх | | |

| | |трактора |роботах узимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн20 |48 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|19 |8332.2 |Машиніст |Рукавиці |Ми |3 |

| | |снігоочи- |комбіновані | | |

| | |сника плу- |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | |жного |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн 20 |48 |

| | | |Жилет сигнальний * |Со |12 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|20 |8332.2 |Машиніст |Рукавиці |Ми |3 |

| | |снігоочи- |комбіновані | | |

| | |сника |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | |шнекоро- |утеплювальній | | |

| | |торного |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн 20 |48 |

| | | |Жилет сигнальний * |Со |12 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|21 |8332.2 |Маши- |Рукавиці |Ми |3 |

| | |ніст сні- |комбіновані | | |

| | |гоочис- |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | |ника фре- |утеплювальній | | |

| | |зерно-ро- |прокладці | | |

| | |торного |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн 20 |48 |

| | | |Жилет сигнальний * |Со |12 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|22 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон |МиЗ |12 |

| | |щебено- |бавовняний | | |

| | |розподі- |Рукавиці |З |2 |

| | |лювача |комбіновані | | |

| | |навісного |Черевики шкіряні |З |12 |

| | | |Жилет сигнальний |Со |12 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|23 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон |МиЗ |12 |

| | |щебено- |бавовняний | | |

| | |розподі- |Рукавиці |З |2 |

| | |лювача |комбіновані | | |

| | |причіпно- |Черевики шкіряні |З |12 |

| | |го |Жилет сигнальний |Со |12 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|24 |2149.2 |інженер |Костюм бавовняний |МиЗ |12 |

| | |з тех- |Плащ непромокальний |Вн |36 |

| | |нічного |Рукавиці комбіновані |З |12 |

| | |нагляду |Черевики шкіряні |З |12 |

| | |(ремонт та |Жилет сигнальний |Со |12 |

| | |утримання |Взимку додатково: | | |

| | |автомобі- |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | |льних |утеплювальній | | |

| | |доріг) |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн20 |48 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|25 |8332.2 |Маши- |Комбінезон |МиЗ |12 |

| | |ніст ком- |бавовняний | | |

| | |бінованої |Рукавиці |З |2 |

| | |(універ- |комбіновані | | |

| | |сальної) |Кирзові чоботи |З |Чергові |

| | |дорож- |Жилет сигнальний |Со |12 |

| | |ньої ма- |При обслуговуванні | | |

| | |шини |автомобільних доріг | | |

| | | |у зимовий період | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн 20 |Чергові |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|26 |8332.2 |Маши- |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 |

| | |ніст ко- |Рукавиці комбіновані |Ми |2 |

| | |сарки |Черевики шкіряні |З |12 |

| | | |Жилет сигнальний |Со |12 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|27 |8332.1 |Маши- |Костюм бавовняний * |МиЗ |12 |

| | |ніст тер- |Рукавиці комбіновані |Ти |2 |

| | |мічної ус- |Окуляри захисні |Закриті |До |

| | |тановки |закриті | |зносу |

| | |для ро- |Черевики шкіряні |З |12 |

| | |зігріву ас-|Жилет сигнальний * |Со |12 |

| | |фальто- |На зовнішніх | | |

| | |бетонно- |роботах | | |

| | |го пок- |узимку додатково: | | |

| | |риття |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|28 |8332.2 |Маши- |Комбінезон |МиЗ |12 |

| | |ніст ком- |бавовняний * | | |

| | |бінованої |Чоботи гумові або |В |Чергові |

| | |машини для |чоботи кирзові |З |12 |

| | |миття |Рукавиці |Ми |2 |

| | |облашту- |комбіновані | | |

| | |вання |Жилет сигнальний * |Со |12 |

| | |дороги | | | |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

| 29|8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 |

| | |дорожньо- |Рукавиці комбіновані |Ми |2 |

| | |транспор- |Черевики шкіряні |З |12 |

| | |тних машин |На зовнішніх | | |

| | | |роботах взимку | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Жилет сигнальний * |Со |12 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

| 30|8332.2 |Шляхо- |Костюм бавовняний * |МиЗ |12 |

| | |вий ро- |Черевики шкіряні |З |12 |

| | |бітник |Рукавиці |З |3 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Плащ непромокальний |Вн |36 |

| | | |Жилет сигнальний * |Со |12 |

| | | | | | |

| | | |На зовнішніх роботах | | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн20 |48 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|31 |1226.2 |Майстер |Костюм бавовняний * |МиЗ |12 |

| | |шляховий |Черевики шкіряні |З |12 |

| | | |Рукавиці |З |3 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Плащ непромокальний |Вн |36 |

| | | |Жилет сигнальний * |Со |12 |

| | | |На зовнішніх роботах | | |

| | | |узимку додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Штани бавовняні на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Валянки |Тн20 |48 |

--------------------------------------------------------------------------------

____________________

* Спецодяг сигнального кольору (жовтий, оранжовий) із

світловідбивними смугами.

Примітка. Робітникам, які зайняті приготуванням та розподілом

хлоридних протипилових і протиожеледних матеріалів, видається

додатково:

--------------------------------------------------------------------------------

|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

| | | | | | |

| | | |Респіратор |Пилозахисн.|Черговий |

| | | |Окуляри захисні | |Чергові |

| | | |закриті | | |

|---+----------------------------------------------------------------+---------|

| | III. Промислові підприємства, що забезпечують | |

| | будівництво, експлуатацію та ремонт | |

| | автомобільних доріг і мостів | |

|---+----------------------------------------------------------------+---------|

|32 |8212.2 |Апарат- |Костюм бавовняний |НмМи |12 |

| | |ник окис- |для захисту від | | |

| | |лення бі- |бітуму з накладками | | |

| | |туму |з плівкових ма- | | |

| | | |теріалів | | |

| | | | | | |

| | | |Черевики шкіряні |Сж |12 |

| | | | | | |

| | | |Рукавиці |Нм |1 |

| | | |комбіновані | | |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|33 |9322 |Заготів- |Костюм брезентовий |НмМи |12 |

| | |ник біту- |Рукавиці |Нм |1 |

| | |му |комбіновані | | |

| | | |Черевики шкіряні |Сж |12 |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|34 |8151.2 |Маши- |Комбінезон |НмМи |12 |

| | |ніст змі- |бавовняний | | |

| | |шувача |Черевики шкіряні |Сж |12 |

| | |асфальто- |або | | |

| | |бетону |чоботи кирзові | |12 |

| | | |Рукавиці |Нм |1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |На зовнішніх | | |

| | | |роботах | | |

| | | |додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 |

| | | |утеплювальній | | |

| | | |прокладці | | |

|---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------|

|35 |8162.3 |Форсун- |Костюм бавовняний |ТоНм |12 |

| | |ник |Рукавиці |Нм |2 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Окуляри захисні | |До |

| | | |закриті | |зносу |

| | | |Черевики шкіряні |З |12 |

--------------------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління -

начальник відділу Л.Суховецький

Завантажити