НПАОП 0.00- 6.02- 93Спiльнi рекомендацiї державних органів і профспілок щодо змісту розділу "охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)

З іншого боку, економічний механізм управління охороною праці повинен передбачати систему заохочень для тих працівників, які сумлінно виконують законодавчі та інші нормативні акти з цих питань, не допускають порушень вимог особистої та колективної безпеки, приймають активну участь та проявляють ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві. Оплата праці, премії (у тому числі установлення спеціального виду преміювання), винагороди за виконану конкретну роботу, винахідництво та раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці, моральні заохочення-все повинно використовуватися для того, щоб належним чином оцінити особистий вклад працівника. I саме колдоговір (угода), як свідчить стаття 29 Закону "Про охорону праці", має установлювати будь-які види заохочень за сумлінне ставлення до вирішення завдань охорони праці.

Зобов'язання колдоговору (угоди) є двосторонніми, тому цей документ повинен містити не тільки вимоги для власника (адміністрації підприємства), а й зобов'язання працівників щодо безумовного виконання кожним норм, правил, стандартів та інструкцій з охорони праці, додержання встановлених вимог поводження з машинами, механізмами, інструментом та пристроями, обов'язкового користування засобами колективного та індивідуального захисту тощо. Будь-хто з працівників підприємства зобов'язаний виконувати положення колдоговору (угоди) з тих питань охорони праці, які його стосуються. Законом "Про охорону праці" передбачено, що за допомогою колдоговору (угоди) необхідно вирішувати й ряд інших важливих питань соціального характеру, а саме:

- встановлювати розмір вихідної допомоги (але не менше тримісячного заробітку) працівникові, який змушений розірвати трудовий договір з причин невиконання власником вимог законодавства та зобов'язань колдоговору (угоди) з охорони праці;

- визначати умови здійснення грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому продуктів, якщо робота працівників має роз'їзний характер;

- встановлювати строк вивільнення від основної роботи уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці (із збереженням середнього заробітку) для можливості виконання ним своїх громадських обов'язків та проходження навчання з охорони праці.

Виходячи із Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства, колективний договір може також визначати з тією ж метою строк вивільнення від основної роботи членів зазначеної комісії.

Залежно від характеру виробництва, складу трудового колективу, специфіки галузі у колективному договорі (угоді) визначаються зобов'язання щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці інвалідів, неповнолітніх, пенсіонерів, осіб, які тимчасово залучаються до виконання громадських робіт за договорами з центрами зайнятості населення тощо.

Враховуючи, що загальнішою проблемою суспільства є поліпшення становища жінок, необхідно приділяти особливу увагу зобов'язанням щодо поліпшення їхніх умов праці, санітарно-побутового та медичного обслуговування, вивільнення від важких, шкідливих робіт та нічних змін.

Важливо, щоб ці заходи мали економічне підґрунтя та інженерно-технічне забезпечення, щоб скорочення жінок на важких, шкідливих, нічних роботах проводилось не примусово, адміністративними методами, а з врахуванням інтересів трудівниць, шляхом їх матеріальної заінтересованості, впровадження додаткових пільг за рахунок підприємства (наприклад, надання жінці легшої роботи із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою; призначення жінці передпенсійного віку щомісячної грошової допомоги у розмірі не менше державної пенсії на період, що залишився до пенсії тощо).

До трудових договорів забороняється включати умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством, колективним договором (угодою) становище працівників.

Додаток 1

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки

гігієни праці та виробничого середовища,

підвищення існуючого рівня охорони праці,

запобігання випадкам виробничого травматизму,

професійних захворювань і аваріям

п/п

Найменування

заходів

Вартість робіт

тис. крб.

Ефективність

заходів

Строк

виконання

Особи відповідальні за

(робіт)

Асигно-вано

Фактично витрачено

Планується

Досягнутий

результат

виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

П р и м і т к и:

1.У графу 3 заноситься сума коштів фонду охорони праці, яку за попередніми підрахунками планується використати на конкретну роботу, а у графу 4-фактичні витрати за підсумками виконання заходу.

2.У графу 5 заноситься соціальна ефективність заходу, якої планується досягти після його виконання, а у графу 6-досягнутий результат по факту.

Наприклад:

"Довести штучне освітлення на робочих місцях 18 чол. (в т.ч. 6 жінок) до норми 150 люкс"; "Повністю усунути загальну вібрацію на робочих місцях другого поверху, де зайнято 14 чол.,в т.ч. 5 жінок"; "Вивільнити 4 робітниці від перенесення вручну важких речей понад граничну норму в 10кг" "Забезпечити додержання установленого температурного режиму (не нижче 18 грд.взимку) на всіх робочих місцях дільниці з кількістю працюючих 32 чол.(в т.ч. 18 жінок)" тощо.

3.У графу 7 записується кінцева дата визначеного строку виконання робіт.

Наприклад: 15 червня 1993 р.;1вересня 1993р. тощо. Враховуючи доцільність щоквартального підведення підсумків виконання зобов'язань, бажано групувати і викладати заходи по кварталах.

4.У графу 8 записуються посади та прізвища осіб, яких призначено відповідальними за організацію виконання окремо кожного заходу.

Додаток 2

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, яким надається

додаткова оплачувана відпустка та скорочений

робочий день за несприятливі умови праці

понад визначені законодавством розміри

п/п

Найменування виробництв, цехів, професій та посад

Тривалість

додаткової

відпустки

(робочихднів)

Тривалість

скороченого робочого часу (годин)

1

2

3

4

Додаток 3

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, зайнятих на

роботах з шкідливими умовами праці, які

мають право на одержання безкоштовного

молока або інших рівноцінних харчових

продуктів

п/п

Найменування виробництв, цехів, професій та посад

1

2

Додаток 4

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, яким видається

безплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби

індивідуального захисту понад встановлених норм

п/п

Найменування виробництв, цехів, професій та посад

Найменування спецодягу,

спецвзуття та запобіжних пристроїв

Строк

експлуатації

(місяців)

1

2

3

4

Додаток 5

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, яким у зв'язку

з шкідливими умовами праці надаються оплачувані

перерви санітарно-оздоровчого призначення

п/п

Найменування виробництв, цехів, професій та посад

Тривалість однієї перерви (хвилин)

Кількість

перерв за зміну

(хвилин)

Загальна

тривалість

перерв за зміну (хвилин)

1

2

3

4

5

Додаток 6

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників,

робота яких пов'язана із забрудненням

яким безплатно видається мило

п/п

Найменування виробництв, цехів,

професій і посад

Кількість мила

на місяць (грам)

1

2

3

П р и м і т к а:Зазначений перелік може не складатися, якщо власник бере на себе зобов'язання забезпечити постійну наявність достатньої кількості мила та інших змиваючих засобів у душових. Незалежно від видачі мила на руки працюючим власник, крім того, повинен забезпечити наявність достатньої кількості мила біля умивальних.

Додаток 7

П Е Р Е Л I К

професій і посад працівників, яким

безплатно видаються знешкоджуючі, змиваючі засоби,

захисні креми у зв'язку з можливою дією на шкіру

шкідливих речовин

п/п

Найменування виробництв, професій і посад

Найменування знешкоджуючих

змиваючих засобів,

захисних кремів

Кількість на зміну (місяць) грамів

1

2

3

4

Завантажити