НПАОП 1.1.23-4.08-93Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб

postroy.net.ua - Строительный портал - Дом моей мечты

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення
про порядок видачі учбовим центрам дозволу
на право атестації зварників пластмас,
що виконують зварювальні роботи при будівництві
та ремонті газопроводів з поліетиленових труб


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 1993

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

/постанова колегії

від 16 червня 1993р. №7/

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі учбовим центрам дозволу
атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні
роботи при будівництві та ремонті газопроводів з полі-
етиленових труб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 1993

  1. оження/ проводиться учбовим центром.

ДОДАТОК

до “Положення про порядок видачи учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб”

 

 

 

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

 

ДОЗВІЛ

на право атестації зварників пластмас

№_____________ ”__”____________________199_ р.

М.Київ

 

На основі рекомендацій Об’єднаної атестаційної комісії Держнаглядохоронпраці України та Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона АН Украї-ни_______________________________________________________________________________________

/найменування учбового центру/

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

надається право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб.

 

Дозвіл здійснено до “”___”_______________199_ р.

 

 

Заступник голови

Держнаглядохоронпраці України

М.П

.

ЗМІСТ

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ НА ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ТА ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС

4. ДІЯЛЬНІСТЬ УЧБОВИХ ЦЕНТРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ДОЗВІЛ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧБОВИХ ЦЕНТРІВ ПО АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС

ДОДАТОК. ФОРМА ДОЗВОЛУ НА ПРАВО АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС………10

 

 

Завантажити