НПАОП 18.3-3.01-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально- зольних, дубильно- фарбувальних і жирувальних цехах

Фартух прогумований з нагрудником Рукавички гумові Чоботи гумові Залежно від виду робіт: Рукавиці комбіновані Чоботи кирзові Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Берет

Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені

Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50 Вн

Ми, З Ми

З

Тнв

Тнв

Тн20

6

1

6

1

12

До зносу До зносу 6

36

36

36

29

9322

Приймальник -

Костюм бавовняний

З

12

відправник

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк

6

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

Чоботи кирзові

Ми, З

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

30

8290

Пробовідбірник

Халат бавовняний

З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавички гумові

Вн

6

Окуляри захисні

-

До зносу

1

2

3

4

5

6

31

7332

Розкрійник шкіри

Костюм бавовняний

З

12

та хутра

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк

6

Черевики шкіряні

Ми, З

12

32

7434

Сортувальник

Костюм бавовняний

З

12

шкіряно-хутряної

Фартух прогумований з

сировини

нагрудником

Вп, Кк

6

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

На зовнішніх роботах

узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

Тнв

Тнв

36

36

33

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені

З

Вп, Кк В, Кк Вн, Кк

Тнв

Тнв

Тн20

12

6

6

1

До зносу

36

36

36

34

8261

Укладальник

сировини

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені

З

Вп, Кк Ми, З Ми, З

Тнв

Тнв

Тн20

12

6

12

3

36

36

36

35

8162

Чистильник

Під час роботи з чищення чанів і апаратів:

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Респиратор Протигаз шланговий Лямки рятувальні

З

Вп, Кк В, Оа Ми, З

12

6

12

2

До зносу До зносу До зносу До зносу

1

2

3

4

5

6

Жирувально-фарбувальні процеси

36

8265

Апаратник водно-

хімічного

оброблення

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Фартух прогумований з

Вн, З

12

нагрудником Рукавички гумові Чоботи гумові Респіратор

Вп, Кк, Щ50 Кк, Щ50 В, Кк, Щ50

6

3

6

До зносу

37

8265

Апаратник дублення (хутряне виробництво)

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Вн, З, Пн

Вп, Кк, Щ50 Кк, Щ50 Кк, Щ50

12

6

6

3

38

8152

Апаратник

оброблення

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Вн, З

Вн

В

Вн

12

6

6

3

39

8265

Апаратник

приготування

дубильних

екстрактів

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Чоботи гумові

Окуляри захисні

Респіратор

газопилозахисний

Рукавички гумові

Вн, Кк,

Щ50

Вп, Кк, Щ50 В, Кк, Щ50

Кк, Щ50

12

6

До зносу До зносу 1

40

8265

Апаратник

м’якшення

шкіряних

напівфабрикатів та хутряних шкурок

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики

З, Ми

Вн

Мп

9

6

12

41

8153

Апаратник

центрифугування

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики Протишуми

З, Ми

Вн

Мп

9

6

12

До зносу

1

2

3

4

5

6

42

8265

Віджимач (легка

Костюм бавовняний з

промисловість)

водовідштовхувальним просоченням Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні на мікропористій підошві

Вн, З Вн, З Ми, З, У

12

6

12

43

7441

Зволожувальник

Костюм бавовняний з

шкіряних,

водовідштовхувальним

хутряних деталей

просоченням

Вн, З

12

та виробів

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Черевики шкіряні на

мікропористій підошві

См

12

44

8264

Заготівник

Костюм бавовняний

З

12

хімічних розчинів

Фартух прогумований з

та фарб

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Окуляри захисні

-

До зносу

Респіратор

-

До зносу

газопилозахисний

Кк, Щ50

3

Рукавички гумові

45

8232

Комплектувальник

Костюм бавовняний

З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

Чоботи кирзові

Ми, З

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

46

7434

Контролер

Костюм бавовняний з

хутряної сировини

водовідштовхувальним

та напівфабрикатів

просоченням

Вн, З

12

у сирице-

Фартух прогумований з

фарбувальному

нагрудником

Вп, Кк,

6

виробництві

Чоботи гумові

Щ50

6

Рукавички гумові

В, Кк, Щ50

3

Кк, Щ50

47

8159

Лаборант хімічного

Халат бавовняний

З

12

аналізу

Фартух прогумований з

нагрудником

З, Оа

6

Чоботи гумові

Вп, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор

В, Кк, Щ50

1

До зносу До зносу

1

2

3

4

5

6

48

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи кирзові

Ми, З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

49

7441

Міздрильник

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

50

8262

Обробник ворсу

Костюм бавовняний

З

9

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Черевики

Мп

12

Респіратор

-

До зносу

51

7434

Оброблювач

Костюм бавовняний з

хутряних шкурок

водовідштовхувальним

(опоряджувальні

просоченням

Вн, З

12

операції)

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн

1

52

8264

Оператор

Костюм бавовняний

З

12

клейового

Фартух прогумований з

устаткування

нагрудником

Вн

6

Черевики шкіряні

Мп

12

Рукавички гумові

В

1

Респіратор

-

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

53

8264

Оператор

промивального

устаткування

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

З

Вн В, Кк В

12

6

12

3

До зносу

1

2

3

4

5

6

54

9322

Підношувач

Костюм бавовняний

З

12

сировини,

Фартух прогумований з

напівфабрикатів,

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

хімічних

Рукавички гумові

Кк, Щ50

1

матеріалів та

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

відходів

Берет

З

6

виробництва у

Залежно від виду робіт:

відмочувально-

Рукавиці комбіновані

Ми, З

1

зольних, дубильно-

Чоботи кирзові

Ми, З

12

фарбувальних і

Окуляри захисні

-

До зносу

жирувальних цехах

Респіратор

-

До зносу

газопилозахисний

Під час роботи в

неопалюваних приміщеннях

узимку додатково:

Тнв

36

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тн20

36

Чоботи утеплені

55

7434

Правильник

Халат бавовняний

З

12

хутряних шкурок

Фартух бавовняний з

та скроїв виробів

нагрудником

З

12

Черевики шкіряні

Ми

12

56

9322

Приймальник -

Костюм бавовняний

З

12

відправник

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

Чоботи кирзові

Ми, З

12

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

57

7441

Розтягальник шкір

Халат бавовняний

З

12

та овчин на рами

Фартух бавовняний з

нагрудником

З

6

Рукавички гумові

Вн

3

Черевики шкіряні

Мп

12

58

7442

Сортувальник

Костюм бавовняний

З

12

виробів,

Черевики шкіряні на

напівфабрикатів та

мікропористій підошві

Ми, З

12

матеріалів

59

7441

Стругальник

Костюм бавовняний

З

12

шкіряно-хутряної

Фартух прогумований з

сировини та

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

напівфабрикатів

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

1

2

3

4

5

6

60

8265

Сушильник

Костюм бавовняний

З

9

сировини,

Фартух прогумований з

напівфабрикатів та

нагрудником

Вн

6

виробів

Черевики шкіряні

Ми

9

61

7215

Транспортувальник

Костюм бавовняний

З

12

(такелажні роботи)

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк

6

Рукавички гумові

Вн, Кк

1

Каска

-

До зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

62

7434

Фарбувальник

Костюм бавовняний з

хутра та шубної

водовідштовхувальним

овчини

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

3

Респіратор

-

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

63

9322

Чистильник

Костюм бавовняний з

хутряних шкурок

водовідштовхувальним

бензином

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп

6

Чоботи гумові

В, Оа

6

Рукавички гумові Протигаз пилогазозахисний Окуляри захисні

Нм, Оа

2

Чергови

й

До зносу

64

8162

Чистильник

Під час роботи з чищення

чанів і апаратів:

Костюм бавовняний

З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вп, Кк, Щ50

6

Чоботи гумові

В, Оа

6

Рукавиці комбіновані

Ми, З

2

Пояс запобіжний

-

До зносу

Окуляри захисні

-

До зносу

1

2

3

4

5

6

Протигаз шланговий

-

Чергови

Лямки рятувальні

-

й

До зносу

Оздоблювальне виробництво

65

8265

Апаратник

Халат бавовняний

З

12

відкочування

Фартух бавовняний з

нагрудником

З

12

Черевики

Мп

12

66

8232

Апаратник

Костюм бавовняний

З

9

термовологого

Фартух прогумований з

оброблення

нагрудником

Вн

6

Черевики

Ми, См

12

Рукавички гумові

Вн

1

67

7434

Вимірювач

Костюм бавовняний

З

9

шкіряно-хутряної

Фартух прогумований з

Вн

сировини та

нагрудником

6

матеріалів

Черевики

Мп

9

68

8265

Віджимач (легка

Костюм бавовняний з

промисловість)

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

6

Завантажити