НПАОП 10.0-5.44-13Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткуванняМіністерство надзвичайних ситуацій України


НАКАЗ

12.12.2012 м. Київ

1407

Держгірпромнагляд України

Зареєстровано в Міністерстві

Включено до Державного реєстру

юстиції України

нормативно-правових актів з питань охорони праці

03 ” січня 2013 р .

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 525

за № 49/22581

НПАОП 10.0-5.44-13

Про затвердження Інструкції з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування, що додається.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін


уЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

12 грудня 2012 року № 1407

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 525

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03 ” січня 2013 р .

за № 49/22581

НПАОП 10.0-5.44-13

ІНСТРУКЦІЯ З ОГЛЯДУ ТА РЕВІЗІЇ РУДНИКОВОГО ВИБУХОБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

 1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють огляд та ревізію рудникового вибухобезпечного електроустаткування.

 2. Ця Інструкція встановлює вимоги до огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування.

 3. Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для виконання усіма юридичними і фізичними особами, які здійснюють огляд та ревізією рудникового вибухобезпечного електроустаткування.

 4. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях: вибухонепроникна оболонка - оболонка, яка витримує тиск вибуху в ній

і не дає можливості розповсюдження вибуху із оболонки в навколишнє вибухонебезпечне середовище;

рудникове вибухобезпечне електроустаткування - вибухозахищене електроустаткування, в якому вибухозахист забезпечується як у нормальному режимі роботи, так і за наявності визнаних імовірних пошкоджень, які визначаються умовами експлуатації, за винятком пошкоджень засобів вибухозахисту;

щозмінний огляд - огляд оболонок вибухобезпечного електроустаткування, який проводиться один раз у зміну;

щоквартальна ревізія - ревізія електроустаткування, що проводиться один раз на квартал;

щотижневий огляд - огляд вибухобезпечного електроустаткування, що проводиться один раз на тиждень.

Інші терміни, що застосовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України.

 1. Щозмінний огляд виконується на початку кожної зміни особами, що працюють на машинах і механізмах, а також черговими електрослюсарями, які обслуговують це устаткування. Щотижневий огляд виконується механіком дільниці або особою, що його заміщає. Щозмінний і щотижневий огляди виконуються без розкриття електроустаткування, якщо не встановлено порушень, для усунення яких потрібне проведення ревізії, або якщо розкриття не передбачене експлуатаційною документацією. Результати щозмінного огляду записуються в путівці гірничого майстра, а результати щотижневого огляду - у Книзі реєстрації стану електроустаткування та заземлення, форму якої наведено в додатку 14 до Правил безпеки у вугільних шахтах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 березня 2010 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 398/17693.

 2. Щоквартальна ревізія виконується бригадою електрослюсарів дільниці із залученням працівників енергомеханічної служби шахти під контролем головного енергетика шахти або призначеної ним особи. Ревізія виконується з відкриттям кришок оболонок, розбиранням введень, оглядом електричних частин електроустаткування та проведенням необхідного ремонту. Роботи з ревізії електроустаткування виконуються за умови дотримання організаційних і технічних заходів, викладених в інструкції виробника електроустаткування.

 3. У разі проведення щозмінного або щотижневого огляду виконуються такі дії:

перевіряється наявність пломб на електроустаткуванні і написів, які ідентифікують установку, значення уставки струму спрацювання реле максимального струмового захисту або номінального струму плавкої вставки запобіжника;

виконується огляд місця встановлення електроустаткування з метою виявлення можливості пошкодження електроустаткування породою покрівлі або транспортом;

виконується очищення зовнішньої поверхні машин і апаратів від вугільного пилу та інших забруднень;

перевіряється стан оболонки з метою виявлення пошкоджень. У разі виконання огляду електродвигунів перевіряються вентилятори зовнішнього обдування, їх кожухи та вузли кріплення;

перевіряється наявність та обтяжка кріпильних гайок і болтів. У разі виконання огляду вибухонепроникної оболонки з кварцовим наповнювачем перевіряється ущільнення прокладок. Забороняється експлуатація електроустаткування у разі відсутності або неповного затягування хоча б одного болта або іншого кріпильного елемента;

перевіряється справність введення і наявність елементів ущільнення та закріплення кабелю, обтяжка болтів і гайок, які утримують гумове кільце введення і закріплення кабелю;

закриваються сталевою або пластмасовою вибухонепроникною заглушкою, яка передбачена і виготовляється виробником оболонки електроустаткування, кабельні введення, які не використовуються. Схема кабельного введення із заглушкою наведена в додатку 1 до цієї Інструкції;

перевіряється справність пристроїв, які полегшують відкриття кришки; контролюєтьсяширина щілини (зазору) у плоских з’єднаннях між зовнішніми частинами оболонки. Контроль виконується щупом товщиною на 0,05 мм більше значення ширини щілини (зазору), наведеного в інструкції з експлуатації електроустаткування виробника. Контроль виконується не менше ніж у чотирьох точках, розташованих рівномірно по периметру з’єднання. Задовільним результатом вважається неможливість увійти щупом у фланцеву щілину. Способи контролюширини щілини (зазору) у фланцевих з’єднаннях наведені в додатку 2 до цієї Інструкції;

контролюється через оглядові вікна висота захисного шару заповнювача в оболонці з кварцовим заповнювачем. В оболонці мінімально допустима висота захисного шару заповнювача фіксується по верхніх кромках оглядових вікон. У разі недостатньої висоти шару виконується його досипання сухим заповнювачем. Забороняється експлуатація електроустаткування з недостатнім рівнем захисного шару заповнювача.

 1. У разі проведення щоквартального огляду і ревізії виконуються такі

дії:

знімається напруга з електроустаткування, яке оглядається,

найближчим вимикачем, блокується його рукоятка вмикання і на ній вивішується плакат з написом «Не вмикати - працюють люди!»;

перевіряється наявність на електроустаткуванні знаків рівня та видів вибухозахисту, а також справність охоронних кілець головок кріпильних болтів і гайок. У разі відсутності знаків рівня й видів вибухозахисту або несправності окремих охоронних кілець рішення на експлуатацію електроустаткування видається тимчасово головним енергетиком шахти за умови, що вибухозахист електроустаткування виконується. Головний енергетик шахти рішення на експлуатацію електроустаткування, строк заміни електроустаткування або усунення недоліків зазначає у Книзі реєстрації стану електроустаткування та заземлення;

відкривається кришка введення і виконується перевірка наявності напруги на струмопровідних частинах. У разі відсутності напруги відкриваються всі кришки і очищаються внутрішні поверхні вибухонепроникної оболонки та змонтовані в ній електричні частини від вологи і пилу. У разі виконання огляду і ревізії оболонок електродвигунів розкриваються тільки кришки введень. У разі виконання огляду і ревізії оболонок електродвигунів з фазним ротором відкриваються кришки введень і кришки відділень контактних кілець. У разі виконання огляду і ревізії оболонок із кварцовим заповнювачем кришки відкриваються тільки для досипання заповнювача вікна;

виконується огляд поверхонь засобів вибухозахисту, очищення їх від іржі, мастила та пилу. У разі застосування пласких фланцевих з’єднань оглядаються краї фланців. У разі застосування ступінчастих лабіринтних з’єднань оглядаються краї східців і лабіринтів, які показані на рисунку додатка 2 до цієї Інструкції. Забороняється експлуатація електроустаткування за наявності на поверхнях засобів вибухозахисту ум’ятин, подряпин та сколів. Запобігання корозії вибухозахисних поверхонь та проникненню пилу та вологи всередину оболонки виконується змащуванням вибухозахисних

поверхонь тонким шаром протикорозійного покриття типів:

ЦИАТИМ-20, ЦИАТИМ-221, ЦИАТИМ-221С, солідол УС-2, мастило 1-13 та ін.

Мастило наноситься на вибухозахисні поверхні таким чином: видаляється старе мастило;

зачищаються шліфувальним папером сліди корозії поверхонь засобів вибухозахисту;

протираються поверхні сухим дрантям; виконується візуальний огляд поверхонь;

перевіряється відсутність на поверхні слідів корозії, ворсинок та іншого забруднення;

наноситься щіткою мастило рівномірним шаром на вибухозахисні поверхні;

знімаються дрантям залишки мастила з внутрішньої та зовнішньої поверхонь електроустаткування;

у разі коли конструкцією оболонки передбачені ущільнюючі прокладки, перевіряється їх наявність і стан. Ушкоджені прокладки замінюються;

розкриваються всі фланцеві з’єднання введень, у тому числі невикористані, та перевіряється якість ущільнень гнучких кабелів, а також броньованих кабелів. Виконується перевірка відповідності розмірів гумового кільця діаметра кабелю і діаметра розточки введення. Вибухозахист введення забезпечується ущільнювальними кільцями. Внутрішній та зовнішній діаметри ущільнювальних кілець наведені на схемі розташування елементів у ввідному пристрої до моменту стискання ущільнювального кільця в додатку 3 до цієї Інструкції. Забороняється проводити ущільнення кабелю ізоляційною стрічкою, сирою гумою, обрізками оболонки гнучких гумових кабелів. Перевіряється стан гумових ущільнювальних кілець. У разі виявлення пошкоджень кільця замінюються. У разі використання заливки у введеннях перевіряється її якість з метою виявлення і усунення дефектів, які унеможливлюють подальшу експлуатацію введення;

перевіряється якість приєднання жил кабелів до затискачів електроустаткування та підтягуються гайки або болти на всіх затискачах. Не допускається приєднання жил без застосування корончастих латунних шайб або інших рівноцінних пристроїв, які запобігають розчленуванню мідних жил кабелю. У разі виявлення тріщин або сколів на ізоляційних втулках останні замінюються;

перевіряється стан монтажу внутрішньої проводки;

перевіряється справність механічного блокування кришок оболонок із роз’єднувачами;

виконується огляд максимального струмового захисту з метою виявлення механічних пошкоджень деталей реле, механізмів вільного розчеплення, патронів і затискачів запобіжників. Перевіряється відповідність номінального струму плавких вставок, а також уставок спрацювання реле максимального струмового захисту розрахунковим значенням. У блоках управління та захисту перевіряється наявність пломб, цілісність корпусу і дати їх перевірки;

оглядові вікна в оболонках перевіряються без розбирання. При цьому контролюються цілісність скла, наявність на ньому букви «В» (для вибухонепроникних оболонок), наявність усіх кріпильних гвинтів і міцність їх затягування. Скло, яке закріплюється в оправу спеціальним мастилом, перевіряється на надійність його закріплення. У разі несправності ущільнювальних прокладок оглядового вікна апарат видається на поверхню і відправляється на ремонтне підприємство;

перевіряється справність нарізних вибухонепроникних з’єднань (кришки, пробки на нарізі). Нарізні з’єднання загвинчуються до кінця і виконуються так, щоб мати не менше п’яти повних непошкоджених ниток нарізу для металевих частин і не менше семи - для пластмасових. Перевіряються наявність і справність блокування кришок із нарізними з’єднувачами і пристроїв, які попереджують самостійне відгвинчування;

перевіряється відсутність пошкоджень пристрою, який використовується для розвантаження оболонки. Пошкоджений пристрій замінюється;після збирання частин оболонки виконується контрольширини щілини між пласкими частинами фланцю пласких і лабіринтних з’єднань;

результати огляду і ревізії електроустаткування записуються до Книги реєстрації стану електроустаткування та заземлення;

ревізія ручних електросвердел виконується в механічній майстерні не рідше одного разу на місяць. Не рідше одного разу на три місяці проводиться перезакладення кабелю з відрубуванням приєднаної до електросвердла частини кабелю довжиною 0,5 м незалежно від його стану. Після закінчення ревізії ручних електросвердел виконується пломбування (допускається заливання компаундом) кріпильних гайок ущільнювального фланця і кришки вимикача.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

надзвичайних ситуацій України В.І. Теличко 11

Додаток 1

до Інструкції з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного

електрообладнання

СХЕМА КАБЕЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ІЗ ЗАГЛУШКОЮ1 - заглушка; 2 - ущільнювальне кільце;

3 - ущільнювальний фланець; 4 - закріплювальна планк

аДодаток 2

до Інструкції з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного

електрообладнання

СПОСОБИ КОНТРОЛЮ ШИРИНИ ЩІЛИНИ (ЗАЗОРУ) У ФЛАНЦЕВИХ

З'ЄДНАННЯХлабіринтне

з’єднання


ступінчасте

з’єднання


пласке

з’єднання13

Додаток 3

до Інструкції з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного

електрообладнання

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ У ВВІДНОМУ ПРИСТРОЇ ДО МОМЕНТУ СТИСКАННЯ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО КІЛЬЦЯ

541 - ущільнювальне кільце; 2 - кабель; 3 - закріплювальна планка;

4 - ущільнювальний фланець; 5 - корпус оболонки Di - D 2< 1 мм - при зовнішньому діаметрі ущільнювального кільця до 20 мм; Di - D 2< 2 мм - при зовнішньому діаметрі ущільнювального кільця 20-60 мм; Di - D 2< 3 мм - при зовнішньому діаметрі ущільнювального кільця більше 60 мм; D 3- d < 2 мм

Завантажити