НПАОП 10.0-5.42-13Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пластиМіністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

 1. м. Київ № 1406

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 01 ” лютого 2013 р за N° 516

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.42-13

за № 48/22580

Про затвердження Інструкції з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти, що додається.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін


уЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

12 грудня 2012 року № 1406

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 01 ” лютого 2013 р за N° 516

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.42-13

за № 48/22580

ІНСТРУКЦІЯ З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ НА ШАХТАХ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА РАПТОВИМИ ВИКИДАМИ, ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬ КРУТІ ПЛАСТИ

 1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які застосовують електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти.

 2. Ця Інструкція встановлює вимоги до електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти. Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими до виконання усіма юридичними і фізичними особами, які застосовують електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти.

 3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях: електрорушійна сила - напруга (різниця потенціалів) на затисках

джерела живлення;

кабелепідбірник - виріб, призначений для автоматичної підбірки і механічного захисту кабелю, що живить очисний комбайн;

короткозамикач - пристрій, який коротить три фази мережі з метою енергетичної ізоляції пошкодженої ділянки мережі електропостачання;

рудникове вибухобезпечне електроустаткування (далі - РВ) - вибухозахищене електроустаткування, у якому вибухозахист забезпечується як у нормальному режимі роботи, так і за наявності визнаних імовірних пошкоджень, які визначаються умовами експлуатації, за винятком пошкоджень засобів вибухозахисту;

рудникове особливо вибухобезпечне електроустаткування (далі - РО) - вибухозахищене електроустаткування, у якому порівняно з вибухобезпечним електроустаткуванням прийнято додаткові засоби вибухозахисту, які забезпечують його вибухобезпеку у разі виникнення імовірних пошкоджень, за винятком пошкоджень засобів вибухозахисту;

система автоматичного швидкодійного відключення - система, що забезпечує автоматичне швидкодійне захисне відключення електроустаткування за час, менший часу виникнення небезпечного іскріння.

Інші терміни, що застосовуються у цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України.

 1. Скорочення, що вживаються у цій Інструкції, мають такі значення: ЕРС - електрорушійна сила;

КРП - комплектний розподільний пристрій;

ПДЗП - пересувна дільнична знижувальна підстанція;

РП - розподільний пункт напругою до 1200 В.

 1. Схеми електропостачання очисних і підготовчих забоїв розробляються механіком дільниці, підписуються головним енергетиком (головним механіком) і затверджуються технічним директором шахти.

 2. Схема електропостачання виїмкової дільниці виконується на плані гірничих робіт відповідно до принципової схеми. На схемі визначається фактичне розташування комутаційної апаратури, засобів захисту і струмоприймачів.

На схему електропостачання дільниці наносяться:

кабельна мережа дільниці з вказівкою марок, довжин і площі перерізу кабелів, розподільна і захисна апаратура, усі струмоприймачі;

значення струмів двофазного короткого замикання в найбільш віддаленій точці мережі, значення уставок спрацьовування максимального струмового захисту.

На схемі визначається напрям вхідного та вихідного струменю повітря.

 1. На виїмкових дільницях шахт небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти, застосовується вибухонебезпечне електроустаткування.

 2. Управління забійними машинами і комплексами в очисних і підготовчих вибоях виконується дистанційно і здійснюється з безпечної відстані.

 3. У тупикових виробках, у вихідних та вхідних струменях очисних виробок застосовується швидкодійна апаратура автоматичного контролю за вмістом метану.Допускається використання електроустаткування з рівнем вибухозахисту РВ без системи автоматичного швидкодійного відключення:

у виробках із свіжим струменем повітря на небезпечних за раптовими викидами крутих пластах, що розробляються без захисту, а також у виробках, у які одночасно надходять вихідні струмені повітря з крутих пластів, небезпечних і безпечних за раптовими викидами вугілля та газу. Електроустаткування і кабелі розміщуються в зазначених виробках на відстані не менше 150 м від вибою підготовчих виробок і не менше 50 м від очисних вибоїв на небезпечних за раптовими викидами пластах, що розробляються без захисту. У разі розміщення електроустаткування і кабелів у камерах або за наявності інших пристроїв, які захищають електроустаткування і кабелі від механічних пошкоджень при раптових викидах, а також при повороті виробок на кут понад 45°, відстань від вибою тупикових виробок до електроустаткування зменшується до 50 м;

у виробках, що проводяться по породі, в очисних і підготовчих виробках на пластах, безпечних за раптовими викидами, а також у зазначених виробках на пластах, небезпечних за раптовими викидами, за умови їх захисту надроблюванням або підроблюванням;

у вибоях горизонтальних і похилих підготовчих виробок, які відкривають незахищені пласти, небезпечні за раптовими викидами, за умови вимикання подачі електроенергії на весь час проведення робіт, починаючи з моменту підходу вибою виробки пласта на відстань не менше 4 м (за нормаллю до пласта) і до відходу від розкритого пласта на таку саму відстань, а також за умови закріплення постійним кріпленням цієї ділянки;

в очисних виробках на небезпечних за раптовими викидами пластах, що розробляються без захисту широкими смугами за падінням, із застосуванням щитових агрегатів.

 1. У разі проходження та поглиблення вертикальних стволів і за умови, що за 4 м (за нормаллю) перед розкриттям пласта і в період проходження по пласту, небезпечного за раптовими викидами, електроустаткування і кабелі

розташовуються на помості, який розміщується в зоні постійного кріплення на відстані, не менше 12 м від діючого вибою ствола.

 1. Перед струсним підриванням електроустаткування і кабелі, що перебувають під напругою, розташовуються на відстані, зазначеній у пункті 11 цієї Інструкції.

 2. Під час струсного підривання в усі виробки шахти, в які може потрапити метан після вибуху, подача електроенергії припиняється. Поновлення подачі електроенергії здійснюється тільки після перевірки вмісту метану в атмосфері виробки.

 3. Електропостачання ПДЗП і РП виїмкової дільниці виконується відокремлено від електричних мереж, що знаходяться на поверхні.

 4. Електропостачання ПДЗП виконується від КРП з дистанційним вмиканням і вимиканням. Пульт управління КРП розміщується в місці установки ПДЗП.

 5. У мережі напругою 6000 В передбачається захист від витоків струму на землю в кожному кабельному приєднанні.

 6. У разі виникнення короткого замикання у кабелі, який живить струмоприймачі очисних вибоїв, виконується автоматичне швидкодійне (за годину не більше 2,5 мс) вимикання зазначених струмоприймачів. Одночасно виконується закорочування джерел ЕРС.

 7. У вибоях для приєднання до мережі очисних машин застосовуються силові екрановані кабелі спеціальної конструкції, підвищеної міцності, стійкі до міжфазних коротких замикань.

 8. Кріплення кабелю до комбайна виконується так, щоб

забезпечувалися надійне введення кабелю, розвантаження кабелю від розтягувальних зусиль, захист від висмикування та надмірних розтягувальних зусиль.

 1. Забороняється експлуатація кабелів, які мають ушкодження шлангових оболонок та ізоляції жил.

 2. У разі застосування комбайнової виїмки вугілля виконується автоматичне підбирання силового кабелю кабелепідбірником.

 3. У схемах електропостачання і управління забійних машин і комплексів передбачаються пристрої для дистанційного аварійного вимикання струмоприймачів очисного вибою, яке виконується з пульта управління комбайном.

 4. Утримування очисних комбайнів у лавах виконується канатами, які мають запас міцності не менше 6-кратного відносно загальної ваги комбайна, з урахуванням кута падіння пласта.

 5. Застосуваннящитових агрегатів з електроустаткуванням, яке має рівень вибухозахисту РВ, допускається за проектом, затвердженим головним інженером шахти.

У разі застосування щитового агрегату з одним електроприводом останній розміщується на відстані не більше 10 м від вуглеспускної печі, по якій під щит надходить свіжий струмінь повітря. В іншій частині простору під щитом і в дільничних вентиляційних виробках застосовується електроустаткування з рівнем вибухозахисту РО і РВ за умови застосування системи автоматичного швидкодійного вимикання.

Допускається застосування щитових агрегатів із двома електроприводами і кабелями, прокладеними по всій довжині щита, а також

іншим електроустаткуванням із рівнем вибухозахисту РВ за наявності вентиляційних печей, які виконані на всю висоту поверху в кінці і на початку лави, і за умови здійснення заходів, які унеможливлюють викиди вугілля і газу по всій довжині лави.

Забороняється розміщення кабелів і електроустаткування з рівнем вибухозахисту РВ без системи автоматичного швидкодійного вимикання на відкотному (конвеєрному) штреку від вуглеспускної печі в бік вибою тупикової виробки.

 1. Датчики апаратури автоматичного контролю метану встановлюються біля електроблоків щитового агрегату на відстані не більше 30 см від верхньої балки кріплення і налаштовуються на вимикання електричної енергії дільниці у разі виявлення концентрації метану більше 1 %. Телевимірювання від цих датчиків виводиться на диспетчерський пункт.

 2. Кабель, який подає живлення дощитового агрегату, спускається періодично по мірі спуску агрегату. Допускається мати під щитом запас кабелю не більше 10 м.

Усі кабелі у привибійному просторі особливо в місцях їх введень в електроустаткування захищаються від механічних пошкоджень пристроями, передбаченими конструкцієющитового агрегату.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

надзвичайних ситуацій У країни В.І. Т еличко

Завантажити