НПАОП 24.1-1.34-13Про затвердження правил охорони праці на об’єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)

Засоби індивідуального захисту, якими забезпечуються працівники, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

  1. Роботодавець повинен організувати зберігання, прання, хімчистку, дезінфекцію, ремонт спеціального одягу, спеціального взуття та засобів індивідуального захисту відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

  2. Працівників необхідно забезпечувати засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація», затвердженого наказом Держстандарту України від 02 лютого 2011 року № 37, ГОСТ 27652-88 «Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия», затвердженого постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 28 березня 1988 року № 768, ГОСТ 27654-88 «Костюмы женские для защиты от кислот. Технические условия», затвердженого постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 28 березня 1988 року № 771, ДСТУ 3962-2000 «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови (ГОСТ 12.4.137-2001, IDT)», затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 17 квітня 2000 року № 278, ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 «ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 10 листопада 2006 року № 322, ДСТУ EN 14387:2006 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004, IDT)», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 червня 2006 року № 179, ГОСТ 12.4.013-85 «ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия», затвердженого постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 13 травня 1985 року № 1336, ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные. Технические условия», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 11 листопада 1976 року № 2532, ГОСТ 20010-93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия», чинного в Україні за наказом Держстандарту України від 19 червня 1996 року № 246.

Забороняється допускати працівників до роботи із шкідливими речовинами без спеціального одягу, спеціального взуття та засобів індивідуального захисту.

  1. Працівники, зайняті на зварювальних роботах, повинні бути забезпечені спеціальним одягом з вогнестійким просоченням відповідно до ГОСТ 12.4.045-87, спеціальним взуттям відповідно до ДСТУ 2772-94 і щитками відповідно до ГОСТ 12.4.035-78 «ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 19 січня 1978 року № 109.

  2. У разі використання обладнання з рівнем шуму, що перевищує норми, встановлені ДСН 3.3.6.037-99, необхідно використовувати засоби колективного захисту відповідно до ДСТУ 7238:2011 «ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 02 лютого 2011 року № 37, та забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту органів слуху відповідно до ГОСТ 12.4.051-87 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 29 жовтня 1987 року № 4082.

  3. Працівників, які обслуговують обладнання з локальною вібрацією, необхідно додатково забезпечувати засобами захисту рук відповідно до ГОСТ 12.4.002-97 «ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний», затвердженого протоколом Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації від 25 квітня 1997 року № 11, а при виконанні робіт із загальною вібрацією - забезпечувати спеціальним взуттям відповідно до ГОСТ 12.4.024-76 «ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования», затвердженого постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 26 січня 1976 року № 207.

  4. Працівників, які обслуговують електроустановки, необхідно забезпечувати електрозахисними та діелектричними засобами захисту відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451.

  5. Працівники, які обслуговують полум’яні печі, печі обпалення та інше обладнання, яке випромінює тепло, повинні бути забезпечені спеціальним одягом відповідно до ДСТУ ГОСТ 12.4.221-2004 «ССБП. Одяг спеціальний для захисту від підвищених температур теплового випромінення, конвективної теплоти. Загальні технічні умови (ГОСТ 12.4.221-2002, IDT)», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 08 жовтня 2004 року № 222.

  6. Працівникам, які під час виконання роботи знаходяться під впливом шкідливих речовин, що можуть викликати подразнення шкіри рук, необхідно видавати захисні пасти та мазі відповідно до ГОСТ 12.4.068-79 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования», затвердженого постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 21 вересня 1979 року № 3639.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких

спрямовується та координується через Міністра В.І. Теличко

Завантажити